Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

År Dato Nummer Confirmandens Navn og Opholdssted Forældrenes eller Husbondens, Pleieforældrenes Navn og Boepæl Confirmandens Alder efter Dag og Datum udviist ved Døbe-Attest Dom angaaende Kundskab og Opførsel Naar og af hvem Vaccineret hvor anført i det almindelige Jevnf. Reg.
1863 d 12 April paa første Søndag efter Paaske i Fousing Kirke
1 Ane Marie Christensen af Fousing Gm. Christen Frantsen og hstr Ane Kirstine Poulsdatter af Bjerg i Fousing Født i Fousing d. 17 og døbt d. 20 Mai 1849. Mg
Meget god
6 Juli 1855 af Wiberg 54-5
2 Karen Nielsen af Fousing Hm Niels Madsen Gade og hstr Mariane Christensen af Fousing Født i Fousing d. 28 Jan og døbt den 11 Febr 1849 G
Meget god
7 Juli 1852 af Pn? 20-21
3 Maren Jensen af Fousing Hm Jens Christian Sørensen og hstr Mette Mouritsdatter af Fousing Født i Gimsing d 25 Febr og døbt 11 Mar 1849 G
Meget god
21 Juni 1852 af Gleerup 122-1
1864 den 3 April paa første Søndag efter Paaske i Ølby Kirke
1 Mette Kirstine Laustsen af Fousing Hm Laust Sørensen og hstr Ane Magrethe Christensen af Fousing Født i Fousing den 21 og døbt den 26de August 1849 G
Mg
4 August 1858 af Sølling 76-5
2 Else Marie Nielsen af Fousing Gm Niels Christian Jensen og hstr Else Marie Jørgensdatter af Rogbjerg Født i Fousing den 10de og døbt den 28de Marts 1850 G
Mg
27 Juni 1850 af Wiberg 10-9
1865 d 23de April paa 1ste Søndag efter Paaske i Asp Kirke
1 Ane Kirstine Christensen af Fousing hm Christen Axelsen og hstr Maren Pedersen af Stasbjerghuus i Fousing Født i Fousing den 3de og døbt d. 29 Decbr 1850 Mg
Mg
6te Juli 1855 af Wiberg 54-8
2 Kirsten Marie Christensen af Fousing hm Christen Nielsen og hstr Ane Christensen af Kirkegaard i Fousing Født i Fousing den 6 og døbt d. 17 April 1851 G
Mg
3 Aug 1854 af Panum efter Attest af Sølling 20-26
3 Marie Cathrine Jensen af Fousing Ug fr Sidsel Marie Mauritsdatter af Fousing med udl. barnef. Jens Christian Schultz af Veirum Født i Hjerm d 1ste og døbt d. 19 Januar 1851 G
Mg
26 Juni 1851 af Gleerup 122-4
4 Johanne Marie Lauritzen af Fousing hm Lauritz Sørensen og hstr Ane Margrethe Christensdatter af Fousing Født i Meirup d. 8 og døbt d. 16de Marts 1851 G
Mg
4 Aug 1858 af Sølling 108-15
5 Mette Kirstine Jensen af Fousing hm Jens Jørgensen og hstr Kirsten Poulsen af Fousing født i Asp d. 14 og døbt d. 20de Octbr 1850 G
Mg
1 Juli 1861 af Panum 122-5
6 Ane Kirstine Piilgaard af Fousing Ug fr Ane Marie Clemensen af Fousing med udl.barnef. Jens Christian Christensen af Veirum Født i Fousing den 27de Decbr 1850 og døbt d. 5 Januar 1851 G
Mg
27 Juli 1859 af Panum 54-9
7 Mariane Jensen af Fousing Hm Jens Christian Sørensen og hstr Mette Mouritsdatter af Fousing Født i Gimsing d 26 Januar og døbt d 9 Februar 1851 G
Mg
21 Juni 1852 af Gleerup 122-6
8 Mette Nielsen af Fousing Hm Niels Skjød Christensen og hstr Ane Cathrine Madsen af N. Fousinggaard Født i Fousing d. 12 Septbr og døbt d. 16 s.m. 1849 Mg
Mg
3 Aug 1854 af Wiberg efter Attest af Sølling 76-6
1867 Palmesøndag d 14de April i Ølby Kirke
1 Birgithe Marie Lauritsen i Fousing Gmd Laurits Sørensen og hustru Ane Margrethe Christensdatter i Fousing Født i Meirup Sogn den 9de April 1853, døbt den 10de s.m. G
Mg
4de Juli 1863 og ? Sølling Lemvig 4-15
  i Naur Kirke i følge Anmeldelse fra Pastor Groth af 15de s.m.
2 Petrine Jensen Fousing Ugift Maren Pedersdatter af Seiberg i Fousing Født den 1ste April 1853
Døbt d. 3 s.m.
Mg
Mg
3 August 1854 af Sølling 30-16
3 Ane Danielsen St. Stasbjerg Gmd Daniel Jørgensen og hstr Ane Cathrine Pedersdatter af St. Stasbjerg i Fousing Født den 19de April 1853
Døbt d 29de s.m.
G
Mg
den 4 August 1858 af Gleerup 54-21
1868 d 1. Søndag efter Paaske den 19. April i Asp Kirke
1 Karen Olesen Gade i Bakgaard Gm Ole Madsen og hustru Ane Marie Larsen i Bakgaard Født d. 30te Mai 1853
Døbt d. 13de Juni s.a.
Mg
Mg
d. 4 August 1858 af Sølling 72-5
2 Ane Johanne Nielsen, Stadsbjerghuus hm Niels Stokholm Christensen og hustru Ane Poulsen i Stadsbjerghuus Født i Romb Sogn den 25de Marts 1854
Døbt d. 17de April s.a.
Mg
Mg
d 25 Juli 1865 af Sølling 134-6
3 Kirstine Jensen, Kirkeboel Gm Peder Jensen og hustru Ane Laursdatter i Piilgaard Født d. 7 Decbr 1853
Døbt d. 1 Januar 1854
G
Mg
d 3 August 1854 af distrl Viborg 72-6
  den 17de Trinitatis Søndag den 4 October i Fousing Kirke
1 Dorthe Christensen i Ørveile Indsidder Christen Thuesen og hustru Marie Kirstine Mortensen i Ørveile Født den 20de Juli 1853
Døbt hj. 24 s.m.
G
Sædelig
d. 14 Juli 1853 af distrikslæge Sølling 8-8
1869 Søndag efter Paaske den 4 April i Ølby Kirke
1 Ane Olsen Gade Bak Gm Ole Madsen og hustru Ane Marie Larsen i Bak født d. 7 Februar 1855
Døbt hj.d. 10 s.m.
Mg
Sædelig
d 4de August 1858 af Sølling 96-3
2 Ane Marie Pedersen, Trædeknold hm Peder Andersen og hustru Maren Christensen i Trædeknold Født i Veirum Sogn den 21de October 1854
Døbt d. 25de s.m.
G
Sædelig
d 14 Juli 1863 af Sølling 134-9
3 Karen Kirstine Nielsen, Stasbjerghuus Indsidder Niels Peder Thomsen og hustru Else Cathrine Jensdatter i Stasbjerghuus Født i Hvidbjerg Sogn d. 16 October 1854.
Døbt hj. d. 17de s.m.
G
Sædelig
d 15 August 1855 af Distriktslæge Gottschalk i Lemvig 116-15
  19de Søndag efter Trinitatis, den 3de October i Asp Kirke
1 Karen Danielsen, Store Stasbjerg Gm Daniel Jørgensen og hustru Ane Cathrine Pedersdatter i Store Stasbjerg Født d. 14de Mai 1855
Døbt d. 3de Juni s.a.
Mg
Sædelig
4de August 1858 af Sølling 72-10
2 Petrine Pedersen, Piilgaardhuus hm og Wæver Peder Christian Pedersen og hustru Ingeborg Pedersdatter i Piilgaardhuus Født d. 4de Juli 1855
Døbt d. 12 August s.a.
G
Sædelig
4 August 1864 af Sølling 30-19
1870 den 24de April i Fousing Kirke
1 Kirstine Nielsen Rogbjerg Gmd Niels Skjød Christensen og hustru Ane Cathrine Madsdatter i Rogbjerg fd. d. 10de Marts 1856
Dbt d. 24de s.m.
Mg
Sædelig
d. 1ste Juli 1861 af Sølling 72-12
2 Ane Kirstine Margrethe Jensen, Bakhuus Smed Jens ørgensen og hustru Kirsten Poulsen i Bakhuus fd. d. 15 August 1855
Dbt d. 14de October s.a.
G
Sædelig
d 5te Juli 1867 af Gottschalk 96-5
1871 Søndag efter Paaske d. 16de April i Ølby Kirke
1 Else Marie Andersen, Fousing Fattighuus Ugift Inger Marie Nielsen (nu gift med Tjenestekarl Jens Bolesen i Fousing Fattighuus) Født i Sneiberg Sogn, Hammerum Hrd d. 30 April 1856
Dbt d. 25 Mai s.a.
G
Sædelig
d. 21de Juli 1864 af Distriktslægen Wedel i Herning 10-19
  17 Søndag efter Trinitatis den 1ste Oktober i Asp Kirke
1 Inger Madsen, Nørre Hedehuus Husmand Mads Poulsen  og hustru Ellen Katirne Pedersen i N. Hedehus Fd d. 19 Juli 1859
Dbt den 28 s.m.
Mg
Sædelig
d 14 Juli af Sølling 110-11
2 Birthe Jensen i Smærbore Ugift Karen Sørensdatter i Gimsing, Pleiefader Gmd Anders Sørensen i Smærbore Fd i Gimsing Sogn d. 29 September 1856.
Døbt d. 5 Oktboer s.a.
Tg
Sædelig
d 24 Maj 1860 af Glerup 4-18
1872 d. 7 April i fremmede Sogn
tilsendt fra præsten i Veirum 1 Karen Jensen i Fousing Smed Jens Jørgensen i Fousing og hustru Kirsten Poulsen F.d. 16 Februar 1858 i Fousing G
Mg
8 Septbr 1870 af Glerup 116-19
tilsendt fra præsten i Naur 2 Marie Kirstine Jensen i Fousing Fruent Kirsten Petersen i Gjemsing, udlagt Ungkl Jens Jensen F.d. 15 Febr 1858
D. d. 21 Febr
Mg
Mg
142-2
do 3 Kirsten Maria Christensen i Fousing Inds Chresten Tuesen i Fousing og hustr Marie Kirstine Mortensen F.d. 29 Desbr 1857
D.d. 3 Jan 1858
Mg
Mg
116-20
1873 d. 20 April 1873 i Ølby Kirke
1 Ane Nielsen i Fousing Gaardm Niels Skjød Christensen i Fousing og Hustru Ane Chathrine Madsen F 29 Maj 1858 i N. Fousinggaard
D. 2 Juni
G
Mg
2 Mette Kirstine Pedersen i Fousing Husmd Peder Christian Lausten i Fousing og Hustru Ane Marie Nielsen F. 5 Oktbr 1858 i V. Ølby
D. 8 Oktbr
G
Mg
142-8
3 Karen Johansen i Fousing Husmd Johannes Kristensen i Fousing og Hustru Ane Marie Andersen F. 22 Decembr 1858 i Resen
D. 1. Januar 1859
Mg
Mg
118-3
4 Karen Marie Nielsen i Fousing Husmd Niels Peder Thomsen i Fousing og Hustru Else Cathrine Jensen F. 2 Marts 1858 i Stadsbjerghus i Fousing
D. 16 Marts
G
Mg
118-4
1874 d. 12 April i Asp Kirke
1 Charlotte Amalie Larsen i Fousing Husmand Lars Pedersen Korsgaard i Fousing og Hustru Ane Cathrine Nielsen F.d. 3 Juni 1859 i Fousing
D.d. 12 Juni
G
Mg
136-17
2 Johanne Marie Nielsen i Fousing Gaardmand Niels Skjød Chrestensen i Fousing og Hustru Ane Cathrine Madsen F.d. 3 Juni 1859 i Fousing
D.d. 12 Juni
G
Mg
110-17
3 Hansine Caroline Nielsen i Fousing Husmand Niels Peder Hansen i Fousing og Hustru Mariane Jensen F.d. 10 Juni 1859 i Fousing
D.d. 20 Juni
G
Mg
16-11
4 Kirsten Pedersen i Fousing Husmand Jens Pedersen i Fousing og Hustru Ane Christensen F.d. 15 Juni 1859 i Resen
D.d. 17 Juni
Mg
Mg
118-8
5 Ane Cathrine Andersen i Fousing Gaardmand Anders Andersen i Fousing og Hustru Else Cathrine Jensine Pederikke Christiansen F.d. 25 Septbr 1859 i Bording
D.d. 28 September 1859 i Bording
Mg
Mg
172-11
6 Kristine Olsen i Fousing Husmand Anton Olsen i Fousing og Hustru Mette Andersen F.d. 30 Decembr 1859 i Fousing
D.d. 8 Januar 1860 i Fousing
Mg
Mg
118-6a
7 Mette Lausen i Fousing Husmand Laust Sørensen i Fousing og Hustru Ane Margr. Chrestensen F.d. 24 Marts 1860 i Fousing
D.d. 5 April i Fousing
Mg
Mg
142-10
1875 d. 4 April i Fousing Kirke
1 Ane Marie Nielsen Skadborg i Fousing Gaardmand Iver Nielsen i Fousing og hustru Mariane Maigaard F. 20 Oktober 1860 i Fousing
D. 28 Octbr 1860 i Fousing
Mg
Mg
172-15
2 Petrine Jensen i Fousing Smed Jens Jørgensen i Fousing og hustru Kirsten Poulsen F. 21 Septbr 1860 i Fousing
D. 26 Desbr 1860 i Fousing
G
Mg
128-8
3 Ane Jensen i Fousing Indsidder Jens Chrestensen i Fousing og hustru Kirsten Marie Pedersen F. 20 Juni 1860 i Fousing
D. 8 Juli 1860 i Fousing
G
Mg
172-17
1876 d. 23 April i Ølby Kirke
1 Marie Mathilde Pedersen i Fousing Indsidder Niels Pedersen i Fousing og Hustru Johanne Poulsen F. 28 Juli 1861 i Møborg
D. 22 Septbr 1861 i Møborg
Mg
Mg
142-18
2 Karen Nielsen i Fousing Gaardmand Niels Christian Chrestensen i Fousing og Hustru Mette Kirstine Chrestensdatter F. 7 Septbr 1861 i Fousing
D. 15 Septbr 1861 i Fousing
Mg
Mg
118-12
3 Mariane Olesen Gade i Fousing Gaardmand Ole Madsen i Fousing og Hustru Ane Marie Larsen F. 10 Octbr 1861 i Fousing
D. 27 Octbr 1861 i Fousing
Mg
Mg
142-17
4 Kristiane Pedersen Hvistendal i Fousing Husmand Peder Futterup Jensen i Fousing og Hustru Johanne Pedersen F. 30 Juni 1862 i Fousing
D. 2 Marts 1862 i Fousing
Mg
Mg
118-13
5 Maren Nielsen i Fousing Gaardmand Niels Mortensen i Humlum og Hustru Ane Margrethe Simonsen F. 18 Mai 1862 i Humlum
D. 25 Mai 1862 i Humlum
Mg
Mg
142-19
1877 d 8 April i Asp Kirke
1 Mette Kirstine Jensen i Fousing Husmand Jens Simonsen i Vejrum og hustru Ane Margrethe Madsen F. 11 Mai 1862 i Vejrum
D. 14 Maj 1862 i Vejrum
Mg
Mg
142-27