Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Årstal Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted Hvem Forloverne ere. Vielsesdagen Om forrettet i Kirken eller hjemme og i sidste Tilfælde Bevillingens Datum Hvor anført i det almindelige Jevnførelses-
Register
Anmærkning
1863    
Ungk Miller Sørensen 38 Aar af Seiberghuus i Fousing Enke efter hm Niels Peder Hansen, Mariane Jensdatter 41 Aar af Seiberghuus i Fousing Hm Peder Sørensen af Ølby og hm Jacob Christensen af Fousing 14 April I Kirken efter Tillysning 122-2
122-3
Ungk og hm Mads Henriksen 35 Aar, af Kjellerhede i Fousing Pigen Mariane Olesen 30 Aar af Fousing Hm Ole Nielsen af Fousing og hm Niels Henriksen af Ølby 13de Novbr Ligeledes gl.kirkb
211-98
24-17
Ungk og hm Laust Clemensen 37 Aar af Rysbjerg i Fousing Pigen Karen Simonsen 25 Aar af Rysbjerg i Fousing Gm Schumacher af Fædam og hm Peder Christian Poulsen af Fousing 15de Novbr Ligeledes 22-23
116-3
Fraskilt Mand og ? Jens Madsen 54 Aar, af Stasbjerghuus i Fousing Enken efter Mads Laursen Ellen Marie Nielsdatter 44 Aar af Stasbjerghuus i Fousing Hm Christen Bjerg af Fousing og Gm Christen Madsen af Resen 26 Decbr Ligeledes 108-10
10-10
Efter Bevilling af 13 August d.A.til ophævelse af Ægteskab og til at indgaa nyt Ægteskab.
1864    
Ungk og Gm Poul Laursen af Fabjerg, 29 Aar Pigen Mette Nielsen af Seibjerg i Fousing 24 Aar Aftgmd Niels Lauritzen af Seibjerg i Fousing og Gm Niels Christian Jensen af Fabjerg 15 April Ligeledes 82-7
76-20
1865    
Ungk Hinrich Ferdinand Pedersen 32 Aar af Fædam i Fousing Pigen Ane Bendtsen 22 Aar af Fædam i Fousing Gm Hans Olesen af Drosvad i Resen og Gm Mikkel Christian Nielsen af Vesterølby 10 Februar Ligeledes 16-8
96-26
Ungkarl Christen Christensen 28 Aar af Odby Pigen Karen Godskesen 27 Aar af Buskboel i Fousing Gm Ole Peder Christensen og hm Godske Christensen af Fousing 18 April I Kirken efter Tillysning 100-10
20-27
Ugk Niels Jensen Brevig 30 Aar, Indsidder i Høihuus i Fousing Pigen Karen Pedersdatter 27 Aar af Høihuus i Fousing Hm Daniel Jørgensen af Stasbjerg og gm Lauritz Borch Rosenberg Lauritzen af Høihuus i Fousing 14 Novbr Ligeledes 78-15
116-3
Ugk Morten Pedersen 30 Aar af Søndbjerg Pigen Birthe Marie Christensen 32 Aar af Kirkegaard i Fousing Gm Niels Skjød Christensen af N Fousinggaard og hm Peder Christian Knudsen af Kirkegaard i Fousing 26 Novbr Ligeledes 122-8
193-2
I den ældre Kirkebog
1866 Ingen vielser    
1867    
Ungkarl Anders Jensen, Søn af Jens Andersen og født i Fousing d 19 Juli 1834 (33 A.) Hjemme hos forældrene i Nøglgaard. Vacc 1838 Enke Ane Johanne Nielsen, datter af Niels Jensen og født d 8 April 1840 (27½ Aar) ? en Gaard i Kjellerhede i Fousing Sogn, Vacc 1845, 2det Ægteskab Gaardmand Jens Nielsen Dalby fra Gimsing Sogn og Gaardeier Knud Chr Jensen af Mølberg i Ølby Sogn 6 Decbr I Kirken efter Tillysning 2-26
134-4
Bruden foreviist Attest fra Skifteretten af 9 October 1867. Brudgommen foreviist kongelig bevilling af 29 November til at maatte ægte broders Enke.
1868    
Ungkarl og ? Anders Smedegaard Søn af Jens Christian Sørensen og født i Vemb Sogn den 24de August 1841 (26½ Aar), hjemme hos forældrene i Vemb Sogn, vacc 1844 Pigen Ane Christensen Bjerg, datter af Christen Frandsen, født i Fousing Sogn den 1ste Februar 1842 (26 Aar), hjemme hos forældrene i Bjerg i Fousing Sogn, vacc 1847 Gaardeier Christen Frandsen af Fousing Sogn
Gaardeier Jens Christian Smedegaard af Vemb Sogn
den 27de Februar I Kirken 137-7
208-2
I den gamle Kirkebog
Lysning beg d. 2den Februar 1868
1869    
Fraskilt Mand og Gaardeier Iver Nielsen, Søn af Niels Jensen og født i Fousing d 8 Dcbr 1832 (36 1/4 A) af Skadborg i Fousing, Vacc 1833.
2det Ægteskab
Pigen Ane Johanne Nielsdatter, Datter af Niels Madsen Raasted og født i Staby d 1ste Mai 1816. 52 3/4 A. Tjenende i Fousing Sogn. Vacc 1819 Gaardeier Niels Nauersgaard og Hjulmand Peder Christian Poulsen begge af Fousing d 13de Januar I Kirken efter Tillysning 193-30
I den gamle Kirkebog
134-10
Brudgommen foreviist Kongelig Tilladelse af 5 August 1868 til at indgaa nyt Ægteskab
Ungkarl Niels Olesen, Søn af Ole Nielsen og født i Fousing den 20 September 1842 (27 1/4 Aar). Hjemme hos forældrene i Lille Lyskjær. Vacc 1852 Pigen Mariane Pedersen Lyskjær, Datter af Peder Madsen og født i Fousing d 29de Juni 1845 (24 ½). Tjenende i Ølby Sogn. Vacc 1832 Aftægtsmand Peder Madsen Lyskjær og hmd Ole Nielsen, begge af Fousing Sogn den 5te Novbr I Kirken efter Tillysning 208-21 i den gamle Kirkebog
24-4
Lyst 1ste Gang den 9de Octbr 1869
1870    
Enkemand Jens Nicolai Christensen, Søn af Christen Petersen og født i Ydby Sogn d 19de September 1821 (48 3/4 A). Huuseier i Gimsing Sogn. Vacc 1825. 2det Ægteskab Pigen Ane Kirstine Christensdatter, Datter af Christen Pedersen og født i Fousing Sogn den 25de Marts 1829 (41 1/4 A) Tjenende i Nørdal i Fousing Sogn. Vacc 1835 Gaardmand Niels Christian Jensen og Gaardmand og Sognefoged Ole Madsen Gade begge af Fousing den 29de April I Kirken efter Tillysning 110-9
134-14
Brudgommen foreviist Skifterettens Attest af 21de Novbr 1868
Enkemand Niels Stokholm Christensen, Søn af Christen Jacobsen og født i Houe Sogn den 25de August 1820 (49 3/4 A.) Huuseier i Fousing. Vacc 1824. 2det Ægteskab Pigen Maren Jensen, Datter af Gmd Jens Mathias Christiansen og født i Lomborg Sogn den 16de Febr 1846 (24 1/4 A). Tjenende i Fousing. Vacc 1850 Gaardmand Daniel Jørgensen i St. Stasbjerg og Gaardmand Jens Pedersen Hvistendal i Gudum Sogn den 27de Mai I Kirken efter Tillysning 78-20
122-18
Brudgommen foreviist Skifterettens Attest af 16de April 1870 og beviis af 10d April 1870 fra Lomborg Sogneraad for, at den ?
Enkemand Peder Jensen, Søn af Jens Pedersen Skovgaard og født i Nørre Nissum Sogn den 7de Juni 1806 (64 Aar) Gaardfæster i Fousing. Vacc. 2det Ægteskab. Pigen Birgitte Kirstine Hvingeltoft, datter af Peder Christian Lauritsen og født i Faberg Sogn d. 29de Mai 1831 (39 A) opholdende sig i Kirkeboel Fousing Sogn. Vacc 19 Septbr 1834 Laurits Hvingeltoft af ØsterMølle i Fabjerg Sogn, og Huusmand Peder Christian Knudsen i Kirkegaard d 8 Juli I Kirken efter forudgaaende Lysning 82-14
4-17
Brudgommen foreviist Skifterets Attest af 19de Mai 1870. Lyst 1ste gang d 29de Mai 1870.
Ungkarl Peder Pedersen Søn af Peder Jørgensen og født i Fousing Sogn d 9de August 1841 (29 1/4) tjenende i Veirum Sogn. Vacc 1847 Pigen Christiane Christensen Datter af Christen Nielsen og født i Fousing Sogn d 26de Mai 1830 (40 ½ Aar) opholdende sig i Forældrenes hjem Kirkegaard i Fousing Sogn, Vacc 1835 Huusmand Peder Christian Knudsen i Kirkegaard og Væver Morten Pedersen i Vandløs den 11 Novbr I Kirken efter forudgaaet Lovbefalet Lysning 207-9 i den gamle Kirkebog
136-4
1871    
Ungkarl Lars Kristensen 28 Aar Huseier i Fousing. Vacc 1845 Pigen Ane Kristensen af Fabjerg opholdende sig i Fousing. Vacc 1848. Bruden 27 Aar Hmd Jens Peder Pedersen Kamstrup i Fousing, hmd Peder Jensen af Faberg Sogn d 10 November I Kirken 74-5
134-16
Lysning ifølge Sognepræst Worms Skrivelse af 2 November 1871, sket i Fabjerg Kirke d 18, 19, og 20 Søndag efter Trinitatis
Enkemand Johannes Christensen Søn af Christen Christensen og født i Hvidberg Sogn d 31 Marts 1818 53 3/4 Aar. Huuseier i Fousing. Vac 1829, 2det Ægteskab Enke efter husmand Laurits Borch Rosenberg Lauritsen Maren Petersdatter født i Gudum Sogn d 30 Juli 1815, 56 1/2 Aar Af Høihus i Fousing, Vac 1826 af 3die Ægteskab Gaardmand Niels Sørensen i Sønder Fousinggaard og Grdm Niels Christensen i Baaberg. (?) d 26 Desbr I Kirken efter forudgaaende lovbefalet Lysning Skifterettens Attest for at der fra dens Side intet er at indvende over at dette Ægteskab indgaaes af 29 Novbr 1871
1872    
Ungkarl og Tømrer Niels Jensen Søn af Jens Christian Madsen og født i Resen Sogn d 16 Desbr 1836 (35 Aar). Huuseier i Fousing. Vac 1845 Pigen Barbara Graversen, Datter af Graver Thomsen og født i Faberg den 24 Marts 1832 (40 Aar) tjenende i Fousing. Vac 1836 Gaardmand Anders Madsen i Borg, Asp Sogn og husmand Niels Jensen i Veirum d 12 Januar I Veirum Kirke efter forudgaaende lovbefalet Lysning i Fousing Kirke. Lyst 1 Gang d 17 Desbr 1871, 2den lyst 1 Juledag, 3die g 31 Desbr 1871
Enkemand, Gaardmand Peter Jensen i Lomborg, født 1837 i Lomborg. 2det Ægteskab Pigen Johanne Maria Lauritsen i Fousing, født 1851 i Meirup Niels Skjød Christensen Gaardmand i Raaberg, Laust Sørensen i Fousing (Brudens Fader) 13 Novbr I Kirken 82-19 Attest 16/10 72 fra Lemvig Skifteret om at Boet er ? til af Brudgommens Attest 4/11 1872 fra Lomborg Sogneraad om ingen Fattighjælp. Till 21 s ef Trin, 23de og 24de.
Ungkarl Laurits Nielsen af Fousing (født 1849 i Fousing) Pigen Lovise Caroline Amalie Schumager i Fousing (f 1843 i Jordrup) Schumager, Gaardejer i Fousing, Niels Lausten, gmd i Vesterkjær 29 Novbr I Kirken 74-6 Till 23 s.e. Trin, 24de og 26de do.
1873    
Ungk Laust Madsen i Stadsbjerghus, født d 9 Marts 1844 i Gimsing Pigen Maren Berg Andersen i Fousing, født d 22 Maj 1848 i Møborg Husmand Jens Madsen Stadsberghus (Brudg Stedfader), husmand Jakob Feldborg i Fousing 7 Maj I Kirken 74-8 Attest 8/4 fra Gimsing Sogneraad om ingen Fattihjælp.
Till 5 s.i Faste, Palmesøndag og 1ste Paaskedag
Ungkarl Peder Christian Jensen Borum i Ølby Præstegaard (Født i N.Nissum, 29 Aar) Pigen Anne Marie Christensen i Fousing, født i Fousing, 24 Aar Gmd Christen Frandsen i Fousing
Gmd Anders Christian Jensen Borum i N. Nissum
28de October I Kirken 128-20 Till 16 S.e. Trinitatis 18 og 19 do
Ungkarl Anders Nielsen i Fousing (født i Flynder Sogn, 28 Aar) Pigen Ane Dorte Jensen i Fousing, født i Ølby 23 Aar Gaardmand Niels Chr Jensen i Fousing, Huusmand Niels Chr Jensen i Pilgaardhus 7de Novbr I Kirken 172-4 Till 18 S.e. Trinitatis 19 og 21 do
1874    
Ungkarl Jens Jacob Jensen i Fousing 31 Aar (Født i Faberg) Pigen Johanne Beata Jensdatter i Fousing 24 Aar (født i Vessige i Sverrig) Gaardm Peder Jensen i Kirkebol (Brudgommens Fader) Gaardm Mads Pedersen i Lille Lyskjær 7 April I Kirken 110-18 Attest 17/3 fra Faberg Sogneraads Formand om ingen Fattighjælp.
Tillyst 4-5 S i Faste og Palmesøndag
Ungkarl Peder Christensen i Fousing 38 Aar (Født i Faberg) Pigen Maren Andersdatter i Fousing, født i Fousing, 46 Aar Aftægtsmand Jens Chr Lyskjær i Fousing
Gaardmand Niels Skjød Chrestensen i Fousing
13 Novbr I Kirken 128-6 Attest fra N.Lem Sogneraad 3+/10 og fra N.Nissum do om ingen Fattighjælp - Till 19, 20, 21 S e. Tr.
1875    
Ungkarl, Smed, Knud Bertelsen i Gimsing, født i Gimsing, 29 Aar Pigen Ane Olesen Gade i Fousing, født i Fousing 20 Aar Gaardmd Ole Madsen (Gade) i Fousing
Brudens Fader, Hmd Berten Madsen i Hjerm
5 Maj I Kirken 118-10 Attest 21/4 1875 fra Gimsing Sogneraad om ingen Fattighjælp.
Tillyst 3-4-5 Søndag efter Paaske.
Ungkarl Peder Christian Pedersen i Fousing - 21 Aar (født i Naur Sogn) Pigen Ane Kirstine Christensen i Fousing - 25 Aar (født i Fousing) Gaardmand Anders Borg i Asp
Husmand Chresten Axelsen i Fousing
3 Desember I Kirken 128-9 Attest fra Nauer Sogneraad 22/11 om ingen Fattighjælp
Till 25, 26 og 27 S.e. Trin.
1876    
Ungkarl Iver Zachariassen Dahl i Sønderdal - 26 Aar (født i Fousing) Pigen Maren Chrestensen i Sønderdal (født i N. Nissum), 27 Aar Aftægtsmand Chresten Nielsen i Fousing, Gaardmand Iver Nielsen i Fousing 9de Juni I Kirken 112-3 Tillyst 4de S e Paaske, 5te og Pinsedag
1877    
Ungkarl Laust Johannesen i Fousing - 32 Aar (født i Asp) Enken Mariane Olsen i Kjellerhedehus (Enke efter Mads Henriksen) 2det Ægteskab 43 Aar Husmand N Olsen i Fousing, husmand Jens Sørensen i Gudum, Brudgommens Fader 16 Febr I Kirken 74-9 Attest fra Skiftretten 18/12 76 Attest 30/1 77 fra Ølby Sogneraad om ingen Fattighjælp.
Do 8/2 77 fra Gimsing Sogneraad om det ?
Till 2 S.e. H 3 Kong ?
Sognefoged, Enkemand Ole Madsen Gade i Fousing, 2det Ægteskab - 58 Aar Enken Ingeborg Christensen i Fousing (Enke efter Gaardmand Niels Christian Jensen) 2det Ægteskab - 58 Aar Skolelærer Chrestensen i Møborg Gaardmand Niels Christian Pilgaard i Fousing 16 Mai I Kirken (uden Tillysning) Bevilling af 1/5 77 80-6 Attest fra Skifteretten 26/3 77 for Brudgommen
Attest fra Skifteretten 1/5 77 for Bruden