Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

År Dato Num-
mer
Confirmantens Navn og Opholdssted Forældrenes, Husbondens eller Pleieforældrenes Navne og Bopæl Confirmantens Alder efter Dag og Datum, udvist ved Daabsattest Dom angaaende Kundskab og Opførsel Naar og af Hvem vaccineret Hvor anført i det almindelige Jevnførelses-
Register
1834 1. Søndag efter Paaske [6. april] i Fousing Kirke
    1 Niels Laursen af Wester Kjær Forældre: Gaardb Lauris Christensen og Hustru Else Niels Datter af Westerkjær 14 Aar
Født 14 Marts 1820.
Døbt s.d.
Kundsk God
Opf: M god
Vacc d. 27. Novebr 1833 af Dalgaard No. 34 p. 197
    2 Niels Sørensen af Nør Dahl Forældrene: Søren Nielsen og Hustru Johanne Maria Christen Datter af Nør Dahl 14 3/4 Aar
Født d. 21de Juli 1819.
Døbt 5 Septbr s.aar
Kundsk: God
Opf: M.god
Vacc. d. 20 August 1828 af Distriktslæge Barfod. No 35 p. 197
    3 Niels Axelsen af Stadsberghuus Forældre: forhenv. Gaardb nu Huusmand Axel Poulsen og Hustru Christiane Christian Datter paa Stadsberg Mark 14½ Aar
Født d. 9 October 1819 i Asp,
døbt d. 19de Decemb s.a.
Kundsk: God
Opf: M.god
Vacc. d. 14 Juni 1830 af Dalgaard No. 36 p. 197
1835 1. Søndag efter Paaske [26. april] i Asp Kirke
    1 Ole Madsen af Fædam i Fousing Forældre: Gaardb Mads Christensen og Hustru Karen Andersdatter Gade i Fousing 16 3/4 Aar
Født 9 Juni 1818
Døbt 12te August s.a.
Kundsk God
Opf: God
Vacc.11te August 1833 af Distriktslægen i Thisted No 31 p. 197
1836 1ste Søndag efter Paaske [10. april] i Ølbye Kirke
    1 Laust Sørensen af NørDahl Forældre: Gaardbr Søren Nielsen Dahl og hustru Johanne Marie Christensdatter af Nørdahl 14 1/4 Aar født d. 16de Decbr 1821, hjemmedøbt d. 17de s.m. Kundsk: God
Opf: Mgod
Vacc d. 30de Aug 1828 af Distriktslægen Baste 206. 20
    2 Christen Laursen af Vesterkjær Forældre: Laurids Christensen Gaardb og hustruen Else Nielsdatter af Vesterkjær 14 Aar.
Født d. 11 Febr. 1822, døbt s.d.
Kundsk: God
Opf: Mgod
Vacc. d. 4de Juli 1833 af Dalgaard  
    3 Ivar Frandsen af Bjerg Forældre: Gaardb Frands Christensen og hustruen Ane Jensdatter af Bjerg 14½ Aar
Født d. 27de Novbr 1821, hjemmedøbt s.d.
Kundsk: God
Opf: Mgod
Vacc. d. 20de Aug 1828 af Distriktslægen Baste  
1837 1ste S efter Paaske [2. april] i Veirum Kirke
    1 Søren Pedersen Lisberg Moderen ugift Fruentimmer Ane Kersten Christensdatter af Asp og udlagt Barnefader Peder Andersen Kjær af Homlom Født 19 Desemb 1822, døbt 20 Desembr     201-1
    2 Anders Christian Madsen Forældre: Mads Christensen Gade og Hustru Karen Andersdatter af Fædam f. 1. Febr 1821 døbt 23 April s.a.     201-1
1838 1ste Søndag efter Paaske [22. april] i Ølbye Kirke
    1 Jesper Christensen af Skrædergaard i Fousing Forældre: Sognefoged Christen Olesen og hustru Karen Jespersdatter af Skrædergaard i Fousing. 15 Aar
f.d. 21 Mai 1823, døbt samme dag
Kundsk: Mgod
Opf: Mgod
vacc 20 Aug 1828 af Baste 202-5
    2 Jens Jensen i Piilgaard i Fousing Mod. ugift Fruentimmer Maren Jensdatter og udlagt Barnefader Jens Madsen Quistgrd tjente i Skikkild i Veirum 14 3/4 Aar
f.d. 10 Juli 1823, døbt d. 12 Juli s.a.
Kundsk: Mgod
Opf: Mgod
vacc 21 Juni 1830 af Dalgaard 202-6
    3 Jens Jørgensen af Stasberg i Fousing Forældre: Gmd Jørgen Danielsen og hustru Karen Chrestensdatter af Stasberg 14 Aar
Født 28 Mai 1823, døbt samme dag.
Kundsk: Tgod
Opf: Mgod
Vacc 15 Juli 1824 af Edel Toft 202-7
1839 1. Søndag efter Paaske [7. april] i Asp Kirke
    1 Niels Christian Christensen af Rogberg i Fousing Grdb Christen Jensen og hustru Birthe Marie Christensdatter af Ø. Fousinggaard f 20 Januar 1825, døbt 21 Januar K: Meget godt
O: Meget godt
Vacc. 21 Januar 1830 af Dalgaard 204,5
    2 Jens Larsen af Mellem Dal Gmd Lars Pedersen og hustru Christiane Jensdatter af M.Dahl F 14 Juli 1824 døbt samme dag K: Meget godt
Opf: Meg godt
14 Juli 1830 af Dalgaard 204,6
    3 Laurits Axelsen af Nøglgaard Hmd Axel Poulsen af Fousing og hustru Christiane Chrestensdatter Født i Linde 7 Febr 1825, døbt s.dag K: Godt
Opf: Mgodt
14 Juli 1830 af Dalgaard 204,7
    4 Christen Laursen af Fousinggaard Hmd Laust Pedersen og hustru Ane Kirstine Jensdatter af Lensberg F 7de Mai 1824, døbt 8de Mai efter Pastor Ramussens Attest K: Godt
Opf: Meg godt
29de Juni 1830 af Baste 204,8
    5 Christen Thuesen af Ørveile Boelsm Thue Christensen og hustru Dorthe Christens Datter af Ørveile i Fousing Døbt 15 Aug 1823 efter Pastor Faurbergs Attest K: Tem godt
Opf: M godt
25 Septbr 1825 af Edel Toft 204,9
1841 1ste Søndag efter Paaske [26. april] i Fousing Kirke
    1 Iver Sørensen af S. Dahl Gmd Søren Iversen og hustru Mette Kirstine Madsdatter af S.Dahl f. 21 October 1826, døbt, f.v. i Kirken 26 Decbr 1826 Kundsk: Godt
Opførsel: Meget godt
vacc 4. Juli 1833 af Dalgaard 204,2
1842 1ste Søndag efter Paaske 3. April i Asp Kirke
    1 Peder Christen Paulsen Kirkebol i Fousing Moderen ugift Fruentimmer Karen Pedersdatter tjente i Buskbol og udlagt Barnefader Tømmermand Paul Mortensen af Vester Ølbye. født den 10 Mai 1827, hjemmedøbt samme dag. Kundskab: Godt
Opførsel: Meget godt
Vaccineret 21 Juni 1841 af Dalgaard 208,10
    2 Anders Kjeldsen paa Bjerg i Fousing Huusmand Kield Christensen og hustru Maren Andersdatter boende i Veirum født 12 Januar 1828, hjemmedøbt samme dag. Kundskab: Godt
Opførsel: Meget godt
11 Juni 1836 af Kjær 208,11
1843 1ste Søndag efter Paaske den 23. April i Ølbye Kirke
    1 Christen Clemmensen i Nøglgaard Hmd Clemmen Christian Christensen og afdøde hustru Margrethe Pedersatter af Fælledhus. født den 28de Mai 1828, hjemmedøbt dagen efter Kundskab: Godt
Opførsel: Meget godt
vacci 25 Juli 1836 af Møller 209-45
    2 Anders Pedersen tjener paa Christen Olesens Mark Afdøde Tømmermand Peder Christian Traberg og hustru Johanne Jensdatter der gift med murermester Johannes Gregersen i Fousing født d. 17 Juli 1828, hjemmedøbt dagen efter Kundskab: Godt
Opførsel: Meget godt
vacci d 4 Juli 1833 af Dalgaard 209-46
    3 Anders Nielsen tjener i Naursgaard Moderen ug Fruent Kirsten Pedersdatter og udlagt Barnefader Niels Nørre født d 26 Mai 1827, hjemmedøbt samme dag Kundskab: Tem godt
Opførsel: Meget godt
vacci 25 Juli 1836 af Møller 209-47
    4 Peder Andersen tjener paa Stadsberg Mark Moderen ug Fruent Maren Pedersdatter og udlagt Barnefader Anders Madsen nu i Finderup. f. 11 Januar 1828 hjemmedøbt d. 12te Januar Kundskab: Tem godt
Opførsel: Meget godt
den 20 Aug 1828 af Baste 209-48
1844 1ste Søndag efter Paaske den 14 April i Fousing Kirke
    1 Jens Pedersen Lyskjær af Lille Lyskjær i Fousing Husmd Peder Madsen og hustru Mette Johanne Jensdatter af L. Lyskjær f 17 Febr 1830 døbt 21 Febr s.a. Kundskab og Opførsel
Meget godt
vac den 26 Mai 1836 af Dalgaard 211-95
    2 Christian Paaskesen i Fædam Hmd Paaske Nielsen og hustruen Johanne Pedersdatter af Kjelsmark i Bovberg født d 23 Mai 1829 døbt 28 s.m. Attest af Damgaard 25 Novbr 1843 Kundskab og Opførsel
Meget godt
vac d 30 August 1840 af E Toft 211-96
    3 Jens Nielsen Scou i Hallundsberg Gmd Niels Sørensen af Fousing og hustruen Mette Kirstine Pedersdatter nu gift med huusmd og Tømr Jacob Ludvigsen i Hallundsberg født 13 Juli 1828 døbt d 26 Juli s.a. Attest fra Dreier af 28 Marts 1842 Kundskab: Godt
Opførsel: Meget godt
vac d 5 Juli 1839 af Dalgaard 211-97
    4 Mads Henrichsen af Kjellerhede Huusmd Henrich Madsen og hustruen Ane Barbara Nielsdatter af Kjellerhede d 29 Marts 1829 døbt d 1 April s.a. Kundskab og Opførsel
Meget godt
vacci 25 Juli 1836 af Møller 211-98
    5 Christen Rysberg i Buskeboel i Fousing Indsidder og Snedker Niels Christian Christensen og hustru Christiane Pedersdatter i Buskboel f 7 Juli 1829 døbt d 14 Juli s.a. Kundskab: Godt
Opførsel: Meget godt
vacci 25 Juli 1836 af Møller 211-99