Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

År Dato Nummer Confirmandens Navn og Opholdssted Forældrenes eller Husbondens, Pleieforældrenes Navn og Boepæl Confirmandens Alder efter Dag og Datum udvist ved Døbe-Attest Dom angaaende Kundskab og Opførsel Naar og af hvem Vaccineret hvor anført i det almindelige Jevnførelses-Register
1846 1ste Søndag efter Paaske den 19de April 1846
1 Niels Henrichsen af Kjellerhede Boelsmand Henrik Madsen og Ane Barbara Nielsdatter af Kjellerhede i Fousing Født den 18 April 1832, døbt den 19 April. Kundskab: Godt
Opførsel: Meg godt
Vacci d 25 Juli 1836 af Krigsraad Møller 26,4
1847 den første Søndag efter Paaske den 11 April i Ølbye Kirke
1 Iver Nielsen i Skadborg Gaardm Niels Iversen og hustru Maren Graversd af Skadborg Født den 8de December 1832 hjemmedøbt d 9de December, i Kirken d 26de December s.a. Kundsk: Meget god
Opf: Meg god
Vacci 4 Juli 1832 af Dalgaard 18,12
2 Niels Jørgensen i Gade husm Jørgen Nielsen og hustru Johanne Poulsdatter i Handberg f i Sahl den 9 Juli og døbt i Kirken den 15 Juli 1832 ifølge Attest af pr Buskhave den 31 October 1846 Kundsk: Meg god
Opf: Meg godt
Vacc: 4 Juni 1836 af Kjær 26,6
1848 3de Søndag i Fasten den 26 Marts ifølge ? Tilkendelse af 17 Febr i Asp Kirke
1 Søren Iversen i Sønderdal i Fousing Gaardm. Iver Pedersen og hustru Birgithe Katrine Olesdatter af Vestrup  Handberg født den 20 August 1839 og døbt i Handberg Kirke d. 25 August s.aar ifølge hr Barfods Attest af 25 Oktober 1847 Kundsk: Meg god
Opf: Meg god
vaccineret 3 October 1835 af Distriktslæge Kjær 36,3
2 Anders Jensen i Bjerg i Fousing Ug Fruent Kirsten Christensdatter af Asp og udlagt Barnefader Tienestekarl Jens Andersen født i Holstebro d. 21 Marts 1834, døbt i Kirken 23 Juni i følge provstens Daabsattest af 10 Novbr 1847 Kundsk: Meget godt
Opf: Meg godt
Vaccineret d 10 Septbr 1840 af Krigsraad Viberg 2,13
3 Christian Johannesen i et hus paa Skrædergaardmark Husm og murer Johannes Gregersen og h Johanne Margrethe Jensdatter i Fousing født 25 April 1834 døbt 27 April s.a. Kundsk: Nogenl
Opf: meget god
?
1849 den 15 April i Ølby Kirke
1 Anders Jensen i Fousing Gm Jens Andersen og hustr Karen Jensdtr Mærsk i Fousing. født d 19de Juli 1834 og døbt den 20de Juli s.a. Kundskab: mgod
Opførsel: mgod
19de Juli 1838 af Møller 2,26
2 Laust Henriksen ibd Hm Henrik Madsen og hstr Ane Barbara Nielsdatter Kjellerhede i Fousing Født 21 Februar 1835 og døbt 22 Febr s.a. Kundskab: mgod
Opførsel: mgod
1 August 1836 af Panum 22,5
3 Christen Krog ibd Ugift Fruentimmer Maren Pedersdatter Krog i Fousing og udlagt Barnefader Søren Gregersen af Veirum. født 24 Febr 1825, og døbt 8de Marts s.a. Kundskab: god
Opførsel: mgod
25 Juli 1836 af Panum 6,20
1850 den 7 April i Fousing Kirke
1 Jens Jensen Lyskjær af Store Lyskjær Gaardm Jens Christian Jensen og hustru Ane Kirstine Thomasen af Store Lyskjær født 20 og døbt 21 April 1836 Kundsk: Meget godt
Opførsel: Meget god
12 Juni 1837 af Dalgrd 18-2
2 Anders Christensen af Kirkegaard Hm og Smed Christen Nielsen og Hustru Ane Christens Datter af Kirkegaard født 20 og døbt 24 Januar 1836 Kundsk: Nogenl
Opførsel:
Meget god
29 Juni 1837 af Møller 54-1
1851 Ingen konfirmationer
1852 d 18 April i Ølby Kirke
1 Laust Pedersen af Lensberg, født i Resen Moderen Kirsten Christensen nu i Gimsing, og udlagt Barnefader Peder Laursen af Siir født 12 og døbt 21 Januar 1838 Kundsk: Meget god
Opførsel: Meget god
3 Octbr 1845 af Wiberg 22-12
2 Laurits Nielsen af Seiberg Gaardmd Niels Lauritsen og hustru Ingeborg Nielsen af Seiberg født 1ste og døbt 2 Juli 1837 Kundsk: Meget god
Opførsel: Meget god
19 Juli 1838 af Møller 22-13
3 Jørgen Nielsen Krog af Raaberg, født i N.Nissum Gm Niels Christian Jensen Krog og hustru Else Marie Jørgensen af Raaberg født 12 og døbt 18 Marts 1838 Kundsk: God
Opførsel: Meget god
12 Juli 1838 af Sørensen 18-28
4 Peder Christian Nielsen af Fousing Hm Niels Christian Christensen og hustru Christiane Pedersen af Fousing. født og døbt 30 Mai 1837 Kundsk: Ret god
Opførsel: Meget god
3 Octbr 1845 af Wiberg 30-9
1853 den 3die April paa 1ste Søndag efter Paaske i Fousing Kirke
1 Henrik Hofman Jensen i Store Lyskjær i Fousing Gm Jens Christian Jensen og hstr Ane Kirstine Thomasen af Store Lyskjær i Fousing født 3 og døbt 6 Mai 1838 i Fousing Kundsk: Meget god
Opførsel: Meget god
26 Juni 1843 af Wiberg 16-4
2 Peder Christian Nielsen Nykrog i Fousing Gm Niels Pedersen og hstr Ane Christens Datter af Nykrog i Fousing Født 16 og døbt 22 Juli 1838 i Fousing Kundsk: Meget god
Opførsel: Meget god
18 Juli 1839 af Gleerup 30-15
3 Jens Jensen i Nøglgaard i Fousing Gm Jens Andersen og hstr Karen JensDatter af Nøglgaard i Fousing Født 16 og døbt 30 Decbr 1838 i Fousing Kundsk: Meget god
Opførsel: Meget god
2 Octbr 1845 af Wiberg 70-6
4 Jens Bolesen i Nørdal i Fousing Ugift ft Lene Jensdatter, hjemme i Nørdal i Fousing, udl Fader Bole Rasmussen Født 25 og døbt 27 Januar 1839 i Fousing Kundsk: God
Opførsel: Meget god
3 Octbr 1845 af Panum 70-7
1854 d 23de April paa første Søndag efter Paaske i Asp Kirke
1 Jens Godskesen i Fousing Hm Godske Jensen og hstr Cecilia Marie Frederiksdatter af Weihuus i Møborg Født i Møborg d 2 og døbt d 9 Septbr 1839 Kundskab: Meget god
Opførsel: Meget god
23 October 1853 af Dalgaard 70-11
1855 Ingen konfirmationer
1856 d 30 Marts paa første Søndag efter Paaske i Fousing Kirke
1 Peder Pedersen Høihuus i Fousing Hm Peder Pugholm Jørgensen og hst Maren Pedersdatter af Høihuus i Fousing født i Fousing d 9 og døbt d 11 August 1841 Kundskab: God
Opførsel: Meget god
20 Septbr 1847 af Viberg 207-9
2 Christian Smed Christensen i Fousing Hm Christen Pedersen og hst Ellen Christensen Jensdatter i Fousing født i Asp d 3 og døbt d 8 Januar 1842 Kundskab: God
Opførsel: Meget god
25 Juli 1848 af Panum 58-17
3 Christian Olesen Viborg i Nøglgaard i Fousing hm Ole Christian Viborg og hstr Gjertrud Marie Hansdatter af Lille Humlum i Resen født i Resen d 1 April og døbt d 22 Mai 1842 Kundskab: God
Opførsel: Meget god
16 Juli 1848 af Panum 58-16
1857 den 19de April paa første Søndag efter Paaske i Ølby Kirke
1 Jens Nielsen i Fousing gm Niels Christian Jensen og hustr Else Marie Jørgensdatter af Rogberg i Fousing født i Flynder d 15 Februar og døbt d 9 April 1843 Kundskab: God
Opførsel: Meget god
6 Juli 1853 af Viberg 70-18
2 Niels Olesen i Fousing hm Ole Nielsen og hst Karen Jensdatter i Fousing født i Fousing d 20 og døbt d 25 Septbr 1842 Kundskab: Meget god
Opførsel: Meget god
7 Juli 1852 af Viberg 78-1
3 Christen Godskesen i Fousing Hmd Godske Christensen og hustru Ane Marie Madsdatter af Buskeboel i Fousing Født i Fousing d 29 Septbr og døbt 2 Octbr 1842 Kundskab: God
Opførsel: Meget god
25 Juli 1848 af Panum 58-2
1858 Ingen konfirmationer
1859 d 17 April paa Palmesøndag i Ølby Kirke
1 Søren Jensen af Fousing hm Jens Sørensen og hustr Ane Katrine Larsdatter af Fousing født d 18 og døbt d 19 Mai 1845 (med Aldersdispensation) af 31 Januar 1859) i Fousing Kundskab: Meget god
Opførsel: Meget god
3 August 1854 af Viberg, Attest af Solberg 36-13
2 Frands Christensen Bjerg af Fousing Hm Christen Frandsen Bjerg og hustru Ane Kirstine Poulsdatter af Bjerg i Fousing Født d 22 og døbt d 24 Marts 1845 i Fousing Kundskab: Meget god
Opførsel: Meget god
29 Juli 1851 af Viberg 12-1
3 Anders Nielsen af Fousing Gm Niels Christian Jensen og hustru Else Marie Jørgensdatter af Rogberg i Fousing Født 14 Marts og døbt 12 Mai 1843 i Flønder Kundskab: Meget god
Opførsel: Meget god
7 Juli 1852 af Panum 96-13
4 Søren Andersen Gm Anders Sørensen og hust Ane Kirstine Pedersdatter af Smørbaare af Fousing født d 4 og døbt d 18 August 1844 i Fousing Kundskab: Meget god
Opførsel: Meget god
25 Juli 1848 af Viberg 36-14
5 Mikkel Andersen Gm Anders Sørensen og hust Ane Kirstine Pedersdatter af Smørbaare af Fousing født d 4 og døbt d 18 August 1844 i Fousing Kundskab: Meget god
Opførsel: Meget god
25 Juli 1848 af Viberg 120-6
6 Mads Nielsen Krog af Fousing hm Niels Madsen Gade og hustru Mariane Christensdatter af Fousinggaardhuus født den 12 og døbt den 16 Februar 1845 i Fousing Kundskab: God
Opførsel: Meget god
7 Juli 1852 af Panum 120-7
7 Mads Christian Godskesen af Fousing hm Godske Christensen og hustru Ane Marie Madsdatter af Buskeboel i Fousing født d 4 og døbt d 18 August 1844 i Fousing Kundskab: God
Opførsel: Meget god
25 Juli 1848 af Panum 120-8
8 Laust Madsen af Fousing Hm Mads Laursen og hustru Ellen Marie Nielsdatter af Stadsbergh i Fousing født d 9 og døbt d 13 Marts 1844 i Gimsing Kundskab: Teml god
Opførsel: Meget god
7 Juli 1852 af Panum 22-20
1860 den 15 April paa 1ste Søndag efter Paaske i Fousing
1 Anders Pedersen af Naursgaard i Fousing Gm Peder Christian Andersen og hustru Maren Jensdatter af Meirup født og døbt i Meirup d 10 Septbr 1845 Kundskab: Mg God
Opførsel: Meget god
12 August 1848 af Menk 96-17
2 Søren Jensen af Fousing hm Jens Christian Sørensen og hustru Mette Mouritsdatter i Fousing Født i Gimsing d 29 Juli og døbt 10 August 1845 Kundskab: God
Opførsel: Meget god
21 Juni 1852 af Glerup 36-16
3 Andreas Pedersen af Fousing Hm Peder Jensen og hustru Anne Lauritsdatter af Kirkeboel i Fousing født i Faberg d 18 og døbt d 26 April 1846 Kundskab: God
Opførsel: Meget god
20 Septbr 1847 af Wiberg 96-18
4 Niels Christian Madsen af Fousing Hm Mads Laursen og hustru Ellen Marie Nielsdatter af Stasberghuus i Fousing. Født i Asp d 17 og døbt d 30 Novbr 1845 Kundskab: Tg
Opførsel: Meget god
7 Juli 1852 af Panum 78-6
1861 d 7 April paa 1ste Søndag efter Paaske i Ølby Kirke
1 Christen Møller Nielsen af Fousing Gm Niels Christian Jensen og hustru Else Marie Jørgensdatter af Rogberg i Fousing født 27 Novbr 1846 og døbt 3 Januar 1847 i Fousing Kundskab: mg
Opførsel: Meget god
27 Juni 1850 af Viberg 6-9
2 Christen Godskesen af Fousing hm Godske Christensen og hustru Ane Marie Madsdatter af Buskeboel i Fousing født d 5 og døbt d 6 Januar 1847 i Fousing Kundskab: g
Opførsel: Meget god
3 August 1854 efter Attest af Solberg 6-10
1861 Samme dag i Veirum
1 Henrick Christensen af Fousing hm Christen Henriksen og hustru Marie Kirstine Pedersdatter af Hallundsberg i Fousing Født i Veirum d 8 Januar 1847, Daabsdatum ei opgivet af Sognepræsten Kundskab: mg
Opførsel: mg
7 August 1848 af Menke 16-6
1862 d 27 April paa 1ste Søndag efter Paaske i Asp Kirke
1 Lars Peter Jensen af Fousing Hm Jens Christian Jørgensen og hustr Kirsten JensDatter af Buur døbt i Buur d. 1 Juni og døbt 12 Juli 1847 Kundskab: God
Opførsel: Meget god
30 Juni 1851 af Dalgaard 22-27
2 Jens Lind Nielsen af Fousing Gm Niels Laursen og hust Metta Jeppesdatter af Vesterkjær i Fousing født i Fousing d 9 og døbt d 11 Juli 1847 Kundskab: God
Opførsel: Meget god
27 Juli 1859 af Solberg 18-14