Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Døds-
faldets Aar
Dødsdagen Begravelsesdagen Den Dødes For- og Tilnavn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Hvor anført i det alm. Jevnf.Reg. Anmærkninger
1863
3. April 12. April Laurs Laursen Søn af Indsidder Christen Laursen på Faarvang ? nær Aarhus, hvis Hustru og Datter opholder sig i Fousing. 7 uger 22-22
10. Mai 17. Mai Et dødfødt Drengebarn Søn af Gm Niels Sørensen af S. Fousinggaard
17. Juli 24. Juli Laust Henriksen Ungkarl og Tømrer af Kjellerhede i Fousing, født der, Lutheran, far Henrik Madsen 28 Aar 22-5
1864
28 Januar 5 Febr Henrik Madsen Aftægtsmand af Kjellerhede i Fousing, født der, Lutheran, far Mads Henriksen 61 Aar 16-7
19 Septbr 27 Septbr Jens Tang Nielsen Søn af Niels Christian Jensen af Rogbjerg i Fousing, født der den 3. Novbr 1848. 18-22
1865
13. Januar 18 Januar Hans Christian Olesen Tjente i Fædam i Fousing, gift, født i Grurup i Thy, Lutheran, far Ole Larsen. Over 37 Aar, f. 2/11 1827 16-9 Hængte sig. Begravet paa Kirkegaarden med Jordpåkastelse efter tilladelse af 16 s.m.
21 Marts 29 Marts Et dødfødt Drengebarn Søn af Laurids Nielsen af Seibjerg i Fousing
21 August 27de August Thomas Pedersen Krog Søn af Gm. Peder Thomsen af Krog i Fousing 11 Aar 38-3 Den ondartede halssyge.
16de Septbr 21de Septbr Jacob Jensen Tjenestekarl af Meldal i Fousing, Født i Slesvig, Faderen hedder Anders Jensen 18 Aar 108-19 Døde ved hængning. Begravet paa Kirkegaarden med Jordpaakastelse med Amtets Tilladelse af 18. s.m.
27de Septbr 5 Oktober Godske Christensen Aftægtsmand i Buskboel i Fousing, født der, Faderen hed Christen Godskesen. 57 Aar 14-2 Begravelsen blev senere forandret til og fandt sted den 1ste October
1866
25de Marts 30te Marts Ole Peder Christensen Gaardmand og Sognefoged af Skræddergaard i Fousing, født der, Lutheran, far Christen Olesen 51 Aar 28-8
21de Mai 27de Mai Et dødfødt Drengebarn Søn af Gm. Lauritz Nielsen af Seibjerg i Fousing
3 Juni 10de Juni Christen Møller Nielsen Søn af Gm. Niels Peder Thomsen af Stadsbjerghuus i Fousing 2 Aar 100-9
11 Juli 15 Juli Anton Poulsen Søn af hm Peder Christen Poulsen af Fousing 3 Aar 96-23
5te Octbr 14 Octbr Et dødfødt Drengebarn Søn af Ole Peder Christensen af Skræddergaard i Fousing.
1867
den 15 Januar den 25 Januar Jens Jensen Gaardeier af Nygaard (parcel af Nøgelgaard i Fousing). Født i Nøglgaard 28 Aar 204-2 i den gamle Kirkebog Død af den ondartede Halssyge
den 23de Februar den 3de Marts Laust Frølund Jensen Søn af Gaardmand Jens Jensen af Store Lyskjær 10 Maaneder 22-24
den 24de Februar den 3de Marts Jens Christian Jensen Søn af Gaardmand Jens Jensen af Store Lyskjær 10 Maaneder 108-21
den 3de Mai den 12te Mai Axel Peder Christensen Søn af Huusmand Christen Axelsen i Stadsbjerghuus 10 Aar 96-9
1868
d. 28de August d. 3de September Lauritz Borch Rosenberg Lauritzen Huuseier i Høihuus i Fousing Sogn 69 3/4 Aar 74-2
d. 31te August d. 6 September Henrich Christensen Søn af Huuseier Christen Henriksen (Knak) Fousing. 21 3/4 Aar 16-6
d. 26de October d. 1 November Christen Pedersen Lundby Søn af ugift Kirsten Christensen i Skræddergaardhuus 6 ½ Maaneder 100-1
d. 7de November d. 13de November Et dødfødt Drengebarn Søn af Indsidder Ditlev Vilhelm Jensen
1869
d. 28de Mai d. 6 Juni Ikke døbt Søn af ugift Ane Margrethe Knudsen opholdende sig for tiden hos Niels Andersen i Fousing 4 Dage
1870
d. 5 Februar d. 13 Februar Dødfødt Søn af Gaardmand Niels Stokholm Christensen i Stadsbjerghuus
d. 5 Mai d. 13de Mai Marinus Jacobsen Feldborg Søn af Hmd. Jacob Christensen Feldborg i Fousing (Piilgaardhuus) 13 3/4 Aar 122-19
d. 2 September d. 4 September Christen Ravn Gift Huusmand paa Smørborde Mark i Fousing. Født i Resen 68 Aar 136-2 Omkom i sit brændende Huus
d. 11 December d. 18 December Christen Rysbjerg Gift Huusmand i Leergravhuus i Fousing Sogn. 41½ Aar 136-3 Omkom ved at Isen paa Kilen tæt under Land brast under ham.
1871
d. 30 Januar d. 7 Februar Sacharias Christensen Gift Gaardmand i Søndadal Fousing, født i Ølby Sogn 53½ Aar 132-5
d. 4 April d. 10 April Niels Christian Christensen Gift Huusmand i Leergravhuus i Fousing, født i Veirum Sogn 71 Aar 124-1
d. 17 April d. 25 April Peder Madsen (Lisberg) Gift Aftægtsmand i Lille Lyskjær, født i Dybe Sogn. 73 1/4 Aar 82-17
d. 18 Oktober d. 25 Oktober Jens Peder Kamstrup Gift Huusmand i Skræddergaard Mark, født i Nørre Nissum Sogn 42 Aae 110-12 Omkom ved at Jorden i en Brønd skred under ham.
d. 22 November d. 26 November Kristen Hedegaard Lauridsen Søn af Hmd. Laurids Sørensen i Sønder Fousinggaardhus 16½ Aar 116-17
1872
25 April 30 April Zacharias Petersen Søn af Huusmand Peter Thomsen af Fousing, født i Fousing 5/6 Aar 48-2 Født i Fousing
29 April 6 Mai Niels Christian Jensen Aftægtsmand (ugift) i Nauersgaard, født i Fousing 70 124-2 Født i Fousing
1873
10 Januar 19 Januar Dødfødt Søn af Fruent. Johanne Marie Jensen i Fousing 8-12
10 Februar 16 Februar Thue Christensen Aftægtsmand, Enkemand, Nørre Ørvejle 89 38-7 Født i Fousing
1 September 7 September Peter Christian Mortensen Søn af Tjenestekarl Jens Mortensen af Fousing, født i Fousing 7 Uger 128-2 Født i Fousing
1874
14 August 20 August Godske Christian Pedersen Gaardmand Poul Chr. Pedersens Søn i Nørre Fousinggaard 4 timer 14-4 Født i Fousing
12te Octbr 18 Octbr Jens Nielsen Gaardmand N. Nielsens Søn i Lensberg 3 Maaneder 110-19 Født i Fousing
1875
20 Marts d. 25 Marts Chresten Pedersen Dahl Huusmand i Fousing (gift) 76 Aar 136-16 Født i Fousing
5 Mai 9 Mai Marinus Nielsen Gaardmand Niels Nielsens Søn i Lensberg 2 Aar 142-14 Født i Naur
18 Mai 23 Mai Jens Andersen Jensen Gaardmand Anders Jensens Barn i Nøglgaard 6 Uger 110-21 Født i Fousing
1876
27 Juni 2den Juli Niels Christian Jensen Aftægtsgaardmand i Nørdal (gift) 63 Aar 124-10 Født i Gimsing
28de Juli 6 August Marinus Chrestensen Bjerg Gaardmand Frants Chrestensen Bjergs Søn i Fousing 3½ Maaned 142-21 Født i Fousing
1ste August 6 August Mads Henriksen Husmand i Fousing (Gift) 49 Aar 149-29 Født i Fousing
22de August 27de August Niels Jensen Naursgaard Gaardmand i Naursgaard (ugift) 76 Aar 124-100 Født i Fousing
4 October 8 Octbr Andreas Nielsen Husmand i Fousing gift 69 Aar 172-22 Født i Meirup
5 Desbr 10de Desbr Andreas Chrestensen Pedersen Husmand Chresten Pedersens Søn i Fousing 1 Aar 172-23 Født i Fousing
30 Desbr 7de Januar 1877 Peder Andersen Krog Husmand i Fousing (gift) 49 Aar 128-13
1877
9de Januar 14de Januar Corth Pedersen Søn af Indsidder Anders Pedersen, Fousing 9 Aar 132-26 Født i Seislev, Mors. Skarlagensfeber
29 Jan 4de Febr Niels Naursgaard Pedersen Søn af Gaardmand Anders Pedersen i Naursgaard 14 Uger 124-12 Født i Fousing
1 Februar 6 Februar Carl Julius Lauritzen Søn af Husmand Peder Lauritzen i Fousing 5 Maaneder 136-93 Født i Fousing
5te Februar 10de Februar Chresten Jensen Søn af Indsidder Chresten Nielsen  Fousing 4 1/3 Aar 138-24 Født i Ølby
23de Febr 28de Febr. Carl Jensen Søn af Husmand Jens Chrestensen i Stasbjerghus 8 aar 138-25 Født i Fousing
1ste Marts 11 Marts Chresten Larsen Chrestensen Søn af Gaardmd. Peder Christian Christensen i  Raabjerg 1 Aar 138-26 Født i Fousing
13 April 19 April Chresten Simonsen Søn af Gaardmd. Peder Chr. Simonsen 5½ Aar 138-27 Født i Fousing
14 April 19 April Chresten Julsgaard Chrestensen Søn af Huusmand Chresten Smed Chrestensen 2 Aar 138-28 Født i Fousing
15 April 22 April Anders Chrestensen Søn af Peder Chr. Chrestensen i Raabjerg 2½ Aar 172-26 Født i Fousing
4de Mai 10de Mai Chresten Pedersen Søn af Indsidder Peder Christen Pedersen i Fousing 1½ Aar 138-29 Født i Fousing
8 Novbr 15 Novbr Peder Thomsen Huusmand i Krog i Fousing (gift) 56 Aar 128-16 Født i Nissum
24de Novbr 30 Novbr Carl Frederik Joakim Schumacker Gaardejer i (Fousing) Fædam 70 3/4 138-30 Født i Meklenborg