Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

År Dato Nummer Confirmandens Navn og Opholdssted Confirmandes Faders eller, hvis han er Slegfredsøn, hans Moders samt i fornødent Fald Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne og Bopæl Confirmandens Fødested, Fødselsaar og Dag udviist ved Døbe-Attest Dom angaaende Kundskab og Opførsel
1878 den 14 April i Vejrum Kirke (tilmeldt fra Sognepræsten i Vejrum)
1 Niels Peder Bolesen, Lergravhus i Fousing Husmd Jens Bolesen og hstr Inger Marie Nielsen af Lergravhus Født 14 Juni 1863 i Snerrelund i Snejbjerg S.
D. 12 Juli 1863
G
Mg
2 Jens Andersen af Fousing Gaardmd Anders Andersen og hstr Else Katrine Jensine Frederikke Chrestensen af Fousing F. 9 April 1864 i Søborg i Bording
D. i Bording Kirke 10 April 1864
Mg
Mg
  28 April i Gimsing Kirke (tilmeldt fra Sognepræsten i Gimsing)
3 Chresten Chrestensen i Fousing Fruentimmer Ane Kirstine Krestensdatter F i Gimsing 26 Juli 1863 G
Mg
4 Peder Dahl Nielsen, Fousing Gaardmd Niels Skjød Chrestensen Fousing F 22 August 1863 i Fousing G
Mg
5 Jens Olesen, Skrædergaard Fousing Gaardmd Ole Peder Krestensen Fousing F 29 Januar 1864 i Fousing Mg
Mg
1879 20 April i Ølby Kirke
1 Niels Christian Christensen Rysbjerg af Fousing Afdøde Husmand Christen Rysbjerg og efterlevende hustru Kirsten Jensdatter af Fousing Født 13 Juli 1864 i Fousing
Døbt 17 Juli samme Aar
G
Mg
2 Christen Dahl Christensen af Fousing Hmd Rasmus Christiansen og Hustru Oline Madsen Borg af Humlum F. 29 Septbr 1864 i Humlum
Hjdøbt 2den Octbr, i Kirken 20 November s.A.
Tg
Mg
3 Niels Lauritsen Skov i Fousing Hmd Jens Frederik Laustsen Skov og hustr Karen Marie Kristensen af Fousing F 11 Marts 1865 i Thise i Salling
D. 2 April sam A.
Tg
Mg
4 Søren Pedersen Krog af Fousing
Aldersdispensation af 15 Jan. 1879
Afdøde hmd Peder Thomsen og efterlevende hustru Mette Marie Jensdatter af Fousing f. 4 Mai 1865 i Fousing
d. 12 Mai sam. Aar
Mg
Mg
1880 4 April i Asp Kirke
1 Anders Jensen Bjerg i Fousing Afdøde husmand Jens Christian Andersen og hustru Ane Margrethe Pedersen af Vester Ølby.
Husbond Gaardmand Frants Kristensen Bjerg af Fousing
Født i Ølby 19 Juni 1865
Hjemmedøbt 20 Juni
I Kirken 16de Juli s. Aar
G
Mg
2 Niels Pedersen Larsen Fousing Ugift Moder Nikoline Nielsen og den udlagte Barnefader Christen Larsen (forældrene ægteviedes straks efter Barnets fødsel) Født i Jestrup, Lyngs Sogn pr Thyholm d. 26 Oktober 1865.
Hjemmedøbt 28 Oktober; i Kirken d. 31 Desbr s.A.
Attest af 6/11 79
Mg
Mg
3 Christen Jensen Fousing Ugift Fruentimmer Ane Kirstine Jensen af Borghus i Asp med udlagt Barnefader Søren Jensen af Hjerm. I huset for husmand Jens Sørensen i Fousing Født i Asp d. 2den Desbr 1865.
Hjemmedøbt 3 Desbr s.A; i Kirken 18 Febr 1866
G
Mg
4 Anders Pedersen Fousing Husmand Peder Christian Laustsen og afdøde hustru Ane Marie Nielsen af Fousing Født i Fousing 20 Desbr 1865. Hjemmedøbt 20 Desbr; i Kirken d 30te Marts 1866 G
Mg
5 Jens Byskov Jensen Fousing Husmand Jens Peder Jensen og hustru Maren Andersdatter af Fousing Født i Fousing 2 Febr 1866
Døbt 25 Febr s.A.
Mg
G
6 Niels Jensen Fousing Afdøde Gaardmand Jens Jensen og efterlevende hustru Anna Johanne Nielsen af Fousing Født i Fousing 17 Febr 1866
Hjemmedøbt 18 Febr; i Kirken 13 Mai s.A.
Mg
Mg
1881 24 April i Ølby Kirke
1 Peder Pedersen, Fousing
Aldersdispensation af 18/2 1881
Husmand Niels Pedersen og hustru Johanne Poulsen af Sejberghus Født i Fousing 21 Maj 1867, døbt i Kirken 19 Juni s.Aar Mg
Mg
  2 Oktbr i Holstebro Kirke af H.C.Møller
1 Niels Andersen, Fousing
Biskoppens dispensation af 12 Septbr 1881
Gmd Anders Andersen og hustru Inger Marie Nielsen af Fousing Født i Bording 17 Novbr 1867
Døbt i Bording Kirke 20de s.m.
G
Mg
2 Anders Knarberg Pedersen, Fousing Afdøde husmand Peder Andersen og hustru Ane Andersen af Fousing Født i Trædeknold i Fousing 15 Oktbr 1867. Døbt 20 Oktbr s.Aar. G
Mg
1882 Asp Kirke d. 16 April
1 Peder Pedersen, Bakhus i Fousing Husmand Peder Chr Laustsen og afdøde hustru Ane Marie Nielsen af Bakhus Født 6. Juni 1867 i Bakhus i Fousing
Døbt i Kirken 10 Juni s.A.
G
Mg
2 Peder Jensen, Fousing Smed Jens Jørgensen og hustru Kirsten Poulsen af Fousing Født 21 Juni 1867 i Fousing
Døbt i Kirken 5 Jan 1868
G
Mg
3 Jens Kristian Jensen, Store Lyskjær Gaardmand Jens Jensen og hustru Karen Thomsen af Store Lyskjær Født 20 Maj 1868 i Fousing
Døbt i Kirken 24 Maj s.A.
Aldersdispensation 11/2 1882
G
Mg
1883 1ste April i Ølby Kirke
1 Peder Pedersen af Fousing Hmd Poul Kristian Pedersen og hustru Maren Godskesen af Fousing Født i Lyngs paa Thyholm 27 Aug 1868, døbt i Kirken 6 Septbr s.A. ifølge Attest af 6/11 82 Tg
Mg
2 Morten Lauritsen Skov, Fousing Hmd Jens Frederik Laustsen Skov og hustru Karen Marie Kristensen af Pilgaardhus Født i Nørre This Salling 20 Novbr 1868, døbt 27 Decbr s.A. ifølge Attest 1/2 79 Mg
Mg
3 Kristen Hoelgaard Kristensen af Nørdal i Fousing Indsidder Niels Kristensen og hustru Else Nicoline af Resen
Husbonde Gmd Anders Nielsen af Nørdal
Født i Resen 14 Desbr 1868, døbt i Kirken 26 Desbr s.A. ifølge Attest af 3/11 82 Mg
Mg
1884 Asp Kirke d. 20 April
1 Kristian Pedersen Sejberghus i Fousing Husmand Niels Pederen og hustru Johanne Poulsen af Sejberghuus Født i Asp 6 Marts 1870, døbt i K 27 Marts s.A. G
Mg
2 Jens Jensen Nøglegaard i Fousing Gaardmand Anders Jensen og hustru Ane Johanne Nielsen af Nøglegaard Født i Fousing 18 Marts 1870, døbt i K 23 Marts s.A. Mg
Mg
3 Jens Henriksen Nørre Fousinggaard Arbejdsmand og Indsidder Henrik Jensen Engmark og hustru Ellen Margrethe Jensen af Nørre Nissum
Husbond: Jens Peder Lauritsen Høj af Nørre Fousinggaard
Født i Nørre Nissum 10 Juni 1870, døbt i K. 12 Juni s.A. iflg Attest af 20/10 89. Aldersdispensation af 19 Febr 1884. Mg
Mg
  i Hjerm Kirke 5 Oktober
1 Ferdinand Karl Hansen af Lensberg Ugift Emma Franciska Hansen af Kjybenhavn og udlagt Barnefader Carl Ferdinand Lippert. Plejefader, husmd Mikkel Andersen af Lensberg Født i Trinitatis Sogn i Kjybenhavn 3 Juni 1870, hjemmedøbt 14de Septbr. Daaben publiceret i St Johannes Kirke 19 Juni 1884.[1870] Mg
Mg
1885 i Fousing Kirke d. 12 April
1 Mads Borg Kristensen af Naursgaard Afdøde husmand Rasmus Kristensen og efterlevende hustru Oline Madsen Borg af Humlum.
Pleiefader Gmd. Anders Pedersen af Naursgaard
Født i Humlum 2 Aug 1870, hjdbt 5 Aug, frembaaren i Kirken 13 Nov s.A i følge Attest af 31/10 1884 G
Mg
2 Mads Kristian Madsen af Lille Mosehus i Fousing Ugift Kvinde Else Kirstine Jakobsen og udlagt Barnefader Daglejer Niels Kristian Madsen. Forældrene er ægteviede og bor i Lille Mosehus. Født i Vejrum 9 Septbr 1870, døbt i Kirken 18 Septbr s.Aar ifølge Attest af 5/11 84 Tg
Mg
3 Laurids Lauridsen af Stadsberghus Husmand Peder Laursen og hustru Gustava Samuelsen af Stadsberghus Født i Møborg 13 Septbr 1870, døbt i Kirken 6 Novbr s.Aar ifølge Attest af 5/11 84 G
Mg
4 Lars Larsen, Ny Skrædergaard Gaardmand Kristen Larsen (Yde) og hustru Nikoline Nielsdatter af Ny Skrædergaard Født i Fousing 21 Septbr 1870, hjdøbt 25 Septbr, frembaaren i Kirken 26 Desbr s.Aar Mg
Mg
5 Ole Olesen af Lille Lyskjær Husmand og Smed Niels Olesen og afdøde hustru Mariane Pedersen Lyskjær af Lille Lyskjær Født i Fousing 20 Novbr 1870, døbt i Kirken 27 Novbr s.Aar Tg
Mg
6 Peder Kristian Jensen af Kirkeboel Gaardfæster Peder Jensen (Ramskou) og hustru Birgitte Kirstine Hvingelloft af Kirkebol Født Fousing 9 Marts 1871, døbt i Kirken 15 Marts s.Aar Mg
Mg
7 Kristen Nørgaard Knudsen af Ny Krog Gaardmand Peder Knudsen og hustru Maren Kristensen af Ny Krog Født i Gudum 20 April 1871, døbt d 23 April s. Aar, ifølge Attest af 3/11 1884. G
Mg
1886 18 April i Ølby Kirke
1 Jakob Kristian Madsen af Lillemosehus Husmand Niels Kristian Madsen og hustru Else Kirstine Jakobsen af Lillemosehus Født i Fousing 27 Novbr 1871, hjemmedøbt 28 Novbr, frembaaren i Kirken 26 Decbr s.Aar. Tg
Mg
2 Niels Peder Pedersen af Lille Lyskjær Gaardmand Mads Pedersen og hustru Sidsel Nielsen af Lille Lyskjær Født i Fousing d 3 April 1872, døbt i Kirken 14 April s.Aar. G
Mg
3 Peder Pedersen af Vandløs Husmand Morten Pedersen og hustru Birthe Marie Kristensen af Vandløs Født i Fousing 17 Maj 1872, døbt i Kirken 20 Maj s.Aar. Aldersdispensation af 10 Marts 1886. Mg
Mg
4 Andreas Nielsen af Stadsberghus Husmand Niels Stokholm Kristensen og afdøde hustru Maren Jensen af Stadsberghus Født i Fousing d 3 Juni 1872 d. i Kirken d 7 Juli s.Aar.
Aldersdispensation af 10 Marts 1886
Mg
Mg
5 Poul Martinus Pedersen af Sejberghus Indsidder Niels Pedersen og hustru Johanne Poulsen af Sejberghus i Fousing Født i Asp 3 Juni 1872, døbt i Kirken 7 Juli s.Aar.
Aldersdispensation af 10 Marts 1886.
G
Mg
1887 17 April i Asp Kirke
1 Laust Laursen af St. Stadsberg Gaardmand Niels Laursen og hustru Mariane Madsen af Store Stadsberg F i Ølby d. 3 April 1873, døbt i Kirken 6 April s.A. Mg
Mg
  17 April i Holstebro Kirke
Niels Kristian Nielsen af Hallundsberg Ugift Ane Madsen og Ungkarl og Tjenestekarl Kristen Møller Nielsen F. i Østerbjerrumhus i Gudum Sogn 19 Oktbr 1873, d. 27de s. Maaned Mg
Mg
Kristen Kristensen Bjerg af Bjerg Gaardmand Frands Kristensen Bjerg og hustru Mette Nielsen af Bjerg F i Damgaard i Ølby 5 Marts 1873 og døbt d 9de Marts s.Aar Mg
Mg
Laust Frølund Jensen af Lyskjær Gaardmand Jens Jensen og hustru Maren Thomsen af Lyskjær F i St. Lyskjær i Fousing 25 Marts 1873, hjdbt 27 Marts og i Kirke 4 Mai s.A. Mg
Mg
Marius Kristiansen Vejlstrup af Fousing Gaardmand Gudik Kristiansen Vejlstrup i Maaberg og hustru Bodil Kirstine Gravesen F i Maaberg 3 April 1873 og døbt i Maabjerg 12 April s.A. Mg
Mg
1888 8 April i Ølby Kirke
1 Anton Jensen af Kirkebol Husfæster Peder Jensen Ramskov og hustru Birgitte Kirstine Pedersen af Kirkebol Født i Fousing 16 Novbr 1873; døbt i Kirken 30 Novbr s.A. Mg
Mg
2 Godske Kristian Kristensen af Buskbol Husmand Kristen Kristensen og hustru Karen Godskesen af Buskbol Født i Fousing d. 27 Novbr 1873; hjemmedøbt 29 Novbr og fremstiller i Kirken 26 Desbr s.Aar. Mg
Mg
1889 4 Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag i Fousing Kirke i følge Bevilling af 14 Jan 1889
1 Niels Kristensen Bjerg af Bjerg Gmd og Sognefoged Frands Kristensen Bjerg og Hustru Mette Nielsen af Bjerg Født i Fousing 2den Maj 1875, døbt i Kirken 30 Maj s.A.
Aldersdispensation af 14 Jan 1889
G
Mg
1890 13 April i Ølby Kirke
1 Godske Kristian Pedersen Fousinggaardhus Hmd Poul Pedersen og Hustru Maren Godskesen af Fousingaardhus F. i Fousing d. 24 Novbr 1875, døbt i Kirken 5 Desbr s.A. G
Mg
2 Niels Frederik Albert Nielsen af Gade Gmd Laurids Nielsen og Hustru Loise Karoline Amalie Schumacker af Gade F. i Fousing d 17 Decbr 1875, d. i Kirken d. 26 Desbr s.A. Mg
Mg
3 Thomas Peder Jensen af Lyskjær Gmd Jensen Jensen Lyskjær og Hustru Karen Thomsen af Lyskjær F i Fousing 18 Desbr 1875, døbt i Kirken d 26 Desbr s.A. Mg
Mg
4 Peder Kristian Rasmus Jensen af Klosterhede i Gudum Hmd og Skovløber Jens Kristian Jensen og Hustru Ane Marie Sørensen af Klosterhede i Gudum F. i Haderup Sogn d 27 Desbr 1875, hjdbt d. 29 Desbr s.A., i Kirken d 13 April 1876 ifl Daabsattest af 5 Desbr 1889. Mg
Mg
5 Simon Simonsen af Kvolsgaard Gmd Peder Kristian Simonsen og Hustru Johanne Kristensen i Kvolsgaard F i Fousing 30 Maj 1876, døbt 5 Juni i Kirken. Aldersdispensation af 5 Marts 1890. Mg
Mg
6 Kristen Kirkegaard Pedersen af Vandløs i Fousing Hmd Morten Pedersen og Hustru Birthe Marie Kristensen i Vandløs F i Fousing 4 Juni 1876, døbt d 11 Juni i Kirken.
Aldersdispensation af 5 Marts 1890.
Mg
Mg
1891 5 April i Asp Kirke
1 Niels Kristian Madsen af Fousing (Lillemosehus) Indsidder Niels Kristian Madsen og hustru Else Kirstine Jakobsen i Lillemosehus Født i Rom Sogn 25 Novbr 1875, og døbt i Kirken 5 Desbr s.A, i følge daabsattest af 18/1 90 G
Mg
2 Marinus Jensen af Fousing Pigen Maren Hvistendal Jensen Damgaard med udlagt Barnefader Tjenestekarl Søren Olesen Lillebrønd Født i Ølby d 22 Maj 1876, hjemmedøbt samme Dag, fremstillet i Kirken 2. Juli s.A. G
Mg
3 Emil Peter Petersen af Fousing Ugift Emilie Jensen og udlagt Barnefader Snedkersvend Jakob Peter Petersen Født i St Pouls Sogn i Kjøbenhavn d 8 Septbr 1876, døbt i Kirken d 21 Febr 1879, i følge Daabsattest af 24/8 1879. G
G
4 Anders Stephan Vang i Bjerghus Husmand Niels Steffensen Vang og hustru Marie Kristensen i Bjerghus Født 24 April 1877 i Hjerm, hjemmedøbt 28 April og fremstillet i Kirken 10 Juni s.A. ifølge Daabsattest af 7/11 1890. Mg
Mg
5 Niels Kristian Nielsen af Nørdal Afdød Gmd Anders Nielsen og hustru Ane Dorthea Jensen i Nørdal Født d. 20 Maj 1877 i Fousing, døbt i Kirken d 27 Maj s.A.
Aldersdispensation af 23/2 1891.
Mg
Mg