Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Årstal Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted Hvem Forloverne. Vielsesdagen Om forrettet i Kirken eller hjemme og i sidste Tilfælde Bevillingens Datum Hvor anført i det almindelige Jevnførelses-Register Anmærkning
1834    
Ungkarl Niels Christian Nielsen af Nees Sogn, tjenende i Heldum, 29 Aar Pigen Johanne JacobsDatter af Qvolsgaard i Fousing Sogn 24 Aar Jacob Christensen
Ole Nielsen
m.f.l.
d 25de Mai I Kirken No 28,29
Pag 193
Ungkarl Mads Thomasen af Asp Sogn 25 Aar Enkekonen Maren JørgensDatter i Fousing Sogn 29 Aar Jørgen Danielsen af Stadsberg
Peder Christensen af Birkil i Asp
d 13de Juli I Kirken No 89,90
Pag 193
Vielsen skete i Asp Kirke
Ungkarl Godske Christensen Bak af Fousing 26 Aar Pige Ane Marie MadsDatter af Fedamgrd 28 Aar Christen Godskesen Bak og Skolelærer Jens Mærsk i Fousing d 19 Oktober I Kirken No 93,94
Pag 196
Enkemand Clemen Chr. Christensen i Felledhus i Fousing 55 Aar Pigen Kirstine HansDatter af Gjemsing 41 Aar, tjener på Bak Christen Godskesen Bak og Christen Hansen Fælborg i Weirum Sogn den 26 Oktober I Kirken No 96, 97
Pag 196
Vielsen skete i Ølbye Kirke
Ungkarl Karl Christan Pedersen Lundby af Weirum Sogn 36 Aar Gammel Pigen Maren ChristensDatter af Kirkgrd Fousing m. 26 Aar Gammel Gaardb Jens Kirk i Lundby af Weirum Sogn
Huusmand Christen Jensen Kirkegrd i Fousing
den 21. Desembr I Kirken No 98,99
Pag 196
1838    
Enke Mand Ole Nielsen Krog i Pilgr Fellehus i Fousing 35 Aar Pigen Karen JensDatter Gade fra Haarboør 34 Aar Henrich Madsen Huusmand i Fousing og Anders Murer ? Indsidder i Naur Sogn Den 16 April I Kirken f. 202
1839    
Ungkarl Niels Jensen Kier af Qvolsgaard i fousing 42 Aar Pigen Giertrud Marie Petersen ?, 41 Aar Gaardfolk Søren Jensen i Fousing og Peder Hejb Gaardb i Wejrum Sogn D. 9de April I Kirken efter Tillysning 202,7
203,46
?
Ungkarl Jens Christian Thomasen Mel Birkil i Asp, Tjenestekarl 28½ Aar Pigen Mariane JørgensDatter i Stor Stadsberg Gaardb Jørgen Danielsen og Mads Borg D. 24de November I Kirken efter Tillysning 15, 16, 205
1840    
Ungkarl Mogens Christian Pedersen Quastberg af Gjimsing, Tjenestekarl, 36½ Aar Pigen Kirstine ChristiansDatter Fousinggaard, Tjenende. 31½ Aar Gaardm Niels Dahlberg i Gjemsing
Niels Christiansen Segberg i Fousing
Den 4 October I Kirken 206,10-11
1841    
Ungkarl Niels Jensen Grønbjerggrd i Aulum Sogn, 32 Aar Pigen Kirsten Marie PoulsDatter Lind TjenestePige i Fousing 38 Aar Gaardmand Peder Christensen og Jens Poulsen Gaardm i Linde i Asp Sogn Den 31 Oktober I Kirken efter Tillysning 207, 13,14
Ungkarl Christen Frantsen Bjerggrd i Fousing, 23 Aar Pigen Ane Kirstine PoulsDatter TjenestePige i Fousing 34 Aar Gaardm Søren Jensen i Fousing; Jens Poulsen i Lind af Asp Sogn Den 31 Oktober I Kirken efter Tillysning 207, 15,16
Ungkarl Peder Pedersen af Rysberghus i Fousing, 32 Aar Kirstine Marie JacobsDatter af Qvolsgrd i Fousing 34 Aar Huusm Niels Pedersen i Wandløs i Fousing, Husm Jens Peter Olesen i Wejrum Sogn Den 7 November I Kirken efter Tillysning 207, 17,18
1842    
Ungkarl Laurits Bork Rosenberg Lauritsen fra Nørlem 43 Aar Enkekone Maren Pedersdatter af Høihuus Her i Sognet 26 Aar Gaardm Niels Lauritsen Sejberg og Jørgen Stadsberg begge af Fousing den 2 Januar I Kirken efter Tillysning 207,19
204,13
Enkemand Anders Sørensen i Smærbaar i Fousing 48 Aar Ane Kirstine Pedersdatter Lensberg i Fousing 30 Aar Gaardm Niels ? Ølby
Gaardm Jens Pedersen Lensberg i Fousing
den 28 Marts I Kirken efter Tillysning 208,3,4
Niels Christian Jørgensen Ungkarl i Asp 35 Aar Pigen Ane LarsDatter af Fousing 21 Aar Gaardm Jens Jørgensen af Ølby, Gaardm Christian Pedersen af Asp Sogn den 24 Juli I Kirken efter Tillysning 16,17,208
1843 Ingen vielser    
1844    
Ungkarl Niels Poulsen af Resen Sogn, Tjenestekarl 28½ Aar Hjemmehørende i Humlum Johanne Pedersdatter Tjenestepige i Fousing 36½ Aar Huusmand Marcus Ramskou og huusmand Niels Andersen begge af Fousing 18 Febr I Kirken efter Tillysning 211, 85 og 86
? Peder Christian Lauritsen Skolelærer i Fousing 23½ Aar Pigen Johannemine Ramskou af Kirkeboel i Fousing 26 Aar Sognefoged og Dannebrogsmand Christen Olesen og huusmand Mads Ramskou begge af Fousing 29 Marts Hjemme ifølge bevilling af 26de Marts Pag 211, 87 og 88
Ungkarl Niels Christian Jensen Gaardmand i Piilgaard i Fousing 31 Aar Kirsten Pedersdatter i Piilgrd 48½ Aar Christen Mortensen Fousinggaard Christen Nielsen Kirkegaard 4 April I Kirken efter Tillysning 211 pag, no 89,90
Ungkarl Jens Sørensen af Nørdahl i Fousing 31½ Aar Pigen Ane Katrine Larsdatter Wæverpige i Buskeboel 34½ Aar Niels Christian Sørensen
Niels Larsen af Resen
24 August I Kirken efter Tillysning 211, 100 og 101
Ungkarl Niels Madsen Gade af Krog i Fousing 29 Aar Pige Mariane Christensdatter af Rogberg i Fousing 29½ Aar Christen Nielsen Kirkegaard
Godske Christensen af Bakke
17de October I Kirken efter Tillysning 212, no 8 og 9
Ungkarl Peder Christian Andersen af Kjærgaard i Meirup Sogn 22 Aar gl. Pigen Maren Jensdatter af Nauersgaard i Fousing Sogn 26½ Aar gl Jeppe Nordmand af Skjelrup (?)
Niels Naursgaard
27 October I Kirken efter Tillysning 212, no 10 og 11