Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Aar Datum Barnets fulde Navn Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl Faddernes Navn, Stand og Opholdssted Hvor anført i det almindelige Jevnførelses Register Anmærkninger
1863              
1 18 Janu Søren Sørensen 14 April i Kirken Enken Mariane Jensdatter, 42 Aar af Seibjerghuus i Fousing med udl Barnef Ungk Miller Sørensen smst Konen Ane Cathrine Mikkelsen af Ølby, pigen Christiane Jensen og Ungk Peder Jensen af Humlum og hm Niels Madsen af Vemb 36-20  
2 14 Febr Laurs Laursen 22 Febr i Kirken Inds Christen Laursen og hstr Ellen Jensdatter Madsen, 29 Aar af Fousing hvor moderen opholder sig sig imens Faderen for Tiden er faaranstaltet ved Aarhus, men tidl og ? Pigen Karen Pedersen af Asp, pigen Else Jensen, Gm Jens Andersen og Ungk Jens Jensen, Alle af Fousing 22-22
3 19 Febr Anton Poulsen 20 Febr hjemme
Daaben publ 2 April
Hjulmand Peder Christian Poulsen og hstr Ane Simonsdatter, 35 Aar af Rysbjerg i Fousing Jomfru Schumacker af Fousing, Pigen Karen Simonsen og Ungk Laust Clemmensen af Gimsing, samt Forvalter Petersen af Fousing 96-23
4 10 Mai Et dødfødt Drengebarn - Gm Niels Sørensen og hstr Karen Pedersdatter, 43 Aar, af S Fousinggaard - -
5 22 August Peder Dal Nielsen 25de October i Kirken Gm Niels Skjød Christensen og hstr Ane Cathrine Madsdatter, 38 Aar af N. Fousinggaard Konen Ane Christensendatter, Konen Ingeborg Christensen, Gm Niels Christian Jensen, Hm Peder Christian Knudsen og Inds Christen Thuesen, Alle af Fousing 82-6
6 16 Octbr Christen Anton Christensen 6 Decbr i Kirken Inds og Tjenestekarl Jens Peder Christensen og hstr Karen Christensdatter, 36 Aar, af Fousing Ungk Christen Smed Christensen af Ølby, Ungk Peder Pedersen, Pigen Karen Madsen, Pigen Christense Madsen, Alle af Resen 100-8
7 19 Decbr Jens Christian Jensen 1 Jan 1864 i Kirken Hm Jens Chr Jensen og hstr Maren Andersdatter Hedegaard, 30 Aar, af Fousing Pigen Ane Kirstine Andersen af Gudum, Pigen Maren Madsen af Fousing, Gmn Niels Sørensen af Fousing, hm Anders Nielsen og Ungk Laust Andersen af Gudum 108-9
1864
1 29 Januar Jens Olesen Skrædergaard 5 Febr i Kirken Gm Ole Peter Christensen og Hustru Ane Margrethe Madsdatter, 36 Aar af Skrædergaard i Fousing Konen Ingeborg Christensdatter, Konen Mette Kirstine Christensdatter, Gm Niels Christian Jensen, Gm Niels Christian Christensen og Gm Godske Christensen, Alle af Fousing 108-12  
2 3 Febr Carl Frederik Petersen 7 Febr i Resen Kirke Ug. Fr. Ane Bendtsen 22 Aar af Resen, udlagt Barnefader Henrik Petersen af Fædam i Fousing     Tjente 10 Maanedersdagen forud i Fædam i Fousing. Anmeldt af Resen Sognepræst d. 11te Febr 1864
3 14 Marts Christen Møller Nielsen 29 Mai i Kirken Hm Niels Peder Thomsen og Hustru Else Cathrine Jensdatter, 37 Aar af Stasbjerghuus i Fousing Konen Maren Christensdatter Møller af Gjørding, Konen Ane Cathrine Pedersen, Hm Jens Christian Christensen og Hm Christen Henriksen Knack af Fousing. 100-9  
4 19 Juni Jens Marinus Hansen 10de Juli i Kirken Ug.Fr. Christiane Vandløs, 31 Aar af Fousing, udlagt Barnefader: Peder Jeppesen tjenende i Vesterølby Pigen Hanne Nielsen af Fousing, Pigen Ane Jensen af Ølby, Gm Niels Laursen og Gm. Peder Christian Poulsen af Fousing 108-13 Anmeldt fødsel for Sognepræsten i Gudum, da Moderen 10 Maanedersdagen forud havde haft ophold i Fabjerg.
5 13 Juli Niels Christian Christensen Rysbjerg 17 Juli Kirken Gm. Christen Rysbjerg og Hustru Kirsten Jensdatter, 33 Aar, af Fousing Pigen Dorthea Nielsen af Odby, Konen Ingeborg Christensen, Gm Niels Christian Jensen, begge af Fousing, og Gm Jens Christian Knudsen af Ølby 78-13  
1865
1 8 Januar Peder Christian Pedersen 8 Januar hjemme
Daaben publiceret den 17de April
Hm Peder Christian og hstr Maren Jeppesen, 39 Aar af Fousing Konen Ane Thomasdatter, Pigen Mariane Pedersen, den første af Fousing, den sidste af Asp, Gm Sacharias Christensen og hm Mads Henriksen af Fousing 82-9 Vacc 25/7 65 af Sølling
2 20 Januar Niels Larsen 29de Januar i Kirken Hm Lars Nielsen og hstr Ane Marie Nielsen, 33 Aar, af Fousing Pigen Christiane Christensen af Fousing, Konen Ane Pedersen og Hm Jens Christian Christensen af Gudum, hm Niels Andersen af Fousing 78-14  
3 21 Marts Et dødfødt Drengebarn - Gm Laurids Nielsen og hstr Pouline Jacobsen 29 Aar af Seibjerg i Fousing -  
4 4 Mai Søren Pedersen Krog 12te Mai i Kirken Hm Peder Thomsen og hstr Mette Marie Jensdatter, 39 Aar af Krog i Fousing Pigen Ane Kirstine Christensen, Konen Karen Godskesen, Gm Niels Christian Christensen, Ungk Christen Møller Nielsen og hm Christen Christensen. Alle af Fousing 132-1
5 12 Mai Jens Andersen Pedersen Hvistendal 28 Mai hjemme
Daaben publ 2den Juli
Hm Peder Futtrup Jensen og hstr Johanne Pedersdatter, 32 Aar af Fousing Pigen Maren Jensen af Gudum, Konen Ane Poulsen, Gm Daniel Jørgensen begge af Fousing og hm Hans Jensen Dubgaard af Romb 108-14 Vacc 25/9 65 af Sølling
1866
1 11 Januar Ole Peder Pedersen 21de Jan i Kirken Ug Frt Sidsel Olesen i Lensbjerg i Fousing, 19 Aar, med udl Barnefader Laust Pedersen i Veirum Konen Lene Marie Christensdatter af Fousing, Pigen Mette Cathrine Olesen af Gimsing, hmd Christen Axelsen og Ugk Søren Andersen af Fousing 28-7 Frt ophold i Veirum 10 Maanedersdagen foran; anmeldt dertil Januar.
2 2 Febr Jens Byskov Jensen 25 Febr i Kirken Hm Jens Peter Jensen og hstr Maren Andersdatter Hedegaard, 33 Aar, af Fousing Pigen Ane Pedersen af N.Nissum, Pigen Maren Madsen, Gm Niels Skjød Christensen og hm Laurits Sørensen, Alle af Fousing 108-20  
3 17 Febr Niels Jensen 18 Febr hjemme
Daaben publ d 13de Mai
Gm Jens Jensen og hstr Anne Johanne Nielsen, 25 Aar, af Fousing Konen Bodil Johanne Nielsen af Veirum, Konen Sara Kirstine Søgaard af Gimsing, Gm Jens Christian Pedersen af Veirum, Gm Jens Nielsen af Gimsing, Gm Niels Jensen og Gm Anders Jensen af Fousing 78-26
4 5 Mai Jens Christian Jensen 5 Mai hjemme
Daab publ 1 Juli
Gm Jens Jensen og hstr Karen Thomsen, 25 Aar, af St. Lyskjær i Fousing Konen Karen Paaskesen af Borbjerg, Pigen Mariane Pedersen af Fousing, Gm Henrik Hofman Jensen af Borbjerg, Ugk Jens Thomsen og Thomas Thomsen af Snejbjerg 108-26 Tvillinger
5 5 Mai Laust Frølund Jensen 5 Mai hjemme
Daab publ 1 Juli
Gm Jens Jensen og hstr Karen Thomsen, 25 Aar, af St. Lyskjær i Fousing Pigen Maren Andersen, Pigen Johanne Marie Jensen, Gm Niels Jensen, Ugk Søren Andersen og Niels Olesen, Alle af Fousing 22-24 Tvillinger
6 21 Mai En dødfødt Dreng - Gm Laurits Nielsen og hstr Pouline Jacobsen, 30 Aar, af Seibjerg i Fousing -    
7 7 August Karls Laurits Jens Pedersen 16 Sept i Kirken Inds Peder Jeppesen og hstr Christiane Vandløs, 34 Aar af Fousing Konen Lene Pedersdatter, Konen Ane Kathrine Mikkelsdatter, fogdens Mand hm Mikkel Laursen af Fousing, samt fogdens Mand hm Peder Sørensen af Ølbye  
8 5 Octbr En dødfødt Dreng - Gm Ole Peder Christensen og hstr Ane Margrethe Madsen Skræddergaard i Fousing -  
1867
1 2 Mai Viggo Julius Vilhelm Schmidt I Kirken den 27de Mai hr Skolelærer og Kirkesanger Harald Valdemar Sextus Schmidt og hustru Bolette Marie født Rasmussen 28 Aar i Fousing Skole Madame Rasmussen fra Frederikshavn, Jomfru Kruse fra Ryde Sogn, Lieutnant V. Schmidt fra Kjøbenhavn, ? Berg fra Ryde Sogn, Lærer Thomsen fra Hjerm Sogn, og Gmænd Niels Christian Nørdal og Christen Frandsen Bjerg i Fousing Sogn 132-3  
2 d. 6 Juni Peder Pedersen I Kirken den 10de Juni hmd Peder Christian Laustsen og hustru Ane Marie Nielsen 45 Aar i Bakhus Konen Bodil Kirstine Frantsen af Ølby Sogn, Pigen Else Cathrine Pedersen af Gimsing Sogn. Hmd Anders Poulsen af Ølby og hmd Peder Christian Poulsen af Fousing Sogn 82-9
3 d 21 Juni Peder Jensen I Kirken d 5te Januar 1868 Smed Jens Jørgensen og hustru Kirsten Poulsen 40 Aar af Fousing Gaardmandsdatter Ane Christensen fra Bjerg b. B. Pige Mette Kirstine Jensen, Ungkarl Frands Christensen Bjerg og Ungkarl Christen Jensen, alle af Fousing Sogn 82-11
4 d 28de Juni Jens Christensen I Kirken d 30te Juni Ugift Jørgensine Mettelene Hansen, 25 Aar, opholdende sig i Krogshuus. Til Barnefader udlagt Ungkarl Christen Madsen Møller førhen tjenende i Ølby Præstegaard, nu i Klinte i Fyen hmd Christen Nielsens hustru Kirsten Jensen b.B. Konen Christiane Pedersen, hmd og hjulmand Peder Christian Pouelsen og hstr Christen Nielsen, alle af Fousing 110-1
5 d 15 October Anders Knarberg Pedersen I Kirken d. 20 October Gmd Peder Andersen og hustru Ane Andersen, 39 Aar, Trædeknold Gmd Christen Andersen Knarbjergs Hustru Karen Marie fra Resen Sogn b. B. Pigen Johanne Madsen Østergaard smstds Gmd Christen Andersen Knarbjerg smstds og Ungkarl Christen Krog fra Ølby Sogn. 134-1
1868
1 d 4 Januar Niels Christian Larsen 12te Januar i Kirken Huusmand og Wæver Lars Nielsen og hustru Ane Marie Nielsen 36 Aar, i Fousing Huusmand Morten Pedersens hustru Birthe Marie Christensen af Vandløs b.B. Pige Ane Marie Christensen, huusmand Morten Pedersen Vandløs og hm Niels Andersen - Alle af Fousing 78-17  
2 24de Januar Ole Peder Nielsen I Kirken d 2den Februar Gaardeier Niels Skjød Christensen og hustru Ane Cathrine Madsdatter 43 Aar af N. Fousinggaard Enken Ane Margrethe Madsen fra Skræddergaard, b.B. Skrædderpige Maren Østergaard fra Fousinggaard, Gmd Niels Chr. Christensen fra Piilgaard og hmd Mads Pouelsen fra Øreveile - alle fra Fousing 23-9
3 28de Marts Jens Christian Jensen I Kirken d 9de April Gaardeier og ? Anders Smedegaard og hustru Ane Christensen Bjerg 26 1/4 af Bjerg i Fousing Gaardeier Jens Christen Smedegaards hustru fra Vemb Sogn b.B. Pigen Ane Marie Christensen af Bjerg i Fousing, Ungkarl Frands Christensen smstds og Gaardeier Jens Christian Smedegaard fra Vemb Sogn. 110-3
4 d 18 April Christen Pedersen Lundby I Kirken d 26de April 1868 Ugift Kirsten Christensen opholdende sig i Skræddergaardhuus, 26½ Aar. Barnets Fader er angivet at være Tjenestekarl Peder Lundby af Møborg Sogn Tjenestepige Ane Christensen af Fabjerg Sogn b.B. Tjenestepige Ane Kirstine Christensen af Nørdal, hmd Jens Peder Kamstrup af Fouisng Sogn og Tjenestekarl Niels Christensen af Møborg Sogn 100-1
5 20 Mai Jens Christian Jensen I Kirken 24de Mai 1868 Gmd Jens Jensen og hustru Karen Thomsen, 27 Aar af Store Lyskjær Hmd Anders Andersen Søebergs hustru Inger Marie Nielsen fra Meldal huus b.B. Anders Andersen Søeberg Steds, Gmd Niels Jensen fra Nauersgaard og Tjenestepige Maren Andersen Ssteds. 100-4
6 21de September Carl Jensen I Kirken d 11 October Huusmand Jens Christensen og hustru Kirsten Marie Pedersen, 42 Aar, af Fousing Gm P. Chr. Staugaards Hustru Maren Lauritzen fra Møborg Sogn, Gm Daniel Stasbjergs hustru Ane Cathrine fra Fousing Sogn, Gm P. Chr. Staugaard fra Møborg Sogn og Ugk Laust Pedersen Staugaard Steds. 100-2
7 d 7de November dødfødt (Tvilling) - Indsidder Ditlev Vilhelm Jensen og hustru Vilhelmine Sophie Frederikke Jensen fd Schumacher, 28 Aar, i Fædam - -
1869
1 d 29de Mai Ole Laursen I Kirken den 6te Juni Ugift Kirsten Olesen 33½ Aar, opholder sig hos hmd Mads Henrichsen i Kjellerhede. Til Fader udlagt Tjenestekarl Christen Laursen i Dalgaard i Naur Sogn Pigen Mariane Pedersen b.B. Pigen Ane Danielsen, Ugk Smed Niels Olesen og Gmd Mads Pedersen Liisbjerg. Alle af Fousing Sogn 28-10 Barnets Moder opholdt sig 10 MdDg før sin Nedkomst i Naur Sogn og Anmeldte i ovst med Lov af 24/1 44 ?
2 den 28de Mai død uden Daab - Ugift Ane Margrethe Knudsen, 26 Aar, opholdende sig hos huusmand Niels Andersen i Fousing. Barnets Fader Ungkarl Jens Christian Christensen opholdende sig sammesteds. - -  
1870
1 d 5te Februar Dødfødt - Hmd Niels Stokholm Christensen og hustru Ane Pouelsen (40 3/4 A) i Stasbjerghuus - -  
2 d 18de Marts Jens Jensen I Kirken den 23de Marts Gaardmand Anders Jensen og hustru Ane Johanne Nielsen, 30 A, i Kjellerhede Gaardmand Knud Mølbjergs Hustru Ane Jensen fra Ølby Sogn b.B. Pigen Maren Andersen fra Naursgaard, Gmd Knud C. Jensen Mølbjerg fra Ølby Sogn og Gmd Niels Jensen fra Naursgaard 110-7
3 den 21de April Niels Christian Madsen I Kirken d 24de April Hmd Mads Nielsen (Ardahl) og hustru Ane Margrethe Sørensdatter, 37 1/4 Aar i Kjellerhedehuus Jomfru Schumacher i Gade b.B. Gmd Daniel Jørgensens Hustru Kathrine Pedersdatter i Stasbjerg, Gmd Daniel Jørgensen steds, hmd Mads Pedersen Liisbjerg - alle af Fousing Sogn 78-19
4 d 21 September Lars Larsen I Hjemmet den 25de September. Daaben publiceret den 26de December Gaardmand Christen Larsen (Yde) og hustru Nicoline Nielsdatter (31 Aar) i Skræddergaard Skrædderpige Kirsten Christensen af Kirkegaard b.B. Pigen Ane Marie Christensen  af Bjerg. Hmd Christen Christensen af Buskboel og Aftægtsmand Peder Chr. Knudsen af Kirkegaard - Alle af Fousing Sogn 74-3 Fik 1906 29. Januar Navnebevis af Hammerum Herredskontor på Navnet: Lars Korshøj (2531/1906)
5 d 20de November Ole Olesen I Kirken den 27de November Huusmand og Smed Niels Olesen og hustru Mariane Pedersen Lyskjær 25½ Aar i Lille Lyskjær Hmd Mads Hendriksens Hustru Mariane Olesen b.B. Hmd Mads Pedersens hustru Sidsel Nielsen, Hmd Mads Hendriksen, Hmd Mads Pedersen og Ungkarl Jens Olesen, alle af Fousing Sogn. 28-11  
1871
1 9de Marts Peder Christian Jensen I Kirken d 15de Marts 1871 Gaardfæster Peder Jensen og hustru Birgithe Kirstine Hvingeltoft (40 Aar) i Kirkeboel Pigen Kirstine Jensen, tjenende i Mairup Sogn b.B, hmd Peder Pedersens hustru Christiane Christensen i Kirkegaard, hmd Peder Pedersen Ssteds og Tømrer Andreas Jensen i Fousing Sogn 82-15  
2 d 18 Juni Sacharias Pedersen (Krog) I Kirken d. 25 Juni 1871 Husmand Peder Thomsen (Krog) og Hustru Mette Maria Jensdatter (46 Aar) af Krog i Fousing Enken Ane Thomsen af Sønder Dahl b.B, Konen Mette Kirstine Kristensen af Pilgaard, Gmd Niels Kristian Pilgaard, Ungk Kristen Sachariasen S.Dahl, alle af Fousing Sogn 132-6
3 d 14 November Christen Simonsen I Kirken d. 19 November 1871 Gaardm Peder Kristian Simonsen og Hustru Johanne Kristensen 29 Aar i Qvolsgaard Gaardm Kristen Simonsens Hustru fra Asp Johanne Pedersen b.B. Gmd Kristen Simonsen Ssteds, Ungk og Gaardejer Hendrik Kristensen fra Veirum Sogn og Pige Mette Kathrine Pedersen Ssteds. 136-5
4 d 27 November Jakob Kristian Madsen I Hjemmet d 28 November 1871
Daaben publiceret d 26 Desbr s.a.
Indsidder Niels Kristian Madsen og Hustru Else Kirstine Jakobsen 25 Aar i Stasbjerghus Pige Karen Jensen tjenende i Hjerm Sogn b.B. og Pige Maren Andersen Stubkjær fra Meldalhuus. Husmand Anders Laursen fra Møborg Sogn, Ungkarl Laust Madsen fra Fousing 110-10
1872
1 3 April Niels Peter Pedersen I Kirken i Asp d 14 April 1872 Gaardm Mads Pedersen (L. Lyskjær) og hustr Sissel f. Nielsen 28 Aar i Fousing Gaardm Niels Petersens Datter Mette af Ølby b.B. Gaardm Jens Jensen Lyskjærs Kone, Gaardm Jens Jensen Lyskjær og Smedemester Niels Olesen - alle 3 af Fousing - og Gaardm Niels Pedersen af Ølby Sogn   Fik 1905 27 Decbr Navnebevis af By- og Herredsfogden i Holstebro på Navnet: Niels Peter Lisbjerg (2532/1906)
2 17de Mai Peter Petersen I Kirken den 20 Mai 1872 Hmd Morten Petersen og hustru Birthe Marie Christensen i Vandløse, 29 Aar ? Marie Kristensen b.B. Nicoline Nielsen og hmd Peter Petersen (Kirkegaard) og Grdm Chresten Larsen - alle af Fousing Sogn 82-18  
3 3 Juni Andreas Nielsen Daab i Kirken d 16 Juni 1872 Husmand Niels Stokholm Christensen og hustru Maren Jensen i Fousing, 27 Aar Ungk Ivar Zachariasen, Gmd Chresten Skrædergaard, Ungk Poul Nielsen og Pigen Ane Nielsen, alle af Fousing 134-17
4 1 Novbr Anders Christian Antonsen I Kirken  10 Novbr 1872 Pigen Maria Cathrine Jensen i Fousing, 22. Udlagt Tjenestekarl Johannes Antonsen (pr Rydhauge) som vedgik Paterniteten Væver Morten Petersen i Vandløs, Ungkarl Chresten Mouritsen i Fousing og Pigen Ane Marie Laursen b.B. 134-18 Moderen tjente 10 Maaneders Dagen før i Ryde.
Tilmeldt Ryde Sogns Præst i henhold til lov 24/1 1844
1873
1 10 Januar Dødfødt - Fruent Johanne Marie Jensen i Fousing, 26 Aar -    
2 25 Marts Laust Frølund Jensen Hjemmedøbt d 27 Marts, i Kirken d 4 Maj 1873 Gaardmand Jens Jensen og hustru Karen Thomsen i Store Lyskjær, 32 Aar Gmd Jens Thomsen fra Tjørring, Ungk Anders Pedersen fra Fousing, Pigen Mariane Thomsen fra Sneiberg  
3 10 Juli Peder Christian Mortensen Hjemmedøbt d 14 Juli 1873 Tjenestekarl Jens Mortensen og hustru Ane Margrethe Pedersen i Bakhuus, 25. Død 128-1
4 16 Novbr Anton Jensen I Kirken d. 30 Novbr 1873 Husmand Peder Jensen (Ramskou) og hustru Birgitte Kirstine Pedersen i Fousing, 43 Aar Gaardmand Chresten Larsen Skrædergaard i Fousing, husmand Peder Pedersen, Kirkegaard i Fousing, Christen Larsens hustru Nikoline Larsen 172-1
5 27 Novbr Godske Christian Chrestensen Hjdbt d 28 Novbr
I Kirken d 26 Desbr
Boelsmand Chresten Christensen og hustru Karen Godskesen i Buskboel, 36 Aar Husmand Chresten Godskesen i Gudom, Sammes Hustru Nicoline Marcussen, Gaardmand Knud Mølberg - Ølby 14-3
1874
1 5 Maj Peder Jensen Hjdbt d 5te Maj
I Kirken d 28 Juni 1874
Tømrer Jens Jacob Jensen og hustru Johanne Beate Jensdatter i Kirkeboel, 24. Ungkarl Andreas Jensen i Fousing, Gaardm Chresten Yde i Fousing, Gaardm Mads Chrestensens hustru Karen Chrestensen Fousing 128-3 Tvilling til Pigen Nr 5 Folio 30
2 14de Juli Jens Christian Nielsen I Kirken d. 19 Juli 1874 Gaardm Niels Nielsen og hustru Ane Kirstine Christiansen, Lensberg, 31 Gaardmand Anders Madsen Borg i Asp, Husmd Niels Jensen i Fousing, Peder Christian Lensbergs Hustru Ane Lene Christensen af Fousing. 110-14  
3 14de August Godske Christian Pedersen Hjdbt 14 August Gaardmand Poul Christian Pedersen og hustru Maren Godskesen Nørre Fousinggaard, 39 Aar - 14-4 Døde straks efter Fødselen
4 8 Septbr Anders Chrestensen I Kirken 13 Septbr 1874 Gaardmand Peder Chr. Christensen og hustru Johanne Andersen, Raabe G, 24 Aar Ungkarl Chresten Godskesen i Resen, Ungkarl Peder Pedersen i Humlum, Pigen Marie Mikkelsen i Resen 172-6  
5 21 Septbr Jens Christian Madsen I Kirken d 4de Oktober 1874 Pige Ane Kirstine Jensen i Fousing, 22 Aar.
Udlagt Tjenestekarl Ole Christian Madsen i Tørring, som vedgik Peterniteten
Ungkarl Søren Jensen i Gudom, Ungkarl Jens Chr Jensen i Eising, Pigen Maren Jensen i Lomborg 110-15 (Moderen tjente 10 Maanedersdagen før paa Søndertangshus i Gudom)
Tilmeldt og tilført Gudom Sogns Kirkebog (L 24/1 44)
1875
1 13 Januar Jens Pedersen I Kirken d 24 Januar 1875 Pigen Kristine Jensen i Vesterkjær, 23.
Udlagt Ungkarl Peder Christian Pedersen i Gimsing, der vedgik Paterniteten skriftlig.
Ungkarl J Nielsen i Fousing, Husmand Peder Christian Hedehus i Asp, Pigen Ane Jensen i Fousing 110-20 Tilmeldt og tilført Nauer Kirkebog Lov 24/1 44
2 6 Marts Niels Maigaard Nielsen Hjdbt 6te Marts
I Kirken 9de Mai
Pigen Marie Cathrine Nielsen i Lensberg, 21.
Udlagte Ungkarl Chresten Chrestensen i Ryde som vedgik Paterniteten skriftlig
Gaardmand Anders Borg i Asp, Husmd Jens Chr. Andersen i Maaberg, sammes hustru 124-7 Tilmeldt og tilført Ryde Sogn Kirkebog, Lov 24/1 44
3 3die April Jens Andersen Jensen I Kirken d 18 April Gaardmd Anders Jensen og hustru Ane Johanne Nielsen i Fousing, 35 Gaardmd Poul Andersen i Gimsing, Sammes hustru i Gimsing, Gaardmd Knud Mølberg i Ølby, Gaardmd Niels Nauersgaard i Fousing  110-21  
4 2den Mai Niels Chrestensen Bjerg I Kirken d 30 Maj Gaardmd Frands Chrestensen Bjerg og hustru Mette Nielsen i Bjerg, 26 Gaardmd Niels Lundby i Vejrum, Sammes Hustru, Forpagter Peder Chr Jensen i Ølby 124-8
5 2den Juni Christen Julsgaard Chrestensen I Kirken d 20de Juni Indsidder Christian Smed Chrestensen og hustru Karen Pedersen i Stadsbjerghus, 36 Ungkarl Niels Mikkelsen i V. Ølbygaard, Ungkarl Anton Pedersen i Ø.Ølby, Pigen Grethe Jeppesen i V.Ølbygaard 136-13
6 21de Septbr Chresten Chrestensen I Kirken d. 3 Octbr Boelsmand Mads Chrestensen og hustru Karen Nielsen i Nørre Skrædergaard, 24 Gaardmd. Niels Chrestensen - Resen, Sammes Hustru, Gaardmd Chresten Skrædergaard - Fousing 136-14
7 4de Novbr Andreas Chrestensen Pedersen I Kirken d 3 Desbr Boelsmand Chresten Pedersen og hustru Ane Elisabeth Chrestensen i Fousing, 35 Husmd Anders Pedersen - Ølby, Boelsm Chresten Nielsen - Fousing, Barnets moder - Fousing 136-18
8 24 Novbr Godske Christian Pedersen I Kirken d. 5 December Gaardmd Poul Pedersen og hustru Maren Godskesen i Fousinggaard, 40 Boelsmd Chresten Chrestensen i Fousing, Husmand Christen Godskesen i Gudom, Husmand Chresten Chrestensens Hustru 14-5
9 17 Desbr Niels Frederik Albert Nielsen I Kirken d 26 Desbr Gaardmand Laurits Nielsen og hustru Loise Caroline Amalie Schumacher i Fædam, 32 Gaardmd Laust Rysbjerg - Fousing, Gaardmd Iver Nielsen - Fousing, Jomfru Frederikke Schumacher - Fousing 124-9 Fik 1905 29. Decbr Navnebevis af By og Herredsfogden i Holstebro på Navnet: Frederik Albert Nielsen Gade (2530/1906)
10 18 Desbr Thomas Peder Jensen I Kirken d 26 Desbr Gaardmand Jens Jensen Lyskjær og hustru Karen Thomsen i Fousing, 35 Gaardmd Anders Pedersen, Fousing, Gaardmd Mads Pedersen Lisbjerg, Fousing, Gaardmd Anders Pedersens Hustru, Fousing 38-8  
11 21 Desbr Chresten Pedersen I Kirken d 26 Desbr Indsidder Peder Christian Pedersen og hustru Ane Kristine Chrestensen i Stadsbjerghus, 25 Ungkarl Peder Chrestensen, Asp, Ungkarl Mads Borg, Asp, Pigen Karen Marie Poulsen, Møborg 136-22
1876
1 d 17 Januar Chresten Larsen Chrestensen Hjdbt d 28 Januar; I Kirken d. 2den April Gaardmand Peder Christian Chrestensen og hstr Johanne Andersen i Raaberg, 26 Boelsmand Chresten Chrestensen med Hustru i Fousing, Ungkarl Carl Andersen i Gimsing 136-18  
2 29 Januar Kresten Mouritzen I Kirken den 13 Febr Husmand Erik Mouritzen og hstr Karen Madsen i Fousing, 39 Husmd Jens Chrestensen - Fousing, Husmd Anton Olesen - Asp, Thomas Madsen, husmd i Asp 118-11
3 20de Marts Peder Christian Chrestensen I Kirken d. 17de April Gaardmand Niels Chr. Chrestensen og hustru Marie Elisabet Jensen, St. Stadsbjerg, 40 Gaardmand Chresten Larsen Yde i Fousing, Gaardmand Laust Seiberg Larsen Yde i  Fousing, Barnets Moder i Fousing 128-10
4 16 April Marinus Chrestensen Bjerg I Kirken d. 17 April Gaardmand Frants Chrestensen Bjerg og hustru Mette Nielsen i Bjerg, 27 Boelsmand Mads Lisbjerg og hustru i Fousing, Aftægtsgaardmand Chr. Frandsen Bjerg i Fousing 142-15
5 30 Mai Simon Simonsen I Kirken d. 5 Juni Gaardmand Peder Chr. Simonsen og hustru Johanne Chrestensen i Qvolsgaard, 33 Husmand Peder Simonsen og Hustru i Asp, Husmand Laust Clemmensen i Fousing 102-1
6 4 Juni Chresten Kirkegaard Pedersen I Kirken d. 11 Juni Husmand Morten Pedersen og hustru Birthe Marie Chrestensen i Vandløse, 43 Gaardmand Niels Sørensen, Husmand Peder Kirkegaard, Pigen Kirsten Marie Chrestensen alle 3 i Fousing 136-20
7 28 Aug Jens Christian Jensen Hjdbt 28 Aug, I Kirken d. 29de Octbr Indsidder Niels Pedersen og hustru Hanne Poulsen paa Seiberg Mark, 39 Gaardmd Anders Stubkjær i Fousing, Ungkarl Kristian Andersen i Fousing, Pigen Karen Kirstine Nielsen i Fousing. 112-4
8 28 Aug Karl Julius Lauritsen I Kirken d. 17 Septbr Husmand Peder Lauritsen og hustru Adaline Gustava Samuelsen i Fousing, 36 Husmand Niels Thomsen og hustru i Fousing, Husmand Anders Lauritsen i Møborg 118-14
9 5 Octbr Adolf Kristian Nielsen I Kirken 8de Octbr Husmand Niels Nielsen og hustru Johanne Kirstine Nielsen i Lensberg, 28 Ungkarl Niels Bentsen i Nauer, Ungkarl Mads Andersen i Asp, Pigen Ane Marie Chrestensen i Naur 172-20
10 15 Octbr Niels Naursgaard Pedersen I Kirken d. 29 Octbr Gaardmand Anders Pedersen og hustru Kristine Madsen i Naursgaard, 33 Gaardmd Peder Nielsen i Meirup, sammes Hustru, Gaardmdm Jens Pedersen i Meirup. 124-10
1877
1 20 Mai Niels Christian Nielsen I Kirken 27 Mai Gaardmand Anders Nielsen og hustru Ane Dorthea Jensen i Nørdal, 26 Sognefoged Ole Madsen Gade i Fousing, Sammes Hustru, Ungkarl Peder Tang Nielsen i Fousing 124-11  
2 21 Mai Chresten Axel Pedersen I Kirken den 27 Mai Indsidder Peder Chr. Pedersen og hustru Ane Kirstine Chrestensen i Fousing, 27 Husmand Laust Skov i Asp, Sammes Hustru, Gaardmand Chresten Møller Nielsen i Fousing 136-21
3 27 Juli Peder Christian Christensen Pedersen I Kirken 5 August Husmand Chresten Pedersen og hustru Ane Elisabeth Chrestensen i Ø Bak 36 Pigen Ane Marie Sørensen i Vejrum, Ungkarl Anders Andersen Stubkjær i Fousing, Ungkarl Peder Sørensen Skjød i Vejrum 128-14
4 30 Juli Ole Nielsen I Kirken 19 August Husmand Jens Nielsen og Hustru Karen Madsen i Vesterkjærhus, 23 Pigen Margrethe Madsen i Resen, Ungk Jens Madsen i Resen, Ungk Anders Jensen i Resen 80-5
5 17 Septbr Peder Lisberg Olesen I Kirken den 30 Septbr Husmand Niels Olesen og hustru Mariane Pedersen, Lille Lyskjær, 31 Gaardmand Jens Lisbjerg i Meirup, Sammes Hustru, Gaarmd Chresten Lægaard, Mejrup 128-15 Fik ved kgl Bevilling af 23 Marts 1945 Navnet Peder Lisbjerg (v.a. 403/1945)
1945 Slagtermester i København