Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

År Dato Nummer Confirmandens Navn og Opholdssted Forældrenes eller Husbondens, Pleieforældrenes Navn og Boepæl Confirmandens Alder efter Dag og Datum udviist ved Døbe-Attest Dom angaaende Kundskab og Opførsel Naar og af hvem Vaccineret hvor anført i det almindelige Jevnførelses-Register
1863 12. April paa førsten Søndag efter Paasken i Fousing Kirke
1 Jens Tang Nielsen af Fousing Gm Niels Christian Jensen og Hstr Else Marie Jørgensdatter af Robjerg i Fousing Født i Fousing d 3. November 1848 og døbt 7 Jan 1849 Mg+
Meget god
4 Juli 1852 af Wiberg 18-22
2 Niels Christensen af Fousing Hm Christen Pedersen og hstr Maren Christensdatter af Fousing Født i Fabjerg d. 11 Juni og døbt 30 Juli 1848. Mg
Meget god
12 Juni 1853 af Panum 78-11
3 Niels Martinus Madsen af Fousing Hm Mads Laursen og hstr Elen Marie Nielsdatter af Fousing Født i Gimsing 21 Aug og døbt d. 3 September 1848 Mg
Meget god
7 Juli 1852 af Panum 78-12
4 Ole Peder Godskesen af Fousing Hm Godske Christensen og hstr Ane Marie Madsdatter af Buskboel i Fousing. Født i Fousing d. 17 Februar og døbt 4 Marts 1849 Mg
Meget god
8 August 1854 af Panum 28-2
5 Jens Olesen af Fousing Hm Ole Nielsen og hstr Karen Jensdatter af Fousing. Født i Fousing d 8 og døbt d. 14 Januar 1849. Tg
God
7 Juli 1852 af Panum 18-23
1864 d 3de April på første Søndag efter Paaske i Ølby Kirke
1 Lauritz Nielsen af Fousing Gm Niels Laursen og hstr Mette Jeppesdatter af Vesterjkjær i Fousing Født i Fousing d. 27 Mai og døbt den 10de Juni 1849. G
Mg
27 Juli 1859 af Salling 22-7
2 Iver Sachariassen Dal af Fousing Gm Sacharias Christensen og hstr Ane Thomasdatter af Sønderdal i Fousing. Født i Fousing d 4 og døbt den 9de Mai 1850. G
Mg
20 Juni 1853 af Wiberg 18-25
1865 den 23 April paa første Søndag efter Paaske i Asp Kirke
1 Peder Jensen af Fousing Hm Jens Sørensen og hstr Ane Cathrine Larsdatter af Fousing Født i Fousing d. 29 Juni og døbt d. 7de Juli 1850. Mg
Mg
4 Aug 1858 af Sølling 30-5
2 Søren Torp Christensen af Fousing Hm Christen Pedersen og hstr Maren Christensen af Faberg Født i Faberg d. 3 September og døbt d. 20 Octbr 1850. Mg
Mg
12 Juni 1853 af Wiberg 132-2
3 Laust Olesen Gade af Fousing Gm Ole Madsen og hstr Ane Marie Larsen af Bak i Fousing Født i Fousing den 24 April og døbt d. 4 Mai 1851 Gt
Mg
4 Aug 1858 af Sølling 22-10
4 Christen Nielsen af Fousing Hm Niels Madsen Gade og hstr Mariane Christensen af Fousing. Født i Fousing d. 18de og døbt d. 26de Januar 1851 Gt
Mg
Ligeledes 6-26
1866 den 8 April på første Søndag efter Paaske i Fousing Kirke
1 Christen Sachariassen Dal af Fousing Gm. Sacharias Christensen og hstr Ane Thomasdatter af Sønderdal i Fousing Født i Fousing den 28 og døbt den 29 Juni 1851 Mg
Mg
20de Juni 1853 af Wiberg 58-1
2 Peder Tang Nielsen af Fousing Gm Niels Christen Jensen og hstr Else Marie Jørgensen af Rogbjerg i Fousing. Født i Fousing d 28 Januar og døbt d 7 Marts 1852 Mg
Mg
3de August 1854 30-10
3 Niels Peder Petersen af Fousing Hm Peder Christian Pedersen og hstr Ingeborg Pedersen af Fousing Født i Fousing d 20 Marts og døbt d 9 April 1852 G
Mg
4 August 1859 af Sølling 26-17
1867 Palmesøndag den 14 April i Ølby Kirke
1 Laust Lind Nielsen Vester Kjær Gmd Niels Laursen og hustru Mette Jeppesdatter i Vester Kjær Født 6 September 1858, døbt den 22 s.m. Tg
Mg
27 Juli 1859 af Sølling 22-15
2 Peder Korsgaard Larsen Vandløs Hmd Lars Pedersen Korsgaard og hustru Ane Cathrine Nielsdatter i Vandløs Født i Søndbjerg Sogn paa Thyholm d 8de Septbr 1852, hjdt d 12 s.m. Mg
Mg
I 1854 af Wiberg efter Attest fra ? i Lemvig af 6te Novbr 1866. 82-10
1868 d 1 Søndag efter Paasken den 19 April i Asp Kirke
1 Jørgen Jensen Bakhuus Hmd Jens Jørgensen og hutru Kirsten Poulsen af Bakhuus Født d 25 Juni 1853
Døbt d. 24 Juli s.a.
G
Mg
d. 1 Juli 1861 af Sølling 70-10
2 Lars Jensen Bakhuus Hmd Jens Sørensen og hustru Ane Cathrine Larsdatter i Bakhuus Født d. 29de Juli 1853
Døbt d. 31de s.m.
Mg
Mg
d. 27 Juli 1859 af H.Tram 22-17
3 Marinus Madsen Stadsbjerghuus Hmd Mads Laustsen og hustru Marie Nielsen i Stadsbjerghuus Født d. 26de April 1854
Døbt d. 12te Mai s.a.
Tg
Mg
d. 27de Juli 1859 af Sølling 76-19
4 Andreas Sachariasen i Sønderdal Hm Sacharias Christensen og hustru Ane Thomasdatter i Sønderdal Født d. 9 Januar 1854
Døbt d. 15 s.m.
Mg
Mg
d. 6 Juli 1855 af Viborg 54-22
5 Christen Kirkegaard Nielsen Fousinggaardhuus Hmd Niels Madsen Gade og hustru Mariane Christensen i Fousinggaardhuus Født d. 9 October 1853
Døbt d. 16 s.m.
G
Mg
d. 4 August 1858 af Sølling 58-8
6 Jens Pedersen Piilgaardhuus Wæver Peder Christian Pedersen og hustru Ingeborg Pedersen i Fousing. Født den 15 April 1854
Døbt d. 14 Mai s.a.
Mgt
Mg
d. 4 August 1858 af Sølling 70-9
1869 Søndag efter Paaske i Ølby Kirke [4. april]
1 Niels Pedersen Bakhuus Hm Peder Christian Laustsen og hustru Ane Marie Nielsdatter i Bakhuus. Født i Ølby Sogn den 3de Marts 1854, døbt hj 4 s.m. G
Sædelig
d 14de Juli 1863 af Sølling 78-18
2 Niels Søndergaard Larsen Skræddergaardhuus Hm Lars Pedersen Korsgaard og hstr Ane Cathrine Nielsdatter i Skræddergaardhuus Født d. 24de Oktober 1854
Døbt hj. d. 29 s.m.
G
Sædelig
den 27de Juli 1850 af Sølling 58-12
3 Christen Nielsen Seibjerghuus Hm Niels Peder Hansen og hstr Mariane Jensdatter. Stiftfader Hm Miller Sørensen Seibjerghuus. Født d. 17de Juli 1854
Døbt hj. s.dag.
G
Sædelig
d 1 Juli 1861 af Sølling 136-1
1870 Søndag efter Paaske den 24 April i Fousing Kirke
1 Christen Hedegaard Lauridsen, Sønder Fousinggaardhuus Huusmand Laurids Sørensen og hustru Ane Margrethe Christensdatter i Sønder Fousinggaardhuus Fd i Meirup Sogn d 23de Juni 1855
Dbt d. 25de s.m.
Tg
Sædelig
d 14de Juli 1863 af Sølling 136-1
2 Jens Pedersen Krog, Krog i Fousing Hmd Peder Thomsen og hustru Mette Marie Jensdatter i Krog Fd d 10de April 1856
Dbt d. 13de s.m.
Tg
Sædelig
d 14de Juli 1863 af Sølling 110-8
3 Peder Hvistendal Pedersen, Vesterkjærhuus Hm Peder Futtrup Jensen Kamstrup og hustru Johanne Pedersen i Vesterkjærhuus Fd i Gudum Sogn den 27de December 1855
Dbt d. 6te Januar 1856
G
Sædelig
d 1ste Juli 1861 af Sølling 82-12
4 Poul Nielsen, Stasbjerghus Hm Niels Stokholm Christensen og hustru Ane Pouelsen i Stasbjerghuus Fd i Romb Sogn d 28de Juni 1855
Dbt d. 5te August s.a.
G
Sædelig
den 25 Juli 1865 af Sølling 82-13
  samme dag i Nees Kirke ifølge Anmeldelse af 25 April 1870 af Hr Sognepræst Deichmann i Møborg
1 Peder Lauritsen, Høihuus Hmd Laurits Borch Rosenberg Lauritsen og hustru Maren Pedersen i Høihuus Fd d 13de Mai 1856
Dbt d 18de s.m.
G
Meg.god
Ikke vaccineret af ?
Pastor Deichmann
 
1871 Søndag efter Paaske d. 16 April i Ølby Kirke
1 Laust Pedersen, Bakhuus Hm Peder Christian Laustsen og hustru Ane Marie Nielsen af Bakhuus Født i Ølby Sogn d. 30 Juni 1856.
Dbt hj. d. 4 Juli s.a.
Mg
Sædelig
d. 14 Juli 1863 af Sølling 74-4
2 Thomas Peder Nielsen, Stasbjerghuus Murer Niels Peter Thomsen og hustru Else Cathrine Jensdatter i Stasbjerghuus Fdt d. 29de November 1856
Dbt d. 28 December s.a.
Tg
Sædelig
d. 4 August 1858 af Sølling 38-5
3 Mads Christian Larsen, Skræddergaardhuus Hmd Lars Pedersen Korsgaard og hustru Anne Cathrine Nielsdatter i Skræddergaardhuus Fdt d. 12de Juli 1856
Dbt hj d. 13 s.m.
G
Sædelig
D 27 Juli 1859 af Sølling 76-25
  samme dag i Møborg Kirke ifølge Anmeldelse af Pastor Deichmann
1 Poul Christian Poulsen Fousing Hjulmand Peder Chr. Pouelsen og hustru Ane Simonsen i Fousing fdt i Gimsing Sogn d. 11 Marts 1857
Dbt d. 15 s.m.
Mg
Mg
d 1 October 1858 af Glerup  
2 Ole Sachariasen Dahl Sønderdal Gmd Sacharias Christensen og hustru Ane Thomasdatter i Sønderdal Fdt d. 16de October 1855
Dbt d. 24de s.m.
Mg
Mg
d 27de Juli 1859 af Sølling  
1872 d. 7 April i fremmede sogn
1 Simon Poulsen i Øster Bak hjulmand Peter Christian Poulsen Øster Bak og Hustru Anna Simonsen født d. 8 Maj 1858 paa Qvistrup Mark, døbt 9 Maj G
Mg
1ste October 1858 af Glerup 132-7
2 Chresten Jensen i Fousing Indsidder Jens Chrestensen i Fousing og hustru Kirsten Marie Petersen født d. 24 Marts 1858
Døbt 5 April
Mg
Mg
  136-6
3 Jens Laustsen i Fousing Hmd Laust Sørensen i Fousing og hustru Ane Margr. Christensen d. 28 August 1857
d. 30 Aug
Mg
Mg
  110-13
4 Niels Christian Nielsen i Fousing Hmd Niels Madsen Gade i Fousing og hustr Mariane Christensen F. 19 September 1857
D. 27 September
Mg
Mg
  124-3
1873 Den 20 April i Ølby Kirke
1 Mads Jensen Borg i Fousing Maren Madsen Borg, Udlagt: Niels Jensen af Linde F. 16. Maj 1858 i Borg i Asp
D. 23. Maj
G
Mg
  142-7
2 Peder Christian Pedersen i Fousing Husmd. Jens Pedersen i Fousing og Hustru Ane Christensen F. 19 Juni 1858 i Resen
D. 20 Juni
G
Mg
  128-2
3 Chresten Pedersen i Fousing Inds Poul Christian Pedersen i Fousing og Hustru Maren Godskesen F. 4 Januar 1859 i Uglev, Odby Sogn
D. 10 Januar
Mg
Mg
  136-8
4 Chresten Pedersen Hvistendal i Fousing Husmd Peder Futterup Jensen i Fousing og Hustr Johanne Pedersen F. 22 Febr 1859 i Fousing
D. 27 Febr
Mg
Mg
  136-9
1874 Den 12 April i Asp Kirke
1 Poul Jensen i Fousing Smed Jens Jørgensen i Fousing og Hustru Kirsten Poulsen F.d. 23 Juli 1859 i Fousing
D. d. 30 October
G
Mg
  128-4
2 Niels Nielsen, Skadborg i Fousing Gaardmand Iver Nielsen i Fousing og Hustru Mariane Maigaard F.d. 27 Septbr 1859 i Fousing
D.d. 2den Octbr
Mg
Mg
  124-6
3 Poul Madsen i Fousing Husmand Mads Poulsen i Fousing og Hustru Ellen Kathrine Pedersen F.d. 11te Octbr 1859 i Fousing
D.d. 30te Octbr
G
Mg
  128-5
4 Peder Thorsen i Fousing Birgitte Kirstine Pedersen i Fousing og Ungkarl Thor Jensen i Humlum F.d. 28de Januar 1860 i Faberg
D.d. 5 Februar
Mg
Mg
  128-6
5 Søren Sakariasen Dahl i Fousing Gaardmand Sakarias Chrestensen i Sønderdal i Fousing og Hustru Ane Thomasdatter F.d. 7 Febr 1860 i Fousing
D.d. 19 Februar
Mg
MG
  138-8
1875 I Fousing den 4de April
1 Chresten Poulsen i Fousing Hjulmand Peder Christian Poulsen i Fousing og Hustru Ane Simonsen F.d. 9 Oktbr 1860 i Rysbjerg i Fousing.
D.d. 11 Octbr
Mg
Mg
  136-15
2 Søren Christian Pedersen i Fousing Husmd Peder Christian Lausen i Fousing og Hustru Ane Marie Nielsen F. 29 Novbr 1860 i Vester Ølby
D. 30 Novbr
G
Mg
  102-2
3 Jens Christian Nielsen i Fousing Husmd Niels Peder Thomsen i Fousing og Hustru Else Cathrine Jensen F. 24 April 1861 i Fousing
D. 28 April
G
Mg
  112-1
4 Iver Pedersen Krog i Fousing Husmd Peder Thomsen i Fousing og Hustru Mette Marie Jensen F. 1 Ocbtr 1860 i Fousing
D. 7 Octbr
G
Mg
  112-2
1876 d. 23 April i Ølby Kirke
1 Christian Andersen i Fousing Gaardmand Anders Andersen i Fousing og Hustru Else Cathrine Jensen Frederikke Christensdatter F 12 Nocbr 1861 i Bording
D. 14 Novbr
Mg
Mg
  136-21
2 Mads Christian Olesen, Skrædergaard i Fousing Gaardmand Ole Peder Chrestensen i Fousing og Hustru Ane Margrehe Madsen F 27 Marts 1862 i Fousing
D. 1 April
Mg
Mg
  142-16
3 Peder Jensen i Fousing Indsidder Jens Chrestensen i Fousing og Hustru Kirsten Marie Pedersen F. 10 April 1862 i Fousing
D. 11 Mai
G
G
  128-11
1877 d. 8 April i Asp Kirke
1 Jens Lund Chrestensen Rysberg Husmand Chresten Rusberg i Fousing og hustru Kirsten Jensdatter F. 8 Septbr 1862 i Fousing
D. 21 Septbr
Mg
Mg
  112-5
2 Søren Nielsen, Skadborg i Fousing Gaardmand Iver Nielsen i Fousing og hustru Mariane Maigaard F. 17 Desbr 1862 i Fousing
D. 21 Desbr
G
Mg
  102-3
3 Søren Sørensen i Fousing Enken Mariane Jensdatter, Udlagt Ungk Miller Sørensen F. 18 Januar 1863 i Fousing
D. 14 April
G
Mg
  102-4