Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Aar  Datum Barnets fulde Navn Daabs Datum enten i kirken eller hjemme Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted Hvor anført i det almindelige Jævnførelses Register Anmærkninger
1835
1 den 6 Januar Dorthe Maria Nielsdatter Rysberg den 6 Januar hjemme Huusmand Niels Christensen og hustruen Christiane Pedersdatter af Rysberghuus - - Død før Daabens publication
2 d 7 April Ane Magarethe Nielsen d 8 April hjemme, Daaben publiceret i Kirken den 31 Maj Gaardb Niels Laursen og hustruen Ingeborg Nielsdatter af Sejberg i Fousing Gaardb Poul Thomsen hvis hustru bar Barnet, Gaardb Lauris Sejberg og Søn Anders og Datter Mette, Gaardb Ole Wierke, Gaardb Jørgen Radsberg og hustru. 105,196  
3 4 April Kirsten Jensen d 5 April hjemme, Daaben publiceret den 7 Juni i Kirken Huusmand Jens Pedersen og hustru Ane Jørgensdatter af Lensberg i Fousing Tjenestepige Kirstine Pedersdatter Søndberg bar Barnet, huusmand Johannes Gregersen i Fousing og hustru, Ungkarl Jens Christian Søjberg i Wejrum. 106,196
4 den 18de September Maren Godskesen Den 18 September hjemme, Daaben publiceret i Kirken den 26 December Gaardb Godske Christensen og hustru Ane Maria Mads Datter Bakgrd Gaardb Christen Olesen og hustruen Maren Madsdatter fra Thyholm bar Barnet. Gaardb Mads Christensen af Kirkegrd Thyholm Gaardb Niels Christensen fra Faberg og Ungkarl Niels Christian Sørensen Nør Dahl i Fousing no 43, 198
5 den 22 Septemb Pouline Christine Jensen den 18 Oktober i Kirken Udlagt Barnefader Gaardb Peder Jensen Nørlund af Maaberg Sogn og Tjenestepigen Mette Kirstine Pouldatter af Vandløshus i Fousing Tjenestepigen Ane Poul Datter bar Barnet og pigen Ædel Mag Mads Datter, huusmand Niels Christian Christensen, alle fra Vandløs i Fousing, Henrik Madsen i Fousing Sogn. 44, 198
6 den 23 Septemb Ane Cathrine Olesen den 24 Septemb hjemme, i Kirken den 25 Oktober Huusmand Ole Nielsen og hustru Bodil Kirstine Andersdatter af Pilgrdhus Huusmand Niels Laursen af Weirum og huseier Kirstine Poul Datter bar Barnet 45,198 Tvilling
7 den 23 Septemb Kirsten Olesen den 24 Septemb hjemme, i Kirken den 25 Oktober Samme forældre Enkekonen Maren Pedersdatter i Lindkrog af Wejerum bar Barnet og hendes søn Christian Andersen, huusmand Christian Peder og huuseier Ane Christan Datter, huusmand Henrik Madsen af Kjelborghus Gaardb Christen Christensen af Engsnab i Wejerum Sogn 46,198 Tvilling
1836 
1 den 2 Marts Karen Marie Pedersen Lyskjær den 4 Marts hjemme, Kirkedøbt d 1 April Huusmand Peder Madsen og hustru Mette Johanne Jens Datter af Lille Lyskjær Gaardb Christen Smed af Ulstrup Naur hvis hustru Elisabet bar Barnet, Gaardb Niels Hodsborg, Gaardb Anders Smerbaar, Gaardb Anders Christensen Fædam og hustruen Maren Christen Datter, Ungkarl Knud Jensen 199-82  
2 d 12 Marts Maren Christensen d 13 Marts hjemme, d 15 Mai i Kirken Indsidder Christian Jensen og hustru Ane Christensdatter i Trædeknold Indsidder Anders Murermester og hustru Maren Jens Datter af Trædeknoldhus bar Barnet, huusmand Niels Hansen og hustru Ædel Catr Peders Datter ditto, Husm forpagter af Fædamgrd Søren Olesen, Peder Pedersen af Rysberghuus alle af Fousing 199-83
3 20 Marts Petrine Nielsen den 23 Marts i Kirken Udlagt Barnefader Feltbereder Smed af Holstebro Niels Christian Knudsen, Tjenestepige Juliane Madsdatter af Fousing Sogn Huusmand Mads Ramskou og hustru Ane Christendatter bar Barnet, Ungkarl Markus Christensen Ramskou, Pigen Johanne Mine og Amalia begge af Mads Ramskous Døtre. 199-84
1837
1 den 14 Juli Karen Godskesen d 23 Juli hjemme, kirkedøbt den 8 Oktbr Gaardb Godske Christensen og hsutru Ane Marie Mads Datter Bakgaard Gaardb Mads Christensen Gade og hustruen Karen Pedersdatter bar Barnet, Gaardb Lauris Johan Christensen og Søn Peder Laurisen, Gaardb Søren Nielsen Dahl og Søn Niels Christian Sørensen, Ungkarl Niels Madsen Gade. 14-202  
1838
1 den 17de Januar Ane Henriksen den 18 Januar hjemmedøbt, kirkedøbt den 16 April Huusmand Henrik Madsen og hustru Ane Barbara Niels Datter, Kjellerhedehuus i Fousing  Huusmand Niels Lauridsen Christensen og hustruen Kirsten Pedersdatter bar Barnet, Gaardb Christen Engsnap i Vejrum Sogn, Ungkarl Peder Laursen af Meldal i Fousing og Søster Mette Kirstine Laurisdatter 2-202  
2 den 9 Februar Birthe Jensen den 10 Februar hjemme, public d 3 Juni Jens Pedersen og hustru Ane Jørgensdatter, huusmand af Lensberg i Fousing Gaardmand Niels Jensen og hustru Ane Catrine Jørgensdatter bar Barnet, som var fra ? i ? Sogn, ungkarl Jens Christ. Pedersen og Søster Mette Pedersdatter af Søjberg Wejerum 4,202
3 den 3 Juni Maren Pedersen Kirkedøbt den 22 Juli Huusmand Peder Madsen og Mette Johanne Jens datter Lille Lyskjær Gaardb Jens Christian Jensen og hustru Ane Kirstine Thomasdatter Store Lyskjær bar Barnet, Gaardb Anders Thomsen, Gaardb Jacob Christensen Naur Sogn, Gaardb Niels Jensen og hustru Maren Grawers Datter af Skadborg i Fousing 36-203
4 den 24 Juni Christine Hansen Den 1 Juli i Kirken Modern Ane Marie Jørgen Datter af Stadsberg Fousing, ulagt til Barnefader Tjenestekarl Hans Henrik Hansen af Hjerm Huusm Axel Poulsen hustru Christiane Christen Datter bar Barnet, Ungkarl Daniel Jørgensen Pigen Christiane Jørgen Datter af Stadsberg i Fousing Sogn 37,203 Uægte barn
Vaccineret 3 Octbr 1845 af Viberg
5 den 14 Juli Maren Andersen den 29 Juli i Kirken Moderen Mette Kirstine Poul Datter Wandløs, ulagt til Barnefader Anders [Christensen] af Thys Haring Sogn Huusm Niels Andersen hustruen Ane Kirstine Jens Datter bar Barnet, Pigen Bergithe Jens Datter i Wandløs i Fousing, Ungkarl Ole Peder Christensen og Ungkarl Peder Lauritsen Dahl alle af Fousing 38,203 Uægte barn
6 25 Aug Bodil Kirstine Olesen hjemme 26 Aug i Kirke 2 Desbr Hm Ole Nielsen Væver og hustru Karen Jensdatter af Piilgaardfellehus Pigen Else Pedersen fra Veirum bar Barnet, hmd Henrik Madsen og Hustru Ane Barbara Nielsdatter, Ungkarl Niels Madsen Gade af Fousing 39,203 ?
1839
1 den 2den Juli Ane Maria Kjær den 10 Juli hjemme, Kirken den 13 Oktober Gaardm Niels Jensen Kjær og hustru Gertrud Marie Pedersen af Qvolsgaard i Fousing Gaardm Henrik Provstgaard Weirum, Ane Katrine Henrik Datter Provstgaard bar Barnet, Gaardm Simon Ting og Datter Mette og Peiter Smed ? alle af Weirum og Niels Madsen Gade af Fousing Sogn 205,10  
2 den 28 Juli Kirsten Nielsen den 25 August i Kirken Gaardm Niels Iversen og hustru Maren Graversdatter af Skadborg Fousing Gaardm Anders Prangsgaard i Buur, Pigen Mette Andersdatter bar Barnet, Graver Andersen, Gaardm Søren Jensen og datter Bertha Catrine, huusm Peder Madsen, Lille Lyskjær 205,11
3 den 8 October Mette Nielsen den 13 October hjemme Gaardm Niels Lauritsen og hustru Ingeborg Nielsdatter i Sejberg Gaardm Jens Christian Molberg og hustru Marie Christensdatter bar Barnet, Gaardm Ole Laursen af Gudum, Ungkarl Anders Lauritsen af Sønderlind Maaberg og Mette Laursdatter ditto. 205,12
4 den 14 Oktober Mariane Andersen den 3 November i Kirken Madame Ane Kirstine Pedersdatter Lensberg Udlagt Barnefader Anders Sørensen Smærbaar Tjenestepige Ane Johanne Pederdatter Lensberg bar Barnet, Niels Pedersen ditto, Jens Chrisitan Espersen Øster Ølby og Pigen Ane Marie Pederdatter Søiberg Weirum 205,13
5 den 25 November Stine Andersen den 8de December i Kirken Ugift Fruentimmer Ane Pedersdatter Lensberg udlagt Barnefader Anders Sørensen Smærbaar Tjenestepige Ane Kirstine Pedersdatter Lensberg bar Barnet, Jens Pedersen Lensberg og hustru Ane Jørgendatter, Gaardb Jens Christian Jensen, Store Lyskjær 205,14
6 den 3die Desember Bodil Kirstine Olesen den 3 Desember hjemme Huusmand Ole Nielsen og hustru Karen Jensdatter af Pilgaardhuus Gaardm Anders Sørensen Smærbaar, Huusm Henrik Madsen Kjelerhede, Pigen Else Johanne Pedersdatter fra Wejrum bar Barnet, Pigen Ingeborg Pedersdatter Af Dahlhus i Fousing 205,27
1840
1 den 27 Januar Ane Katrine Pedersen den 9de Februar i Kirken Huusm Peder Jørgensen og hustru Maren Pedersdatter Pigen Christiane Jørgensdatter Stadsberg bar Barnet, Else Marie Lauritsdatter Vesterkjær, Christen Jørgensen Stadsberg, Christen Lauritsen Vesterkjær 206,2  
2 den 25 Juli Ane Katrine Christensen den 26 Juli hjemme, daaben publ i Kirken den 4 Octbr Huusm Christen Pedersen og hustru Kirstine Christensdatter Krog i Fousing Pigen Lene Jensdatter af Pilgrd i Fousing bar Barnet. Tjenestekarl Niels Christian Jensen ditto, Ungkarl Niels Christian Sørensen af Nørdahl, Pigen Ane Johanne ditto. 206,8
1841
1 den 20 Januar Christiane Jensen den 21 Januar hjemme Ugift Fruentimmer Ane Marie Axelsdatter udlagt til Barnefader Jens Christensen Tjenestekarl af Faberg Sogn - 206,24 Død inden daabens publication
2 den 4 April Juliane Kirstine Ramskou den 8 April i Kirken Huusm Christian Markus Madsen Ramskou og hustru Ane Marie Nielsdatter ? af Krog Huusm Mads Jensen Ramskou og Ungk Jens Sørensen Dahl, Niels Christensen Rogberg, Pigen Stine Amalia Madsdatter bar Barnet, Pigen Marie Kirstine Madsdatter  206,27 Vaccineret 3 Octbr 1845 af Wiberg
3 den 13 April Ane Jensen hjemme 17de April, i Kirken 6 Juni Gmd Jens Andersen og hustru Karen Jensdatter af Nøglgaard Tjenestep Mette Andersdatter fra Veirum b.B. Tjenestepige Kirsten Marie Poulsdatter af Bjerg stod hos. Sognefoged gm. Christen Olesen og Søn Ole Peter, Gmd Christen Frandsen af Bjerg 207,1 ? 3 Octbr 1845 af Viberg
4 15 August Mette Marie Nielsen 15 August hjemme, 17 October i Kirken Niels Christian Christensen og hustru Christiane Pedersdatter, moderen indsidder i Buskboel i Fousing Gaardm Mads Christensen Borg i Asp, Indsidder Anders Chr. Christensen af ? i Ølby, Ungkarl Niels Sørensen Nørdahl i Fousing og ? Kirsten Jensen Væverpige bar Barnet, Enkekone Karen Christensdatter begge af Fousing 207,10 vacc 3 Octbr 1845 af Viberg
5 22 Desbr Karen Hansen 2 Januar i Kirken Ug Fruent Maren Pedersen Krog et huus i Fousing Felle udlagt barnef Indsidder Johannes Gregersen i Fousing Gaardm Jens Christ. Jørgensen i Store Lyskjær, Jens Peder Buskboel, Niels Christ Christensen og hustru Christiane Pedersdatter ? Pigen Marie Kirstine Mortendatter af Krogshus bar Barnet, alle af Fousing Sogn 207-23  
1842
1 1 Februar Ane Christensen Bjerg 6 Februar hjemme 25 Marts i Kirken Gaardm Christian Frandsen Bjerggard og hustru Ane Kirstine Pouldatter i Fousing Gaardm Søren Jensen og Datter Bertha Sørensen bar Barnet, Gaardm Jens Christian Nøglgrd og hustru Karen Jensdatter, Ungkarl Jakob Poulsen fra Lind i Asp Sogn 208,2  
2 d 18 Juni Kirsten Andersen 29 Juni hjemme, den 21 August i Kirken Gaardm Anders Sørensen og hustruen Ane Kirstine Pedersdatter i Fousing Gaardm Jens Sørensen og hustru Ane Magrethe Nielsdatter fra Ølby bar Barnet, Gaardm Jens Christian Jensen Store Lyskjær, Ungkarl Christian Jensen Naursgrd, Pigen Maren Jensdatter ditto i Fousing 208-18
3 23 September Birgitte Mogensen den 25 September i Kirken Pigen Birgitte Katrine Sørensdatter i Sønderdahl og Tjenestekarl Mogens Christian Eskildsen af Maaberg Sogn Gaardm Christian Frandsen Bjerg og hustru Ane Kirstine Poulsdatter bar Barnet, Gaardm Niels Jensen Skadborg, Ungkarl Jens Sørensen, Ungkarl Peder Laurits Dahl og Pigen Mette Kirst. Laurisdatter Dahl 208-20
4 den 26 November Ane Pedersdatter Lyskjær den 1ste Januar i Kirken Hmd Peder Madsen og hustru Mette Johanne Jensdatter af L. Lyskjær Gaardm Anders Sørensen af Smerbaar og hustru Ane Kirstine Poulsdatter bar Barnet, Gaardm Jens Chrisitan Jensen Lyskjær og hustru Ane Kirstine Thomas Datter, Gaardm Niels Skadborg Gaardm Jakob Christensen Naurby i Naur Sogn 208-25
1843
1 28 Januar Maren Christensen den 29 Januar hjemme, i Kirken d 13 April Huusm Christen Pedersen og hustru Kirsten Christensdatter af Krogshus i Fousing Væverpige Mariane Christensdatter bar Barnet, Pigen Johanne Sørensdatter dahl, Ungkarl Niels Christian Jensen af Pilgrd, Ungkarl Ole Peder Christensen af Skrædergrd, alle af Fousing 209,36  
2 3 Marts Christiane Jensen den 12 Marts i Kirken Ugift Fruentimmer Mette Marie Axelsdatter udlagt til Barnefader Tjenestekarl Jens Peder Christensen opholdende sig i Lomborg Sogn Tjenestepige Ane Marie Axelsdatter bar Barnet, Ungkarl Laurits Axelsen, Ungkarl Daniel Jørgensen Stadsberg og Christiane Jørgensdatter ditto i Fousing 209,37 anmeldt til Lomborg d 13 Marts
3 19 Marts Karen Nielsen den 22 Marts i Kirken Ugift Fruentimmer Karen Christensdatter ? udlagt Barnefader Ungkarl Niels Sørensen af Nørdahl i Fousing Væverpigen Sesel Kirstine Christensdatter fra ? Sogn bar Barnet, Ane Magrete Madsdatter Fædamgrd, Niels Madsen ditto og Laurits Axelsen alle af Fousing Sogn 209,38 Moderen tjente i Bak
4 13 April Maren Kirstine Nielsen 17 April i Kirken Tjenestepigen Lene Jensdatter Pilgrd, udlagt Barnefader Ungkarl Niels Skjød Christensen fra Rogberg i Fousing Væverpige Maren Kirstine Mortensdatter Krog bar Barnet, ?kone Kirsten Pedersdatter af Krogrdhus, Ungkarl Niels Chr Jensen af Pilgrd, ? Mads Jensen ? fra Venøe 209,39  
5 19 Desbr Mette Marie Olesen 31 Desbr i Kirken Ugift Fruent Maren Jensdatter tilhuse i Høihus udlagt Barnefader Ole Christian Olesen ? i Vejrum Else Marie Laurisdatter i Vesterkjær bar Barnet, Pigen Christiane Jørgendatter af Stasberg, Grdmd og Murermester Johannes Gregersen, Ungkarl Niels Larsen V:Kjær alle af Fousing 210-60 Uægte Barn
1844
1 24 Mai Ane Ramskou Lauritsen hjemmedøbt 24 Mai Skolelærer P. Chr Lauritsen og hustru Johannemine Ramskou Pigen Stine Margrethe Amalie Madsdatter af Kirkeboel i Fousing bar Barnet, huusmd og Smed Christen Kirkegaard, husmand Markus Ramskou og hustru Ane Marie Nielsdatter og Ungkarl Christen Lauritsen Tjenestekarl fra Naur 211-90  
2 25 Aug Ane Nielsen hjemme 1 Septbr, i Kirken d 30 Septbr Gaardmand Niels Iversen og hustru Maren Graversdatter af Skadborg i Fousing Huusm Peder Madsen Liisberg, hvis hustru Mette Johanne Jensdatter bar Barnet, Gaardm Christen Bjerg, Ungkarl gm Iver Sørensen af S Dahl, Pigen Birgitte Kirstine Sørensdatter 212,15