Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

År Dato Nummer Confirmandens Navn og Opholdssted Confirmandens Faders eller, hvis hun er Slegfredbarn, hendes Moders samt i fornødent Fald Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne og Bopæl Confirmandens Alder efter Dag og Datum udviist ved Døbe-Attest Dom angaaende Kundskab og Opførsel
1878 Tilsendt fra Sognepræsten fra Vejrum, Hr Pastor Kock. I Vejrum Kirke 14 April 1878
1 Ane Lene Bolesen af Lergravhus i Fousing Husm Jens Bolesen og hstr Inger Marie Nielsen af Lergravhus F. 14 Juni 1863 i Snerrelund i Sneiberg Sogn
D. 12 Juli 1863
Mg
Mg
2 Kirstine Maria Nielsen, Lensberg Mark i Fousing Ugift Kvinde Mette Marie Stefansdatter og udlagt Barnefader Niels Hald, nu paa Lensberg Mark i Fousing F 10 Desbr 1863 i Gimsing
D. 20 Desbr 1963 i Gimsing Kirke
G
Mg
1879 i Ølby Kirke (ingen dato angivet)
1 Ane Maria Laustsen af Fousing Hmd Laust Hermansen og hustru Karen Simonsen af Fousing F. 17 Novbr 1864 i Fousing, hjdbt 21 Novbr 1864; i Kirke 25 Mai 1865 Mg
Mg
2 Ane Marie Jensen af Fousing Smed Jens Jørgensen og hustru Kirsten Poulsen af Fousing F 10 Desbr 1864 i Fousing, hjdbt 17 Febr og i Kirke 12 Mai 1865 G
Mg
3 Charlotte Sofie Nielsen af Fousing Afdøde Gmd Niels Mortensen og hustru Ane Margrete Simonsen af Resen F 28 Marts 1865 i Resen, hjdbt 29 Marts i Kirke 28de Mai samme Aar Mg
Mg
1880 i Asp Kirke 4 April
1 Kristiane Laursen Fousing Hmd Laust Sørensen og hustru Ane Margrethe Kristensdatter i Fousing Født i Fousing 29 Juni 1865
Døbt 23 Juli i Kirken s.A.
Mg
Mg
2 Karen Marie Poulsen Fousing Hmd Peder Christian Poulsen og hustru Ane Simonsdatter af Fousing Født i Fousing 14 Desbr 1865
Døbt 17 Desbr s.A.
Mg
Mg
3 Mariane Lauritzen Ugift Kvinde Gustave Samuelsdatter og udlagt Barnefader Snedker Peder Laursen, senere ægteviede i Fousing Født i Lyngkrog i Vejrum 23 Desbr 1865, døbt 7 Januar 1866 ifølge Attest af 1879 G
Mg
4 Inger Kirstine Bolesen, Fousing Indsidder Jens Bolesen og hustru Inger Maria Nielsen af Fousing Født 4 Jan. 1866 i Snejberg, døbt 14 Jan s.A, ifølge Attest af 7/11 79 Mg
Mg
5 Anne Pedersen, Fousing Afdøde husmd Peder Poulsen og efterlevende hustru Enke Ellen Margrethe Jensen af Lensberg i Fousing Født i Rosenberg, Møborg Sogn 15 Jan 1866, døbt 4 Febr s.A. ifølge Attest af 2/11 79 G
Mg
6 Mette Nielsen, Fousing Husmand Niels Peder Thomsen og hustru Else Kathrine Jensdatter af Stadsberghus i Fousing Født i Fousing 5 Marts 1866, hjemmedøbt 21 Marts, fremstillet i Kirken 21 Mai s.A. Mg
Mg
7 Else Kathrine Jensine Peterikke Andersen, Fousing Gaardmand Anders Andersen og hustru Inger Marie Nielsen i Fousing Født i Bording 6 Marts 1866, døbt 11 Marts s.A. Ifølge Attest 2/11 68 Mg
Mg
8 Bolette Josefine Dalgaard, Fousing Skræder Jakob Kristian Jakobsen Dalgaard og hustru Ane Marie Stensen i Fousing Født i Roslev i Salling 19 April 1866, hjdbt 19 Mai, fremstillet i Kirken 28 Octbr s.A. ifølge Attest af 5/5 79 G
Mg
1880 i Fousing Kirke d 3die Oktbr
1 Maren Roesdal Nielsen af Fousing Husmand Niels Stokholm Christensen og hustru Ane Poulsen Fousing Født i Nørre Lem 3 Oktbr 1864, d i Kirken 25 Oktbr s.A. ifølge Attest af 20/9 1878 G
Mg
2 Kristiane Laursen Skov, Fousing Husmand Jens Frederik Laurstsen Skov og hustru Karen Marie Kristensen, Fousing Født i Nørre Thise 6 Juli 1866, døbt i Kirken 29 Juli s.A. ifølge Attest af 1/2 79 Mg
Mg
1881 24 April i Ølby Kirke
1 Karen Laursen Fousing husmand Lars Pedersen Korsgaard og hustru Anna Kathrine Nielsdatter af Fousing Født i Fousing 3 Juni 1866, hjdbt 10 Juni, i Kirken 12 Aug s.Aar Mg
Mg
2 Britta Kathrine Olesson Fousing Afdøde Smed Karl Johan Olesson og efterlevende hustru Mariane Kristensen af Harboøre, i Pleje hos Husmand Lars Christensen af Fousing Født i Harboøre 11 Septbr 1866, døbt 13 Septbr s.Aar.
Ifølge Attest af 1/12 80
G
Mg
3 Ane Marie Kristensen Buskboel Husmand Christen Christensen og hustru Karen Godskesen af Buskboel Født i Fousing 15 Novbr 1866, hjdbt 16 Nvbr, i Kirken 2 DEsbr s.Aar Mg
Mg
4 Mette Marie Kristensen Fousing Afdøde husmand Kristen Nielsen og efterlevende hustru Kirsten Jensen af Fousing Født i Fousing 23 Novbr 1866
Døbt i Kirken 25 Novbr s.Aar
Tg
Mg
5 Bodil Kirstine Madsen Stadsberg af Fousing Ugift Kirsten Olesen af St. Stadsberg. I Pleje hos Husmand Laust Johansen i Kjellehedehuus i Fousing Født i Fousing 17 Marts 1867
Døbt i Kirken 24 Marts s.Aar
G
Mg
6 Maren Kathrine Mouritsen Søholm Fousing Husmand Erik Mouritsen og hustru Karen Madsen af Fousing Født i Søholm i Møborg 17 Marts 1867, døbt 22 April s.Aar G
Mg
1881 Tilmeldt fra Sognepræst HC Møller som konfirmerede i Holstebro Kirke 2 Oktober
1 Kristine Anine Pedersen af Fousing hmd Morten Pedersen og hustru Birthe Marie Kristensen af Fousing Født i Vandløs i Fousing 12 Juni 1867, døbt 30 Juni s.Aar G
Mg
2 Ane Kirstine Simonsen Fousing Gmd Peder Kristian Simonsen og hustru Johanne Kristensen af Kvolsgaard Født i Qvolsgaard 4 Aug 1867, føby 18 Aug s.Aar G
Mg
1882 Asp Kirke 16 April
1 Karoline Augusta Lauritsen af Fousing Ugift Gustava Samuelsdatter og udlagt Barnefader Snedker Peder Lauritsen af Fousing. Forældrene er senere gift. Født d 26 Juli 1867 i Lyngkrog i Vejrum, døbt i Vejrum Kirke 4 Aug 1867 s.A, ifølge Attest af 2/11 81 G
Mg
2 Ingeborg Jensen af Sønder Ørevejle i Gudum Gaardmand Jens Chr. Christensen og hustru Ane Pedersdatter af Ørvejle Født 29 Septbr 1867 i Ørvejle i Gudum, døbt i Gudum Kirke 20 Oktbr s.A. Attest 1/11 81 G
Mg
1882 Konfirmeret af Sognepræst Kok i Vejrum Kirke 16 April ifølge Meddelelse af 20/4 82
1 Else Kristensen Pedersen Øster Bakke i Fousing Husmand Christen Pedersen af Østerbakke i Fousing og afdøde hustru Jensine Jensen Født i Ramsing Sogn 5 Oktbr 1867, hjdbt samme dag
Frembaaren i Ramsing Kirke 26 Desbr 1867
G
Mg
1882 i Fousing Kirke 1ste Oktober
1 Ane Jensen af Fousing hmd Jens Peder Jensen og hustru Maren Andersdatter Hedegaard i Nørre Fousinggaardhus Født i Fousing 1ste Juni 1868, døbt i Kirken 14 Juni s.A. Mg
Mg
1883 i Ølby Kirke 1ste April
1 Jensine Pedersen Hvistendal af Fousing Hmd Peder Futterup Jensen og hustru Johanne Pedersdatter af Fousing Født i Fousing 12 Septbr 1868
Døbt i Kirken 27 Septbr s.A.
Mg
Mg
2 Larsine Kathrine Larsen af Ny Skrædergaard i Fousing Gmd Christen Larsen og hustru Nikoline Nielsen af Ny Skrædergaard Født i Lyngs Sogn paa Thyholm 29 Novbr 1868, døbt i Kirken 1 Jan 1869 ifølge Attest af 19/11 82 Mg
Mg
3 Ane Marie Pedersen af Fousing Afdøde Boelsmand Peder Poulsen og efterlevende Enke Margrethe Jensen i Fousing Født i Møborg 31 Marts 1869, døbt i Kirken 2 Mai s.A, ifølge Attest af 3/11 82 G
Mg
1884 20 April i Asp Kirke
1 Eline Vilhelmine Sofie Vang af Olesminde Afdød Skomager Jens Dahl Vang og hustru Margrethe Dorthea Dukring af Holstebro. Plejemoder Enken Ane Margrethe Gade af Olesminde Født i Holstebro 12 Marts 1869 døbt i Kirken 18 Juli s.A. Iflg Attest af 28/11 83 G
Mg
2 Mette Johanne Pedersen af Lille Lyskjær Gaardmand Mads Pedersen (Lyskjær) og hustru Sidsel Nielsen af Lille Lyskjær Født i Fousing 21 Septbr 1869, hjdbt 21 Septbr, frembaaren i Kirken 21 Novbr s.A. G
Mg
3 Ane Simonsen af Kvolsgaard Gaardmand Peder Christian Simonsen og hustru Johanne Kristensen af Kvolsgaard Født i Fousing 10 Oktbr 1869, døbt i Kirken 17 Oktbr s.A. Mg
Mg
4 Kristiane Kristensen af Bakhus Afdøde husmand Kristen Nielsen og efterlevende hustru Kirsten Jensen af Bakhus Født i Fousing 20 Oktbr 1869
Døbt i Kirken 7 Novbr s.A.
G
Mg
5 Kirsten Bolesen af Lergravhus Indsidder Jens Bolesen og hustru Inger Marie Nielsdatter af Lergravhus Født i Fousing 13 Desbr 1869
Døbt i Kirken 19 Desbr s.A.
G
Mg
6 Sidsel Knudsen af Ny Krog Gaardmand Peder Knudsen og hustru Maren Kristensen af Ny Krog Født i Gudum 8 Jan 1870;
Døbt 13 Januar s.A iflg Attest af 4/11 83
Mg
Mg
1885 i Fousing Kirke d. 12 April
1 Inger Kathrine Nielsen af Bjerg Ugift Kirstine Nielsen af Handberg med Ungkarl Brostrup Hansen Brøns. Husbonde Frands Kristensen af Bjerg Født i Handberg 4 Jan 1871
Døbt 8 Jan s.A. ifølge Attest af 30/10 84
Mg
Mg
2 Else Marie Andersen af Østerbak Husmand og Indremissionær Anders Andersen Stubkjær og hustru Inger Marie Nielsen af Østerbak Født i Fousing 21 Maj 1871
Døbt i Kirken 28 Maj s.Aar
Aldersdispensation af 13/3 85
Mg
Mg
1885 i Holstebro Kirke d. 12 April
1 Sidsel Marie Nielsen af Sejber Gaardfolk Laurits Nielsen og hustru Pouline Jakobsen af Sejberg Født i Fousing 26 Sept 1870, hjdbt 28 Septbr; frembaaren i Kirken 13 Novbr s.A. Mg
Mg
1886 i Holstebro Kirke d 3 Oktbr
1 Jensine Kristensen Pedersen af Fousing Smed Kristen Pedersen og hustru Else Kristensen af Østerbak i Fousing Født i Ramsing i Salling 23 Aug 1872, døbt 25 Aug s. Aar Mg
Mg
1886 i Ølby Kirke d 18 April
1 Laura Andrea Lauritsen af Raabjerg Indsidder Søren Lauritsen og hustru Henriette Petrea Nielsen af Ølby Fattighus.
Husbond Peder Kristian Kristensen af Raabjerg
Født i Møborg 3 Septbr 1871, døbt i Kirken 15 Oktbr s.Aar, ifølge Attest af 5/11 85 Mg
Mg
2 Maren Hedegaard Jensen af Nørre Fousinggaardhus Husmand Jens Peder Jensen og hustru Maren Andersdatter Hedegaard af Nørre Fousinggaardhus Født i Fousing 13 Oktbr 1871
Døbt i Kirken 15 Oktbr s.Aar
Mg
Mg
3 Karen Kirstine Pedersen af Vesterkjærhus Husmand Peder Futterup Jensen Kamstrup og hustru Johanne Pedersen Hvistendal af Vesterkjærhus Født i Fousing 20 Febr 1872
Hjdbt 3 Marts, frembåren i Kirken 30 Marts s.Aar.
G
Mg
1887 i Asp Kirke den 17 April
1 Karen Jensen af Nøglegaard Gaardmand Anders Jensen og hustru Ane Johanne Nielsen af Nøglegaard F i Fousing 2 Desbr 1872; hjdbt 4 Desbr; fremstillet i Kirken 26 Desbr s.A Mg
Mg
2 Kristiane Frandsen af Vesterkjær Gaardmand Jens Frandsen Dal og hustru Kirsten Nielsen af Vesterkjær F i Humlum 8 Jan 1873; d i Kirken 12 Jan s.A. I følge Attest 12/11 1886 Mg
Mg
3 Maren Pedersen af Stadsberghus Ugift Fruentimmer Kirstine Kristensen i Fousing med udlagt Barnefader Jens Kristian Pedersen af Vejrum.
Plejefader husmand Christen Madsen af Stadsberghus
F i Fousing 12 Jan 1873; døbt i Kirken 26 Jan s.A. G
Mg
4 Kristine Laustsen af Sønder Fousinggaardhus Ugift Fruentimmer Mette Kirstine Laustsen i Fousing med Barnefader Ungkarl Peder Hansen i Dybe. Moderen senere gift med hmd Kristen Nielsen af S. Fousinggaardhus F i Fousing 15 Febr 1873; d i Kirken 23 Febr s.A. G
Mg
1888 d 8de April i Ølby Kirke
1 Mathilde Sofie Nielsen af Fædamgaard Gmd Laust Nielsen og afdøde hustru Loise Karoline Amalie Schumacker af Fædamgaard Født i Fousing 6 Septbr 1873; døbt i Kirken d 21 Septbr s.Aar Mg
Mg
2 Madsine Mouritsen af Hedeagerhus Husmand Erik Mouritsen og hustru Karen Madsen af Hedeagerhus Født i Fousing 19 Septbr 1873
Døbt i Kirken 12 Oktbr s.Aar
Mg
Mg
3 Ellen Marie Madsen af Lillemosehus Husmand Niels Kristian Madsen og hustru Else Kirstine Jakobine af Lillemosehus Født i Fousing 23 Septbr 1873, hjdbt 25 Septbr og fremstillet i Kirken d 2 Novbr s.Aar Mg
Mg
4 Ane Kirstine Pedersen af Stadsberghus Afdøde husmand Peder Poulsen og efterlevende Enke Ellen Margrethe Jensen af Stadsberghus Født i Møborg 4 Oktbr 1873; døbt i Kirken 26 Oktbr s.Aar i følge Attest af 2/11 87 Mg
Mg
5 Kristine Kristensen Pedersen af Østerbak Husmand Kristen Pedersen og hustru Ane Elisabeh Kristensen af Østerbak Født i Fousing 14 Marts 1874; døbt i Kirken d 29 Marts s.Aar G
Mg
6 Ane Kirstine Kristensen Bjerg af Bjerg Gmd Frands Kristensen og hustru Mette Nielsen af Bjerg Født i Fousing 26 Marts 1874; d i Kirken 6 April s. Aar Mg
Mg
7 Ane Kirstine Dyreborg af gl. Skrædergaard Afdøde Snedker Jens Peder Dyreborg og efterlevende hustru Ane Marie Jensen, gift med Gmd Karl Nielsen af g. Skrædergaard Født i Gimsing 7 April 1874; døbt i Kirken 26 April s.Aar ifølge Attest 29/10 87 Mg
Mg
8 Ane Kirstine Jensen af St. Lyskjær Gmd Jens Jensen og hustru Karen Thomsen af St. Lyskjær Født i Fousing 6 Juli 1874; døbt i Kirken 19 Juli 1874.
Aldersdispensation af 24 Febr 1888
Mg
Mg
1889 i Fousing Kirke 3 Febr 1889
1 Margrethe Stougaard Pedersen af Vesterkjærhus hmd Peder Futterup og hstr Johanne Pedersen Hvistendal af Vesterkjærhus Født i Fousing 8 Aug 1874, døbt i Kirken 20 Septbr s. Aar Mg
Mg
2 Ingeborg Nielsen af Nørdal Afdøde Gmd Anders Nielsen og efterlevende Enke Ane Dorthea Jensen gift med Christen Godskesen af Nørdal Født i Fousing 11 Aug, hjdbt 11 Aug, fremstillet i Kirken 4 Oktbr s.Aar Mg
Mg
3 Ane Cisilie Laustsen Store Stadsberg Gmd Niels Laustsen og hustru Mariane Jørgensen af St. Stadsberg Født i Ølby 26 Marts 1875, hjdbt 30 Marts, fremstillet i Kirken 9 Maj s.Aar Mg
Mg
4 Mette Nielsine Nielsen af Vesterkjærhus Hmd Jens Lind Nielsen og hustru Karen Madsen af Vesterkjærhus Født i Fousing 1 Maj 1875, døbt i Kirken 16 Maj s.Aar.
Aldersdispensation af 14 Jan 1889
G
Mg
1889 i Gimsing Kirke d. 14 April
1 Ane Margrete Pedersen af L. Lyskjær Gaardmand Mads Pedersen og hustru Sissel Nielsen Damgaard af Lille Lyskjær Født i Fousing 26 Juni 1875, døbt 11 Juli 1875
Aldersdispensation af 19/3 89
Mg
Mg
1890 i Ølby Kirke 13 April
1 Kristine Vang af Bjerghus Hmd Niels Steffensen og Hustru Marie Kristensen af Bjerghus i Fousing Født i Skyum By og Sogn 14 Oktbr 1875, døbt i Kirken 12 Desbr s.A. Mg
Mg
2 Else Andersen Pedersen af Vesterkjær Hmd Anders Kristian Pedersen Søndergaard og Hustru Else Kirstine Nielsen af Vesterkjær F. i Ølby d 15 Oktbr 1875, d i Kirken d 2 Novbr s.A. Mg
Mg
3 Mette Marie Pedersen af Øster Bjerg Hmd Peder Kristian Nielsen og Hustru Kristine Nielsen af Øster Bjerg Født 16 Oktbr 1875 i Hjerm, døbt i Kirken 24 Oktbr s.A.
Daabsattest 20/3 1890
Mg
Mg
4 Ane Kirstine Bolesen af Lergravhus Hmd Jens Bolesen og Hustru Inger Nielsen af Lergravhus Født 6 Jan 1876, døbt d 9 Januar s.A i Kirken, født i Fousing G
Mg
1891 i Asp Kirke 5 April
1 Ane Sakariasen Dahl i Bak Gmd Ivar Sakariasen Dahl og hustru Maren Kristensen i Bak Født i Fouisng d 8 Aug 1876, døbt i Kirke d 13 Aug s.A. Mg
Mg
2 Ane Kirstine Marie Andersen Stubkjær i Østermark Hmd og Indremissionær Anders Andersen Stubkjær og hustru Inger Marie Nielsen i Østermark Født i Fousing 10 Marts 1877, døbt i Kirken d 14 Marts s.A. Mg
Mg
3 Karoline Mette Marie Jensen i Fousing Mølle Mølleejer Kristen Jensen og hustru Marie Jensen i Fousing Mølle Født i Lisberg Sogn d 27 April 1877, døbt i Kirken d 8 Juli s.A. i følge Daabsattest af 31/10 90 Mg
Mg