Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

År Dato Num-
mer
Confirmantens Navn og Opholdssted Forældrenes, Husbondens eller Pleieforældrenes Navne og Bopæl Confirmantens Alder efter Dag og Datum, udvist ved Daabsattest Dom angaaende Kundskab og Opførsel Naar og af Hvem vaccineret Hvor anført i det almindelige Jevnførelses-
Register
1834 1ste Søndag efter Paaske [6. april] i Fousing Kirke
    1 Ædel Magrethe Mads Datter af Vandløse i Fousing Forældre: Tjeneste Pigen Ane Marie Pouls Datter og udlagt Barne Fader Mads Andersen 14 Aar
Født d. 16. Marts 1820
Døbt d 3. April s.a.
Kundsk: M.god
Opf: M.god
Vaccineret d. 28 Juni 1821 af Baste No 24 p. 193
1835 1ste Søndag efter Paaske [26. april] i Asp Kirke
    1 Mette Kirstine Laustdatter af Mel Dahl i Fousing Forældre: Gaardb. Laust Pedersen og Hustru Christiane Cæcilia Jensdatter i Dahl i Fousing 14½ Aar
Født d. 6. Sept. 1820, døbt d. 15 Octbr s.a.
Kundsk: Mgod
Opf: Mgod
Vacc. 18de Juni 1820 af Dalgaard No. 37 p. 197
    2 Stine Margrethe Amalia Madsdatter af Kirkeboel i Fousing Forældre: Mads Jensen Ramskou og Hustru Ane Christensdatter af Kirkeboel i Fousing næsten 15 Aar
Født i følge fødselsattet d. 13 Mai 1820 i Vandborg.
Kundsk: Mgod
Opf: God
Vacc 20de Juni 1826 af Distriktslæge Baste No 38 p. 198
    3 Birgithe Cathrine Sørensdatter af Sønder Dahl i Fousing Forældre: Gaardb. Søren Iversen og Hustru Mette Kirstine Madsdatter af Sønder-Dahl i Fousing 14 Aar
Født d. 23de Februar 1821
Døbt d. 15 Apr s.a.
Kundsk: God
Opf: Mgod
Vacc. 4de Juli 1833 af Dalgaard No 39 p. 198
    4 Christiane Jørgensdatter af Store Stadsberg i Fousing Forældre: Gaardb. Jørgen Danielsen og Hustru Karen Christensdatter i Store Stadsberg 14 Aar
Født d. 24de Marts 1821
Døbt d. 23de April s.a.
Kundsk: God
Opf: Mgod
Vacc. d. 15de Juli 1824 af Edel Toft No 40 p. 198
    5 Mariane Nielsdatter af Hallundsbjerg i Fousing Forældre: Indsidderske Else Berthelsdatter og udlagt Barnefader Tjenestekarl Niels Nielsen 14 3/4 Aar
Født d. 24. Juni 1820
Døbt d. 6 Juli s.a.
Kundsk: God
Opf: Mgod
Vacc. d. 21 Juni 1830 af Dalgaard. No 41 p. 198
1836 1ste Søndag efter Paaske [10. april]  i Ølbye Kirke
    1 Ane Margrethe Christen Datter af Øster Fousinggaard Forældre: forhv Gaardb Christen Jensen og Hustru Birgithe Cathrine Christens Datter af Øster Fousinggaard 14 Aar
Født d. 3 April 1822
Hjemmedøbt d. 4.s.m.
Kundsk: Mgod
Opf: Mgod
Vacc. d. 21 Juni 1830 af Dalgaard  
1837 1ste Sønd e. P. [2. april] i Veirum Kirke 
    1 Ane Cathrine Pedersdatter hjemme i Krogsgaard Moderen Maren Pouls Datter gift m. Hartvig Bolesen i Krog, faderen Peder Andersen opholdende sig i Kjøbenhavn 14 Aar, døbt 31de Januar 1823 i Gjellerup i Tyland Kundsk: Mgod
Opf: Mgod
12 Juli 1827 af Wittendorph 203-40
1838 1ste Søn e Paaske [22. april] i Ølbye Kirke
    1 Mette Kirstine Christensdatter af Skrædergaard Sognefoged Christen Olesen og Hustru Karen Jespersdatter af Skrædergaard 15 Aar f. 21 Mai 1823, døbt s.d. K: Mgod
O: Mgod
vacc 20 Aug 1828 af Baste 203-41
    2 Maren Sørensdatter af N.Dahl i Fousing Gmd Søren Nielsen og hustru Johanne Marie Christensdatter af N.Dahl 15 Aar, født 10 April 1823, døbt d. 12. s.m. K. God
O: Mgod
Vacc 20 Aug 1828 af Baste 203-42
    3 Birgitte Kirstine Jensdatter af Træde Knold i Fousing Indsidder Jens Christian Simonsen og hustru Karen Sophie Jacobsdatter af Trædeknold i Fousing 14 Aar, født og døbt den 2. Marts 1824 efter Attest af Teilmanni Bøvling. K God
Of: Mgod
v. 7 Juli 1824 af Baste 203-43
1839 1ste Søndag efter Paaske [7. april] i Asp Kirke
    1 Ane Cathrine Madsdatter i Krog Fousing Grdm. Mads Christian Poulsen Østergaard og hustru Mette Cathrine Jensdatter af Gjellerup nu boende i Krog i Fousing døbt 6. Juni 1824 efter pastor Sethmans Attest K. God+
Of: Mgod
Vacc 12 Juli 1824 af Vittendorph 204-10
    2 Mette Kirstine Larsdatter af Hallundsberghuus Grdm Lars Pedersen og hustru Mette Jørgensdatter af L. Bjerrum i Gudum, Moderen bor i Hallundsberghuus i Fousing. f. 7. Juni 1824 og døbt dagen efter ifølge Pastor Rosendahls Attest K. God
Opf Mgod
vacc. 7. Juli 1834 af Dalgaard 204-11
1840 1ste s e Paaske [26. april] i Ølbye Kirke
    1 Ane Marie Clemensdatter i Asp Hmd. Clemmen Christian Christensen og hustru Magrethe Pedersdatter i Fousing f. 11 August 1825 hjemmedøbt samme dag Kundsk: God
Opførsel Meget god
25 Jui 1826 af Møller 206,3
1842 1ste Søndag efter Paaske [3. april] i Asp Kirke
    1 Christiane Nielsdatter i Skadborg Gmd Niels Iversen og hustru Maren Graversdatter af Skadborg Født 13 Mai 1827, døbt den 14. Mai Kundsk: Meget God, Opførsel: Nogenl 4. Juli 1833 af Dahlgaard 208,8
    2 Ane Margrethe Madsdatter af Gade i Fousing Gmd Mads Christensen Gade og hustru Karen Andersdatter af Gade i Fousing f. 17 Juli 1827, døbt d. 18 Juli s.a. Kundskab og Opførsel Meget gode vaccineret ifølge Attest af distriktslæge Jensen d. 14 Febr 1842. 208,9
1843 1ste Søndag efter Paaske den 23de April i Ølbye Kirke
    1 Ane Kirstine Christensdatter i Piilgaard Hmd Christen Pedersen og hustru Maren Christensdatter i Faberg Født den 25 Marts 1829, døbt i Kirken d. 1ste April Kundskab og Opførsel Meget gode Vaccineret den 17de August 1835 af Møller 209.42
    2 Mette Christensdatter af Kirkegaard Hmd og Smed Christen Nielsen og hustru Ane Christensdatter af Kirkegaard født d. 19 October 1828, hjemmedøbt d. 23de November s.a. Kundskab og Opførsel Meget gode Vaccineret den 17de August 1835 af Møller 209,43
    3 Maren Andersdatter af Smærboer Gmd Anders Sørensen og afdøde hustru Kirsten Lauridsdatter af Smærboer født 23. Septbr 1828, døbt i Kirken d. 12 October Kundskab og Opførsel Meget gode Vaccineret den 6te Juli 1837 af Møller 209,44
1844 1ste Søndag efter Paaske den 14 April 1844 i Fousing Kirke
    1 Marie Vesterkjær i Vesterkjær i Fousing Laurs Christensen og hustru Else Nielsdatter af Vesterkjær f d 12 April 1830, døbt d. 25 April s.a. Kundskab og Opførsel Meget gode Vaccineret den 17de August 1835 af Møller 211-94