Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Aar Datum Barnets fulde Navn Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl Faddernes Navn, Stand og Opholdssted Anmærkninger
1878            
1 10 Februar Christian Chrestensen 17de Febr 1878 i Kirken Gaardmand Mads Chrestensen og hustru Karen Nielsen i N. Skrædergaard, 26 Gaardmand Chresten Larsen i Fousing, sammes hustru, Ungkarl Morten Nielsen i Fousing 248-1 i Jevnf Reg.
2 4de Marts Niels Christian Stokholm Nielsen Hjemmedøbt d 7de Marts
I Kirken 21de April
Husmand Niels Stokholm Chrestensen og hustru Ædil Nielsen i Stadsbjerghus, 35 Pigen Gertrud Nielsen i Møborg, Ungkarl Andreas Sakariasen i Fousing, Ungkarl Poul Nielsen i Rom  
3 12te Juni Niels Naursgaard Pedersen I Kirken 16de Juni Gaardmand Anders Pedersen og hustru Kristine Madsen i Naursgaard, 35 Gaardmand Jens Pedersen af Mejrup, Sammes hustru Maren Pedersen, Gaardmand Anders Borg af Asp
4 2 Oktbr Lars Eriksen I Kirken d 6 Oktbr Husmand Erik Jepsen og hustru Marie Johanne Larsen af Pilgaardhus, 39 Aar Husmand Jens Poulsen Møller af Asp, Sammes hustru Kristine Larsen, husmand Chresten Møller Nielsen i Fousing
1879
1 3 Januar Gravers Mouritsen 19 Januar i Kirken Husmand Erik Mouritsen og hustru Karen Madsen af Fousing, 40 Aar Pigen Maren Andersen af Asp, Gaardmand Christen Ydes Hustru, Husmand Jens Christensen, begge af Fousing  
2 4 Januar Jens Pedersen Hvistendal 19 Jan i Kirken Husmand Peder Futterup og hustru Johanna Pedersen Hvistendal af Fousing, 46 Aar Pigen Birgitte Pedersen af Fousing, Pigen Karen Madsen af Fousing, Ungkarl Peder Hvistendal af Gudum, Ungkarl Christen Hvistendal af Idum
3 9 April Marinus Christensen Bjerg 24 April i Kirken Gaardm Frants Christensen Bjerg og hustru Mette Nielsen, Bjerg i Fousing, 30 Gaardmand Niels Pedersens Enke af Ølby, Gaardmand Mads Pedersen og hustru, Aftægtsmd Christen Bjerg, alle af Fousing
4 12 Septbr Marinus Pedersen Hjemmedøbt 12 Septbr Hmd Niels Pedersen og hustru Johanne Poulsen af Sejberghus, 42 Aar Død før Fremstillingen i Kirken
5 2 Oktbr Niels Peder Andersen 12 Oktbr i Kirken Fruentimmer Else Marie Andersen af Fousing - som Barnefader udlagt Ungkarl Jens Andersen på Gade, 24 Aar Pigen Nikoline Christensen af Fousing, Pige Karen Marie Andersen af Kjærgaards Mølle, Ungkarl Kristen Mikkelsen af Kjærgaards Mølle, Ungkarl Jørgen Knudsen af Kjærgaards Mølle Moderen tjente timaanedsdagen før fødselen i Fousing
1880
1 1ste Februar Andreas Jensen 15de Februar i Kirken Gaardmand Jens Pedersen og hustru Kathrine Kirstine Maigaard, Store Stadsbjerg 43 Aar Pigen Maren Andersdatter af Asp, Gaardmand Laust Lind Nielsen af Fousing, sammes hustru Birgitte Pedersen, Husmand Jens Nielsen af Fousing  
2 25de Marts Søren Olesen 28de Marts s.A i Kirken Husmand Niels Olesen og hustru Mariane Pedersen af Lille Lyskjær, 34 Aar Gaardmand Jens Lyskjær af Fousing, Sammes hustru, Gaardmand Mads Pedersen Lisbjerg af Fousing, Sammes hustru Tvilling
3 28 Maj Karl Frederik Johannes Nielsen Hjemmedøbt 10 Juni, den 11 Juli i Kirken Gaardmand Laurids Nielsen og hustru Caroline Amalie Schumaker af Gade, 37 Aar Barnets moder, Husmand Laust Klemmensen og hustru, Aftægtsmand Niels Lauritsen Vesterkjær, alle af Fousing  
4 30te Mai Søren Pedersen 13 Juni i Kirken Fruentimmer Else Marie Jensen af Fousing som Barnefader udlagdes fraskilt Ægtemand Niels Pedersen af Asp, som skriftlig vedgik Paterniteten, 27 Aar Pigen Ane Hansdatter af Resen, Pigen Mette Johanne Christensen af Vejrum, Indsidder Hans Jensen af Fousing, Ungkarl Christian Hansen af Struer Moderen opholdt sig 10 Maanedersdagen i ? meddelt Sogneraadet 18/6 1880
5 2den Juni Peder Christensen Bjerg 20 Juni i Kirken Gaardmand Frands Christensen Berg og hustru Mette Nielsen af Bjerg Barnets Moder, Gaardmand Mads Lisberg og hustru, Aftægtsmand Christen Bjerg, alle af Fousing  
6 19 Desbr Peder Stougaard Pedersen 1ste Januar 1881 i Kirken Husmand Peder Stougaard Pedersen og hustru Ane Kristensen af Stadsberghus, 26 Aar Pige Ane Kirstine Pedersen, Pige Johanne Marie Pedersen, Ungkarl Poul Stougaard Pedersen, Ungk Niels Chr. Pedersen, alle af Fousing
1881
1 14 Januar Christen Christensen Pedersen 23 Januar i Kirken Smed Christen Pedersen og hustru Ane Elisabeth Christensen af Østerbak, 40 Aar Husmand Thomas Chr. Jensen af Vejrum, Sammes hustru, Gaardmand Peder Chr. Simonsen af Fousing, Sammes hustru  
  10 Marts Jens Christen Christensen Hjemmedøbt i Resen 11 April, frembaaren i Fousing Kirke 6te Juni Arbejdsmand Anders Christensen (Stykmark) og hustru Ane Kirstine Christensen af Sandshus i Resen Pige Magdalene Kathrine Jensen af Asp, Barnets Moder af Fousing, Ungkarl Poul Pedersen Stougaard af Fousing, Ungkarl Søren Pedersen af Hee
2 28 Juni Niels Laurits Nielsen 3die Juli i Kirken Gaardmand Laust Lind Nielsen og hustru Birgitte Pedersdatter af Vesterkjær, 23 Aar Gaardmand Laust Nielsen af Gade i Fousing og hustru, Husmand Jens Nielsen og hustru i Fousing
3 26 Aug Jens Peder Nielsen Hjdbt 28 Aug, frembaaren i Asp Kirke 30 Aug Husmand Niels Nielsen og hustru Kristine Kristensen af Lensberghus, 25 Aar Husmd Jens Peder Nielsens hustru af Fabjerg, Husmand og Tømrer Niels Jensen af Fousing, Husmand Jakob Kristiansen og hustru af Birkild i Asp
4 5 Septbr Jens Andersen Jensen 11 Septbr i Asp Kirke Gaardmand Anders Jensen og hustru Ane Johanne Nielsen af Nøglgaard i Fousing, 44 Aar Gaardmand Jens Dalby og hustru af Gimsing, Gaardmand Christen Larsen og hustru S. Skrædergaard i Fousing
5 24 Septbr Christen Jakobsen Nielsen 30te Oktbr i Kirken Husmand Niels Stokholm Christensen og hustru Ædil Nielsen af Stadsberghus, 38 Aar Pige Ane Johanne Nielsen af Hou, Pigen Karen Marie Poulsen af Bjerg i Fousing, Ungk Niels Jensen af Fousing, Ungk Mads Jakobsen af Trans
1882
1 1ste April Sakarias Dahl Sakariasen 7 April i Kirken Gmd Ivar Sakariasen Dahl og hustru Maren Christensen af Bak, 32 Aar Gmd Sakarias Christensens Enke, Gmd Christen Sakariasen og hustru, ungkarl Andreas Sakariasen, alle af Fousing  
2 12 Maj Peder Christensen Bjerg 28 Maj i Kirken Gmd Frands Christensen Bjerg og hustru Mette Nielsen af Bjerg, 33 Aar Pigen Karen Marie Poulsen, Gaardmand Mads Lisberg og hustru, Indsidder Jens Christian Jensen, alle af Fousing
3 Maj 16 Hans Peder Poulsen 18 Juni i  Kirken Husmand Jakob Poulsen og hustru Maren Pedersen af Vesterkjærhus, 28 Aar Barnets Forældre, Gmd Laust Lind Nielsen og hustru af Fousing
4 1 Juni - - Gmd Laust Nielsen og hustru Karoline Amalie Schumacher af Gade, 39 Aar Dødfødt
5 14 Juni Christen Dahl Sakariasen 18 Juni i Kirken Gmd Christen Sakariasen og hustru Maren Poulsen af Meldal, 24 Aar Gmd Sakarias Christensens Enke af Fousing, Gmd Poul Poulsens hustru af Uglev på Thyholm, Aftægtsgmd Christen Nielsen Meldal, Ungkkarl Andreas Sakariasen, begge af Fousing
6 22 Aug Dødfødt - Hmd Poul Kristian Pedersen og hustru Maren Godskesen af Fousinggaards Hedehus, 46 Aar Dødfødt
7 30 Septbr Niels Kristian Hansen 3 desember i Kirken Hmd Søren Niels Hansen Maarup og hustru Samueline Margrethe Christensen af Nykrog 39 Aar Moderen bar Barnet, Indsidder Elsenius Severinsen og hustr, alle af Fousing. Gmd og Smed Peder Christensen af Ølby.
8 8 Oktbr Jens Christian Nielsen 15 Oktbr i Kirken Gaardmand Anders Nielsen og hustru Ane Dorthea Jensen af Nørdal, 32 Aar Gaardmand Espen Jensen og hustru af Ø. Ølby, Gaardmand Peder Tang Nielsen og hustru af Pilgaard i Fousing
9 25 Novbr Peder Nielsen Hjemmedøbt d. 29 Novbr Gaardmand Laust Lind Nielsen og hustru Birgitte Pedersen af Vesterkjær, 24 Aar   Døde før fremstilling i Kirken
10 15 Desbr Kristen Simonsen 24 Desbr i Kirken Gmd Peder Christian Simonsen og hustru Johanne Christensen af Kvolsgaard, 40 Aar Indremissionær og hmd Anders Andersen Stubkjær og hustru, Gaardmand Anders Andersen Stubkjær og hustru, alle af Fousing  
  31 Desbr Kristen Pedersen Lund 7 Jan 1883 i Kirken Indsidder Peder Christensen Lind og hustru Kirstin Marie Pedersen af Serup Enghus i Gudum Pige Ane Marie Pedersen af Jebjerg i Salling, Arbejdsmand Niels Peder Jensen Torre og hustru af Gudum, Faderen
1883
1 5 Februar Anders Kristensen 18 Febr i Kirken Gaardmand Peder Kristian Kristensen og hustru Johanne Andersen af Raabjerg, 32 Aar Pige Marie Kathrine Mikkelsen af Østergård i Resen, Pige Else Nielsen Gravgård af Fousing, Ungkarl Karl Andersen af Ølby, Ungkarl Kristen Bak Godskesen af Resen  
2 30te Marts Mads Naursgård Pedersen Hjdbt 31 Marts, frembåren i Kirken 8 April Gaardmand Anders Pedersen og hustru Kristine Madsen af Naursgaard, 40 Aar Gaardmand Anders Borg og hustru af Asp, Gaardmand Niels Chr Nielsen og hustru af Fousing
3 3die Maj Roak Kristian Severinsen 14 Maj i Kirken Indsidder Elsenius Severinsen og hustru Ane Sørensen af Olesminde, 22 Aar Indsidder Peder Christensens hustru af Fousing, Indsidder Johan Kröger Severinsen og hustru af Humlum, Barnets fader
4 3die Maj Jens Vium Andersen Stubkjær 14de Maj i Kirken Husmand Anders Andersen og hustru Marie Kirstine Pedersen af Enggaard, 26 Aar Gaardmand Christen Højberg og hustru af Gudum, Gaardmand Peder Pedersen og hustru af Resen
5 5te Maj Christen Poulsen Stougaard Pedersen 6te Maj i Kirken Huusmand Peder Stougaard Pedersen og hustru Ane Christensen af Stadsberghus, 29 Aar Pigen Marie Kirstine Christensen af Bur, Aftægtsmand Christen Axelsen og hustru af Fousing, Aftægtsmand Christen Poulsen af Bur.
  2 Juli Kristen Nielsen 8 Juli i Kirken Indsidder Niels Nielsen og hustru Dorthea Christensen af Sønder Ørveile Hede i Gudum, 29 Aar Indsidder Christen Pedersen og hustru af Nørre Ørvejle i Fousing, Gaardmand Jens Chr. Christensens hustru, Sønder Ørveile i Gudum, Ungkarl Marinus Eriksen af Klosterhede i Gudum
6 13 Juni Niels Nielsen Hjdbt 14 Juni, frembaaren i Kirken d. 18 Novbr Hmd Christen Nielsen og hustru Mette Kirstine Laustsen af Fousinggaardhus, 34 Aar Gmd Peder Klit og hustru i Asp, Gmd Mads Nielsen og hustru af Ølby Tvilling
7 24 Aug Kristen Østergaard Madsen 9 Septbr i Kirken Ugift Fruentimmer Kirstine Nielsen af S. Fousinggaard. Som Barnefader blev udlagt Ungkarl Mads Madsen af Hedegård i Gudum, 27 Aar Pigen Johanne Nielsen, Pigen Charlotte Larsen, Husmand Morten Pedersen, alle af Fousing, Ungkarl Mads Chr. Olsen af Vejrum  Uægte
Moderen tjente Timaanedersdagen før fødselen i V.Ølby
8 4 Septbr Karl Frederik Johannes Nielsen 23 Septbr i Kirken Gaardmand Laust Nielsen og hustru Karoline Amalie Schumaker af Gade, 40 Aar Husmand Laust Klemmensen og hustru, jomfru Frederikke Schumaker, alle af Fousing, Gmd Kristen Lauritsen Brasholm af Ølby  
9 22 Desbr Mads Hedegård Nielsen 26 Desbr i Kirken Husmand Jens Nielsen og hustru Karen Madsen af Vesterkjærhus, 30 Aar Gaardmand Mads Hedegård og hustru, Ungkarl Jens Madsen, Pige Ane Madsen, Ungkarl Mads Tagaard Madsen, alle af Resen
10 22 Desbr - - Ugift Fruentimmer Ane Johanne Johansen opholdende sig hos Faderen Johanne Christensen i Fousing, med udlagt Barnefader Kristen Pedersen Brunsgård af Resen, Moderen 31 Aar Dødfødt
1884
1 4 Jan Peder Nielsen 6 Jan i Kirken Gaardmd Laust Lind Nielsen og hustru Birgithe Pedersen af Vesterkjær, 25 Aar Gmd Peder Nielsen og hustru, Aftægtsmand Peder Jakobsen, Pige Ane Pedersen, alle af Asp Tvilling
2 21 Febr - - Indsidder Søren Lauritsen (Brohus) og hustru Henriette Petrea Nielsen af Olesminde, 39 Aar Dødfødt Tvilling
3 11 Maj Sakarias Dal Sakariasen 18 Maj i Kirken Gmd Kristen Sakariasen Dal og hustru Maren Poulsen af Meldal Gmd Sakarias Kristensens Enke, Pige Karen Marie Poulsen, Aftægtsmd Kristen Nielsen Meldal, Ungkarl Andreas Sakariasen, alle af Fousing  
4 13 Maj Kristen Kristensen 18 Maj i Kirken Hmd Jens Kristensen og hustru Julie Hermansen af Lensberghus, 25 Aar Hmd Kristen Jensens hustru, hmd Kristen Jensen af Skelkjærhus i Resen, Gmd Anders Madsen Borg og hustru af Asp
5 30 Maj Marinus Mathiasen 1 Juli i Kirken Ugift Fruentimmer Karen Johannesen opholdende sig hos Faderen Johannes Kristensen i Fousing, med udlagt Barnefader Johannes Mathiasen af Nør Tang i Gudum, 25 Aar Indsidder Anders Johansen og hustru Ølby, Ungkarl Andreas Sakariasen, Pigen Karen Nielsen begge af Fousing Moderen opholdt sig 10 Maanedersdagen før fødselen i Gudum Sogn, tilmeldt sogneraadet 10/6 84
6 22 Juni Søren Pedersen Krog 29 Juni i Kirken Husmd Jens Pedersen Krog og hstr Pouline Poulsen af Krog, 34 Aar Hmd Peder Thomsens Enke af Fousing, Hmd Christen Jensens Enke af Resen, Faderen, Aftgmd Peder Chr. Kirkegaard af Fousing  
7 21 Septbr Niels Nielsen 28 Septbr i Kirken Husmand Kristen Nielsen og hustru Mette Kirstine Laustsen af Fousinggaardhus, 35 Aar Gaardmand Peder Klit Kristensen og hustru af Linde, Pige Kristiane Laustsen, Aftægtsmand Niels Madsen Gade begge af Fousing
  10 Oktbr Karl Edvard Nielsen 12 Oktbr i Kirken Indsidder Niels Nielsen og hustru Dorthea Christensen af Sønder Ørvejle Hede i Gudum Hmd Jens Christian Ørvejle og Hstr af Gudum, Insidder Christen Pedersens Hustru af Nørre Ørvejle, Indsidder Peder Knudsen i Gudum
8 13 Oktbr Marius Mouritsen 17 Oktbr i Kirken Ugift Fruentimmer Else Marie Andersen af Lergravhus med udlagt Barnefader Ungkarl Jens Mouritsen af Vejrum, som skriftligt vedkjendte sig Paterniteten, Moderen 28 Aar Pige Ane Helene Bolesen, Pige Inger Kirstine Bolesen begge af Asp, Ungkarl Niels Peder Bolesen, Naur, Ungkarl Søren Iversen af Fousing Uægte
Moderen ophold sig 10 Maanedersdagen før Fødselsen i Vejrum Sogn. Tilmeldt Sogneraadet 30/10 84. Tilført Vejrum Kirkebog iflg Attest af 13/11 84 fra Sognepræsten der.
1885
1 4 Jan Kornelius Kristian Madsen Hjdbt 11 Jan, Frembaaren i Kirken d. 8 Marts Husmand Niels Christian Madsen og hustru Else Kirstine Jakobsen af Lille Mosehus, 38 Hmd Niels Stokholm og hustru af Fousing, hmd Jens Chr Christensen af S.Øreveile i Gudum  
2 12 Febr Marinus Poulsen Hjdbt 15 Febr. Frembaaren i Kirken 6 April Husmand Jakob Poulsen og hustru Maren Pedersen af Vesterkjærhus, 31 Aar Forældrene til Barnet. Gmd Laust Lind Nielsen, Pigen Ane Jensen, alle af Fousing
3 20 April Niels Nielsen 3die Maj i Kirken Gmd Niels Kristian Nielsen og hustru Sidsel Maria Pedersen af Kjellerhede, 38 Aar Gmd Niels Nielsen og hustru af Nørre Hestbæk i Gudum, Gmd Anders Pedersen og hustru af Naursgaard.
4 5 Juni Jens Marinus Christensen 14 Juni i Kirken Indsidder Niels Peder Christensen og hustru Petrine Madsen af Kjellerhedehus, 29 Aar Pige Jenstine Madsen af Møborg, Ungkarl Hans Kristian Madsen af Flynder, Husmd Niels Stokholm og hustru af Fousing
5 13 Juli Kristen Larsen Kristensen 26 Juli i Kirken Gaardmand Peder Kristian Kristensen og hustru Johanne Andersen af Raabjerg, 35 Aar Gmd Poul Kristensen og hustru af Uglev på Thyholm, Hmd Christen Kristensen Buskboel og hustru af Buskboel
6 16 Juli Peder Nielsen Lind Hjdbt 19 Juli, i Kirken 23 Aug Gaardmd Laust Lind Nielsen og hustru Birgitte Pedersen af Vesterkjær, 27 Aar Barnets forældre, hmd Jens Nielsen og hstr af Vesterkjærhus, Ungkarl Thomas Peder Nielsen af Fousing. Navnet Lind tilføjet i henhold til Bevilling af 22. December 1905.
7 11 Aug Niels Jensen 23 Aug i Kirken Ugift Fruentimmer Ane Marie Jensen hjemme hos Faderen Smed Jens Jørgensen af Fousing. Gmd Anders Pedersen og hstr, Pige Else Kathrine Jensen, Ungkarl Christen Dal Christensen, alle af Naursgaard Uægte
Moderen opholdt sig 10 Maanedersdagen før Fødselen i Sir. Tilmeldt Sogneraadet d 22/8 Tilført Sir Kirkebog ifølge Attest fra Sognepræsten af 19/9 85
  20 Aug Karl Eriksen Hjdbt 23 Aug, frembaarn i Kirken 13 Septbr Indsidder Marinus Eriksen og hustru Elna Olson af Skovlyst i Gudum. Pige Anna Olsen, Ungkarl Jens Chr Christensen, begge af Gimsing, Indsidder Peder Knudsen og hstr af Gudum  
8 30 Aug Niels Kristian Nielsen 6 Septbr i Kirken Gmd Peder Tang Nielsen og hustru Birgitte Nielsen af Pilgaard, 30 Aar Pigen Karen Nielsen af Gade, Aftægtsmand Niels Chr. Christensen af Pilgrd, hmd Mads Christensen af Fabjerg, Pigen Maren Nielsen af Lemvig
9 15 Septbr Jens Rasmus Jensen 27 Septbr i Kirken Hmd Jens Kr. Jensen og hustru Maren Kristensen af Pilgaardhus, 25 Pige Mette Kathrine Kristensen af Humlum, Pigen Mette Kirstine Andersen Borg af Asp, Ungkarl Christen Dahl Kristensen af Naursgaard, Ungkarl Jens Kristian Jensen af Humlum
  17 Novbr Søren Christian Pedersen 22 Novbr i Kirken Ugift Fruentimmer Ane Sine Christensen af Lillelundhedehus i Gudum med udlagt Barnefader Ungkarl Jens Kristian Pedersen af Sønder Tang i Gudum   Moderen opholdt sig 10 Maanedersdagen før Fødselsen paa Bjerg i Fousing. Indført ifølge Begæring af Sogneraadet i henhold til Lov af 24 Jan 1844.
10 23 Desbr Niels Peder Karl Jensen 7 Febr 1886 i Kirken Møller Christen Jensen og hustru Ane Marie Pedersen af Fousing Mølle, 33 Aar Moderen, Gaardmand Laust Sejberg og hustru, Gaardmand Anders Naursgaard, alle af Fousing  
1886
1 2 Januar Jens Andreas Jepsen 10 Januar i Kirken Husmand Jakob Jepsen og hustru Hansine Karoline Nielsen af Stadsberghus, 26 Aar Pige Mette Nielsen, Pige Margrethe Jensen, Ungkarl Niels Kristian Jepsen, Ungkarl Jens Nielsen, alle af Fousing  
2 5 Maj Marinus Kristensen 9de Maj i Kirken Husmand Jens Kristensen og hustru Julie Hermansen af Lensberghus, 27 Aar Gaardmand Peder Kristian Simonsen og hustru af Qvolsgaard, husmand Thomas Kristian Jensen og hustru af Vejrum.
3 1ste Juni Niels Peder Christensen Bjerg 11 Juli i Kirken Gmd Frands Kristensen Bjerg og hustru Mette Nielsen af Bjerg, 37 Aar Gmd Mads Lisberg og Datter Johanne Pedersen, Murer Christen Olesen Skrædergaard, alle af Fousing
4 2 Septbr Ejnar Senius Jørgensen 5 Septbr i Kirken Ugift Fruentimmer Lovise Kristine Lassen af Vejhus i Fousing med udlagt Barnefader Ungkarl og Arbejdskarl Jørgen Peder Jørgensen af Fousing, som skriftlig vedgik sig Paterniteten, 23 Aar Pige Signe Haagensen, og Pige Klara Petterson, begge fra Resenborg i Resen, Indsidder Jørgen Hans Kristensen af Vejhus, Ungkarl Laurits Lauritsen af Stadsberghus. Uægte
Moderen opholdt sig Timaanedersdagen før fødselen i Navtrup i Salling
5 28 Desbr Laust Nielsen 1ste Jan 1887 i Kirken Husmand Christen Nielsen og hustru Mette Kirstine Laustsen af Fousinggaardhus, 37 Aar Pige Kristiane Laustsen, Pige Johanne Marie Nielsen, Aftægtsmand Niels Madsen Gade, Husmand Niels Skjød Christensen, alle af Fousing  
1887
1 17 Marts Anton Skov Frederiksen 23 Marts i Kirken Detaillist Jens Peder Frederiksen og hustru Karen Madsen af Fousing, 22 Aar Husmand Frederik Jensens Hustru af Gimsing, Husmand Niels Madsen og hustru af Vejrum, Husmand Kristen Mikkelsen af Ølby  
2 12 April Anders Andersen Stubkjær Hjemmedøbt 12 April, 29 April 1888 frembaaren i Kirken Husmand Anders Andersen Stubkjær og hustru Marie Kirstine Pedersen af Enggaard, Moderen 29 Aar Indremissionær Anders Stubkjær og hustru, Gmd Peder Christian Simonsen og hustru, alle af Fousing.
3 12 Juni Holger Kristian Larsen I Kirken 17 Juli Husmand Jens Larsen og hustru Karoline Margrete Mikkelsen af Lensberg, 28 Aar Barnets Moder, Gaardmand Anders Madsen og hustru af Borg i Asp, Husejer Mikkel Andersen af Holstebro
4 13 Aug Peder Kristian Nielsen 21 August i Kirken Gaardmand Niels Kristian Nielsen og hustru Else Kirstine Kristiansen af Nørre Fousinggaard, 23 Aar Skræder Anders Kristian Kristiansen  og hustru i Asp, Pige Karen Bransholm af Asp, Ungkarl Peder Pedersen af Fousing.
5 15 Aug Marinus Kristian Madsen 21 August i Kirken Hmd Niels Kristian Madsen og hustru Else Kirstine Jakobsen af Lillemosehus, 40 Aar Pige Britta Kathrine Olesson, Pige Ane Katharine Jensen, Husmand Kristian Kristensen, Faderen, alle af Fousing
6 21 Aug Anders Godskesen Hjdbt 28 Aug, frembaaren i Kirken d. 25 Septbr Gmd Christen Godskesen og hustru Ane Dorthea Jensen af Nørdal, 36 Aar Barnets Moder, Pige Ane Marie Kristensen, Hmd Kristen Kristensen, Ungkarl Peder Kristensen, alle af Fousing
7 2 Septbr Marinus Poulsen 16 Oktbr i Kirken Hmd Jakob Poulsen og hustru Maren Pedersdtr af Vesterkjærhus, 33 Aar Hmd Jens Poulsen og hustru af Gudum, Hmd Jens Kristensen af Fousing, Barnets Moder
8 3 Oktbr Poul Poulsen 9 Oktbr Ugift Fruentimmer Kristiane Nielsen med udlagt Barnefader Ungkarl Anders Poulsen, tjenestekarl i Pilgaard i N.Nissum som skriftlig vedgik Paterniteten, 22 Aar Hmd Anders Kristian Kristensen og hustru af Borberg, Pige Dusine Andersen, Ungkarl Anders Kristian Jensen, begge af Ølby Uægte
Moderen opholdt sig 10 Maanedersdagen før fødselen i Gudum. Tilmeldt Sogneraadet 29 Oktbr. Tilført Gudum Sogns Kirkebog iflg Attest fra Sognepræsten dersteds af 23/1 1888
9 14 Novbr Rasmus Jensen 27 Novbr i Kirken Hmd Jens Kristian Jensen og hustru Maren Kristensen  af Pilgaardhus, 27 Pige Mette Marie Andersen Borg af Asp, Ungk Kristen Dal Kristensen af Naursgaard, Ungk Mads Borg Kristensen af Fædamgaard, Gmd Mads Lisbergs hustru af Lille Lyskjær  
10 16 Novbr Marius Johannes Laumann 11 Desbr i Kirken Hmd og Indsidder Klaus Jakobsen Laumann og hustru Ane Eriksen af Kjeldberg, 31 Aar Pige Else Erikson, Pige Marie Jensen, Ungkarl Niels Peder Pedersen, alle af Struer, Barnets Moder
11 6 Desbr Mads Bjerg Nielsen Hjdbt 8 Desbr, fremstillet i Kirken 26 Desbr Hmd Kristian Nielsen og hustru Johanne Marie Madsen af Stadsberghus, 23 Aar Pige Ane Marie Madsen af Rom, Pige Mette Nielsen, Ungkarl Kristen Jensen, begge af Fousing, Ungkarl Jens Badselbjerg Madsen af Rom
1888
1 6 maj Augustinus Kristensen 13 Maj i Kirken Indsidder og Arbejdsmand Jørgen Hans Kristensen og hustru Nielsine Marie Nielsen af Vejhus, 28 Aar Hmd Peder Lauritsens hustru af Stadsberghus, hmd Peder Stougaard Pedersens hustru af Stadsberghus, Ungkarl Hans Peder Pedersen af Gimsing, Barnets Fader  
2 9 Maj Ingvard Magnus Jensen Burmølle Hjdbt 14 Maj - 21 Maj frembaaren i Kirken Indsidder og Arbejdsmand Jens Andreas Jensen og hustru Ane Andersen Kjærside af Østergade, 36 Aar Pige Else Kathrine Jensen, Pige Karoline Lauritsen, begge af Fousing, Ungkarl Peder Iversen af Vejrum, Ungkarl Thomas Nielsen af Vejrum
3 21 Juni Knud Kristian Marinus Jørgensen Hjdbt 22 Juni, fremstillet i Kirken 30 Desbr Menig Soldat ved 8tende Battalion i Viborg Jørgen Peder Jørgensen og hustru Ane Marie Knudsen af Vejhus, 23 Aar Indsidder Jørgen Hans Kristensen og hustru af Gimsing, Smed Niels Olesen og hustru af Fousing
  19 Maj Peder Kristian Nielsen 27 Maj i Gudum Kirke Ugift Dorthea Nielsen Gudum   Moderen opholdt sig 10 Maanedersdagen før fødslen i Fousing Sogn ifølge Begjæring af Sognepræsten ihenhold til lov af 24/1 1844
4 19 Juli Kristen Kirkegaard Nielsen 29 Juli i Kirken Hmd Kristen Nielsen og hustru Mette Kirstine Laustsen af Fousinggårdhus, 38 Aar Hmd Kristen Kirkegaard Nielsens Enke, Hmd Niels Kristian Nielsen og hustru, begge af Møborg, Aftægtsmand Niels Madsen Gade af Fousing  
5 20 Oktbr Espen Kristian Pedersen 28 Oktbr i Kirken Hmd og Tømrer Jakob Pedersen og hustru Karen Nielsen af Gl. Skole, 27 Aar Pige Karoline Kristensen, Hmd Niels Kristian Nielsen og hustru, begge af Møborg, Aftægtsmd Niels Kr Kristensen af Pilgaard
6 26 Oktbr Mads Hedegaard Nielsen Hjdbt 28 Oktbr, fremstillet i Kirken d 11 Novbr s.A. Hmd Jens Nielsen og hustru Karen Madsen af Vesterkjærhus, 35 Aar Pige Ane Margrete Madsen, Pige Ane Marie Madsen, Ungkarl Mads Thagaard Madsen, Ungkarl Kristian Hedegaard Madsen, alle af Resen Tvilling
7 Novbr Rasmus Jensen Hjdbt 14 Novbr, fremstillet i Kirken 30 Desbr s.A. Hmd Jens Kristen Jensen og hustru Maren Kristensen af Pilgaardhus, 28 Gmd Anders Naursgaard og hustru af Fousing, Gmd Anders Borg og Hustru af Asp [Fødselsdato overstreget, Rikke]
  21 Desbr Jens Jensen 30 Desbr i Kirken Indsidder Søren Jensen og hustru Mette Laustsen af Skovlyst i Gudum. Pige Mathilde Kristine Kristensen af Gudum, Pige Kristiane Laustsen af Fousing, Hmd Kristen Jensen af Resen, Ungk Jens Laustsen af Harboøre  
1889
1 8 Jan Andreas Marius Nielsen Lind Hjdbt 13 Jan, fremstillet i Kirken d. 10de Marts Gmd Laust Lind Nielsen og hustru Birgitte Pedersen af Nørre Ørveile, 30 Aar Barnets Moder, Pige Ane Margrete Pedersen Nørby, Ungkarl Peder Pedersen Nørby, Ungkarl Kristen Pedersen, sidste 3 alle af Asp Navnet Lind tilføjet i Henhold til Bevilling af 22. December 1905
2 14 Febr Peder Knudsen Pedersen I Kirken 24 Febr Hmd Jens Pedersen Krog og hustru Pouline Poulsen af Krog, 39 Aar Pigen Ane Marie Kristensen, Hmd Jens Peder Jensen og hustru, begge af Fousing, Murer Peder Jensen Knudsen af Holstebro  
3 25 Febr Lars Korsgaard Larsen 3 Marts i Kirken Husmand Peder Korsgaard Larsen og hustru Marie Dorthea Jensen, Stadsberghus (Nørremark) 31 Aar Pige Charlotte Larsen, Pige Karen Larsen, Hmd Lars Korsgaard, Hmd Jens Christensen, alle af Fousing
4 10 Marts Jens Kjærselius Andersen 14 April i Vejrum Kirke Indsidder Jesper Andersen og hustru Else Kirstine Andersen af Vejhus, 32 Aar Pige Karoline Lauritsen, Pige Mariane Lauritsen, Ungkarl Laurits Lauritsen, alle af Fousing, Ungkarl Kristen Fin Ausumgaard Vejrum
5 3 April Niels Christian Nielsen Hjdbt d 3 April, fremstillet i Kirken d 22 April i A[sp Kirke] Ugift Fruentimmer Nielsine Kathrine Nielsen opholdende sig hos Peder Kr Lausen, Bakhus, med udlagt Barnefader Laust Bok af Felding, 32 Aar Gmd Frands Kr Bjerg og hustru, Hmd Jakob Jepsen og hustru, alle af Fousing Moderen opholdt sig 10 Maanedersdagen før fødslen på Feldingholm pr Holstebro. Tilmeldt Felding, Attest fra Sognepræsten i Felding at fødslen er indført i Minesterialbogen, C 12/4 1889
6 25 April Viggo Sofus Mikael Larsen Døbt i Valgmenighedskirken i Holstebro d 26de Maj Hmd Jens Larsen og hustru Karoline Margrethe Mikkelsen af Lensberg, 30 Aar Barnets Forældre, Pige Kristine Oline Kristensen af Fousing, Ungkarl Johannes Mikkelsen af Asp, Hmd Mikkel Andersen af Borberg  
7 2 Maj Lars Peder Larsen 12 Maj i Kirken Hmd Mads Kristian Larsen og hustru Ane Nielsen af S. Fousinggaardhus, 31 Aar Pigen Karen Larsen, Pige Charlotte Larsen, Hmd Lars Korsgaard, alle af Fousing, Skomager Karl Larsen af Ulfborg
8 9 Juni Niels Madsen Frederiksen 16 Juni i Kirken Kjøbmand Jens Peder Frederiksen og hustru Karen Madsen, 24 Aar Pige Madsine Madsen, Pige Martine Madsen, hmd Niels Madsen, alle af Vejrum, Faderen.
9 5 Juli Peder Johannes Jørgensen 14 Juli i Kirken Indsidder Jørgen Peder Jørgensen og hustru Ane Marie Knudsen af Stadsberghus, 24 Aar Arbejdsmand Jørgen Hans Kristensen og Hustru af Gimsing, Arbejdsmand Jens Andreas Jensen og Hustru af Fousing
10 13 Septbr Niels Marinus Olesen 22 Septbr i Asp Kirke Hmd Niels Olesen og Hustru Pouline Bertelsen, Stadsberghus, 40 Aar Pige Jenstine Madsen Fousing, Pige Ane Kristine V. Christensen Asp, Hmd Simon Poulsen, Ungk Søren Nielsen, begge af Fousing
1890
1 1 Juni Peder Kristian Pedersen I Kirken d 8 Juni, i Asp Kirke Ugift Ane Petrea Pedersen opholdende sig hos Rubine Kristensen i Hjørnehus, med udlagt Barnefader Kristen Pedersen af Brejning Sogn, 26 Aar Gartner Søren Jensen og hstr Karen Margrethe Jensen af Vejrum, Ungkarl Simon Poulsen af Fousing, Pige Ane Kirstine Vilhelmine Kristensen af Asp Moderen opholdt sig 10 Maandersdagen før fødslen paa Ausumgaard i Vejrum, tilmeldt Sogneraad 6/6 90.
2 17 Juni Jens Poulsen 29 Juni i Naur Kirke Hmd Jakob Poulsen og hustru Maren Pedersen af Vesterkjærhus, 36 Aar Hmd Jens Kjærs hustru, Pige Margrethe Stousgaard Pedersen, Ungkarl Poul Poulsen, hmd Jens Jens Christensen, alle af Fousing  
3 23 Juni Christen Axel Stougaard Pedersen 29de Juni i Kirken Hmd Peder Stougaard Pedersen og Hustru Ane Christensen af Stadsberghus, 36 Aar Pige Ane Kirstine Pedersen af Holstebro, Pige Ane Marie Pedersen af Gudum, Ungkarl Jakob Madsen, Ungkarl Simon Poulsen, begge af Fousing
4 24 Septbr Niels Kristensen 5 Oktbr i Kirken Hmd Jens Kristensen og hustru Julie Hermansen af Lensberghus, 31 Aar Gift Kone Ane Marie Laursen, Gmd Anders Madsen Borg, begge af Asp, Smed og Hmd Niels Kristian Kristensen og Hustru af Vejrum
5 29 Novbr Frands Ferdinand Kristensen Bjerg 1 Jan 1891 i Kirken Gmd Frands Kristensen Bjerg og Hustru Mette Nielsen af Bjerg, 41 Aar Pige Johanne Pedersen af Holstebro, Pigen Kristine Kristensen Bjerg, Ungk Niels Peder Pedersen, Ungk Andreas Sakariasen, sidste tre af Fousing
6 11 Desbr Peder Marinus Laursen 11 Jan 1891 i Kirken Gmd Jens Laursen og hstr Ane Laursen af Sønder Skræddergaard, 32 Aar Pige Mathilde Laursen, Hjerm, Pige Kirstine Dyreborg af Fousing, Ungk Kristian Dyrebjerg Laursen af Hjerm, Gmd Karl Nielsen af Fousing
7 19 Desbr Rasmus Jensen Hjdbt d 23 Desbr Hmd Jens Kristian Jensen og Hustru Maren Kristensen af Pilgaardhus, 31 Aar Enkekonen Oline Madsen af Humlum, Gmd Anders Pedersen og hustru i Naursgaard, Gmd Mads Pedersen af Lille Lyskjær, alle af Fousing
1891
1 25 Maj Peder Kristian Kirkegaard Pedersen 31 Maj i Kirken Gmd Peder Pedersen og hustru Marie Kirstine Iversen i Kirkegaard, 28 Aar Pigen Kristine Marie Iversen, Ungkarl Kristen Søndergaard Kristensen, begge af Gudum, Aftægtsmand Peder Kristian Knudsen, Boelsmand Jens Krogs Hustru, begge af Fousing  
2 14 Oktbr Adolf Magnus Frederiksen 25de Oktbr i Kirken Kjøbmand Jens Peter Frederiksen og Hustru Karen Madsen af Bakhus, 27 Aar Husmand Kristen Mikkelsne og Hustru af Ølby, Hmd Kristen Olesen og Hustru af Fousing
3 22 Novbr Sakarias Sakariasen Dahl 29de Novbr i Kirken Gmd Kristen Sakariasen Dahl og hustru Maren Poulsen af Melgaard, 34 Aar Pige Birgitte Katrine Nielsen af Maabjerg, Pige Ane Sakariasen, Ungkarl Ole Sakariasen Dahl, Ungkarl Søren Sakariasen Dahl, alle af Fousing