Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Aar og Dag Barnets fulde Navn Daabens Aar og Dag.
I Kirken eller hjemme
Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted. Anmærkninger
1816 d. 23. Martz Ana Christens Datter Daab publ. i Fovsing Kirke d. 5. Maj 1816 Christen Olesen og Karen Jespers Datter Gaardbeboere i Skræddergaard Gaardmand Henrich Skutterup af Hierum, Niels Hannæs, Tømrermand af Hierum, Laust Søegaard og Hustru Ana Pouls Datter, Husfolk af Fousing. Mads Pedersen Skadborg, Gaardmand og Hustru Birgithe Niels Datter bar Barnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1816 d. 6 September Ana Kierstine Laurids Datter Daaben publ. i Fousing Kirke d 20 October 1816 Laurids Christensen og Else Niels Datter Munksgaard, Gaardbeboere i Westerkier. Gaardmand Christen Olesen og Hst; Laurids Fiskbek og Hst, Gaardbeboere i Guddum, Gaardmand Laurids Seiberg af Fousing og Datter, Pigen Ane Dorthe Jens af Kier i F. bar Barnet
1817 d. 24 April Mette Catrine Mortens Datter Daab publ. i Fovsing Kirke d 26. August 1817 Gaardbeboere Morten Christensen og H. Kirsten Peders Datter af Krog i Fovsing. Thomas Piilgaard og Hustru, som bar Barnet, Peder Krog, Husmand, Datter Christiane, Morten Rogberg, Hustru, Gaardfolk i Fovsing.
1817 d. 3 Maj Christiane Frands Datter Daab publ i Fovsing Kirke d 1. Juni 1817 Gaardbeb. Frands Christensen, H. Ana Ivers Datter af Bierg i Fousing. Anders Henrichsen. H og Datter af Nøgelgaard, Søren Iversen Dahl Søster Mette, Søren Ørgaard af Ølby hvis Kone bar Barnet.
1817 d 25 July Christine Bertels Datter Daab publ. i Fovsing Kirke d 20 July 1817 Gaardb: Bertel Knudsen H. Maren Christensd. Gaardb. Chresten Engsnap og Hust. Karen bar Barnet, Jens Davidsen, H, Knud Burre og Datter Maren af Weirum, Jens Dahl af Naursgaard.
1817 d 31 Decbr. Else Marie Laurids Datter d 22 Febr 1818, Daaben publ i Fousing Kirke Gaardb: Laurids Westerkier og H. Else Niels Datter Gaardb. F. Skougaard, L. Fiskbeck og Hst. L. Munksgaard af Struergaard og H: Karen Skougrd af Guddum bar Barnet.
1818 d. 22 Februarry Ingeborg Christens Datter 23 Martz 1818, Daab publ i Fousing Kirke. Grb. Christen Olesen og Karen Jespers Datter i Skræddergaard i Fousing. Gaardb. Henrich Pedersen, hvis Hustru af Skutterup bar Barnet, Laust Søegaard og Hst. Skoleholder Christian Peitersen og H, Niels Muremester.
1818 d 6 Martz Maren Jens Datter 11 May, Daab publ i Fousing Kirke Gaardb Jens Nielsen og Hust Mette Marie Niels Datter i Naursgaard. Gaardb. Frands Dahl, hvis Hustru fra Ølby bar Barnet, Jens Davidsen, H, Bertel Dalbye, Hustru.
1818 d 19 Novbr Ane Magrethe Christens Datter 27 December 1818 Gaardb. Christen Jensen Kirkegaard og Birgithe Christine Christens Datter af Fousinggaard. Husmand Anders Kirkegaard, hvis H. bar Barnet, Gaardb Anders Jacobsen og H, Grb Søren Nielsen Dahl og Datter Ane-Johanne af Fousing.
1819 d 6 April Mette Marie Mortens Datter d 31 May 1819 Daab publ i Fousing Kirke. Gaardb Morten Christensen og Hustr. Kirsten Peders Datter, Krog i Fousing. Huusmand Peder Krog, hvis Datter Christiane bar Barnet. Gaardb Thomas Piilgaard, Hstr, Morten Rogberg, H, Morten Krogs Søn Christen.
1819 d 5 May Ana Thomas Datter 4 July 1819 i Fovsing Kirke Huusmand Thomas Pedersen og H. Wibekke Ivers Datter i Fousing. Søren Iversen, Søster Mette, Tjenestekarl Iver Iversen fra Kiergaards Mølle og Laust Christian fra Fousing Bierg, Mads Henrichsens Søn Henrich, Maren Peders Datter bar Barnet.
1820 d. 16 Martz Edel Magrethe Mads Datter 3 April i Fousing Kirke Mads Andersen og Ane Marie Poulsdatter. Tjenestefolk uden Ægteskab. Huusmand Christoffer Poulsen og H af Wandløs, Tjenestekarl Søren Rysberg og Tjenestepige Miette Kirstine Poulsdatter, samt Skrædderpige Ane Barbara, Pige Ane Poulsdatter tjenende i Skikkild i Weirum bar Barnet.
d 14 April 1820 Mette Laustdatter d 21 May 1820 i Fousing Kirke Huusmand Laust Pedersen Søegaard og Hustru Ane Poulsdatter af Kirkebol i Fousing. Gaardb. Christen Olesen og H. af Skræddergaard i Fousing. Gaardb. Christen Poulsen i Idom og Datter Mette Katrine. Skolelærer Christian Peiter og Søn Niels. Skrædderpige Ana Barbara af Fovsing bar Barnet.
1820 d 6 Sep Mette Kirstine Lausdatter d. 15 Octb 1820 i Fousing Kirke Gaardb. Laust Pedersen og Hustru Christiane Cecilia Jensdatter af Dahl i Fousing. Gaardb. Henrich Pedersen fra Hurum hvis Hustru bar Barnet. Gaardb Mads Skadborg og H. Gaardb Søren Dahl og Hustru alle af Fousing.
d 23 Febr 1821 Birgithe Katharine Sørensdatter d. 15 April 1821 i Fousing Kirke Gaardb. Søren Iversen Dahl og Hustru Mette Kirstine Madsdatter af Sønder Dahl i Fousing. Gaardb Frands Bierre og Hustrue, Gaardb Laurids Dahl og Hustrue, Gaardb Mads Skadborg. Tjenestepige Mette Iversdatter bar Barnet.
1821 d 24 Martz Christiane Jørgensdatter Daab publiceret i Fousing d 23 April 1821 Gaardb Jørgen Danielsen og Hustru Karen Christensdatter af store Stadsberg i Fousing. Gaardb. Laurids Seiberg og Søn. Pige Ane Christensdatter og Broder Berthel Christensen af Lille Stadsberg i Asp, Tjenestepige Maren Pedersdatter fra Seiberg bar Barnet.
1822 d 3de April Ane Margrethe Hjemmedøbt d 4de April 1822
Daaben Conf i Kirken d. 27de May 1822
Gaardb. Christen Jensen og Hustru Birgitte Cathrine Christensdatter af Fousinggaard Gaardbruger fra Wejrum Peder Skous Kone bar Baarnet. Gaardbr. Anders Jacobsen og And. Kirkegaard fra Fousing. Gaardb Jens Sørensen i Øster Ølbye, Pigen Ane Christensdatter.
1822 d 30te November Johanne Hjemmedøbt d 30te Novbr 1822. Daaben publ i Kirken d. 22de Decbr 1822. Ugift Kvindemenneske Mette Kirstine Poulsdatter udlagt til Barnefader Willads Njelsen af Hummelmoshuus i Hjerm Sogn. Skrædderpige Ane Barbara bar Barnet. Kirsten Marie i Kirkeboel, Povl Vandløs Døtre Ane og Ane Marie. Husmand Christopher Vandløs og Ungkarl Ole Nielsen fra Berg i Fousing.
d 10de April 1823 Maren Hjemmedøbt d. 12de April Søren Nielsen Dahl og Hustrue Johanne Marie Christensdatter i Nørredahl. Lars Dahls Hustrue Christiane, Christen Jensen Fousinggaard og Hustrue. Christen Bak. Jens Naursgaard. Lars Dahl.
d. 21de May 1823 Mette Kirstine d. 21de May 1823 Hjemd.
D. c. i Kirken den 24de August 1823.
Christen Olesen og Hustrue Karen Jespersdatter i Skræddergaard i Fousing. Lars Dahls Hustru Chistiane. Lars Dahl og Tjenestekarl David. Mads Skadborg, Anders Kirkegaard og Pige Ane. Tvillingbarn
d. 16 Januari 1824 Maren Hjemmedøbt d. 17 Januari 1824. Daab conformeret i Fovsing Kirke den 21. Martz 1824. Gaardb Laurids Christiansen og Hustru Else Njelsdatter af Westerkjær i Fousing. Pige Ane Marie af Westerkjær i Fovsing. Gaardb Laurids Seiberg og Søn Ole. Gaardb Peder Munksgaard og Hustru af Asp.  

 

 

 

1825 d. 28de Jan Maren Pedersdatter Hjemmedøbt d. 28de Jan. 1825. Daab publ den 4de April 1825 Peder Pedersen og Hustrue Lene Kathrine Smith i Lyskjær. Jens Naursgaard, Anders Sørensen og Hustrue Kjerstin Lauridsdatter i Smærbaarre, Christen Pedersen Dahl og Christopher Dahl, Dorthe Jacobsdatter, Tjenestepige fra Holstebro bar Barnet.
1825 d 15de Februar Kirsten Marie Pedersdatter Hjemmedøbt d. 15de Februar 1825. D. publ. den 4de April 1825. Indsidder Peder Jensen Nøyehuus og Hustrue Anne Poulsdatter i Buskboel. Anders Mye i Resen og Hustrue Zidsel Marie som bar Barnet. Huusmand Povl Mortensen i Ølbye, Mikkel Christenen i W. Ølbyegaard. Pige Johanne Sørensdatter, Nørdal, Tjenestepige Maren Kyndesdatter fra Ø. Ølbye.
1825 d. 11te August Anne Marie Clemensdatter Hjemmedøbt den 11te August 1825. D. publ. den 25 Septbr 1825. Huusmand Clemmen Christensen og Hustru Margrethe Pedersdatter. Væverpige Karen Pedersdatter Krog bar Barnet, Gmd. Mads Gade, Peder Store Lyskjær, Willads Lund, Tjenestekarl Jørgen i Fædam, Tjenestepige Mette Marie Clemmensdatter i Bjerg i Fousing.
1827 d. 22 Januar Johanne Nielsdatter Hjemmedøbt d. 23 Jan 1827 Moderen Anne Poulsdatter i Wandløsehuus og udlagte Barnefader Niels Christian Jensen, tjenende i Siirgard i Siir Sogn.   Tvillinger, som døde inden Daabens Publiqation.
1827 d. 22 Januar Anne Kirstine Nielsdatter Hjemmedøbt d. 23 Jan 1827 Moderen Anne Poulsdatter i Wandløsehuus og udlagte Barnefader Niels Christian Jensen, tjenende i Siirgard i Siir Sogn.   Tvillinger, som døde inden Daabens Publiqation.
1827 d. 13de May Christiane Nielsdatter Hjemmedøbt den 14de May 1827, D. pbl. d. 15de Juli 1827 Gaardmand Niels Iversen og Hustru Maren Graversdatter i Skadborg Forpagter David Jeppesen i Ølbye Pgd, hvis Hustrue bar Barnet. Tjenestepige Anne Jensdatter af Buur Sogn. Gmd Søren Iversen og Frands Bjerg, og Hmd Mads Skadborg af Fousing.  

 

 

 

 

 

d. 17 July Anne Margrethe Madsdatter Hjemmedøbt den 18 July 1827. D. publ. den 12te Octob 1827 Mads Christensen Gade og Hustru Karen Andersdatter i Fædam Gmd. Mads Gades Datter Anne Marie bar Barnet. Huusmand Ole Gade fra Humlum, hans Døtre Maren og Anne, Ungkarl Jens Andersen i Fousing, Tjenestekarl Christen Olesen Gade fra Veirum, og ungkarl Knud Wosgaard (Vognsgaard?) fra Humlum Sogn.
1828 d. 23de Sept. Maren Andersdatter Døbt i Kirken den 12 October 1828 Gmd Anders Sørensen og Hustrue Kirsten Laursdatter i Smærbaare. Gaardmd. Søren Huld i Gimsing, hvis Kone bar Barnet. Gmd. Jens Naursgaard og Kone Mette i Fousing. Gmd Lars Odde fra Struer, Skipper Jens Christian Stougaard ibild.
1828 d. 19de November Mette Christensdatter Hjemmedøbt (formedelst Sygdom) den 23de November 1828. D. publ. 26de December 1828. Smed Christen Nielsen Estrup og Hustru Ane Christens Datter i Kirkegaardhuus. Gmd Christen Jensen Fousinggaard og Datter Kirsten, som bar Barnet, Gmd Christen Olesen Skræddergaard og Datter Anne Kirstine, Huusmd Anders Kirkegaard alle af Fousing.
1829 den 25 Martz Ane Christine Christensdatter Døbt d 1ste April i Kirken Ungkarl Christen Pedersen fra Lunbye i Weirum Sogn og Pigen Maren Christensdatter i Fousing. Hmd Christen Kirkegaard og Hustru Ane Christensdatter som bar Barnet. Grm Christen Jensen Fousinggaard og Pigen Kirsten Christensdatter og Tjenestekarl Knud Christensen.
3de July Kirsten Marie Rysbjerg 17de Juli 1829 Jens Madsen Magaard i Bøvling Sogn og Moderen ugift Fruentimmer Mette Kirstine Poulsdatter i Rysbjerg Hmd Christopher Vandløs og Hustru Inger Olesdatter, som bar Barnet, og Søren Sørensen Rysberg og Pige Ane Marie Poulsdatter.
1830 12te April Marie Vesterkjær d 25de April 1830 i Kirken Lars Christensen Vesterkjær, Grmd i Fousing og Kone Else Nielsdatter. Gaardb. Jørgen Stadsbjerg og Hustru Karen Christensdatter som bar Barnet; Gaardb. Lauritz Seiberg og Søn Niels og Datter Mette - alle af Fovsing.
26de Maj Christiane Christensen 30te Maj 1830 i Kirken Christen Nielsen Hmd i Kirkegaard og Hustrue Ane Christensdatter Christen Jensens Enke i Fovsinggaard bar Barnet. Aftægtsmand Anders Kirkegaard, Tjenestekarl Christian Sørensen, Huusmand Niels Larsen af Faberg og Pigen Else Marie Christensdatter.
d 30te Januar 1831 Kirsten Marie Clemmensdatter d 6de Februar i Kirken Huusmd. Clemmen Christensen og Hustru Margrethe Pedersdatter i Kjelberghuus i Fovsing Sogn. Gaardb. Mads Gades Datter Ane Marie bar Barnet; Tjenestepige Karen Knudsdatter af Bak i Fovsing, Ungkarl Godske Christensen Bak, Gaardb. Niels Christensen fra Linde i Asp.
d 2den Maj 1831 Ane Marie Andersdatter d. 12te Juni i Kirken Ugift Fruentimmer Cathrine Willadsdatter Lund indtinget i Høihuus. Til Barnefader udlagdes Anders Chr. Christiansen Kallesøe fra Fovsing. Pigen Ane Dorthe Lauridsdatter fra Gudum bar Barnet. Gaardb. Søren Iversen, Thue Christensen fra Øreveile og Ungkarl Niels Jensen Naursgaard, alle af Fovsing, fremtrådte efter anmodning som Daabsvidner. Dette barn blev født i Gimsing Sogn; men da Moderen her var forsørgelsesberettiget, afhentet her til Sognet og her indtinget.
d 28de Juni 1831 Zidsel Nielsdatter d. 28de Juni Hjemme Skrædder Niels Christian Christensen i Rysberghuus og Hustru Christiane Pedersdatter NB Blev i Præstens Fraværelse døbt af Pastor Lund i Veirum. Døde 2 Dage efter.
d. 29de Juli 1831 Karen Olesdatter d. 31te Juli i Kirken Indsidder og Væver Ole Nielsen Skræddergaard og Hustru Bodil Kirstine Andersdatter i Buskboel i Fovsing. Huusmd. Henrich Madsens Kone Ane Barbara Nielsdatter bar det; Huusmanden Henrich Madsen i Kjellerhede og Niels Blæsmark i Veirum og Ungkarl Ole Peder Christensen Skræddergaard.  
d 18de August 1831 Ane Cathrine Pedersdatter Lyskjær d 21 August hjemme. D 2den Oktober i Kirken. Huusmand Peder Pedersen og Hustru Lene Cathrine Smith i St. Lyskjær. Indsidder Christen Pedersens Kone i St. Lyskjær bar Barnet; Gaardb. Jens Naursgaard, Gaardb. Anders Sørensen og Hustru af Fousing. Ungkarl Christoffer Pedersen i St. Lyskjær og Pigen Ane Dorthea Pedersdatter.
1832 d 17de Januar Ane Marie Andersen d. 19de Januar hjemme. D. 25de Martz i Kirken. Gaardb. Anders Sørensen og Hustru Kirsten Larsdatter i Smærbaare i Fousing. Pigen Maren Larsdatter af Ølbye, Gaardb. Jens Naursgaard af Fousing, Gaardb. Jens Sørensen af Østre Ølbye og Kone, Boelsmand Peder Dahl og Hustru af St. Lyskjær, Peder Liisbjerg af Lille Lyskjær.
d 4de Juni 1832 Mette Cathrine Pedersdatter Lyskjær d. 17de Juni Hjemme, d. 8de Juli i Kirken. Huusmand Peder Madsen i Lyskjærhuus og Hustru Mette Johanne Jensdatter Forpagter Anders Christensen i Fædam, hvis Kone bar Barnet, Gaardb Anders Sørensen og Hustru, Gaardb Niels Skadborg - alle af Fousing, og Tjenestekarl Knud Jensen fra Nørbye.
d. 17de Juli Maren Johannesen d. 18de Juli hjemme. D. 9de September i Kirken Huusmand Johannes Gregersen og Hustru Johanne Margrethe Jensdatter i Hallundsbjerg. Christian Odde af Lille Nørbye i Asp, hvis Kone bar Barnet, Peder Dahl i St. Lyskjær, Gaardb. Anders Sørensen og Hustru, Hørbinder Jens Lensbjerg - alle af Fovsing.
d. 24de August Christiane Vandløs d. 9de September i Kirken Ugift Fruentimmer Ane Marie Poulsdatter i Vandløs. Til Barnefader udlagdes Tjenestekarl Hans Madsen af Gudum. Huusmand Søren Rysbjergs Kone fra Gudum bar Barnet. Ungkarl Peder Christensen og Peder Pedersen Vandløs og Pigen Mette Kirstine Poulsdatter, tjenende i Vejrum.
d 25de October Zidsel Marie Nielsen d 26de October hjemme. D. 26de December i Kirken Skrædder Niels Christian Christensen og Hustru Christiane Pedersdatter i Rysbjerghuus. Pigen Ane Johanne fra Tørvebjerg i Ølbye bar Barnet, Forpagter Anders Christensen i Fædam i Fousing, Væver Anders Christian fra Maabjerg. Huusmand Christoffer Pedersen Find fra Veirum, Gaardmand Niels Hansen Trædeknold fra Fousing.
d. 16de Januar 1833 Else Martine Hartvigsen d. 17de Januar hjemme, d. 4de April i Kirken Gaardb. Hartvig Bolesen og Hustru Maren Poulsdatter i Krog. Møller Poul Schou af Kjærgaards Mølle hvis Kone bar Barnet, Gaardb. Christen Olesen og Søn Ole Peder af Skræddergaard, Søren Nør Dahl og Søn Niels, Gaardb. Christen Rogberg og Hustru og Gaardb Jens Christian Mølbjerg.
d. 19de Februar 1933 Birthe Marie Christensen d. 20de Februar hjemme, d. 4de April i Kirken. Smed og Huusmand Christen Nielsen og Hustrue Ane Christensdatter i Kirkegaard. Pigen Christine Christensdatter af Øster Fousinggaard bar Barnet; Gaardb. Thomas Piilgaard, Niels Andersen af Vester Fousinggaard, Tjenestekarl Christen Mortensen ibid, Tjenestekarl Christen Sørensen Nørdahl og Pigen Ane Christensdatter af Skræddergaard.
d. 26de Marts 1833 Ane Kjeldsen d. 27de Marts hjemme. d. 5te April i Kirken Moderen: Maren Andersdatter i Nøglegaard. Til Barnefader udlagdes Tjenestekarl Kjeld Christensen tjenende i Moesgaard i Veirum Sogn. Pigen Ane Andersdatter bar Barnet, Gaardb Jens Andersen af Nøglegaard, Huusmand Laurids Christensen og Hustrue fra Faberg og Huusmand Niels Jensen af Gjemsing.
d 9de April Mariane Olsen d. 10de April Hjemme, d. 5te Maj i Kirken. Indsidder og Væver Ole Nielsen og Hustrue Bodil Kirstine Andersdatter i Buskboel. Pigen Ane Kirstine Andersdatter fra Gjimsing bar Barnet, Huusmand Niels Blæsmark fra Veirum, Huusmand Henrich Madsen fra Fousing, Tjenestekarl Christen Skadborg i Krog og Pige Else Andersdatter.
d. 13de Mai En dødfødt Pige Forpagter Anders Christensen og Hustrue Maren Larsdatter i Fædam.
d. 14de September Johanne Margrethe Nielsen d. 15de September hjemme, d. 13de October i Kirken Gaardb. Niels Lauridsen og Hustrue Ingeborg Nielsdatter af Seiberg i Fousing. Pigen Mette Lauridsdatter af Maaberg, Gaardb. Laurids Seiberg fra Maaberg, Gaardb. Peder Skjød af Veirum, Gaardb. Ole Wium af Gudom, Gaardb. Jørgen Stadsberg af Fousing, Ungkarl Anders Lauridsen.
den 6 Januar 1834 Dorthea Maria Steffensen Den 19 Januari i Kirken Tjeneste Pige Zesil Kirstine Anders Datter Indsidder i Fousing, udlagt Barnefader Tjenestekarl Steffen Jørgensen i Holstebro Pigen Kirstine Sørensen i Fousing bar Barnet, Tjenestepige Karen Laurisen, Gaardb Anders Smærbaar, Gaardb Jens Christian Lyskjær, Ungkarl Peder Lauritsen Dahl, alle af Fousing Sogn 19,193
den 12 Marts Bodil Maren Pedersdatter Lyskjær den 12 Marts hjemme, i Kirken den 25 April 1834 Huusmand Peder Madsen og hustru Mette Johanne Jens Datter af Lyskjærhuus Gaardb Niels Skadborg og hustru Maren bar Barnet, Gaardb Anders Sørensen og hustru Kirsten, Gaardb Anders Christensen Fædam, Gaardb Jens Jensen Lyskjær, Tjenestekarl Knud Jacobsen i Asp 20,193
den 25 April Christiane Johannesen d 27 April hjemme, i Kirken den 6 Juli Huusmand Johannes Gregersen og hustruen Johanne Magrethe Jens Datter i Hallundsberg Tjenestepige Ane Kirstine Pedersdatter bar Barnet, Gaardb Anders Sørensen og hustru Kirsten Lauris Datter af Fousing, huusmand Jens Pedersen af Lensberg i Fousing, Ungkarl Jacob Chr. Pedersen i Weirum 23,193
den 2den Juli Johanne Andersen d 2 Juli hjemme, i Kirken den 10 August Gaardb Anders Christensen og hustru Maren Lauris Datter af Fædamgrd i Fousing Huusmand Peder Lille Lyskjær og hustru Mette Johanne Jensdatter bar Barnet, Jnes Peder Lyskjær, Niels Christian Rysberg og hustru Christiane Povls Datter, ungkarl Lauris Christensen af Resen. 88,195
den 12 August Ane Kierstine Madsen den 24 August i Kirken Huusmand Mads Thomasen og hustru Maren Jørgensdatter i Trædeknoldhuus i Fousing Sogn Tjenestepigen Else Marie Jørgens Datter bar Barnet, Gaardb Peder Christian Melberkil i Asp, Gaardb Jens Andersen i Nøglg, Ungkarl Christen Lille Stadsberg i Asp, Ungkarl Daniel Jørgensen Stadsberg. 92, 196
den 28 August Karen Christensen den 26 October i Kirken Indsidder i Trædeknoldhuus i Fousing Christen Jensen og hustru Ane Christensdatter Huusmand Niels Christensen og hustru Christiane Pedersdatter bar Barnet, huusmand Mads Thomasen Trædeknoldhuus, Ungkarl Søren Olesen Qvismark 96,95