Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

År Dato Nummer Den Konfirmeredes Navn og Opholdssted Forældrenes, Husbondens eller Plejeforældrenes Navne og Bopæl Den Konfirmeredes Fødested, Fødselsaar og Dag, udvist ved Daabsattest Dom angaaende Kundskab og Opførsel
1816 Ingen dato angivet
  1 Maren Anders Datter i Nøglegaard Gaardbeboere Anders Henrichsen og Ana Jens Datter af Nøglegaard fød 1802 d 10 February i Nøglegaard i Fousing Udmærket af Kundskab og Opførsel
2 Mette Kierstine Mads Datter Mads Pedersen og Birgitte Niels Datter, Gaardbeboere i Skadborg 1802 d 23 Marts, født i Skadborg i Fousing God Kundskab og Opførsel
3 Catrine Villads Datter i Lyskjær Husmand Willads Lund og Mette Marie Jens Datter i Lyskjær ds 7 April 1802 fød i Lyskjær God Kundskab og Opførsel
4 Johanne Marie Mortens Datter i Rogberg Morten Christensen og Ankierstine Anders Datter, Gaardbeboere i Rogberg ds 4 Juni 1801, fød i Rogberg i F. God Kundskab og Opførsel
5 Mette Peders Datter i Trædeknold i Fousing Moder: Maren Peders Datter i Trædeknold 1801 ds 1 November fød i Toft i Guddum maadelig Kundskab, god Opførsel
1822 paa 1ste Søndag efter Paaske i Ølbye Kirke [14. april]
  1 Lene Jensdatter i Piilgaard Husb Jens Thomas Christensen i Piilgaard i Fousing 24de Juni 1808 Meget god saavel i Kundskab som Opførsel
2 Maren Jørgensdatter i Store Stadsbjerg Forældre: Jørgen Danielsen og Hustrue Karen Christensdatter i Store Stadsbjerg i Fousing 20de April 1806 Meget god i Kundskab og Opførsel
3 Ane Marie Jørgensdatter i Store Stadsbjerg Som no 2 28de Juny 1807 Ligeledes
4 Mette Sørensdatter i Dahl Forældre: Søren Njelsen og Hustru Johanne Marie Christensdatter i Nørredahl 2 November 1805 M.G. i Kundskab og Opførsel
5 Kirsten Sørensdatter i Dahl Som no 4 6te Februar 1808 Ligeledes
6 Ellen Kirstine Jensdatter i Bjerg Husbonde Frantz Christensen i Bjerg 6 Septbr 1807 M.G. i Kundskab og Opførsel
7 Ane Marie Madsdatter i Fædam Forældre: Mads Christensen og Hustru Karen Christensdatter 10 July 1806 God i Kundskab og M.G. i Opførsel
8 Karen Jensdatter i Fousing Skole Forældre: Kirkesanger og Skolelærer i Fousing Jens Christensen Mærsk og Hustru Else Kirstine Hanskow 28de July 1807 God i Kundskab og M.G. i Opførsel
9 Maren Christensdatter i Fousinggaard Forældre: Christen Jensen og Hustrue Birthe Marie Christensdatter i Fousinggaard 5te December 1807 T.G i Kundskab, M.G. i Opførsel
1823 1ste Søndag efter Paaske i Asp Kirke [6. april]
  1 Else Marie Christensdatter af Skræddergaard i Fousing Forældre: Sognefoged Christen Olesen og Hustru Ane Pedersdatter i Skræddergaard i Fousing. d 31te Januar 1808 Meget god i Kundskaben og udmærket i Opførsel.
2 Johanne Andersdatter af Nøglegaard Forældre: Anders Hendrichsen og Hustru Ane Jensdatter i Nøglegaard i Fousing. d 7 Sept 1808 Temelig god i Kundskaben, udmærket god i Opførsel
3 Ane Johanne Andersdatter af Wester Fousinggaard Forældre Anders Jacobsen og Hustru Else Nielsdatter i Wester Fousinggaard d. 7 Januar 1809 Temelig god i Kundskaben og meget god i Opførsel
1824 Holdes Conf. i Lemvig Kirke af Pastor Olsen under Vakancen her
1825  
  1 Christine Thomas Datter, tjenende i Bjerg Husbonde: Frants Christensen, Bjerg døbt den 14de Aug 1810 i N.Lem Sogn efter Attest af Kirkesanger Nørgaard under Vacancen i Lemvig M.G. i begge Henseende.
2 Ane Anders Datter i Nøglegaard Forældre: Anders Henrichsen og Husru Anne Jens Datter  Nøglegaard den 28de Juli 1810 M.G. i begge Henseende.
3 Anne Pederdatter i Lendsbjerg Forældre: Peder Jensen og Hustru Kjirsten Nielsdatter i Lendsbjerg den 24de April 1809 M.G. i begge Henseende.
4 Johanne Jacobsdatter i Qvolsgaard Forældre Jacob Christensen og Hustru Kirsten Sørensdatter i Qvolsgaard den 15de Juni 1809 G. i Kundskab og M.G. i Opførsel
1827 Paa 1ste Søndag efter Paaske i Asp Kirke [22. april]
  1 Christine Christensdatter i Fousinggaard Forældre. Christen Jensen Kirkegaard og Birthe Marie Christensdatter i Fousinggaard den 7de December 1812 M.G. i begge Henseende.
2 Karen Margrethe Mortensdatter i Krog Forældre: Morten Christensen og Kirsten Pedersdatter i Krog den 14 Juli 1811 T.G. i Kundskaben. M.G. i Opførsel.
1828 Paa 1ste Søndag efter Paaske i Ølbye Kirke
  1 Mette Jensdatter Mærsk i Degneboligen Forældre: Kirkesanger Jens Mærsk og Hustru Else Bendtsdatter i Degneboligen den 8 Juli 1812 G. i Kundskab.
M.G. i Opførsel.
1829 I Naur Kirke den 26 April 1829
  1 Mette Andersdatter af Nøglegaard Gmd. Anders Henriksen og Hustru af Nøglegaard f . 30 November 1814 Kundsk - mg
Opf - mg
2 Ingeborg Sørensdatter af Nørdahl Gmd. Søren Nielsen og Hustru af Nørdahl f. 2 Febr 1815 K. - mg
Opf - mg
3 Ane Knudsdatter Kirkeboel Hmd Knud Kirkeboel og Hustru f. 16 Juni 1815; efter Biskoppens Tilladelse K  g
Opf - mg
4 Mariane Christensdatter i Fovsinggaard Gmd. Kristen Fousinggaard og Hustru f. 22de Januar 1815 K. g
Opf mg
1830 1ste Søndag eft Paaske 1830
  1 Ane Christensdatter i Skræddergaard i Fousing Forældrene: Gaardbeboer Christen Olesen og Hustru Karen Jespersdatter i Skræddergaard i Fousing 14 Aar, født d 23de Marts 1816; Daaben publ i Kirken d 5te Mai 1816 Kundskab, Opførsel M.god
2 Daline Jørgensdatter, i Stadsbjerg i Fousing Forældrene: Jørgen Danielsen af Stadsbjerg og Hustru Karen Christensdatter i Fousing 16 Aar, hjemmedøbt d 11te April 1814, Daab publ i Kirken d 30te Mai 1814 Kundskab: nogenlunde,
Opførsel: M.god
3 Juliane Caroline Marie Madsdatter i Kirkeboel i Fousing Forældrene: Mads Jensen Ramschou fra Ørnhoved og Hustru Ane Ramschou i Kirkeboel Fousing 14 Aar, hjemmedøbt d 11te Febr 1816 i Tjørring. Daaben publ d 3de Juni 1816 Kundskab og Opførsel: god
1831 1ste Søndag efter Paaske i Fousing Kirke [10. april]
  1 Ane Kristine Lauritzdatter af Vesterkjær i Fousing Forældrene: Gaardb. Lauritz Christensen og Hustru Else Nielsdatter Munksgaard af Vesterkjær i Fousing 14½ Aar født d. 6te September 1816; døbt d 20 Oktober s.a. Kundsk. god
Opf. M.god
2 Marie Kirstine Mortensdatter i Krogshus i Fousing Forældrene: Huusmand Morten Christensen og Hustru Kirsten Pedersatter i Krogshus i Fousing 15 1/4 Aar, døbt d. 13 December 1815; Daab publ d 26de Decbr s.a. Kundsk. god
Opf. M.god
1832 1ste Søndag efter Paaske i Asp Kirke [29. april]
  3 Ingeborg Christensdatter i Skræddergaard Forældre: Sognefoged Gaardb Christen Olesen og Hustru Karen Jespersdatter i Skræddergaard 14 Aar, født den 22de Februar 1818; døbt den 23de Marts Kundskab. M.god
Opf. M.god
4 Ingeborg Pedersdatter i Mellem Dahlhuus Forældre: Moderen Ane Christensdatter og udlagt Barnefader Peder Nørre Hvam, dengang i Meirup 14 1/4 Aar, født den 17 Januar 1818 i Meirup og døbt den 18 de Januar Kundskab. M.god
Opf. M.god
5 Else Marie Lauridsdatter i Vesterkjær Forældre: Gaardb. Laurids Vesterkjær og Hustru Else Nielsdatter i Vesterkjær 15 1/4 Aar, født d 31te December 1817, døbt den 22de Februar 1818 Kundsk. god
Opf. M.god
6 Mette Cahtrine Mortensdatter i Krogshus Forældre: Huusmand Morten Christensen og Hustru Kirsten Pedersdatter af Krog 15 Aar, født d. 24de April 1817, døbt den 26de Mai Kundsk. God
Opf. M.god
7 Johanna Mina Madsdatter i Kirkeboel Forældre: Mads Ramshou og Hustru Ane Ramshou i Kirkeboel 14 Aar, født i Sneiberg d. 7de Januar 1818, døbt sammesteds den 19de Marts Kundsk. God
Opf. M.god
8 Maren Jensdatter i Naursgaard Forældre: Gaardb. Jens Nielsen og Hustru Mette Marie Nielsdatter i Naursgaard 14 Aar, født d 6te Marts 1818, døbt den 11te Mai Kundsk. God
Opf. M.god
9 Johanne Andersdatter i Krog Forældre: Gaardb. Anders Christian Jensen og Hustru Mette Poulsdatter af Helligkilde i Hvidbjerg - Huusb. Gaardb. Hartvig Bolesen i Krog i Fousing 14½ Aar, født i Hvidbjerg den 11te September 1817 Kundsk. God
Opf. M.god
1833 1ste Søndag efter Paaske i Ølbye Kirke
  1 Mette Marie Mortensdatter i Krogshuus i Fousing Forældre: forhenv. Gaardb. nu Huusmd. Morten Christensen og Hustru Kirsten Pedersdatter af Krogshuus i Fousing 14 Aar, f.d. 6te April 1819, døbt den 31 Mai s.a. Kundsk. God
Opf. M.god