Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Døds-
faldets Aar
Dødsfaldets Dag Begravelsens Dag Den Dødes fulde Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
1816
  2. Maj  10 Maj  Peder Jensen   12  
2den September 15 September  Marius Jensen Soldat 24
1817
  1ste August  9de August  Niels Povelsen Aftægtsmand i Hundsdal 80  
21 September d 28 September  Peder Thomsen Aftægtsmand i Højhuus i Fousing 76
1818
10 April d 19 April  Christen Knudsen Soldat tjenende i Stadsbjerg 26  
1819
1 Septbr  d 5 Septbr  Iver Sørensen   20 uger  
1820
  d 18 April  d 26 April  Iver Frandsen   16 uger  
d 1 December  d 12 December  Christen Nielsen Tjenestekarl i Store Stadsbjerg 31 Hængte sig selv i Gaarden Stadsberg i Fousing og hensat i Stilhed uden Jordpaakastelse
1821
  d 17 April  d 27 April  Jens Nielsen Bakke Aftægtsmand af Bakke i Fousing 84  
d 17 November  d 25 November  dødfødt Anders Sørensen. Huusmand hans Søn 0
1822
  d 9 Februar  d 16 Februar  Christen Larsen Husmand og Smed Lars Pedersen og Hustru Ane Povels Datter, deres Søn i Kirkebol 5  
d 15de July d 21 July Iver Sørensen Søn af Gaardmand Søren Iversen Dahl og Hustru Mette Kirstine Madsdatter 9 uger
d. 28de November d. 5te December Peder Christoffersen Husmand i Fousing 64
1824
  1824 d. 10 Martz 1824 d. 21 Martz Anders Knudsen Søn af Knud Jensen og Kirsten Pedersdatter, Tjenestefolk uden Ægteskab 13 uger  
1825
  d. 8de Januar d. 16de Januar Jens Frandsen Søn af Gaardejer Frands Christensen og Hustru Anne Iversdatter i Bjerg 1 1/4  
d. 14de Januar den 25 Januar Jens Davidsen Gaardmand i Smærbaare 60
1826
  d. 26de April d. 4de Maj Mads Henrichsen Huusmand i Kjellerhede 76  
d. 5te Mai d 13 Mai Mads Christensen Kjer Tjenestekarl i Skræddergaard 61 3/4
1827
  d. 25de Februar d. 4de Marts Lars Christian Nielsen Slegfredsøn af Cathrine Willadsdatter i Lille Lyskjærhuus  
d. 17de Junii d. 24de Junii Peder Lauritsen Slegfredsøn af Hmd Clemen Christensens Kone i Fuldehuus: Moderen Margrethe Pedersdatter nb født i Bjerg 11½
d. 11te Nov d. 18 Nov Peder Christensen Krog Huusmand i Rysbjerghuus 62
d. 10de December d. 16de December et dødfødt Barn Slegfredsøn af Moderen Edele Christiansdatter, som havde indtinget sig i Lille Lyskjærhuus -
1828
  d. 21 Jan d. 3de Februar Poul Christoffersen Aftægtsmand i Vandløsehuus 67 3/4  
d. 15de April d. 20de April Niels Sørensen Søn af Søren Iversen i Fousing Dahl 4 Maaneder
d. 14 August d. 20 August Jens Frandsen Bjerg Søn af Gmd Frands Christensen Bjerg 11 Maaneder
d. 15 August d. 21de August Søren Andersen Søn af Gmd. Anders Sørensen i Smærbaare 6
1829
  d. 9 Julii d. 17 Julii s.a. Christen Jensen Gaardmand i Øster Fousinggaard 53  
29 Sept 4 Oct Peder Christian Johansen uægte Barn 2
27 November 6 December Niels Mortensen Tjenestekarl 22
1830
  27de Juni 5te Juli Mads Pedersen Skadborg Huusmand i Dahlhuus 62  
d 28de August 5te September Anders Nielsen Aftægsmand i Kirkegaard i Fousing 65
1831
  d 9de Mai d. 14de Mai Niels Henrichsen Søn af Huusmand Henrich Madsen i Kjellerhedehuus 5 Uger  
d. 31te December d. 7de Januar 1832 Jens Christian Christensen Uægte Søn af Moderen Sidsel Jørgensdatter i Rysberghuus 14 Uger
1832
  d. 21de Januar d. 29de Januar Mads Sørensen Søn af Gaardb Søren Iversen Sønder Dahl i Fousing  
d. 2den Juli d. 8de Juli Hans Nielsen Søn af Indsidder Niels Christian Hansen fra Maaberg i Trædeknold 3 Uger
1833
  d. 16de September d. 22de September Peder Poulsen Aftægtsmand fra Nørre Øreveile hos Christen Rogberg; døde i Piilgaard 77  
22de October d. 27 October Et udøbt Drengebarn Uægte Søn af Maren Pedersdatter Krog i Fousing 1 dag