Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

År Dato Num-
mer
Den Konfirmeredes Navn og Opholdssted Forældrenes, Husbondens eller Plejeforældrenes Navne og Bopæl Den Konfirmeredes Fødested, Fødselsaar og Dag, udvist ved Daabsattest Dom angaaende Kundskab og Opførsel
1816 Ingen dato angivet
  1 Niels Iversen i Sønder Dahl Enken Christiane Oles Datter i Dahl Født den 24. December 1801 i Søndahl i Fousing Udmærket Kundskab og Opførsel
2 Niels Christian Jensen i Dahl Jens Nielsen og K. Jens Datter, Gaardbeboere i Sønderdahl i Fousing. 1801 d. 15 August født i Dahl i Fousing God Kundskab og Opførsel
3 Niels Christensen paa Bakke i Fousing Christen Godskesen og Maren Jens datter, Gaardbeboere i Bak i Fousing. 1802 den 8 Martz, født i Bakke i Fousing Ret god Kundskab og Opførsel
4 Christian Nielsen i Wandløs i Fousing Moder Kirsten Hundsdal i Wandløs 1802 d 19 January fød i Vandløs i Fousing Nogenledes Kundskab og Opførsel
1822 D. 1ste Søndag efter Paaske i Ølby Kirke [14. april]
  1 Godske Christensen i Bak Christen Godskesen og Hustru Maren Jensdatter i Bak d. 14de October 1807 Meget god i Kundskab, ligeledes i Opførsel.
1823 Paa 1ste Søndag efter Paaske i Asp Kirke [6. april]
  1 Jens Jensen i Sønderdahl Faderen Jens Jensen og Hustru Ane Madsdatter i Wemb. Husbond: Søren Iversen i Sønderdahl d. 23de November 1806 God i Kundskab og udm.god i Opførsel
2 Christen Sørensen i Hallundbjerg Forældre: Søren Christensen og Hustru Ane Marie Jensdatter i Overgaard i Naur. Opholdt sig i Vinter hos Njels Christensen, Murermester i Hallundsbjerg. d. 29de Aug. 1807 God i Kundskab og udm:god i Opførsel.
3 Njels Mortensen i Krog Forældre: Morten Christensen og Hustru Kirsten Pedersdatter i Krog. d. 26de Juny 1807 God i Kundskab, meget god i Opførsel
1824 Holdets Confirmation i Lemvig Kirke af Pastor Olesen under Vacancen her.
1825 Paa 1ste Sønd. efter Paaske Confirmeredes af dette Sogn i Fousing Kirke: [10. april]
  1 Christen Sørensen i Nørdahl Forældre: Søren Nielsen og Hustru Johanne Marie Christensdatter i Nørdahl Døbt den 19 November 1810 Mg. i begge Henseender
2 Søren Møller Jensen i Naursgaard Forældre Jens Nielsen Dahl og Hustru Mette Marie Jensdatter i Naursgaard d. 22 Februar 1808 T.G. i Kundskab M.G. i Opførsel
3 Søren Jensen i Naursgaard Forældre Jens Nielsen Dahl og Hustru Mette Marie Jensdatter i Naursgaard d. 3de November 1810 God Kundskab, M.G. i Opførsel
4 Niels Pedersen i Lendsbjerg Forældre Peder Jensen og Hustru Kjerstin Nielsdatter i Lendsbjerg d. 19de Sept 1810 G. i Kundskab, 
M.G. i Opførsel
5 Peder Mortensen i Krog Forædre: Morten Christensen og Hustru Kjerstin Pederdatter i Krog. d. 28de Maj 1810 G. i Kundskab. 
M.G. i Opførsel.
1826 Paa 1ste Søndag efter Paaske i Ølby Kirke [2. april]
  1 Anders Larsen Seiberg Lars Andersen og Hustru Johanne Olesdatter i Seiberg d. 24de Aug 1811 G. i Kundskab. 
M.G. i Opførsel.
1827 Paa 1ste Søndag efter Paaske i Asp Kirke [22. april]

 

1 Jens Sørensen i N. Dahlgaard Forældre Søren Nielsen Dahl og Johanne Marie Christensdatter i Nørdahlgaard d. 4 Jan. 1813 M.G. i begge Henseender
2 Niels Andersen i Fousinggaard Forældre: Anders Jacobsen og Else Nielsdatter i Fousinggard d. 11te Marts 1813 G. i Kundskab. 
M.G. i Opførsel.
1828 Ingen dato angivet
  1 Christen Madsen Gade i Fædam Forældre: Mads Christensen Gade og Hustru Karen Anders Datter i Fædam d. 15 Juli 1813 G. i Kundskab og Opførsel.
2 Knud Mortensen i Krog Forældre: Morten Christensen og Hustru Kirsten Pedersdatter i Krog. d. 11te Juli 1813 T.G. i Kundskab. M.G. i Opførsel.
3 Peder Pedersen i Trædeknold Forældre: Peder Christophersen og Hustru Maren Pedersdatter i Trædeknold. d. 11te Aug. 1811 T.G. i Kundskab. 
G. i Opførsel.
1829 Confirmeredes i Naur d. 26 April
  1 Ole Peder Christensen i Skrædergaard Gmd. og Sognef. Christen Olesen og Hustru i Skrædergaard. f. 14 Septb 1814 K-mg
Opf - mg
2 Daniel Jørgensen i Stadsbjerg Gmd. Jørgen Danielsen og Hustru af St. Stadsbjerg d. 15. Maj 1815 med Biskoppens Tilladelse K- mg
Opf - mg
3 Bendt Jensen i Fousing Degnebolig Skolelærer J. Mærsk og Hustru i Fousing Degnebolig f. 12 Maj 1815 med Biskoppens Tilladelse K - mg
Opf - mh
1830 1ste Søndag efter Paaske i Ølbye Kirke
  1 Christen Axelsen i Fousing Forældrene Axel Poulsen og Hustru Christiane Christensdatter i Hestbeck.
Husbonde: Frantz Bjerg i Fousing
15 Aar, hjemmedøbt den 24 Januar 1815, Daaben publ. i Asp Kirke den 24 Martz 1815. Kundskab og Opførsel: god.
1831 1ste Søndag efter Paaske i Fousing Kirke [10. april]
  2 Niels Skjød Christensen af Øster Fousinggaard i Fousing Sogn Forældrene: Gaardb. Christen Jensen Kirkegaard og Hustru Birgithe Cathrine Christiansdatter af Ø. Fousinggaard 14 Aar, født den 30te Marts 1817, døbt d. 26de Mai s.a. Kundsk: M.g.
Opf. - M.god
3 Peder Lauridsen af Mellem Dahl i Fousing Forældrene: Gaardb. Laurids Pedersen og Christiane Cæcilia Jensdatter af Dahl i Fousing 143/4 Aar, født d. 21de Juli 1816; døbt d. 25de Aug. s.a. Kundsk: God
Opf. M.god.
4 Christen Lauridsen af Seiberg i Fousing. Forældrene: Slegfredmoder: Pigen Maren Lauridsdatter af Seiberg og Tjenestekarl Laust Jensen af Struerdahl. 14 Aar, født d. 17de Januar 1817, døbt 26de Jan s.a. Kundsk: God
Opf. M.god.
5 Niels Madsen af Fædam i Fousing Forældrene: Gaardb. Mads Christensen Gade og Hustru Karen Andersdatter i Fædam i Fousing. 15/2 Aar, døbt den 29de Aug 1815; Daab publ d. 29 October s.a. Kundsk: Nogenledes.
Opf. M.god.
6 Niels Laustsen, tjenende paa Bjerg i Fousing Forældrene: Forhenv. Gaardb. i Naursgaard Laust Christensen og Hustru Mariane Nielsdatter, Huusfolk i Asp. 16 3/4 Aar; døbt den 15de Juli 1814; Daab publ. d. 21de Aug s.a. Kundsk: Nogenledes
Opf. M.god
7 Jacob Andersen i Store Lyskjær i Fovsing Slegfredmoder Pigen Helene Cathrine Jacobsdatter og Anders Jensen i Kovind i Meirup Sogn. 15 Aar, døbt den 7de Maj 1816 i Mejrup. Kundsk: Nogenledes
Opf. M.god
1832 1ste Søndag efter Paaske i Asp Kirke
    1 Christen Jørgensen i St. Stadsbjerg Forældrene: Gaardb. Jørgen Danielsen og Hustrue Karen Christensdatter i Store Stadsbjerg 14 Aar, født den 24de Januar 1818, døbt den 19de Marts Kundsk: God
Opf: M.god.
1833 1ste Søndag efter Paaske i Ølbye Kirke [14. april]
  2 Christen Frandsen, Bjerg i Fovsing Forældre: Gaardb. Frands Christensen og Hustru Ane Iversdatter af Bjerg 143/4 Aar, f.d. 5 Juni 1818, døbt d. 12te Juli s.a. Kundsk. M.god.
Opf. M.god.
3 Jens Axelsen i Stadsbjerghus Forældre: daværende Gaardb. Axel Poulsen og Hustru Christiane Christensdatter i Linde, nu Huusfolk i Fousing næsten 15 Aar, f.d. 24de Maj 1818, døbt d. 28de Juni s.a. Kundsk. God
Opf. M.god.