Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Aar Datum Barnets fulde Navn Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl Faddernes Navn, Stand og Opholdssted Hvor anført i det almindelige Jevnførelses Register Anmærkninger
1863              
1 17 Juni Maren Jensen 25 Octbr i Kirken Smed Jens Jørgensen og hstr Kirsten Poulsen 36 Aar af Fousing Hmd Peder Jørgensen af Asp, Hmd Peder Christiansen af Fousing, Gm Andreas Poulsen af Flynder og Pigen Maren Andersen af Fousing 120-24  
1864
1 17 Juli Sidsel Marie Madsen 31 Juli i Kirken Hmd Mads Poulsen og hstr Ellen Cathrine Pedersen, 32 Aar af Fousing Konen Else Marie Jørgensen af Rysbjerg, Konen Ane Cathrine Madsen, Gm Niels Skjød Christensen, Gm Niels Rogbjerg alle af Fousing 36-21  
2 17 Novbr Ane Marie Laustsen 21 Novbr hjemme, Daaben public den 25 Mai 1865 Gmd Laust Clemensen og hstr Karen Simonsen 26 Aar af Rysbjerg Fousing Konen Karen Clemensen, Pigen Bodil Kirstine Clemensen, Gm Søren Nielsen, Gm Anders Nielsen alle af Hjerm, og hm Peder Chriistan Poulsen af Fousing 96-24
3 10 Desbr Ane Marie Jensen 17de Febr 1865 hjemme, Daaben publiceret d 12 Mai s.a. i Kirken Smed Jens Jørgensen og hstr Kirsten Poulsen 37 Aar af Fousing Konen Ane Marie Jensen af Asp, Pigen Maren Andersdatter af Fousing, hm Jacob Christian Christiansen af Asp og Ungk Anders Pedersen af Fousing 96-25
1865
1 29 Juni Christiane Laustsen 23 Juli i Kirken Hmd Laust Sørensen og hstr Ane Margrethe Christensdatter, 42 Aar af Sønderfousinggaards Huus Pigen Birthe Marie Christensen, Pigen Christiane Christensen, Niels Sørensen gm, hm Jens Peder Jensen, alle af Fousing 100-1  
2 25 Juli Jensine Madsen 6 August hjemme, Daaben publ 26 Decbr Hm Mads Poulsen og hustru Ellen Cathrine Pedersen, 33 Aar, af Fousing Konen Ane Cathrine Madsen, Gm Niels Skjød Christensen, Inds Christen Thuesen, Ungk Christen Møller Nielsen og Søster Else Marie Nielsen, alle af Fousing 108-17
3 12 August Jørgensine Danielsen 27 August i Kirken Gm Daniel Jørgensen og hustru Ane Cathrine Pedersdatter, 36 Aar af Store Stadsberg i Fousing Pigen Kirsten Olesen, Konen Else Cathrine Jensdatter, hm Niels Peder Thomsen, alle af Fousing, og Gm Christen Christensen, Ungk Niels Christian Madsen Søgaard af Asp 108-18
4 14 Decbr Karen Marie Poulsen 17de Decbr i Kirken hm Peder Christian Poulsen og hstr Ane Simonsdatter, 38 Aar af Fousing Pigen Kirstine Christensen, Konen Ellen Jensen, Gm Iver Nielsen og Ugk Anders Nielsen, alle af Fousing 116-5
1866
1 5 Marts Mette Nielsen 21 Marts hjemme, Daaben publ 21 Mai Hm Niels Peder Thomsen og hstr Else Cathrine Jensdatter, 39 af Stasbjerghuus i Fousing Pigen Ane Pedersen af Thyholm, Konen Anne Cathrine Pedersdatter af Fousing, Gm Peder Nielsen af Thyholm, og hm Christen Axelsen af Fousing 122-9  
2 11 Marts Ane Magrethe Nielsen Brevig 18 Marts i Kirken Inds Niels Jensen Brevig og hstr Karen Pedersdatter, 27 Aar af Høihuus i Fousing Konen Ellen Jensen, Konen Ane Cathrine Pedersen, Gm Iver Nielsen og Ugk Peder Pedrsen, alle af Fousing 134-1
3 3 April Kirsten Marie Jørgensen 30 Septbr i Kirken Smed Jens Jørgensen og hstr Kirsten Poulsen, 39 Aar af Fousing Konen Kathrine Pedersen af Stasbjerg, Pigen Mariane Pedersen, Ugk Mads Pedersen, alle af Fousing, Ugk Offer Christensen Asp 116-9
4 3 Juni Karen Larsen 10 Juni hjemme, 12de August blev Daaben publiceret Hm Lars Pedersen Korsgaard og hstr Anne Cathrine Nielsdatter 41 Aar af Fousing Pigen Ane Marie Laursen af Veirum, Pigen Ane Marie Laursen af Fousing, Murer Niels Mogensen af Naur og hm Johannes Gregersen af Fousing 116-7
5 15 Novbr Ane Marie Christensen 16 Novbr hjemme, Daaben publiceret 2den Decbr Hm Christen Christensen og hstr Karen Godskesen 29 Aar af Buskboel i Fousing Konen Maren Godskesen Lyngs Sogn, Konen Ane Margrethe Madsen af Fousing, Gm Poul Pedersen af Lyngs Sogn, Ugk Poul Christensen af Odby Sogn 134-2
6 23 Novbr Mette Marie Christensen 25 Novbr i Kirken Hm Christen Nielsen og hstr Kirsten Jensen 36 Aar af Fousing Konen Maren Johansen af Ølby Sogn, Pigen Christiane Pedersen, Gm Niels Peder Pedersen og Ugk Niels Christian Christensen alle af Fousing 122-11
1867
1 d 17 Marts Bodil Kirstine Madsen Stasbjerg I Kirken 24 Marts Ugift Kirsten Olesen 31½ Aar hjemme i St Stasbjerg Barnets Fader opgivet at være Ungkarl Niels Christian Madsen af Lille Stasbjerg i Asp Sogn Hmd Mads Henrichsens hustru Mariane Olesen b.B. Konen Cathrine Cathrine Pedersen, hmd Mads Henrichsen og smed Niels Olesen af Fousing 4-14  
2 den 1 April Karen Laursen I Hjemmet af Præsten den 7de April 1867, I Kirke d 21 Juli s.a. ? huusmand Knud Peder Laursen og hstr Ane Cathrine Jensen Holm (30 Aar) i Vesterkjærhus Tjenestepige Ane Marie Laursen fra Hygom Sogn b.B, Tjenestepige Ane Cathrine Laursen smstds, hmd Niels Christian Christensen smstds og Gmd Daniel Stasbjerg fra Fousing 116-10
3 den 19 April En dødfødt Pige - Hmd Niels Stokholm, og hustru Ane Poulsen (37 Aar i Stasbjerghuus) - -
4 d 12 Juni Christine Anine Pedersen I Kirken d 30te Juni Hmd Morten Pedersen og hustru Birthe Marie Christensen, 33 aar i Vandløs Væverske Pigen Christiane Christensen af Kirkegaard b.B. Gmd Niels Sørensens Kone Karen fra S. Fousinggaard, Gmd Niels Sørensen smstds og Gmd Jens Pedersen Kamstrup af Skræddergaardhuus 100-1
5 12 Juli Else Marie Madsen I Kirken d 28 Juli Hmd Mads Pouelsen og hustru Ellen Cathrine Pedersen 25 Aar i Fousing Gmd Niels Rogbjergs Datter Else Marie Nielsen b.B. Gaardmandskone Marie Kirstine Christensen i Ørveile, Gmd Niels Skjød Christensen og Gmd Christen Thuesen alle af Fousing Sogn 10-16
6 4 August Ane Kirstine Simonsen Døbt i Kirken den 18de August Gaardeier Peder Christian Simonsen og hustru Johanne Christensen 25 Aar af Qvolsgaard Huuseier Laust Clemmensens Kone Karen Simonsen fra Rysberg b.B. Pigen Karen Sørensen fra Veirum Sogn, Ungkarl Peder Sørensen smstds og hmd Laurits Clemmensen fra Rysbjerg i Fousing Sogn 134-2
7 20 November Ingeborg Nielsen I Hjemmet den 20de November 1867, Daaben publ 26de December s.A. Gaardeier Laurits Nielsen og hustru Pouline Jacobsen 31½ Aar af Seiberg Gmd Jens Jacobsen Knaks hustru Ane Margrethe Nielsen fra Veirum Sogn b.B. Pigen Ane Marie Pedersen fra Asp Spgn, Ungkarl Niels Pedersen smstds og Gm Jens Jacobsen Knak fra Veirum Sogn 110-2
8 9 December Ane Pouelsen I Kirken den 15 December Hjulmand og huseier Peder Christian Pouelsen og hustru Ane Simonsdatter, 40 Aar af Fousing Gaardeier Peder Chr Simonsens hustru fra Qvolsgaard b.B., Pigen Else Jacobsen af Fousing, Ungkarl Peder Jensen smstds og Gaardeier Peder Chr. Simonsen fra Qvolsgaard 134-3
1868
1 20 Januar Kirsten Pedersen krog I Kirken 9 Februar Huusmand Peder Thomsen og hustru Mette Marie Jensdatter, 42 Aar af Krog i Fousing Tjenestepige Ane Kirstine Mikkelsen fra Ølby Sogn b.B. Pigen Else Marie Nielsen fra Rogbjerg og Gaardmand Niels Rogbjerg og Ungkarl Iver Sachariasen fra Sønderdal 116-11  
2 28 April Marie Cathrine Jensen I Kirken d 3die Mai Ugift Ane Kirstine Jensen 23 Aar opholdende sig i Fousinggaardhuus. Til Barnefader udlagt Tjenestekarl i Skikkild i Veirum Søren Jensen for Tiden i Sognet Tjenende Pige Johanne Marie Jensen tjenende i Fousing Skole b.B. Skræderpige Mette Kirstine Lauritsen i Fousinggaardhuus, Tjenestekarl Peder Jensen i Meldal og Tjenestekarl Thomas Jensen af Tolsgaard i Veirum Sogn 122-12 Til Efterkommelse af Lov 24de Mai 1844 §5 tilmeldt Sognepræsten for Naur med Skr af 5te Mai 1868
3 1 Juni Ane Jensen I Kirken den 14de Juni Hmd Jens Peder Jensen og hustru Maren Andersdatter Hedegaard, 34 Aar i Fousinggaardhuus Skrædderpige Maren Østergaard b.B. Mette Kirstine Laursen, hm Laust Sørensen og Ugk Iver Sachariasen, alle af Fousing 134-5  
4 13 Juli Kirsten Marie Danielsen I Kirken den 16de August Gm Daniel Jørgensen og hustru Ane Cathrine Pedersdatter, 39 Aar af St. Stasbjerg Hmd Peder Madsens Datter Mariane af Liisberg b.B. Pigen Marie Lauridsen af Ølby, Ugk Mads Pedersen af Liisberg i Fousing og Ugk Iver Olesen fra Brasholm i Ølby Sogn 116-12
5 12 September Jensine Pedersen Hvistendal I Kirken d 27de September Hm Peder Futterup Jensen og hustru Johanne Pedersdatter, 35 Aar, af Fousing Gaardeier Daniel Jørgensens hustru Ane Cathrine af St. Stasbjerg b.B. Konen Mette Andersen af Stasbjerghuus, Gaardeier Daniel Jørgensen af St. Stasbjerg og hmd Anton Olesen af Stasbjerghuus 110-5
6 d 7de November Louise Albertine Jensen (Tvilling) I Kirken den 13 November Indsidder Ditlev Vilhelm Jensen og hustru Vilhelmine Sophie Frederikke Jensen født Schumacher 28 Aar i Fædam Hm Laust Rysbjergs hustru Karen Simonsen af Rysbjerg b.B. Gm Chr. Simonsens hustru Johanne Christensen af Qvolsgaard, hmd Schumacher af Fædam og Gm Mikkel Nielsen af Ølby 74-1
1869
1 d 8de Januar Karen Marie Madsen I Kirken d 24 Januar Gm Mads Poulsen og hustru Ellen Cathrine Pedersen 37 Aar i Fousing Indsidder Christen Thuesens hustru Marie Kirstine Mortensen fra Ørveile b.B. Pigen Ane Kirstine Christensen, Indsidder Christen Thuesen og Ungkarl Christen Møller Nielsen alle af Fousing Sogn 116-14  
  16 Januar Jensine Nielsen I Hjemmet d 27de Januar 1869, Daab publ d 29 Marts s.A i Gudum Kirke Ugift Ane Kirstine Mortensen barnets Fader Gaardmand Iver Nielsen af Skadborg i Fousing - 110-6 Barnet født i Gudum Sogn, men da Moderen 10 maanedersdagen før hendes nedkomst tjente i Fousing Sogn er Anmeldt hertil iflg Lov 24/1 44 af Sognepræsten fra Gudum 30/3 1869
2 d 26 April Mette Kirstine Christensen I Hjemmet d 26 April af en Gaardmandsenke - død, kom ikke i Kirke Huusmand Christen Christensen og hustru Karen Godskesen 32 Aar i Buskboel - 122-13  
3 d 17 Juni Else Marie Andersen I Kirken 20 Juni Gmd Anders Andersen og hustru Inger Marie Nielsen 34½ Aar i Enggaard Smed Niels Christian Christensens hustru Ane Ducine Nielsen; Pigne Johanne Kirstine Dal, Smed Niels Christian Christensen - alle af Veirum, Ungkarl Anders Andersen af Fousing 10-17
4 d 11 August Marie Cathrine Nielsen I Præstegaarden d 25 August 1869, død og kom ikke i Kirke Gaardmand Niels Skjød Christensen og hustru Ane Cathrine Madsdatter, 46 Aar i Raabjerg - 122-14
5 d 21 September Mette Johanne Pedersen I Hjemmet den 21 Septbr 1869, Daaben public d 21 November s.A. Gaardmand Mads Pedersen Lyskjær og hustru Sidsel Nielsen, 24½ Aar i Lille Lyskjær  Tjenestepigen Bodil Marie Pedersen fra Ølby Sogn b.B. Huusmand Niels Olesen og hustru Mariane Pedersen fra Fousing Sogn og Gmd Jens Jensen af Store Lyskjær i samme Sogn 122-14
6 d 10 October Ane Simonsen I Kirken den 17de October 1869 Gmd Peder Christian Simonsen og hustru Johanne Christensen 27 Aar i Qvolsgaard Hmd Peder Christian Poulsens hustru af Fousing b.B. Hmd Peder Chr Poulsen sammesteds, Hm Thomas Chrisitan Jensen og Sammes hustru Nicoline Christensen fra Veirum Sogn 134-12
7 d 20 October Christiane Christensen I Kirken den 7de November 1869 Gmd Christen Nielsen og hustru Kirsten Jensen 39 Aar af Kroghuus i Fousing Konen Ane Christensen fra Ølby Sogn b.B. Tjenestepigen Maren Johannesen smstds Ungk Christian Nielsen smstds og hmd Niels Chr  Christensen af Fousing 100-1
8 den 13 Decbr Kirsten Bolesen I Kirken den 19de Decbr 1869 Tjenestekarl Jens Bolesen og hustru Inger Marie Nielsdatter 36 Aar i Fousing Fattighuus Enken Ane Margrethe Madsen af Skræddergaard b.B. Pigen Karen Olesen fra Bak, hmd Christen Nielsen i Fousing og Tjenestekarl Peder Jensen af Skræddergaard 116-16
1870
1 den 11te Mai Mette Kirstine Christensen I Hjemmet d 14de Mai 1870, Daaben publiceret den 22de s.m. Huuseier Christen Christensen og hustru Karen Godskesen 32½ Aar af Buslboel Gmd Knud Mølbjergs hustru Ane Jensen af Ølby Sogn b.B. Gmd Christen Ydes hustru Caroline Pedersen af Skrædergaard i Fousing Sogn. Gmd Christen Yde smstds Gmd Poul Pedersen af Nørre Fousinggaard og Gmd Knud Mølbjerg af Ølby Sogn 122-17  
2 den 16 Mai Ane Dorthea Larsen I Kirken d 22 Mai Huusmand og Væver Lars Nielsen og hustru Ane Marie Nielsen 38 A i Fousing Tjenestepigen Ane Marie Lauritsen i Gade b.B. Pigen Ane Marie Frandsen i Bjerg, hmd Lars Pedersen af Vandløs og hmd Morten Pedersen smstds alle af Fousing 134-13
3 d 26 September Sidsel Marie Nielsen I hjemmet d 28 September 1870, Daaben publiceret d 13de November s.A. Gaardmand Laurits Nielsen og hustru Pouline Jacobsen 34½ A i Seiberg Pige Ane Marie Pedersen fra Naur Sogn b.B. Pige Sidsel Marie Pedersen fra Østergaard i Asp, Møller Jeppe Nielsen fra Naur, Gaardbestyrer Peder NIelsen fra Nørgaard i Asp og Ungkarl Jacob Pedersen fra Østerby i Asp 132-4
  den 4 December Voldborg Kirstine Olesen I Nørre Nissum Kirke d 12 December 1870 Ugift Ane Kirstine Olesen med udlagt Barnefader Hans Peder Rysgaard Pedersen - - Moderen opholdt sig 10 Maanedersdagen før sin nedkomst i Fousing Sogn ? ifølge Sogneraadets begæring af 16de Februar 1871
1871
1 den 18de April Petrine Madsen I Hjemmet d 18 April 1871. I Kirken d 3 September s.Aar  Huusmand Mads Pouelsen og hustru Ellen Cathrine Pedersen, 39 Aar i Fousing Konen Maren Godskesen fra N. Fousinggaard b.B. Konen Ane Katrine Madsen fra Raabjerg, Gmd Niels Skjød Kristensen lglds alle fra Fousing og Ungk Poul Søndergaard Henriksen fra Gudum Sogn 82-16  
2 den 27de April Maren Kirstine Pedersen I Kirken d 30 April 1871 Gmd Poul Christian Pedersen og hustru Maren Godskesen 35½ Aar i Nørre Fousinggaard Tjenende Ane Nielsen i Nørre Fousinggaard b.B. Konen Maren Kirstine Mortensen, Gmd Christen Christensen i Buskboel, Indsidder Christen Thuesen i Øreveile og Ungkarl Ole Peder Godskesen alle af Fousing Sogn 122-20
3 den 21 Mai Else Marie Andersen I Kirken d 28 Mai 1871 Gmd Anders Andersen og hustru Inger Marie Nielsen 35 Aar i Enggaard Gmd Jens Jensen Leerups hustru Karen Marie Christensen fra Humlum Sogn b.B. Pige Hanne Larsen Bjerg sammesteds, Gmd Jens Jensen Leerup sammesteds, Gmd Niels Christian Christensen af Veirum Sogn 10-18
4 d 13 Oktober Maren Hedegaard Jensen I Kirken d 15 Oktober 1871 Husmand Jens Peder Jensen og hustru Maren Andersdatter Hedegaard, 37 Aar i N Fousinggaard Hus Tjenestepige Else Jakobsen i Meldal b.B. Skræderpige Kirsten Kristensen i Kirkegaard, Hmd Anders Hedegaard af af Gudum Sogn og Ugk Poul Kristian Hansen smsteds 142-1
1872
1 20 Februar Karen Kjerstine Pedersen I Hjemmet den 3die Marts 1872. I Kirken d 30te Marts s.A. Husejer Peder Futterup Jensen Kamstrup og hustru Johanne Pedersen Hvistendal, 39 Aar i Fousing Maria Elisabeth Jensen fra Stasberghus b.B. Anna Jensen fra Fousing og Anton Ollesen og Erik Mouritsen alle tre af Fousing 116-18  
2 19 Juni Ane Marie Bolesen I Kirken d 23 Juni 1872 Indsidder Jens Bolesen og hustru Inge Marie Nielsen i Fousing Fattighus, 39 Aar Smed Peder Christiansen i Ølby, Ungk Ole Jensen i Kjærgaard, Pigen Maren Johansen sammesteds 80-3
3 2 Desember Karen Jensen Hjemmedøbt d 4 Desbr. I Kirken d 26 Desbr 1872 Gmd Anders Jensen og hustr Ane Johanne Nielsen i Nygaard, 32 Aar Grdmd Knud Chr. Jensen i Møbjerg i Ølby, Frants Christensen i Fousing, Knud Chr. Jensens hustru Anne Jensen og Anna Marie Christensen i Fousing 116-21
4 7 Desbr Nielsine Nielsen Hjemmedøbt d 8de Desbr. I Kirken d 2 Februar 1873 Gmd Laurits Nielsen og hustru Pouline Jacobsen i Seiberg, 37 Aar Gmd Poul Præstensgaard fra Faberg, Gmd Niels Pedersen fra Asp, Poul Præstensgaards hustru Mette Nielsen Faberg 124-40
1873
1 12 Januar Maren Petersen 26 Januar i Kirken Fruent Ane Kirstine Christensen i Fousing, 22 Aar, Udl Jens Chr Petersen i Veirum som vedgik paterniteten. Ungk Anders Christensen Nauersgaard, Ungk Peter Christian Baastrup i Asp, Pigen Anne Marie Andersen i Fousing 142-3 Tilmeldt Veirum Kirkebog i henhold til Lov 24/1 1844
2 2 Februar Maren Madsen Hjemmedøbt den 5 Februar, i Kirken d 23 Februar Hmd Mads Poulsen og hustru Ellen Cathrine Pedersen paa Nørrehede, 41 Aar Pigen Inge Madsen i Fousing, Hmd Niels Jensen i Resen, Hmd Niels Pedersen i Gudom 142-4  
3 12 Februar Karen Dusine Andersen I Kirken den 16 Februar Gmd Anders Andersen Stubkjær og hustru Inge Maria Nielsen, 37 Aar i Enggaard Gdm Kirstne Høiberg i Guddom, Gmd Mads Gammeltoft i Guddum, og Inger Marie Mortensen fra Høiberg i Gudum 118-1
4 15 Februar Kristine Laursen I Kirken den 23 Februar Fruent Mette Kirstine Lausen i Fousing, Udlagt Ungk Peder Hansen i Dybe 23½ Aar Gmd Niels Skjød i Fousing, Gmd N Sørensen i Fousing, Gmd N. Skjøds kone 118-2 Tilmeldt Tørring Kirkebog i henhold til lov 24/1 1844
5 14 August Ane Maria Pedersen Hjemmedøbt d 25 Aug, i Kirken 28 Septbr Gaardmand Poul Christian Pedersen og hustru Maren Godskesen i N. Fousinggaard, 38 Aar Ungk Chresten Petersen i Fousing, Hmd Chresten Thuesen i Fousing, Pigen Petrine Jensen i Ørvejle 172-2  
6 2 Septbr Ellen Marie Madsen i Kirken d. 7 Septbr Huusmand Laust Madsen og hustru Maren Berg Andersen i Stadsberghus, 25 Aar Huusmand Niels Thomsen i Fousing, Huusmand Jakob Feldborg i Fousing, Niels Thomsens hustru Else Jensen 62-1
7 6 Septbr Mathilda Sofie Nielsen i Kirken d. 21 September Gaardm Laust Nielsen og hustru Louise Caroline Amalie Schumacher i Gade, 30 Aar Gaardejer Schumacher i Gade, Gaardmand N Lausen i Vesterkjær, Hmd D.V. Jensens Kone i Gade 142-5 Fik 1905 29 Decbr Navnebevis af By- og Herredsfogden i Holstebro på Navnet: Mathilde Sofie Nielsen Gade (va 2530/1906)
8 19 Septbr Madsine Mouritsen I Kirken den 12 Oktober Hmd Erik Mouritsen og hustur Karen Madsen i Fousing, 37 Aar Husmand Jens Christensen Stadsberghus, Anton Olesen i Fousing, Jens Chrestensens hustru Kjesten Chrestensen 142-6  
9 23 Septbr Ellen Marie Madsen Hjemmedøbt d 25 Septbr, i Kirken d 2 November Huusmand Niels Christian Madsen og hustru Else Kirstine Jakobsen Høihuus, 27 Aar Pigen Maren Jørgensen af Ølby, Husmand Jens Chr. Sørensen af Fousing, Husmand Jens Chrestensen af Fousing 62-2
1874
1 21 Januar Karoline Olesen I Kirken d 1ste Februar Smed Niels Olesen og hustru Mariane Pedersen Lille Lyskjær, 27 Aar Gaardm Jacob Feldborg i Fousing, Sammes hustru Ane Thomsen, Gaardm Mads Lisberg i Fousing 118-6  
2 14de Marts Christine Chrestensen Pedersen I Kirken d 29de Marts Husmd Chresten Pedersen og hustr Anne Elisabeth Chrestensen 34 Aar af Fousing Aftægtsmand Chresten Henriksen i Fousing, Gaardmand Laust Skou i Asp, Gaardmand Anders Stubkjærs hustru Inge Marie Nielsen i Fousing 136-10
3 26de Marts Ane Kirstine Chrestensen Bjerg I Kirken 6te April Gaardmand Frands Chrestensen og hustr Mette Nielsen paa Bjerg Fousing 25 Aar Aftægtsmand Chresten Frantsen paa Bjerget, Gaardmand Anders Smedegaard i Møborg, Aftgm Chresten Frantsens Hustru 172-7
4 4de Maj Kirsten Simonsen Hjdbt 4 Maj, I Kirken 28 Juni Gaardmand Peder Christian Simonsen, hustr Johanne Christensen i Qvolsgaard, 31 Gaardmand Henrik Chrestensen i Vejrum, Smed Niels Olesen i Fousing, Pigen Kirsten Marie Pedersen i Vejrum 116-7
5 5te Maj Ane Jensen Hjdbt d 5te Maj, I Kirken d 28 Juni Tømrer Jens Jacob Jensen og hustru Johanne Beate Jensdatter i Kirkeboel, 24  Gaardm Anders Jensen i Fousing, Gaardm Mads Chrestensen i S Skrædegaard, Lars Chrestensens hustru Ane Chrestensen Fousing 172-8 Tvilling
6 6 Juli Ane Kirstine Jensen I Kirken d 19 Juli Gaardmand Jens Jensen Lyskjær og hustru Karen Thomasen i Lyskjær, 33 Gaardmands Mads Lisberg i Fousing, sammes hustru Sidsel Nielsen, Ungkarl Anders Pedersen Nauersgaard 172-9  
7 8 August Margrete Stougaard Pedersen I Kirken 20 Septb Husmand Peder Futterup og hustru Johanne Pedersen Hvistendal i Fousing, 41 Aar Husmand Anton Olesen Fousing, Ungkarl Jens Lausen Stougaard Mjøborg, Pigen Ane Jensen Fousing 142-9
8 11te August Ingeborg Nielsen Hjdbt 11te August, I Kirken 4 October Gaardmand Anders Nielsen og hustru Ane Dorthea Jensen 24 Aar i Nørdal Aftægtsmand Niels Chr Nørdal i Fousing, Gaardmand Niels Jensen Ølby, Niels Chr. Nørdals hustru i Fousing 110-16
9 9de Desbr Anine Kirstine Larsen I Kirken d 26 Desember Gaardmand Chresten Larsen og hustru Nicoline Nielsdatter Skrædergaard i Fousing, 35 Gaardmand Niels Chr. Chrestensen Fousing, Gaardmand Niels Chr. Madsen Asp, Niels Chr. Chrestensens hustru (Marie Chrestensen) 172-10
1875
1 25de Januar Kirstine Andersen I Kirken d 31 Januar Gaardmand Anders Andersen Stubkjær og hustru Inger Marie Nielsen i Enggaard, 40 Pigen Karen Nielsen i Fousing, Gaardm Chresten Nielsen i Fousing, Ungk Niels Chrestensen i Veirum 118-9  
2 1ste Mai Mette Nielsine Nielsen I Kirken 16 Mai Husmand Jens Lind Nielsen og hustru Karen Madsen, Vesterkjærshus, 23 Gaardmand Laust Nielsen Gade, Gaardmand N. Chrestensen St. Stadsbjerg, sammes Hustru, St. Stadsbjerg 142-13
3 17 Mai Juliane Lausen I Kirken 30te Mai Husmand Peder Lausen og hustru Gusta Samuelsen i Stadsbjerghus, 35 A. Lausens hustru fra Møborg, Husmand A. Lausen fra Møborg, Husmand Jacob Feldborg i Fousing 110-22
4 12 Juni Petrine Marie Nielsen I Kirken d 18 Juli Husmand Niels Stokholm Chrestensen og hustru Maren Jensen Hvistendal i Stadsbjerghus, 30 Ungkarl ? (udtværet) Nielsen Ølby, Ungkarl Chresten Nielsen Vandborg, Pigen Maren Chrestensen Fousing 128-7
5 26de Juni Anne Margrethe Pedersen I Kirken d 11te Juli Gaardmand Mads Pedersen og hustru Sidsel Nielsen Damgaard i L. Lyskjær Gaardmand J Nielsen i Maabjerg, Sammes hustru, Ungkarl N. Nielsen i Ølby 172-14 Fik 1905 27 Decbr Navnebevis af By-og Herredsfogden i Holstebro på Navnet: Ane Margrethe Lisbjerg (2523/1906)
6 31 Aug Stine Chrestensen I Kirken d 19 Septbr Fruenti. Johanne Catrine Beate Christensen, 41 i Stadsberghus, Udlagt Ungkarl Jens Poulsen i Thorsted Husmand Jens Jensen i Møborg, Sammes hustru, Husmand Chresten Axelsen i Fousing 132-9  
1876
1 6 Januar Ane Kirstine Bolesen I Kirken d 9 Januar Husmand Jens Bolesen og hustru Inge Marie Nielsen i Fousing, 40 Ungkarl Iver Sachariasen i Fousing, Smed Peder Chrestensen i Ølby, Pigen Maren Chrestensen i Fousing 172-18  
2 14 Juni Mette Johanne Olesen I Kirken 25 Juni Husmand Niels Olesen og hustru Mariane Pedersen i Lille Lyskjær, 30 Gaardmand Mads Lisberg i Fousing, Sammes hustru, Gaardmand Jens Lyskjær i Fousing 1-42
3 2den Juli Karen Kathrine Pedersen I Kirken 16 Juli Husmand Christian Pedersen og hustru Ane Margrethe Lausen i Fousing, 27 Aar Pigen Birgithe Pedersen - Asp, Ungkarl Chresten Pedersen - Hjerm, Husmand Chresten Møller Nielsen - Fousing 118-15
4 22 Juli Ellen Marie Christiansen I Kirke 6te August Indsidder Christian Smed Chrestensen og hustru Karen Pedersdatter i Fousing 35 Indsidder Christian Thomsen i Ølby, Ungkarl Jens Pedersen - Ølby, Pigen Dorthea Jørgensen - Fousing 62-3
5 8de August Ane Sachariasen Dal I Kirken 13 August Gaardbestyrer Ivar Sachariasen Dal og hustru Maren Chrestensen i Sønderdal Aftægtsgaardmand Chresten Meldal, Gaardmand Chresten Dal, Enken Ane Thomsen Dal, alle i Fousing 172-21
1877
1 4de Februar Ane Margrethe Chrestensen Hjemmedøbt 6te Februar Gaardmand Mads Chrestensen og hustru Karen Nielsen i N. Skrædergaard 25 - 172-30 Død
2 10de Marts Ane Kirstine Marie Andersen I Kirken d 14 Marts Gaardmd Anders Andersen Stubkjær og hustru Inger Marie Nielsen, 41 Aar Ungkarl Anders Andersen i Fousing, Ungkarl Christian Andersen i Ølby, Huusmand Peder Christian Poulsens hustru i Fousing. 172-31  
3 20de Septbr Ane Margrethe Chrestensen Bjerg Hjemmedøbt d. 7 Octbr, 25 Desbr i Kirken Gaardmand Frants Christensen og hustru Mette Nielsen i Bjerg, 28 Aar Aftægtsgaardmand Chresten Bjerg, Gaardmand Mads Lisberg, Barnets Moder, alle af Fousing 172-32
4 13 Novbr Marie Dorthea Zarhariasen I Kirken 18 Novbr Gaardmand Ivar Zachariasen Dal og hustru Maren Chrestensen i Fousing, 28 Aar Gaardmand Chresten Zachariasen, Ungkarl Andreas Zachariasen, Pigen Nicoline Chrestensen, alle af Fousing 142-26