Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Aar og Dag Barnets fulde Navn Daabens Aar og Dag.
I Kirken eller hjemme
Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl Faddernes Navne, Stand og Opholdssted  
1816 den. 21de Juli Peder Lauridsen I Fousing Kirke den 25. August 1816 Gaardbeboere Laurids Pedersen og Christine Cecilia Jens Datter af Dahl i Fousing Mads Pedersen Skadborg, Gaardmand
Sognefoged Christen Olesen
Gaardbeboere Søren Nielsen og Hustru af Dahl i Fousing
Enken Karen Peders af Nørgaard i Gimsing bar Barnet
 
1817 den 17de Januar Christen Lauridsen I Fousing Kirke den 26. Januar 1817 Pige Maren Laurids Datter af Seibjerg og Tjenestekarl Laust Jensen af Struerdahl Jørgen Stadsbjerg, hvis kone bar Barnet
Laust Westerkjær og Datter Gaardbeboere i Fousing.
Christen  Stadsbjerg, Tjenestekarl af Asp.
1817 den 12te Marts Laurids Mortensen I Fousing Kirke den 30te Marts 1817 Gaardbeboere Morten Christensen og Hustru Thomas Piilgaard og H. Gaardb.
Jens og Christine Mortensen.
Else Niels Datter.
Pigen Zidsel Mortensdatter bar Barnet.
1817 den 30 Marts Niels Skiød Christensen I Fousing Kirke den 26. Maj 1817 Gaardbeboere Christen Jensen Kirkegaard og Birgitte Cathrine Christens Datter af Fousinggaard. Niels Nielsen og Hustru, Gaardbeb. i Skiød Weirum.
Anders Jacobsen, Hustru, gaardbeboere i Fousing.
Anders Kirkegaards Hustru bar Barnet.
1817 den 28de Juli Christen Lauridsen I Fousing Kirke ds 5 Oktober 1817 Husmand Laust Pedersen Bøeg og H. Ane Povels Datter af Kirkeboel i Fousing Christen Povelsen og H.
Datter bar Barnet,
Laust Bøeg og Hustru af Borbjerg, alle gaardbeboere.
Skoleholder Christian Pedersen og Hustru af Fousing
1818 den 24 Januar Christen Jørgensen I Asp Kirke den 19de Marts 1818 Gaardbeboer Jørgen Danielsen og Hustru Karen Christens Datter af Store Stadsbjerg i Fousing Christen Jørgensen Smed af Asp, hvis Kone bar Barnet.
Christen Stadsbjerg og Datter.
Laurids Vesterkjær og Hustru af Fovsing.
1818 den 9. Juni Ole Madsen I Fousing Kirke den 2den August 1818 Gaardb. Mads Christensen og H. Karen Anders Datter Gade i Fovsing / Fædam Husm. Ole Gade
Gaardmand Knud Nielsen af Humlum
Gaardmd Mads Stadsbjerg i Fousing
Tjenestk Laust Kieldsen
Dorthe Christens Datter Gade fra Humlum
Pige Karen Niels Datter fra Hellekilde paa Thyholm bar Barnet
1818 den 5 Juni Christen Frandsen I Fovsing Kirke den 12de Juli 1818 Gmd Frands Christensen og Hustru Ane Ivers Datter fra Bjerg i Fovsing Gaardmand Søren Ørgaard, hvis Hustru bar Barnet fra Øster Ølby.
Søren Iversen og Anders Henriksen fra Fovsing; 
Pige Maren Anders Datter og Wibekke Iversdatter af Høihus i Fovsing.
1819 den 9 Februar Iver Olesen I Fovsing Kirke den 28de Marts Pigen Ane Catrine Niels Datter af Fovsinggaard og Tjenestekarl Ole Iversen af Sønderdal Gaardb. Christen Jensen af Fovsinggaard, hvis Hustru bar Barnet.
Husmand Anders Kirkeggaard og Hustru.
Tjenestekarl Povel og Pige Ane Barbara af Fousinggaard.
1819 den 19de April Iver Sørensen I Fovsing Kirke den 31te Maj 1819 Gaardb. Søren Iversen, Hustru Birthe Catrine Oles Datter af Synderdahl Gaardb. Laust Dahl.
Tjenestekarl Laust Christensen af Bjerg.
Iver Iversen fra Kiergaards mølle.
Pigen Mette Ivers Datter af Sønderdahl i Fovsing.
1819 den 21 Juli Niels Sørensen Den 5te September 1819 i Fovsing Kirke Grdb. Søren Nielsen, Hustru Johanne Marie Christensdatter i Nørdal i Fovsing Gaardb. Laust Dahl og H.
Grdb. Christen Bakke, H.
Gaardb Christen Jensen Fovsinggaard.
Pigen Karen Sørens Datter fra Møberg bar Barnet
1819 den 26 December Iver Frandsen Hjemmedøbt den 26. December 1819.
I Kirke den 6. Februar 1820
Gaardbruger Frands Christensen og Hustru Ane Ivers Datter af Bjerg i Fovsing. Søren Iversens moder,
And. Henriksen af Fovsing
Søren Ørgaard
Pigen Mette Iversdatter
1820 den 14 Marts Niels Laursen Den 6 Feb i Fovsing.
7de Maj i Fovsing Kirke
Grdb Laurids Christensen, H. Else Niels Datter af Westerkier i Fousing Grdb. Søren Iversen, hvis moder bar Barnet.
Gdrb. Anders Henriksen i Fousing.
Grdbe. Søren Ørgaard af Øster Ølbye,
Grdbe. Niels Præstgd af Gimsing,
Pige Mette Ivers Datter af Fovsing.
d. 14. Januar 1821 Knud Berthelsen Den. 23 April 1821 i Fousing Kirke Gaardb. Berthel Knudsen og Hustru Maren Christensdatter af Lyskier i Fousing. Aftægtsmand Knud Bierre i Weirum Sogn, hans Datter Karen Knudsdatter bar Barnet, og hendes søster Maren var tillige Fadder.
Gaardb Jens Davidsen, Ungkarl Niels Naursgaard og Pige Mette Marie Klemmensdatter.
d. 1ste Febr 1821 Anders Christian Madsen d. 23 April 1821 i Fousing Kirke Gaardb. Mads Christensen og Hustru Karen Andersdatter af Gade i Fousing Gaardb. Mads Skadborg.
Peder Krogs søn Christen og Datter Christiane.
Gaardb. Ole Gade og Tjenestepige Karen fra Weirum Præstegaard.
Kone Mariane Nielsdatter fra Thyholm bar Barnet.
d. 27 Novbr 1821 Iver Frandsen Hjemmedøbt d. 27 November 1821.
Daaben pbl i Kirken d. 23 Decbr
Gaardb. Frands Christensen Bjerg og Hustru Ane Ivers Datter Fadderne til Iver Frandsen:
Gaardb Søren Iversens kone
Søren Iversen
Tjenestekarl Ole Iversen, Njels Iversen, Maren Andersdatter.
d. 16 Decbr 1821 Laust Sørensen Hjemmedøbt d. 17de Decbr 1821.
Daaben pbl i Kirken d. 3. Februar 1822
Gaardb Søren Njelsen Dahl og Hustru Johanne Marie Christensdatter Fadderne til Søren Dahls Barn:
Gaardbruger Christen Baks Kone og Christen Bak.
Lars Dahl, Jens Bak og Pigen Karen Njelsdatter.
d. 11te Febr 1822 Christen Hjemmedøbt d. 11te Februar 1822. Daaben conf i Kirken 4de April 1822. Gaardbruger Lars Christensen og Hustru Else Njels Datter i Westerkjær Ane Kirstine Christensdatter bar Barnet.
Jørgen Stadsbjergs Kone Karen stod hos. Gaardbrugerne Christen Olesen og Jørgen Stadsbjerg samt Peder Munksgaard af Asp Sogn. Ungkarl Ole Seibjerg.
d. 12te Maj 1822 Iver Hjemmedøbt d. 12te Maj 1822.
Daaben conf i Kirken d. 27 Maj 1822
Gaardbruger Søren Iversen og Hustru Mette Kirstine Madsdatter i Dahl Mads Pedersens Kone i Lille Dahl bar Barnet.
Fadderne: Mads Pedersen, Lars Pedersen Dahl og Hustru. Frands Christensen Bjerg og Hustru.
d. 21de Maj 1823 Jesper Hjemmedøbt d. 21de Maj 1823. D. c. i Kirken den 24. August 1823. Gaardbruger Christen Olesen og Hustru Karen Jespersdatter af Skræddergaard i Fovsing. Anders Hendriksens Datter Maren bar Barnet.
Anders Hendriksen og Søn Jens.
Mads Olesen.
Christen Mortensen og Else Marie Christendatter.
Tvilling
d. 28de Maj 1823 Jens Hjemmedøbt d. 28de Maj 1823.
D. c. i Kirken den 17. August 1823
Gaardbruger Jørgen Danielsen og Hustru Karen Christensdatter af Store Stadsbjerg. Tjenestepige fra Linde Johanne Jensdatter bar Barnet.
Lars Seibjerg og Søn Ole.
Husmand Rasmus Christensen fra Asp.
Tjenestepige Ane i Seiberg.
 
d. 1te Oktober 1823 Jens Hjemmedøbt 1te Oktober 1923. Daaben conf. i Fousing Kirke d. 26 Decbr 1823. Gaardbruger Christen Frandsen og Hustru Ane Iversdatter i Bjerg i Fousing. Gaardbr. Njels Præstegaard i Gjimsing hvis Hustru bar Barnet.
Gaardbruger Søren Ørgaard og Hustru af Ølby.
Gaardb. Søren Iversen og Broder Njels Skodborg af Fovsing.
d. 20de September 1823 Lars Hjemmedøbt d. 21. Septbr. 1823. D.c. i Kirken den 30. Nov. 1823. Indsidder Feldbereder Njels Larsen Mogkjær. Pigen Mette Marie Jens Datter i Fovsing Skolehuus. Mette Marie Pedersdatter, Tjenestepige af Toftum i Resen bar Barnet.
Enke Maren Rose af Resen.
Gaardb. Thomas Pilgaard af Fousing.
Husmand Hans Rytter af Gjemsing.
Christen Bakkes Sønner Njels og Godske.
uægte Barn
d. 5 December 1823 Anders Hjemmedøbt d. 5 December 1823. Daab confirmeret i Fovsing Kirke d. 26. December 1823 Ugift Fruentimmer Kirsten Pedersdatter af Rysbjerg Hus. Udlagt til Barnefader Knud Jensen fra Naur, tjenende i Blokgaard i Fabjerg Sogn Pige Karen Pedersdatter af Rysberghuus bar Barnet.
Gaardb. Peder Dahl i Ølby.
Ungkarl Christian Mortensen, Ungkarl Christen Pedersen og Pige Christiane Marie af Rysbjerghus i Fousing.
 
d. 27 December 1823 Johan Hjemmedøbt d. 27 December 1823. D. conf. i Kirken den 7de Januar 1824 Indsidder Jens Johansen Friis Fousing og Hustru Ane Kirstine Sørensdatter i Fousing Kirkeboel Tjenestepige fra Ramme Sogn Karen Friis bar Barnet. Johanne Friis samt Gaardb. Mads Gade og Datter Ane Marie, Jens Andersen Nøglgaard og Søster Maren her af Sognet.
1824 den 11te Marts Christen Hjemmedøbt d. 13 Marts 1824. Daab conformeret i Fovsing Kirke 16 April 1824. Ugift Kvindemenneske Edel Christiansdatter, tjenende hos Lars Dahl i Fousing. Udlagt til Barnefader Tjenestekarl Njels Christensen Skodborg fra Gudum. Tjenestepige Kirsten Marie fra Gaarden Bakke i Fovsing. Laurids Dahl. 
Tjenestekarl David og Pige Kirsten.
Christen Bakkes Søn Njels og Søren Dahls Søn Njels Christensen.
uægte
1824 d. 1ste Juni Mads Sørensen Hjemmedøbt d. 1ste Juni. D. conf. i Kirken den 4de Juli 1824. Gaardmd Søren Iversen i Sønder Dahl og Hustru Mette Kjerstine Madsdatter. Gaardb. Frands Christensen Berg og Hustru Ane Iversdatter.
Huusmand Mads Skodborg.
Tjenestekarl Ole Iversen og Broder Niels Iversen.
Tjenestepige i Sønderdahl: Maren Jensdatter bar Barnet.
 
den 14. Juli 1824 Jens Larsen Hjemmedøbt den 14. Juli 1824.
D.c. den 19 September 1924.
Gaardbr. Lars Pedersen i Mellemdahl og Hustru Christiane Jensdatter. Gaardb. Søren Iversen, hvis Hustru Mette Kirstine bar Barnet.
Gaardbr. Søren Nørdahl.
Christen Bak, Christen Olesen i Skræddergaard og Pigen Anne Barbara alle af Fovsing.
1825 d. 20de Jan. Niels Christian Christensen Hjemmedøbt den 21de Januar 1825. D. pbl. den 4de April 1825. Gaardb. Christen Jensen og Hustru Birthe Marie Christensdatter i Fousinggaard. Søren Nørdahl og Hustrue.
Anders Jacobsen i Fousinggaard og Datter Johanne.
Ungkarl Jens Christensen fra Møborg Sogn. 
Pigen Ane Christensdatter Kirkegaard i Fovsing som bar Barnet.
d. 29de Aug. 1825. Lars Christian Nielsen samt et dødfødt Drengebarn. Hjemmedøbt den 30te Aug. 1825. D. c. d. 4 sept. 1825. Moderen: Cahtrine Willadsdatter i Lille Lyskjærhuus og udlagt Barnefader Niels Laursen af Skive Kjøbstad, Smedesvend. Tjenestepige Anne Christensdatter fra Holstebro bar Barnet.
Willads Lund.
Christopher Vandløse og Hustru.
Peder Store Lyskjær og Hustru.
Clemen Christensen, alle af Fovsing.
1826 d. 21de October Ivar Sørensen Hjemmedøbt d. 21de Oktober 1826. D.c. d. 26de December 1826. Gaardmd. Søren Ivarsen i Sønderdal og Hustru Mette Kirstine Madsdatter. Gaardbruger Lars Pedersen Dahl hvis Hustru bar Barnet. 
Frands Christensen Bjerg, Niels Iversen Skadborg og Hustru, Maren Jensdatter, Mads Skadborg af Fovsing - og forpagter David Jeppesen af Ølby Præstegaard.
1827 d. 10 Mai Peder Christian Poulsen Hjemmedøbt d. 10de Mai 1827. D. pbl. d. 8de Juli 1827. Moderen: Karen Pedersdatter, Væverpige i Buskboel og udlagt Barnefader Poul Mortensen i Vester-Ølby. Tjenestepige Maren Pedersdatter i Krog bar Barnet.
Gmd: Søren Dahl, Hmd Peder Krog og Morten Krog, Mette Krog, Tjenestekarl Ole Nielsen, alle af Fovsing.
1827 d. 26de Mai Anders Nielsen Hjemmedøbt d. 27 Mai 1827. D. pbl. den 24de Aug. 1827. Moderen: Kirsten Pedersdatter i Rysberghus og udlagt Barnefader; Niels Nørre Snødder i Hjerm paa Volstrup Mark Gmd. Søren Ørgaard i Øster Ølby hv Datter bar Barnet. Gmd Anders Nøglgaard og Hustru Anne, gmd. Søren Iversen og Niels Skadborg af Fovsing.
1827 d 17 September Jens Frandsen Hjemmedøbt d 18 September 1827, D.pbl d. 26 December 1827. Gaardbruger Frands Christensen og Hustru Anne Iversdatter af Bjerg Gmd Søren Ørgaard i Øster Ølbye, hv Datter Maren bar Barnet. Gmd Anders Nøglegaard og Hustru Anne. Gmd Søren Iversen og Niels Skadborg af Fovsing.
1827 d. 10de December et dødfødt Barn   Moderen Edel Christensdatter, siddende tilhuse i Lille Lyskjærhus og udlagt Barnefader Tjenestekarl Iver Christensen i Veirum.  
1828 d. 1ste Januar Anders Kjeldsen Hjemmedøbt d. 1ste Januar 1828. D. pbl. den 16de Marts 1828. Moderen Maren Andersdatter i Nøglgaard og udlagt Barnefader Kjeld Christensen, tjenende i Vester Lundby i Veirum Sogn. Gmd. Anders Hendrichsens Datter Johanne bar Barnet og Datter Ane og Søn Jens. Husmd Henrich Madsen og Hustru Ane Barbara, alle af Fousing.
1828 d. 11te Januar Lars Christian Jensen Hjemmedøbt d. 12. Jan. 1828. D. pbl. den 7de April 1828 Moderen Cathrine Villadsdatter og udlagt Barnefader Jens Andersen, Tjenestekarl på Landting. Tjenestepige Christine Engelsdatter fra Skive bar Barnet, gmd Mads Gades Datter Anne Marie, Hmd Christopher Vandløse, Tjenestekarlen Mads i Kjergaards Mølle og Søren Lund fra Skive og Søren Qvolsgaard i Fousing.
1828 d. 11te Jan Peder Andersen Hjemmedøbt d. 12. Jan 1828. D. pbl. den 3de April 1828. Moderen Maren Pedersdatter i Rysberghuus og udlagt Barnefader Anders Madsen i Makholmhus i Resen Sogn. Gmd. Mads Gades Datter Anne Marie bar Barnet. Væverpigen Karen Pedersdatter, Jens Andersen i Nøglegaard og Ole Andersen Kjær fra Humlum og Huusmd. Niels Væver fra Veirum,. Skrædder Søren Skrøder fra Hjerm Sogn.
1828 d. 12te Jan. Niels Sørensen Hjemmedøbt d. 12 januar 1828. D. pbl. den 16de Marts 1828. Gaardmd Søren Iversen og Hustru Mette Kirstine Madsdatter i Sønder-Dalgaard. Tjenestepige Maren Jensdatter i Fovsing Sønder Dal bar Barnet, gmd Laurs Dahl og Hustru Christiane, Gmd. Frands Bjerg og Niels Skadborg, Hmd. Mads Skadborg.
1828 d. 28de Mai Christen Clemensen Hjemmedøbt d. 29de Mai.1828. D. pbl. d. 6te Juli 1828. Huusmand Clemen Christian Christensen og Hustru Margrethe Pedersdatter Huusmd Anders Poulsen fra Gudum Sogn hvis Kone bar Barnet, og Søn Christen Andersen, Gmd. Jens Pedersen af Nørre Nissum, Ungkarl Niels Bak og Tjenestepige Maren Christiansdatter fra Bjerg i Fousing.
1828 d. 6te Juli Peder Pedersen Hjemmedøbt d. 6te Juli 1828. D. pbl den 19de October 1828. Huusmand Peder Pedersen og Hustru Lene Jacobsdatter i Store Lyskjær. Tjenestepige Anne Dorthe Pedersdatter i Fovsing bar Barnet, Gmd. Jens Naursgaard og Kone, Tjenestekarl Christian Pedersen og Broder Christopher Pedersen, begge fra Fousing.
1829 den 29de Marts Mads Henriksen Døbt 1ste April i Kirken Henrik Madsen Hmd og Hustru Ane Barbara Nielsdatter i Kjelderhede. Pigen Maren Andersdatter, som bar det, og Ungkarl Jens Andersen. Gmd Lars Dahl og Hustru, Hmd. Niels Krog, Hmd Anders Højhuus i Fousing.
1829 d. 3 April Mads Christiansen 20. April i Kirken Tjenestekarl Christiansen og Pigen Else Marie Jørgensdatter i Stadsbjerg Jørgen Stadsberg, Gmd og Hustru Maren Christens Datter og begge Døttre Maren og Christiane, Gmd. Jørgen Pedersen af Asp.
1829 20 April Peder Christian Johannesen 3de Maj i Kirken Moderen Else Chatharine Pedersdatter og udlagt Johannes Christensen Pige Kirsten Marie Christensdatter af Resen Bye som bar det, Ane Dorthe Pedersdatter Dahl, Peder Dahl i Fousing, Christen Pedersen paa Breinholdt.
1829 7 Juni Christen Rysberg 14. Juni i Kirken Niels Christian Christensen Skrædder i Rysberghuus og Christiane Pedersdatter Hmds Kone Karen Iversdatter fra Maabjerg.
Hmds Kone Inger Marie fra Weirum, Hmd Anders Christian Christensen fra Maabjerg, Christoffer Pedersen i Weirum, og Hustru Zidsel Andersdatter.
1830 4de Februar Jacob Rindbæk 21. Februar Udlagt Barnefader Niels Andersen Falsig og Moder ugift Qvinde Benthe Kirstine Andersdatter af Borberg. Kirsten Pedersdatter i Piilgaard bar Barnet, Anne Dorthe Pedersdatter i Bak, ungkarl Godske Christensen Bak og Niels Christian Jensen i Piilgaard var Faddere.
17 Febr 1830 Jens Pedersen Lyskjær 21. Februar Peder Madsen Lyskjær og Hustru Mette Johanne Jensdatter Anne Jensdatter Mosgaard af Naur Sogn bar Barnet. Grdb. Peder Pedersen af St. Lyskjær og Hustru Lene Jensdatter, Grdb. Anders Sørensen Smærbaare og Tjenestekarl Knud Jensen af Asp Sogn.
16de December 1830 Morten Christian Rogberg 26de December i Kirken. Christen Mortensen Rogberg i Fousing og Hustru Lene Cathrine Pedersdatter Ane Kirstine Andersdatter, Gaardb. Morten Christensens Kone fra Skodborggrd i Gudum bar Barnet, Gaardb Thomas Piilgaard og Hartvig Bolesen Krog begge af Fousing. Ungkarl Jens Mortensen Skodborggaard, Hartvig Krogs Hustru og Pigen Kirsten Pedersatter i Piilgaard.
1831 3die April Niels Henrichsen d. 3die April Hjemme.
d. 29de April i Kirken
Huusmand Henrich Madsen i Kjellerhedehuus og Hustru Ane Barbara Nielsdatter Indsidder og gaardb Lars Dahls Kone bar Barnet, Gaardb. Lars Dahl, Huusmd Anders Høihuus, Ungkarlene Jens Andersen og Christian Mortensen af Fousing og Anders Høihuus's Kone.
1832 den 18de April Niels Henrichsen den 19de April Hjemme.
Den 10. Juni i Kirken
Huusmand Henrich Madsen i Kjelllerhedehuus og Hustru Ane Barbara Nielsdatter Indsidder og Væver Ole Nielsen i Buskboel hvis Kone bar Barnet. Gaardb Lars Dahl af Fousing. Husmand Niels Blusmark af Veirum, Huusmand Anders Høihuus af Fovsing, Ungkarl Jens Andersen og Pigen Mette Andersdatter.
Den 9de Juni 1832 Hans Nielsen Den 14de Juni Hjemme Indsidder Niels Christian Hansen fra Maaberg og Hustru Ane Catrine Pedersdatter, opholdende sig i Rysberghuus  
Den 27 August 1832 Peder Rogberg Den 28de August Hjemme.
Den 28. October i Kirken
Gaardb Christen Mortensen i Rogberg og Hustru Lene Cathrine Pedersdatter Pigen Kirsten Pedersdatter i Piilgaard bar Barnet, Gaardb Thomas Pilgaard og Hartvig Bolesen Krog fra Fousing. Gaardb. Jens Skodborggaard fra Gudum. Ungkarl Niels Kristian Jensen af Fovsing og Pigen Mariane Mortensdatter fra Gudum.
d. 8de December Ivar Nielsen Den 9de December Hjemme.
Den 26 December i Kirken.
Gaardb. Niels Iversen og Hustru Maren Graversdatter i Skadborg. Gaardb. Ole Iversen af Ølby, hvis Kone bar Barnet. Gaardb. Søren Iversen af Fovsing, Gaardb Jens Prumsgaard fra Vemb med Søn og Datter og Huusmand Peder Lensbjerg af Fousing.
1833 den 21de October     Ugift Fruentimmer Maren Pedersdatter Krog. Til Barnefader udlagdes Mads Jensen Boesgaard, Tømmermand, gift Mand fra Venøe   Døde før Daab.
1834 den 19de Juli Anders Jensen Den 20. Juli Hjemme.
Den 31. August i Kirken.
Gaardb. Jens Andersen og Hustru Karen Jensdatter Mærsk af Nøglegaard Fousing. Pigen Ane Andersdatter bar Barnet, Huusmand Laurids Christensen fra Faberg, Huusmand Kjeld Christensen fra Veirum, Bent Jensen fra Vejrum og Pigerne Johanne og Else Jensdatter.