Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Årstal Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted Hvem Forloverne ere Vielsens Aar og Datum Om Vielsen er forrettet i Kirken eller hjemme og i sidste Tilfælde Bevillingens Datum
1816
Niels Laursen, Tjenestekarl i Fousinggaard. 28 Aar Peternette Knudsdatter, Tjenestepige i Fousinggaard. 29 Aar Gaardbeboere Christen Jensen og Anders Jacobsen af Fousinggaard 26de December 1816 Fousing Kirke
1817
Anders Jensen, Gaardbeboer i Bierth, Sevel Sogn. 24 Aar Maren Laurids Datter af Seiberg i Fousing. 23 Aar Laurids Andersen Seiberg og Jørgen Danielsen af Stadsbierg af Fousing 23de August 1817 Fousing Kirke
1818
Thomas Pedersen, Huusmand i Højhuus i Fousing. 28 Aar gl. Wibekke Ivers Datter af Dahl i Fousing. 30 Aar Søren Iversen, Frands Christensen Bierg, Gaardbeboere i Fousing 3de Maj 1818 Vielsen forrettet hjemme i følge Bevilling
1820
Gaardb. Enkemand Søren Iversen af Fousing Dahl Mette Kirstine Madsdatter af Skadborg, 18 Aar Gaardb. Mads Pedersen Skadborg og Gaardb. Laust Pedersen Dahl af Fousing d. 26de Marts 1820 Fousing Kirke
Anders Sørensen, Huusmand i Høihuus i Fousing. 42 Aar Pige Maren Sørensdatter af Høihuus i Fousing 40 Aar Gaardmand Mads Gade og Huusmand Thomas Pedersen Højhuus begge af Fousing d. 26de December 1820 Vielsen forrettet i Fousing Kirke
1821
Ungkarl Laust Christian Iversen af Sønderdahl i Fousing. 39 Aar Tjenestepige Maren Jensdatter af Sønderdahl i Fousing. 33 Aar Gaardb. Søren Iversen Dahl og Mads Pedersen Skadborg begge af Fousing d. 15tende April 1821 Vielsen forrettet i Fousing Kirke
1822
Ungkarl Christen Jensen Jilsgaard af Gjieleruge. Huusmand i Thorning Sogn. 28 Aar Pige Mette Marie Njelsdatter af Fousing. 26 Aar Gaardbrugere Søren Njelsen Nørredahl og Morten Krog af Fousing d. 6te Oktober 1822 Fousing Kirke
1823
Enkemand Lars Njelsen fra Langergaard i Resen Sogn. 50 Aar Karen Sørensdatter Tjenestepige af Nørredahl i Fousing. 32 Aar Søren Njelsen Dahl af Fousing og Jens Njelsen Rikkenborg af Resen begge Gaardmænd d. 12te Oktober 1823 Fousing Kirke
Ungkarl Njels Larsen Feltbereder og Indsidder i Fousing Skole. 28 Aar Mette Marie Jensdatter af Fousing Skole 21 Aar Kirkesanger og Skolelærer Jens Mærsk i Fousing og Gaardb. Thomas Piilgaard den 30te November 1823 i Kirken
1824
Ungkarl David Jeppesen af Vandløse i Fousing. 33 Aar Pige Mette Kathrine Iversdatter af Sønderdahl i Fousing. 26 Aar gl. S.T. Hr Pastor Olsen og Gaardb Søren Iversen den 4de July 1824 i Kirken
Enkemand Clemen Christian Christensen, Huusmand. 45 Aar Magrethe Pedersdatter af Fousing Skolehuus. 31 Aar Gaardmand Morten Christensen Krog og Kirkesanger Jens Mærsk den 19de December 1824 i Kirken
1825
Ungkarl Ole Larsen af Seiberg i Fousing 28 Aar Pige Maren Peder Christiansdatter, sammesteds 26 Aar Gaardmand Christen Nørbye i Asp og Lars Andersen Seiberg den 4de September 1825 i Kirken
Ungkarl Peder Mikkelsen, tjenende paa Krogsdahl i N.Felding Sogn. 32 Aar Pigen Karen Jacobsdatter i Qvolsgaard. 26 Aar Boelsmand Jacob Christensen i Qvolsgaard og Peder Dahl i Fousing den 6te November 1825 i Kirken
1826
Ungkarl Henrich Madsen, 23 Aar i Kellerhede i Fousing Pige Anne Barbara Nielsdatter 29 Aar, i Mellemdahl i Fousing Gaardmand Lars Dahl og Anders Henrichsen i Fousing den 15tende October 1826 i Kirken
1827
Ungkarl Christen Nielsen Estrup af Idom Sogn. 26 Aar Pige Anne Christensdatter i Fousing Sogn. 22 Aar Hmd. Anders Nielsen og Gmd. Christen Jensen i Fovsing den 24de September 1827 i Kirken (NB Vielsen forettedes under min Sygdom af H.H.Hr Provst Krarup i Weirum)
1828
Ungkarl Niels Christian Christensen af Veirum Sogn. 27 Aar Pige Christiane Pedersdatter i Rysbjerghus, Fousing Sogn. 26 Aar Husmand Morten Christensen Krog i Fousing Sogn, Lars Kokholm i Veirum den 3de April 1828 i Kirken
Ungkarl Jørgen Pedersen af Linde i Asp. 25 Aar Pige Maren Jørgensdatter af Store Stadsbjerg. 22 Aar Gaardmændene Peder Jørgensen i Linde og Jørgen Stadsbjerg af Fousing den 26de Mai 1828 i Kirken
Ungkarl Niels Christensen Bak. 27 Aar Pige Mette Marie Clemmensdatter, tjenende i Bak. 26 Aar Gaardmand Christen Godskesen Bak og Huusmand Clemen Christensen i Fousing den 10de August 1828 i Kirken
1829
Christen Mortensen Rogberg; 31 Aar, Stampemøller i Rogberg i Fousing Lene Catharine Pedersdatter, 39 Aar, hjemme hos Forældrene i Øreveile i Fousing Anders Jacobsen mhs. i Fousinggaard.
Peder Poulsen, Øreveile i Fousing. m.h.s.
d 6te December 1829 i Kirken
1830
Ungkarl Hartvig Bolesen, 26 Aar, Møllersvend, tjenende i Krog i Fousing. Fra Skodborggrd i Gudum. Maren Poulsdatter, 39 Aar, Ejerinde af Gaarden Krog i Fousing. Fra Østergrd i Kaabrer i Thye Peder Christensen
Christen Mortensen
d 12te December 1830 i Kirken
1831
Ungkarl Johannes Larsen fra Gudum 33½ Aar. Inger Olesdatter, 47 Aar, Enke efter afd. Huusmand Christoffer Poulsen i Vandløs Thomas Pilgaard
M. Ramskou
d 23de October i Kirken
1832
Ungkarl Laurits Christensen fra Vintergaard i Faberg Sogn. 34 Aar Pigen Johanne Andersdatter af Nøglgaard i Fousing Sogn. 24 Aar Peder Rogberg
Anders Henrichsen
m.h.s.
d 28de October i Kirken
1833
Ungkarl og Gaardb. Jens Andersen af Nøglgaard i Fousing Sogn 29 Aar Pigen Karen Jensdatter i Degneboligen i Fousing Sogn. 26 Aar J. Mærsk
Anders Henrichsen
m.h.s.
d. 29de September i Kirken
Kjeld Christensen, ungkarl, tjenende paa Moesgaard i Veirum Sogn. 32 Aar Pigen Maren Andersdatter af Nøglgaard i Fousing Sogn. 31 Aar Christen Christensen Krog
Anders Henrichsen m.h.s.
d. 20de October i Kirken