Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Aar  Datum Barnets fulde Navn Daabs Datum enten i kirken eller hjemme Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted Hvor anført i det almindelige Jævnførelses Register Anmærkninger
1835
1 d. 21de Februar  Laust Henrichsen d. 22de Februar hjemme
i kirken den 5. april
Huusmand Henrich Madsen og hustru Ane Barbara Nielsdatter af Kjellerhede Gaardb. Laurits Dahl og Hustru Christiane bar Barnet. Husmand ?    
2 d. 24. Febr Christen Krog den 8. Martz i Kirken Moderen Maren Peders Datter Krog huusqvinde i Fousing Felle. Ulagt Barnefader Søren Gregersen af Veirum Sogn Huusmand Niels Christensen Rysberg og hustru Christiane Pedersdatter bar Barnet, huusmand Axel Poulsen ditto og hustru Ane alle af Fousing Sogn. No. 104-pag 196 Uægte Barn
3 d. 10. Juni Søren Andersen d. 13. Juni Hjemme Gaardb. Anders Sørensen og Hustru Kirsten Lausdatter af Smørbaare i Fousing   No. 4e-198 Død før Daabens Publication
1836 
1 d. 20. Januar Anders Christensen d. 24. Januar hjemme
Kirkedøbt d. 28 Februar
Huusmand og Smed Christen Nielsen og Hustru Ane Christens Datter i Kirkegrd. Gaardb Thomas Pilgrd og Tjenestepige Kirstine Pederdatter bar Barnet, Indsidder Christen Pedersen og ungkarl Niels Christensen Fousinggrd, Ingeborg Christensdatter, Hvolsgaard 199-80  
2 den. 12te Februar Christen Christensen den 14. Februar i Kirken Moderen Christine Christens Datter af Nør Fousinggaard. Udlagt Barnefader Tjenestekarl Christen Pedersen af Gudom Sogn Tjenestepige Kirsten Christensdatter bar Barnet, Jens Peder Christensen, Indsidder Ungkarl Jens Christensen ?? 199-81 Uægte Barn
3 den 20 April Jens Jensen Lyskjær Hjemmedøbt d. 21 April, d. 5 Juni i Kirken Gaardb Jens Christian Jensen og hustru Ane Kirstine Thomasdatter af Lyskjær Gaardb Henrich Toftegaards Hustru af Veirum bar Barnet, Gaardb Anders Sørensen, Gaardmand Peder Madsen Liisberg, Pigen Maren Jensdatter, Naursgaard, alle af Fousing og ungkarl Niels Henrichsen fra Veirum 199-86  
1837
1 d 30 Mai  Peder Christian Nielsen Hjemmedøbt d 30 Mai, Kirkedøbt den 23 Juli 1837 huusmand Niels Christian Christensen og hustru Christiane Peder Datter Trædeknold Væverpige i Krogshus Marie Catrine Mortensdatter bar Barnet, Væverpigen Ædel Kirstine Jens Datter af Veirum Sogn, Huusmand Peder Madsen Lille Lyskjær, ungkarl Peder Mortensen Krogshuus, Ungkarl Peder Pedersen Rysberg. 201,132 vaccineret 3 Octbr 1845 af Viberg
2 den 1 Juli Laures Nielsen Hjemmedøbt den 2den Juli, Kirkedøbt den 3 August 1837 Gaardb Niels Laursen og hustru Ingerborg Nielsdatter Sejberg Gaardb Ole Laurisen og hustru Magrethe Pedersdatter af Gudom, Lauris Andersen og Søn Anders Laursen fra Maaberg Sogn, Gaardb Jørgen Danielsen og hustru Karen Christensdatter Stadsberg i Fousing 204-14 Fik 1905 31. Decbr Navnebevis af By og Herredfogeden i Lemvig på Navnet: Laurits Nielsen Sejbjerg.
1838
1 d 3 Mai  Henrik Hofman Jensen Hjemmedøbt d. 6 Mai, i kirken d. 8 Juli Boelsm Jens Christen Jensen og hustru Ane Kirstine Thomasdatter af St. Lyskjær Gaardmand Henrik Hofman Frederiksen og hans hustru Johanne Niels Datter bar Barnet og Søn Frederik Henriksen fra Provstgrd i Weirum, Gaardb Anders Sørensen Smerbaar, Huusmand Peder Mortensen Lyskjærhuus, Pigen Maren Jensdatter, Naursgaard i Fousing Sogn 204-4  
2 d 16 Juli Peder Christian Nielsen Kirkedøbt 22 Juli Husm Niels Pedersen og hustru Ane Christensdatter i Wandløs i Fousing Gaardb Christen Christensen og hustru Else Marie Nielsdatter fra Godrim i Siir Sogn bar Barnet, ungkarl Peder Lauridsen fra Dahl og Sypige Mette Kirstine Lauridsdatter Dahl. 35,203
3 16de December Jens Jensen Døbt i Kirken d. 30 December 1838 Gmd Jens Andersen og Hustru Karen Jensdatter af Nøglegaard Degnekone Else Kirstine Bentsdatter b.B. Gm Frands Bjerg med Søn Iver og hustruen Kirsten Marie Poulsdatter. Sognefoged Chr Olesen og søn Ole Peder 204,2 Vacci 3 Octbr 1845 af Viberg i Lemvig
1839
1 25 Januar  Jens Bolesen Døbt i Kirken d. 27de Januar Ugift Fruentimmer Lene Jensdatter tjenende i Pilgaard, udlagt Barnefader Bole Ramussen tjener i Kiergaardsmølle Tjenestepige Ane Kirstine Jensdatter af Ø Ølby bar Barnet, hmd Chr Nielsen Kirkegaard og hustru Ane Christensdatter, Tømmerm Mads Jensen og Tjenestekarl Niels Christian Jensen af Piilgaard 204-3 Vaccineret 3 Octbr 1845 af Viberg
2 den 31 Mai Christen Christensen Hjemmedøbt 15. Juni Hmd Christen Pedersen og hustru Kirsten Chrestensdatter i Krog i Fousing,   204-4 Død før Daabens publikation
3 den 23 September Axel Jensen hjemme 30 September, i Kirken den 24 November Ugift Fruentimmer Mariane Jørgensdatter Stor Stasberg udlagt Barnefader Jens Christian Thomasen i Birkil i Asp Sogn. Tjenestepige Maren Jensdatter ? i Møborg bar Barnet. Daline Jørgensdatter af Store Stadsberg og Else Marie Laursen af Lille Lyskjær, Christen Laursen ditto, Mogens Jensen i Stougaard i Asp Sogn 205-9  
4 den 30 November Christen Godskesen den 1 Desember hjemme Gaardm Godske Christensen og hustru Ane Marie Madsdatter Bakgrd   205-17 Død før Daabens publikation
1840
1 den 11 Februar Niels Christian Christensen den 11 Februar hjemme, den 28 Marts i Kirken Huusm Christen Nielsen og hustru Ane Christensdatter af Kirkegaard Gaardm Christen Mortensen Fousinggrd, Ungkarl Ole Peder Christensen Skrædergrd, Ungkarl Niels Christensen Rogberg, Pigen Maria Christensdatter bar Barnet, Lene Jensdatter Piilgaard 206-1  
2 den 10 August Mads Pedersen den 10 Septemb i Kirken Huusm Peder Madsen og hustru Mette Johane Jensdatter af Lille Lyskjær i Fousing Gaardm Jakob Christensen og hustru Ane Jensdatter Morsgrd i Naur Sogn bar Barnet, Gaardm Jens Christiansen paa Lyskjær og hustru Ane Kirstine Thomasdatter, Gaardm Niels Iversen Skadborg 206-9 Fik 1905 27/12 Navnebevis af By- Herredsfogeden i Holstebro på Navnet: Mads Pedersen Lisbjerg
1841
1 den 13 April Niels Jensen Hjemme 27de April, i Kirken 13de Juni Huusmd Jens Pedersen og hustruen Ane Jørgensdatter i Lønsberg i Fousing Gaardm Niels Pedersen af Meirup hvis hs Birthe Cathrine Jensdatter b.B. Ungkarl Jens Christen Pedersen og Pigen Ane Marie Pedersdatter af Soiberg i Veirum 206-29  
2 18 Juli Hans Jørgen Hansen 8 August i Kirken Ugift Fruentimmer Ane Marie Jørgensdatter af Stadsberg, udlagt Barnefader Hans Henrik Hansen af Hjerm, tjenestekarl på Knobsdahl Gaardm Jørgen Danielsen af Stadsberg og Datter Christiane bar Barnet, Gaardm Anders Sørensen og Pigen Magrethe Jørgensdatter af Asp Sogn 207-8
3 9 August Peder Pedersen Hjemme d. 11 August, 17 October i Kirken Huusm Peder Pugholm Jørgensen og hustru Maren Pedersdatter Gaardb Christen Christensen og hustru Ane Marie Christensdatter Lille Stadsberg i Asp bar Barnet, ungkarl Niels Laursen Kjær Ungkarl Daniel Jørgensen og Pigen Christiane Jørgensdatter begge af Stadsberg i Fousing Sogn 207-9
1842
1 14 April Niels Nielsen I Kirken døbt d. 22 April Gaard M Niels Laursen og hustruen Ingerborg Nielsdatter af Segberg i Fousing Gaardm Poul Nielsen og hustruen Mette Nielsdatter bar Barnet af Quistborg i Gimsing, Gaardm Søren Christensen og hustruen Kirstine Pedersdatter, Ungkarl Erik Nielsen fra Skjød i Weirum Sogn 208-5  
2 26 August Niels Christian Christensen d. 28 August hjemme, d. 9 Octobr i Kirken Huusmand Christen Nielsen og hustruen Ane Christensdatter i Fousing Tjenestepige Lene Jens Datter bar Barnet, Gaardm Christen Mortensen Fousinggaard, ungkarl Ole Peder Christensen Skrædergrd, Ungkarl Niels Christensen og Pige Mariane Christens Datter begge af Rogberg i Fousing 208-19
3 d 21 September Niels Olesen d. 25 Septbr i Kirken Huusmand Ole Nielsen og hustruen Karen Jensdatter i Fousing Huusm Niels Clauskjær hustruen Kirsten Poulsdatter bar Barnet af Wejrum, Gaardm Anders Sørensen ?, huusm Henrik Madsen Kjellerhede og Pigen Ingeborg Andersdatter af Dahl, her i Fousing 208-21
4 29 September Christen Godskesen 2 Oktober hjemme, 25 December i Kirken Gaardm Godske Christensen og hustruen Ane Marie Madsdatter af Bakke Gaardm Christen Nielsen ? af Gudum Sogn, Pigen Maren Christensdatter bar Barnet, ungkarl Peder Laursen fra Dahl og Mette Kirstine ditto Dahl. 208-22
5 20 December Mads Ramskou den 25 December i Kirken hm Christian Marcus Madsen og hustru Ane Marie Nielsdatter af Ny Krog Pigen Johanne Mine MadsDatter Ramskou bar Barnet. Gaardm Thomas Pilgaard, ungkarl Niels Chr Jensen og Pigen Lene Ditte, Ungkarl Niels Christensen Rogberggrd alle af Fousing Sogn 209-35
1843
1 28 Octbr Frands Christensen Bjerg hjemedb 29 Octbr, i Kirken d 25de December Gaardm Christen Frandsen Bjerg og hustru Ane Kirstine Poulsdatter Gaardmd Niels Jensen Grønkjær af Gudum Konen Marie Poulsdatter bar Barnet, Gaardmand Jens Andersen af Nøglegaard, hustru Karen Jensdatter, Ungkarl Jacob Poulsen af Linde 210-68  
1844
1 18 Januar Niels Nielsen Hjemmed 28 Januar Gaardm Niels Laursen Seiberg og hustru Ingeborg Nielsdatter - 210-83 Død inden Daabens publication
2 4 August Mads Christian Godskesen Døbt i Kirken d. 18 Aug Gmd Godske Christensen og hustru Ane Marie Madsdatter af Bakke i Fousing Pigen Ane Margrethe Madsdatter af Krog b.B. Pigen Mette Kirstine Lauridsdatter af Meld Dahl, ungk Peder Laursen ibid Ungk Niels Madsen Gade og Ungkl Niels Sørensen N.Dahl 212-12  
3 15 Octbr Søren Andersen Døbt i Kirken de 20 Octbr Gaardm Anders Sørensen og hustru Kirsten Pedersdatter af Smerbaare Gaardm Jens Sørensen af Øster Ølby hvis Kone Ane Margrethe Nielsdatter bar Barnet. Gaardm Niels Jensen Naursgaard, Pigen Maren Andersen af Smerbaar 212-13 Tvillinger
4 15 Octbr Mikkel Andersen Døbt i Kirken de 20 Octbr Gaardm Anders Sørensen og hustru Kirsten Pedersdatter af Smerbaare Gaardm Niels Christian Mikkelsen af Hundahl hvis h Johanne Margrethe Thomasdtr b.B. Gaardm Jens Chr. Lyskjær og hustru. Pigen Ane Jensdatter af Øster Ølbye. 212-14 Tvillinger