Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Årstal Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted Hvem Forloverne ere. Vielsesdagen Om forrettet i Kirken eller hjemme og i sidste Tilfælde Bevillingens Datum Anmærkning
1878  
Ungkarl og hmd Jens Pedersen Krog af Fousing (født i Fousing 10 April 1856) 22 Aar Pigen Pouline Poulsen af Fousing (født d 2den Octbr 1849 i Hvidbjerg) 28 Aar Gaardmand Peder Christian Christensen Raabjerg af Fousing
Husmand Christen Jensen af Resen
12 Juli I Kirken Till 5 Søndag e Paaske og de derefter 2 efterfølgende Søndage Attest af 1 Juni 1878 fra Ølby Asp og Fousing Sogneraad om ingen Understøttelse
1879  
Ungkarl og Gaardmand Laust Lind Nielsen af Vesterkjær i Fousing 26 Aar Pigen Birgitte Pedersen af Fousing, Datter af husmand Peder Christensen af Asp. 20 Aar Aftægtsmand Niels Laursen af Fousing, husmand Peder Christensen af Asp 27 Marts I Kirken Tillyst 1. og 2 Søndag i Faste og Midfastesøndag Attest af 17/3 79 fra Ølby Asp og Fousing Sogneraad om ingen fattigunderstøttelse
Ungkarl og Tjenestekarl Lars Jensen af Resen 29 Aar Pigen Ane Kirstine Nielsen af Fousing, 19 Aar Husmand Chr. M. Ramskou af Gudum. Gaardmand Hans Olsen af Resen 2 Maj I Kirken Attest fra Hvidbjerg Sogns Sogneraad af 29/6 79 om ingen Fattigunderstøttelse
Till 5,6 og 7 Søndag efter Trinit.
1880  
Enkemand og Hsmd Peder Christian Lauritsen af Fousing 2det Ægteskab 63 Aar Enken og Almisselem Kirsten Jensdatter af Fousing, 2det Ægteskab, 49 Aar Gmd Anders Nielsen af Fousing
Smed Peder Christensen af Ølby
5 Febr I Kirken Attest fra Skifteretten 20/12 1879 at at intet er til hinder for Mandens vedkommende i Ægteskabets indgåelse. Ligeledes for Hustruen af 13/1 1880 ligesaa fra herværende Sogneraad af 22/1 1880 Till. Søndag efter hkonge og 2 og 3die efter h3konge.
Ungkarl og Arbejdskarl Bertel Madsen af Vejrum 31 Aar Pigen Ane Marie Kristensen af Fousing opholdende sig hos husmand Kristen Nielsen af Østermark. 27 Aar Husmand Christen Nielsen af Fousing og husmand Christen Krog af Naur 28 Desbr I Kirken Attest fra Naur Sogneraad 12/12 80 om ingen Fattigunderstøttelse
Tillysning begyndt 2. S i adv.
1881  
Ungkarl og Smed Klaus Jakobsen Laumann af Idom født i Klyslev i Slesvig - 39 Aar Pigen Ane Eriksen af Fousing, opholdende sig hos faderen, hmd Erik Jepsen af Fousing - 24 Aar Husmand Erik Jensen af Pilgaardhus i Fousing, husmand Ove Christian Jensen af Idom 21 Jan I Kirken Ifølge Holstebro Politis protokol fandt Brudgommen ophold i 5 Aar i følgende communer: Gørding, Vem, Bur, Sevel, Idom, Ringkøbing, Horne, Faaborg, Svendborg og Odense. Attester fra nævnte communer om ingen Fattigunderstøttelse.
Till begyndt 2 Søndag i Advent
Ungkarl og husmand Christen Nielsen af Sønder Fousinggaard - 30 Aar Pigen Mette Karoline Laustsen opholdende sig i hjemmet hos husmand Laust Sørensen af Fousing - 32 Aar Aftægtsmand Niels Madsen Gade, husmd Laust Sørensen begge af Fousing 20 Oktbr I Kirken Tillysning 15 S e Trinit og 2 efterfølgende Søndage
Attest fra Vejrum Sogneraad af 24/9 81 om ingen Fattigunderstøttelse
Ungkarl og Gmd Christen Sakariasen Dal af Meldal - 30 Aar Pigen Maren Pouline (Poulsen?), tjenende i Meldal - 24 Aar Aftægtsmd Christen Nielsen
Gmd Ivar Sakariasen begge af Fousing
11 Novbr I Kirken Till 18 e Tr 20 og 21e Trinit, Attest fra Sogneraadet udfyldt af 5/11 81 om ingen Fattigunderstøttelse
1882  
Ungkarl og husmand Peder Tang Nielsen af Nørre Nissum - 30 Aar Pigen Birgitte Nielsen, hjemme hos faderen Niels Chr. Christensen i Pilgaard - 26 Aar Anders Jensen Gmd i Nøglgaard, Niels Chr Pilgaard, Gmd i Pilgaard 14 April I Kirken Till 3 S i Faste, 5 i Faste og 2den Paaskedag.
Attest af 31/3 82 fra Ølby, Asp og Fousing Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse
Ungkarl og Arbejdskarl Peder Christensen af Fousing - 29 Aar Pigen Karen Marie Nielsen, hjemme hos faderen Murer Niels Thomsen af Fousing Niels Peder Thomsen, Murer i Fousing, Jakob Christensen, hmd i Ølby 4 April I Kirken Till 3 S i Faste og 2 følgende Søndage.
Attest af 19/3 82 fra Borberg Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse
Ungkarl og Husmand Søren Jensen af Toldberghus i Resen - 30 Aar Pigen Mette Laursen Datter af Huusmand og Landpost Laust Sørensen af Fousing, 22 Aar Laust Sørensen, Husmd og Landpost i Fousing.
Christen Jensen, Husmand i Resen
26 Maj I Kirken Attest af 9/5 82 fra Resen Humlum Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse. Tillyst 3 S e Paaske og 2 paafølgende Søndage
Ungkarl og Arbejdskarl Elsinius Severinsen af Ø Ølby - 22 Aar Pigen Ane Sørensen Datter af Daglejer Christen Sørensen Led i Veddersø opholder sig hos Indsidder Peder Christensen af Olesminde i Fousing, 26 Aar Arbejdsmand i Humlum Johan Krøger Severinsen og Søren Nielsen Hansen Maarup, Ny Krog i Fousing 2 Juni I Kirken Attest fra Ugilt Sogneraad 25/4 82 om ingen Fattihunderstøttelse.
Tillyst 5 S e Paaske og to paafølgende Søndage
Enkemand og Arbejdsmand Niels Nielsen af Fousing - 42 Aar Pige Dorthe Christensen, hjemme hos faderen Gmd Christen Thuesen af Ørvejle - 28 Aar Peder Knudsen kongelig Skovløber af Gudum
Gaardmand Christen Thuesen af Ørvejle
15 Juni I Kirken Attest fra Faberg Sogneraad af 18/5 82 om ingen Fattigunderstøttelse - Attest af 27/5 82 at intet er til Hinder for nyt Ægteskab. Till 6 S e Paaske og 2 følg Søndage
Ungkarl og Tjenestekarl Jakob Jepsen (der kan stå Jensen) af Gimsing - 32 Aar Pige Hansine Karoline Nielsen opholdende sig i hjemmet, Sejberghus 23 Aar Jens Lyskjær, Gaardmand i St. Lyskjær
Christian Christensen, Indsidder og Blikkenslager i Østergade
17 Oktbr Tillyst 15 Søndag e Trinit og 2 følgende Søndage.
Attest fra herværende Sogneraad af 22/9 82 om ingen Fattigunderstøttelse.
Enkemand og Gaardmand Peder Klit Christensen af Linde - 3die Ægteskab - 62 Aar Pige Karen Nielsen, hjemme hos Faderen Niels Madsen Gade i Fousing - 33 Aar Niels Skjød Kristensen, Gmd i Fousing
Niels Madsen Gade, aftægtsmand i Fousing
27 Oktbr I Kirken Attest Holstebro Skifteret af 12/9 82 at intet til Hinder for nyt Ægteskab. Attest fra herværende Sogneraad af 2/10 82 om ingen Fattigunderstøttelse. Tillyst 16, 17 og 19 S e Trinit
Ungkarl og Tjenestekarl Søren Peder Andreas Andersen af Vejrum - 26 Aar Pige Ane Kathrine Andersen, Datter af Gmd og Indremissionær Anders Andersen Stubkjær af Fousing - 23 Aar Anders Pedersen, hmd i Maaberg og Anders Andersen Stubkjær, Gmd i Fousing 7 Novbr I Kirken Attest fra Maaberg Sogneraad af 23/10 82 om ingen Fattigunderstøttelse.
Tillyst 19, 20 og 22 Søndag efter Trinitatis.
1883  
Ungkarl og Tjenestekarl Kristen Nielsen af Ulfborg - 25 Aar Pigen Karen Jensen, Datter af husmand og Smed Jens Jørgensen af Fousing - 25 Aar Huusmand og Smed Jens Jørgensen og Gaardmand Mads Pedersen begge af Fouisng 14 Novbr I Kirken Attest af 7/10 83 fra Staby Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse.
Ungkarl og Tjenestekarl Mads Kristian Larsen af Fousing - 27 Aar Pigen Ane Nielsen, hjemme hos Faderen Niels Skjød Christensen af S. Fousinggaard - 25 Aar Niels Skjød Christensen Gmd, Lars Pedersen hmd begge af Fousing 4 Desbr I Kirken Attest af 23/11 83 fra Vejrum Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse.
Tillyst 24, 26 og 27 S e 
Enkemand og Gmd Iver Nielsen af Skadborg - 3die Ægteskab - 50 Aar Enke efter hmd Niels Kristian Kristensen af Gudum Grøneng Mark i Gimsing, Kristine Pedersdatter - 2det Ægteskab - 56 Aar Boelsmand Johan Chr Jørgensen af Gimsing og hmd Hjulmand Peder Chr Poulsen af Fousing 7 Desbr I Kirken, uden forudgaaende Tillysning efter Vielsesbev af 26/11 83 Attest af 21/11 83 fra Skifteretten at intet er til hinder for nyt Ægteskabs Indgaaelse
1884  
Ungkarl og Arbejdskarl Poul Christensen af Harring i Thy - 23 Aar Pige Else Kathrine Pedersen, Datter af hmd Peder Christian Lauritsen af Fousing - 32 Aar Hmd Peder Chr Lauritsen  af Fousing
Hmd Niels Pedersen af Naur
29 Jan I Kirken Attest fra Harring Sogneraad af 16/1 84 om ingen Fattigunderstøttelse
Ungkarl og Husmand Jens Chr. Jensen af Pilgaardhus - 32 Aar Pige Maren Kristensen, Tjenestepige i Naursgaard - 24 Aar Anders Borg, Gaardmand i Asp
Anders Naursgaard Gaardmand i Fousing
16 Maj I Kirken Attest fra Ørslevkloster Sogneraad af 15/4 84 om ingen Fattigunderstøttelse. Tillyst 2, 3 og 4 S e Paaske
Ungkarl og Arbejdskarl Marinus Eriksen af S Ørvejle i Gudum - 25 Aar Pige Elna Olsdatter, Syerske af Nørre Ørevejle i Fousing - 25 Aar Niels Nielsen Indsidder og Arbejdsmand i Gudum
Jens Chr Christensen Ørevejle, Gaardmand i Gudum
5 Desbr I Kirken Attest fra Felding-Tvis Sogneraad af 31/10 84 om ingen Fattigunderstøttelse.
Tillyst 23, 24 i Trinit og 1 S i Advent.
1885  
Ungkarl og Murer Kristen Olesen Skrædergaard af Fousing - 29 Aar Jomfru Frederikke Amalie Loise Schumacher, hjemme hos Moderen Enkemadam Schumacher paa Gade i Fousing - 40 Aar Ole Madsen Gade, husmd i Fousing
Laust Nielsen, Gmd af Gade i Fousing
27 Marts I Kirken Attest af 27/2 85 fra herværende Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse.
Tillyst 2, 3 og 5 S e Faste
Ungkarl og Høker Kristen Nielsen af Vejhus i Fousing - 30 Aar Pigen Ane Kathrine Jensen, Væverske, opholdende sig hos husmand Erik Jepsen i Asp - 21 Aar Peder Lauritsen, hmd
Peder Stougaard Pedersen, hmd.
Begge af Fousing
17 April I Kirken Tillyst: Palmesøndag, 2den Paaske og 1 S e Paaske
Attest fra herværende Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse.
Ungkarl og Tjenestekarl Kristen Godskesen - 43 Aar Enke efter Gmd Anders Nielsen af Nørdal, Ane Dorthea Jensen af Nørdal - 2det Ægteskab - 35 Aar Husmand Ole Madsen Gade af Fousing og husmand Niels Jensen af Ølby. 24 Novbr I Kirken Attest fra Resen-Humlum Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse af 22/10 85.
Attest af 22/11 85 fra Skifteretten at intet er til hinder for Brudens Ægteskab.
Tillyst 21-23 og 24 S e Trinit.
1886  
Ungkarl og Tømrer Laurits Laustsen af Ølby - 25 Aar Pigen Ane Marie Nielsen Skadborg opholdende sig i hjemmet, Skadborg - 25 Aar Gaardmand Iver Nielsen af Skadborg
Hmd Kristen Lauritsen af Ølby
19 Marts I Kirken Attest fra herværende Sogneraad af 11/3 86 om ingen Fattigunderstøttelse
Till Septuag og Sexage og 1 S i Fasten
Ungkarl og Husmand Mads Borg af Asp - 25 Aar Pige Else Kathrine Jensine Pederikke Andersen opholdende sig i hjemmet i Østermark - 20 Aar Gmd Anders Borg af Asp
Indremissionær Anders Stubkjær af Fousing
2 Juni I Kirken Attest fra herværende Sogneraad af 14/5 86 om ingen Fattigunderstøttelse
Tillyst 2 S e P og 2 følgende Søndage
Ungkarl og husmd Jens Larsen af Fousing  - 30 Aar Pige Karoline Margrethe Mikkelsen, hjemme hos Faderen hmd Mikkel Andersen af Lensberg - 28 Aar Mikkel Andersen, husmd af Lensberg
Anders Borg, Gmd af Asp
20 Juli I Kirken Attest af 3/7 86 fra Bjergby-Mørke Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse.
Tillyst 3 S e Tr og 2 følgende Søndage
Ungkarl og husmand Jens Kristian Nielsen af Stadsberghus - 25 Aar Pige Johanne Marie Madsen af Fousing - 22 Aar Husmand Jakob Feldborg
Husmand Peder Kristensen, begge af Ølby
10 Novbr I Kirken Attest fra Ølby Asp og Fousing Sogneraad af 7/11 86 om ingen Fattigunderstøttelse.
Tillyst 16, 17 og 19 S e Trinitatis
Ungkarl og Smed Peder Kristian Pedersen af Vejrum - 27 Aar Pige Maren Kathrine Mouritsen, hjemme hos Faderen hmd Erik Mouritsen af Fousing - 19 Aar Husmand Anders Pedersen af Vejrum
Husmand Erik Mouritsen af Fousing
28 Desbr I Kirken Attest af 24/11 86 fra Vejrum Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse.
Tillyst 2 S i Advent og to følgende Søndage
1887  
Ungkarl og Tømrer Jakob Pedersen af Hjerm - 27 Aar Pige Karen Nielsen, tjenende på Gade i Fousing - 26 Aar Aftgmd Niels Kr Kristensen af Pilgaard
Hmd Laust Pedersen af Hjerm
25 Novbr i Kirken   Attest af 8/11 87 fra Hjerm Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse
Tillyst 21, 22 og 24 S e Trinit
Ungkarl og Gaardmand Mads Madsen Hedegaard af Gudum - 26 Aar Pige Jensine Nielsen opholdende sig i Skodborggaard i Gudum - 18 Aar Gmd Ivar Nielsen af Fousing
Gmd Niels Madsen Hede af Gudum
11 Novbr i Kirken   Attest fra Gudum Sogneraad af 27/10 87 om ingen Fattigunderstøttelse
Uden forudgaaende Lysning efter Vielsesbrev af 25 Oktbr 1887
1888  
Ungkarl og Arbejdskarl Jørgen Peter Jørgensen af Vejhus - 22 Aar Pige Ane Marie Knudsen opholdende sig hos Arbejdsmand Jørgen Hans Kristensen i Vejhus - 22 Aar Hmd Peder Lauritsen af Øster Stadsb
Arbejdsmd Jens Andreas Jensen af Østergade
  4 Maj i Kirken Attest 29/3 88 fra Forsørgelses Kommunens Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse.
Till 2den Paaskedag, 1ste og 2den S e Paaske
Ungkarl og hmd Kristen Kristenen af Nørmøllehus af Vejrum - 29 Aar Tjenestepige Ane Lene Bolesen af Fousing - 25 Aar Møller Ferdinand Korsgaard af Kjærgaards Mølle i Ølby, hmd Jens Bolesen af Lergravhus 9 Novbr i Kirken Attest 17/11 88 fra Vejrum Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse. Tillyst 21, 22 og 23 S e Trinit.
Enkemand og hmd og Smed Niels Olesen af Stadsberghus - 2det Ægteskab - 46 Aar Pige og Husholderske Pouline Bertelsen af Stadsberghus - 39 Aar Gmd Ivar Nielsen af Skadborg, Forpagter Søren Nørgaard af Ølby Præstegaard 30 Novbr i Kirken Attest af 5/11 88 fra Herværende Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse. Attest af 12/11 88 fra Skfteretten at intet er til Hinder for Brudgommen til nyt Ægteskabs indgaaelse. Till 23, 24 og 26 S e Trinit
Ungkarl og Tjenestekarl Lars Jensen af Møborg - 27 Aar Pige Johanne Marie Nielsen hjemme hos Faderen Niels Skjød i S. Fousinggaardhus - 29 Aar Hmd. Niels Skjød Christensen af Fousing og Hmd Jens Kristian Larsen af Møborg 30 Novbr i Kirken Attest af 9/11 88 fra Møborg Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse. Tillyst 23, 24 og 26 S e Trinit.
1889 Ingen vielser  
1890  
Ungkarl og Skomagermester Kristian Ludvig Willy Köhler af Linde - 22 Aar Pigen Bodil Kirstine Madsen Plejedatter af Laust Johannesen i Kjellerhedehus - 23 Aar Hmd Joakim Henrik Köhler af Linde og Hmd Laust Johannesen af Fousing 27 Maj I Kirken Attest af 2/5 91 fra Ølby Asp og Fousing Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse.
Till 4 og 6 S e Paaske samt 2den Paaskedag
Enkemand og husmand Peder Pedersen af Kirkegaard i Fousing - 2det Ægteskab - 48 Aar Pige Kirstine Marie Iversen, tjenende i Kirkegaard - 27 Aar Gmd Frands Kristensen Bjerg i Fousing
Gmd Karl Kristian Nielsen af Nørre Skrædergrd i Fousing
16 Juli I Kirken Attest af 21/6 fra Ølby Asp og Fousing Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse. Attest af 9/7 fra skiftekontoret at intet til hinder for ægteskab
Till 3-5 og 6 S eft Trinit
Ungkarl og Gmd Jens Severin Jensen af Nørre Fousinggaard i Fousing - 34 Aar Pige Mette Nielsine Jakobsen, Husholderske i Nørre Fousinggaard - 22 Aar Aftgtsgmd Jens Jensen, Valdemar Klinkeby i Hou, Tømrer og Hmd Jens Peder Andersen af Nørre Markhus i Møborg 12 Septbr I Kirken Attest af 14/9 91 fra Hygom-Hou Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse.
Till 11de, 13de og 14de S e Trinit
Ungkarl og Tjenestekarl Anders Agerskov Nielsen i Byskov i Hjerm - 27 Aar Pige Kristiane Laustsen af Sønder Fousinggaardhus i Fousing - 25 Aar Hmd og Post Laust Sørensen af Sønder Fousinggaardhus, Hmd Kristen Nielsen af Sønder Fousinggaardhus, begge af Fousing 6 Novbr I Kirken Attest fra Hygom-Hou Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse.
Till 18, 20 og 21 S e Trinit
1891  
Husmand og Enkemand Jens Kristian Pedersen af Fousing - 30 Aar Pige Petrine Kjeldal Pedersen af Gudum - 24 Aar Jakob Kristiansen af Asp, Mads Kristian Balle af Lomborg 5 Novbr I Kirken Vielsen foretoges af Sognepræst A. Schauk i Gudum ifølge Attest af 7/11 91
Ungkarl og Handelsmand Kristen Pedersen i Moseby i Møborg - 32 Aar Pigen Karoline Augusta Lauridsen af Øster Stadsberghus i Fousing - 24 Aar Boelsmand Peder Lauridsen af Øster Stadsberghus
Husmand Jens Kristian Nielsen i Stadsberghus begge af Fousing
    Attest fra Møborg Sogneraad om ingen Fattigunderstøttelse 14/11 91
Vielen fandt først sted i 1892.
Till 21, 22 og 24 S e Trin
Ungkarl og Mejeribestyrer Rasmus Peder Madsen af Fousing Mejeri - 26 Aar Mejerske Ane Margrethe Skallerup af Fousing Mejeri - 24 Aar Rebslager Niels Skallerup
Fiskehandler Frederik Hoffman Mehlsen begge af Struer
6 Desbr i Kirken   Attest af 25 Oktbr 1891 fra Krarup Sogneraad paa Fyn om ingen Fattigunderstøttelse.
Tillyst 24, 25 S e Trinit og 1 S i Advent.