Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Nr Dødsdagen Begravelses-
dagen
Den Dødes For og Tilnavn Stand, Haandtering og Opholdssted, samt hans Fødested og hans Faders eller, hvis han er uægte født, hans Moders Navn, forsaavidt disse sidste oplysninger kune erhverves. Alder Anmærkninger
1878
1 15de Mai 19de Mai Johannes Grejsen Almisselem af Fousing, Enkemand. Født i Vejrum. 75
2 10de Juni 16de Juni Chresten Axel Pedersen Søn af Indsidder Peder Chr. Pedersen af Fousing. Født Sammesteds. 1 Aar
3 14 Septbr 20 Septbr Miller Sørensen Huusmand og Ægtemand i Sejbjerghus. Født i N. Nissum 54
4 11 Desbr 19 Desbr Niels Christian Jensen Enkemand og Aftægtsmand af Hallunsbjerg. Født i Gudum 75
1879
1 12 Septbr 21 Septbr Marinus Pedersen Søn af Husmand Niels Pedersen af Sejbjerghus. Født Sammesteds. 3 Timer
2 17 Desbr 26 Desbr Niels Sørensen Ægtemand og Gaardmand i Sønder Fousinggaard. Født i Fousing. 60 Aar
1880
1 10 April 18 April Søren Olesen Søn af Husmand Niels Olesen af Lille Lyskjær. Født Sammesteds. 17 Dage
2 3 Septbr 10 Septbr Niels Lauridsen Ægtemand og Aftægtsgaardmand i Sejberg. Født Sammesteds. 76 Aar
1881
1 23 Januar 1 Februar Peder Christensen Bjerg Gmd. Frands Christensen Bjergs Søn af Bjerg 7 ½ Maaned
3 April 10 April Mourits Mouritsen Ugift Tjenestekarl i Munksgaard i Asp, Søn af Hmd Erik Mouritsen i Fousing, født i Møborg. 16 Aar Død i Asp.
2 9 April 18 April Anders Sørensen Enkemand og Aftægtsmand for Gmd. Søren Andersen i Smørbore. Født i Øster Ølby. 86 Aar
3 23 April 1ste Mai Christen Mouritsen Søn af Husmand Erik Mouritsen i Fousing. Født i Fousing. 5 Aar
4 14 Septbr 23 Septbr Jens Christensen Pedersen Søn af Smed og Husmd. Christen Pedersen af Østerbakhus. 13 Aar
5 28 Septbr 5 Oktbr Mads Christian Poulsen Østergaard Enkemd. og Aftægtsmand for Niels Skjød i S. Fousinggaard. 87 Aar Født i Gjettrup i Thyland.
2 Oktbr i Gudum 9 Oktbr Christian Markus Ramskov Huusmand af Enghus i Gudum. 69 Aar Attest for Dødsfaldet anmeldt for Skifteretten i Lemvig af 8/10 81
Begravelsen tilmeldt Sognepræsten i Gudum 5/10 81
7 3die Novbr 11 Novbr Christen Christensen Pedersen Søn af Smed og Husmand Christen Pedersen af Østerbakhus. Født Sammesteds. 13 Aar
1882
1 2 Maj 7 Maj Christen Marius Christensen Blikkenslager Christian Christensens Søn af Nøragerhus, født i Lime i Salling. 5 Aar
2 17 Maj 26 Maj Niels Christian Nielsen Søn af Husmand Niels Stokholm Christensen af Stadsberghus. Født i Fousing. 4 Aar
3 1 Juni 4 Juni Dødfødt Søn af Gmd Laust Nielsen Gade af Fousing.
4 22 Aug 27 Aug Dødfødt Søn af Hmd Poul Kristian Pedersen af Fousinggaards Hedehus.
21 Oktbr i Gudum 27 Oktbr Godske Kristian Martinus Godskesen Søn af Husmand Christen Godskesen af Serup Enghus i Gudum 6½ Aar
5 29 Novbr 10 Desbr Peder Nielsen Søn af Gmd. Laust Lind Nielsen af Vesterkjær, født Sammesteds. 4 Dage
1883
1 9 Marts 14 Marts Iver Pedersen Krog Ungkarl og Fattiglem. Født i Fousing. 22 Aar
21 Marts i Gudum 29de Marts Kristian Markus Godskesen Søn af Hmd. Kristen Godskesen af Serup Enghus i Gudum. ½ Aar
2 27 Maj 3 Juni Karl Frederik Johannes Nielsen Gaardmand Laurits Nielsens Søn af Gade; født Sammesteds. 3 Aar
3 21 Juni 28 Juni Kristen Henriksen (Knak) Drejer og Aftægtsmand i Hallundsbjerg; født i Vejrum. 69 Aar
4 22 Desbr 26 Desbr Dødfødt Søn af Fruentimmer Johanne Johansen af Fousing.
1884
1 16 Jan 20 Jan Karl Frederik Johannes Nielsen Søn af Gmd. Laust Nielsen af Gade, født Sammesteds. 4 Maaneder
2 21 Jan 27 Jan Jens Frederik Laustsen Skov Ægtemand og Husmand af Pilgaardhus. Født i Nørup. 51 Aar
3 29 Jan 3 Februar Peder Nielsen Søn af Gaardmand Laust Lind Nielsen af Vesterkjær født Sammesteds. 25 Dage
4 21 Febr 24 Febr Dødfødt Søn af Indsidder Søren Lauritsen (Brohus) af Olesminde.
5 12 Juni 17 Juni Søren Pedersen Krog Ungkarl og Skræddersvend i Krog, søn af afdøde Skrædder Peder Thomsen, født i Krog. 19 Aar
6 25 Juni 29 Juni Sakarias Dal Sakariasen Søn Gmd Kristen Sakariasen af Meldal, født sammesteds. 1½ Maaned
7 12 Juli 18 Juli Niels Nielsen Søn af Husmand Christen Nielsen af Sønder Fousinggaards Hus, født Sammesteds. 1 Aar
8 7 Aug 13 Aug Jens Kristian Jensen Enkemand og Aftægtsmand i Lyskjær. Født i Ølby. 80 Aar
9 25 Aug 29 Aug Anders Nielsen Ægtemand og Gaardmand i Nørdal. Født i Fousing 39 Aar
1885
1 23 Febr 1ste Marts Mads Hedegaard Nielsen Ugift; Søn af Husmand Jens Nielsen af Vesterkjærhus; født Sammesteds. 1 Aar
1886
1 10 Februar 19 Februar Marinus Poulsen Søn af Hmd. Jakob Poulsen af Vesterkjærhus. Født Sammesteds. 1 Aar
2 4 Marts 12 Marts Jens Christian Nielsen Søn af Afdøde Gmd. Anders Nielsen og aftægsmandens Hustru Ane Dorthea Jensen af Nørdal. Født Sammesteds. 3 Aar
1887
1 28 Januar 4de Februar Ejnar Senius Jørgensen Søn af Ugift Fruentimmer Lovisa Kristina Lasson af Vejhus. Født Sammesteds. 4 Maaned
2 9 Juni 16 Juni Ole Madsen Gade Ægtemand og Husmand i forhenv. Degnebolig. Født i Fousing. 69 Aar
3 9 Desbr 19 Desbr Rasmus Jensen Søn af Hmd. Jens Kristian Jensen af Pilgaardhus. Født Sammesteds. 3 Uger
1888
1 5te April 13 April Peder Pedersen Lilleør Knudsen Ægtemand og Indsidder i Sønder Fousinggaardhus. Født i Bøvling. 27 Aar
2 30 Septbr 7 Oktbr Laust Nielsen Søn af Knud Kristen Nielsen af S. Fousinggaardhus. Født sammesteds. 1 3/4 Aar
1889
1 30 Juni 4 Juli Niels Christian Nielsen Uægte Søn af Nielsine Kathrine Nielsen i Pleje hos hmd Jakob Jepsen af Stadsberghus. Født i Fousing. 3 Maaneder
2 3 Septbr 7 Septbr Christen Axelsen Aftægtshmd. i Stadsberghus. Født i Linde. 74 Aar
3 23 Oktbr 1 Novbr Peder Johannes Jørgensen Søn af Indsidder Jørgen Peder Jørgensen af Stadsberghus. Født i Fousing. 4 Md.
4 29 November 8 Desbr Ole Nielsen Aftægtshusmand i Lille Lyskjær. Født i Fousing. 87 Aar
1890
1 20 Jan 29 Januar Jens Andersen Ægtemand i Nøglgaard (Gift). Født i Fousing. 86 Aar
2 14 April 22 April Laust Klemmensen Ægtemand og Husmand i Rysberg. Født i Hjerm 64 Aar
3 19 April 27 April Rasmus Jensen Søn af Husmand Jens Kristian Jensen af Pilgaardhus. Født i Fousing. 1 ½ Aar
4 17 Maj 22 Maj Niels Skjød Christensen Husmand i Fousing. Født i Fousing. 74 Dødsattest af 21/5 -Skifteretsattest af 20/5.
Brystbetændelse
5 4 August 10 Aug Mads Laursen Søn af Gaardmand Niels Laursen af St. Stadsberg. Født i Ølby. 13 Aar Dødsattest af 8/8; Skifteretsattest af 5/8.
Hjernebetændelse
1891
1 10 Oktbr 18 Oktbr Rasmus Jensen Søn af Husmand Jens Kr. Jensen af Pilgaardhus. Født i Fousing. 10 Md. Lungesygdom
Dødsattest 17/10
Skifteretsattest 13/10