Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Døds-
faldets Aar
Dødsdagen Begravelsesdagen Den Dødes For - og Tilnavn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Hvor anførd i det alm. Jevnf.Reg. Anmærkninger
1845
den 31 December 1844 12 Januar 1845 Peder Laursen Ungkarl, søn af Afdøde Lars Pedersen af Meld Dahl i Fousing, Født sammesteds 28½ 30-1 Svindsot
1846
d 26de April d 3die Mai Iver Sørensen Ungkarl, Eier af Sønder Dahl i Fousing, født sammesteds den 21 Oktbr 1826. Søn af afdøde Søren Iversen 19½ 18,9 Brystsyge
d. 27 April d. 8 Mai Jens Laursen Ungkarl, Hjemme hos Moderen i Meld Dahl, Søn af afdøde Laurs Pedersen. Født sammesteds 14 Juli 1824 21 3/4 118,10 Svindsot
1847
d 20 April d. 25 April Laust Madsen Uægte Søn af Marie Kirstine Laustdatter -født i Fiskbæk i Gudum den 12 November 1846 - Indtinget i Høihuus. 5 Maaneder 22-3 Uangiven Sygdom
d. 3 Mai d. 13 Mai Christian Peiter Christensen Forhenværende Skolelærer, Pension fra Fousing Degn - boede i Dalhuset i Fousing, 3de Gang gift, født i Laustrup i Borberg.  omtrent 87 Aar 6-15 Alderdomssvaghed og nogen Brystpleurasi.
d. 3 November 10 November Peder Christensen Gaardm. Christen Nielsens Søn af Meldahl i Fousing, født Sammesteds den 6 Juli 1847 4 Maaneder 20-5 ?
d. 20 December 26 December Søren Nielsen Uægte Søn af Moderen Ingeborg Sørensdatter. Er født i Faberg d. 24 September i Aar. Indtinget i Høihuus. 1/4 Aar 36-4 Byldeudslæt
1848
d. 25 Mai den 1ste Juni s.a. Jens Christian Nielsen Uægte Søn af Ane Margrethe Christensdatter, født i et Huus i Resen indtinget i Høihuus 4 Maaneder 18-19 Krampeslag
den 22 Octbr den 29 Octbr Christen Nielsen en Søn af Niels Skjød Christensen og hustru Ane Kirstine, Indsidder  i Kirkegaard 18½ time 6-19 Krampeslag
den 31 December d 7de Januar 1849 Christen Godskesen Bak Aftægtsmand i Bakkegaarden 87 6-22 Brystsyge og Alderdomssvaghed
1849
den 7 Mai 17de Mai s.a. Christen Nielsen Husm. Niels Madsen i Gade og Mariane Christensdatter 2 Aar 6-13 Brystsyge
den 1ste Decbr 9de December s.a. Thomas Jensen Aftægtsmand i Pilgaard 79 38-2
1850
den 29 Jan d 3 Febr s.a. Jens Nielsen En Barn af ugift Fruentimmer Dorthe Marie Pedersen i Skrædergaardh. 18-11 Strubesygdom
den 17de April 26 April Peder Nielsen Gaardmand Niels Lauridsen og Hustru Ingeborg Nielsdatter af Seiberg Omtrent 1 Aar 30-8 Strubesygdom
1851
den 22 Juni d. 29de Juni Søren Pedersen Lyskjær Søn af Husmd Peder Madsen af Lille Lyskjær i Fousing 2 Aar og 11 Maaneder 36-5 Uangiven Sygdom
den 22 Juli d. 29de Juli Christen Nielsen Smed og Eier af Huset Kirkegaard i Fousing 57 Aar 6-28 Sygdom Aarsagen vides ikke
d 5te Nov d. 16 Nov Jens Hedegaard Lauridsen Søn af Husm. Laurids Borch Rosenberg Lauridsen af Høihuus 2 Maaneder 70-1 ?
6 Dec 14 Dec Morten Christensen Søn af Indsidder Christen Thuesen af Ørveile 2 Dage 76-16
1852
d. 28 Dec 27 Januar 1853 Peder Pedersen Huusmand af Rysberg i Fousing. Hans fader hed Jens Peder Christoffersen 43 30-14
1853
d. 22de Februar 28 s.m. Ole Gade Godskesen Søn af Hm. Godske Christensen af Buskeboel i Fousing 3½ Maaned 28-4 Typhus
28 Juni 3 Juli Søren Nielsen Søn af Gm. Niels Sørensen af Fousinggaard - 36-12 Døde strax efter Fødselen
1854
d 20de Juni d. 25 s.m. Peder Lauridsen Tjenestekarl, opholdt sig under sin sygdom i Høihuus i Fousing, født i Lomborg, faderen hed Laurids Pedersen. 39 30-12
5 Jul 10 s.m. Christen Jørgensen Murer og Søn af Jørgen Danielsen i Stasberg i Fousing, født der. 36 58-11
17 Novbr 26 Novbr Jens Pedersen Krog Søn af Hm. Peder Thomsen af Krog i Fousing. Han blev 3 Maaneder 70-13
1855
4 April 9 April Et dødfødt Drengebarn Gm. Niels Sørensens Barn af Fousinggaard
17 April 27 April Niels Iversen Gm af Skadborg i Fousing, født i Sønderdal i Fousing, faderen hed Iver Sørensen. 53 Aar 26-22
2 Mai 10 Mai Mads Lauritsen Fæster af Stadsberghuus i Fousing, født i Asp, Faderen hed Laurids Christensen. 36 Aar 76-23
18 Novbr 25 Novbr Et dødfødt Drengebarn Gm. Niels Christian Jensens Søn af Nørdal i Fousing
1856
8 Januar 13 Januar Laust Pedersen Har været i ? i Ringkjøbing men han kom syg derfra til S. Fousinggaard, hvor han fandt til Plejehjem fra den tidlige Alder, men var født i Resen som uægte barn af Moderen Kirsten Christensen 17 Aar 22-12
29 Januar 6 Februar Clemen Christensen Fattiglem i Fousing, Født i Bjørnedal i Thy, Faderen hed Johannes Christen Bjørnedal 78 58-15
1857
30 April 8 Mai Et dødfødt Drengebarn Uægte Barn af Pigen Kirsten Marie Clemensdatter af Fousing.
15 Juli 19 Juli Christen Nielsen Søn af Gmd. Niels Skjød Christensen af N. Fousinggaard 7 Uger 58-19
1858
22 Mai 26 Mai Thue Christensen Søn af Inds. Christen Thuesen af Ørveile i Fousing. 3 Aar 38-4 Skarlagensfeber
5 Juli 13 Juli Christen Olesen Enkemand anden Gang, Dannebrogsmand og Aftægtsmand af Nørdal i Fousing, født i Fousing, Faderen hed Ole Jensen. 84 Aar 58-24
8 Decbr 16 Decbr Søren Zakariasen Dal Søn af Gm. Zakarias Christensen af Sønderdahl i Fousing Næsten 5 Maaneder 36-12
1859
6. Januar 16. Januar Jens Nielsen Enkemand første gang og Aftægtsmand i Naursgaard i Fousing, født i Fousing, Faderen hed Niels Jensen 85 Aar 70-25
2. April 6 April Mads Christensen Gade Enkemand og Aftægtsmand af Krog i Fousing, født i Humlum, faderen hed Christen Gade. 91 120-9
24 Oktbr 30 Oktbr Henrik Laursen Knak Aftægtsmand af Hallundsberg i Fousing, Født i Virum, Faderens Navn ikke opgivet. 82 Logerende i Veirum, Anmeldtes om død og begravelse ?
1860
12 Juli 19 Juli Peder Christensen Lundkjær Enkemand og Almisselem af Gudom, født der, faderen hed Christen Lunkjær, opholdt sig i Høihuus. 78 Aar 82-2 Logerende i Veirum. Anmeldelse til Sognepræsten efter Begravelsesdagen.
1861
5 Febru 15 Febr Niels Peder Hansen Huusmand i Seiberghuus af Fousing, født i Oustrup Sogn paa Morsø. Faderen hed Hans Christensen. 42 Aar 78-8 Selvmorder ved ? efter Amtets tilladelse af 12 s.M. begravet på Kirkegaarden af ? uden Klokkeringning og ?
12 Septbr 23 Septbr Peder Pedersen Søn af Hm. Poul Christian Pedersen af Fousing. 8 Dage 82-4
15 Oktbr 20 Oktbr Anders Christensen Tjenestekarl, opholdt sig hjemme i Kirkegaard i Fousing under sin Sygdom, født der, Faderen hed Christen Nielsen 23 Aar 54-1
1862
24 Januar 2 Februar Mads Christian Nielsen Søn af Gm. Niels Skjød Christensen af N. Fousinggaard. 5 Maaneder
2 Marts 12 Marts Niels Jensen Søn af Hm. Jens Jørgensen i Fousing. 1 Maaned 78-9
19 Mai 25 Mai Jørgen Danielsen Enkemand og Aftægtsmand af Stasbjerg i Fousing, født i Asp, Faderen hed Daniel Madsen. 85 Aar
7 August 17 August Niels Søndergaard Nielsen Søn af Gmd. Niels Skjød Christensen af N. Fousingaaard. 18 Dage
17 Novbr 23 Novbr Søren Pedersen Krog Søn af hmd. Peder Thomsen af Krog i Fousing. 11 dg
29 Novbr. 7 Dcmbr. Et dødfødt Drengebarn Søn af gmd. Mads Poulsen, Fousing.
5 Dcmbr 14 Dcmbr Thomas Christian Pedersen Søn af ug.fr. Karen Thomasdatter af Fousing. 6 Maaneder 36-18