Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Nr Dødsdagen Begravelses-
dagen
Den Dødes For- og Tilnavn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
1878
1 9de Februar 17de Februar Johanne Margrethe Jensen Johannes Grejsens hustru, Almisselem i Fosuing. 81 Aar Født i Tørring
2 29 Desbr 3 Januar 1879 Maria Dorthea Zachariasen Datter af Gaardmand Iver Zacharisasen Dal af Bak, født sammesteds 1 Aar
1879
1 14 Marts 23 Marts Ane Barbara Nielsen Enke efter Husmand Henrik Madsen af Kjellehedehus. Aftægtskone hos hmd Laust Johansen sammesteds. 81
2 27 April 4 Maj Ane Marie Nielsen Husmand Peder Chr, Lausens Hustru af Fousing. Født i Tørring. 56
3 17 Mai 22 Mai Julie Nikoline Laursen Datter af Hm Peder Laursen af Øster Stadsbjerghus. Født sammesteds. ½ Aar
4 24 Juni 28 Juni Maren Eriksen Datter af hmd Erik Jeppesen af Pilgaardhus. Født i Naur. 3 3/4 Aar
5 11 Novbr 18 Novbr Ane Kirstine Christensen Arbejdsmand Peder Christian Pedersens hustru af Stadsbjerghus. 28 Aar Født i Fousing
6 24 Desbr 1 Januar 1880 Inger Jensen Ugift Almisselem på Kost hos hmd Niels Thomsen af Stadsbjerghus 80 Aar Født i Naur.
Ifølge Distrikslægens Dødsattest var Dødsårsagen Ansigstrosen og Forgiftning med Petroleum, som hun har nydt mulig i Forventning om, at det var Brændevin.
1880
1 23 April 28 April Karoline Bolesen Indsidder Jens Bolesens Datter af Fousing. 9 Dage Født i Fousing
2 2 Juni 7 Juni Mette Marie Stefansen Ugift Kvinde. Indtinget for husmand Erik Jepsen af Pilgaardhus. 50 Aar Født i Naur
3 8 Septbr 12 Septr Christine Nielsen Datter af Gaardmand Niels Christian Nielsen af Kjellerhede 14 Dage Født i Fousing
1881
1 30 April 5te Mai Maren Mouritsen Datter af husmand Erik Mouritsen af Fousing. 11 Aar Født i Fousing
2 29 Novbr 7 Desbr Kristiane Pedersen Hvidstendal Ugift Datter af Hmd Peder Futterup af Vesterkjærhus 19 3/4 Aar Født i Fousing
3 19 Desbr 28 Desbr Mette Kirstine Kristensen Gmd Niels Kristian Kristensens hustru af Pilgaard. 58 Aar Født i Fousing
1882
1 16de Marts 24 Marts Ane Kirstine Thomsen Aftægtsmand Jens Chr. Jensens hustru, Lyskjær 83 Aar Født i Maaberg
2 8 Maj 14 Maj Mariane Pedersen Husmand Niels Olesens hustru af Lille Lyskjær. 36 Aar Født i Fousing
3 8 Maj 18 Maj Ane Johanne Nielsen Gaardmand Iver Nielsens hustru af Skadborg. 66 Aar Født i Staby
4 27 Maj 4 Juni Mariane Christensen Nielsen Datter af hmd Christen Nielsen af Sønder Fousinggaardhus 1/4 Time
5 2 August 9 August Ane Simonsen Datter af hmd Peder Simonsen i Asp,  opholder sig i Rysberg. 14 Aar Født i Gimsing
6 2 Novbr 12 Novbr Karen Pedersen Enke efter Husmand Laurits Tysmark af Vejrum, Aftægtskone hos Sønnen Peder Lauritsen af Øster Stadsberghus. 79 Aar Født i Tvis
1883
1 15 Februar 21 Februar Kirsten Pedersen Datter af Jens Pedersen Krog af Krog 10 Maaneder I Fousing
2 17 Februar 23 Februar Ane Hedegaard Nielsen Datter af hmd Jens Nielsen i Vesterkjærhus 11 Maaneder Født i Fousing
3 6 Juni 13 Juni Bolette Josefine Dalgaard Ugift Tjenestepige, Datter af Skræder Jakob Kristian Jakobsen Dalgaard af Nørdal. 17 Aar Født i Roslev
4 20 Juni 26 Juni Maren Jensen Indsidder og Blikkenslager Kristian Kristensens hustru af Østergade 34 Aar Født i Lime
5 26 Septbr 30 Septbr Mariane Nielsen Hmd Christen Nielsens Datter af Fousinggaardhus 3 Maaneder Født i Fousing, død på Sygehuset i Holstebro ifølge anmeldelsen fra Sognepræsten dersteds.
6 5 Desbr 13 Desbr Ane Kristensdatter Enke efter Skolelærer Jens Majgaard af Maaberg opholder sig hos Svigersønnen Gmd  Jens Pedersen af St. Stadsberg. 89 Aar Født i Maaberg
1884
1 4 Marts 9 Marts Lene Jensdatter Ugift Fattiglem af Lergravhus. Født i Gimsing. 76 Aar
2 23 Marts 30 Marts Mette Kirstine Kristensen Hmd Kristen Kristensens Datter af Buskbol. Født i Fousing. 13 Aar
3 29 Maj 5 Juni Ane Margrethe Nielsen Gmd Laust Lind Nielsens Datter af Vesterkjær, født sammesteds. 5 Maaned
4 21 Aug 24 Aug Dødfødt Datter af husmand Jakob Jensen af Stadsberghus
1885
1 23 Febr 1ste Marts Rasmine Jensen Datter af ugift Fruentimmer Mette Kathrine Rasmussen af Humlum i Pleje hos Husmand Jens Kristian Jensen af Pilgaardhus. Født i Humlum 1 Maaned
2 20 Maj 25 Maj Kristiane Kristensen Ugift Tjenestepige af Bakhus, død i hjemmet. Født i Fousing. 15 Aar
20 Novbr i Gudum 24 Novbr Sara Knudsen Indsidder Peder Pedersen Lilleør Knudsens Datter af Skovlyst i Gudum. 2 Aar
1886
1 16 Jan 22 Jan Mette Marie Kristensen Ugift Tjenestepige af Bakhus, død i Hjemmet. Født i Fousing. 19 Aar
2 5 Maj 12 Maj Kirsten Sørensdatter Aftgmd Christen Nielsens hustru i Meldal. Født i Nørdal. 79 Aar
3 22 Juni 28 Juni Mette Johanne Jensdatter Enke efter Gmd Peder Morten Lisberg. Aftægtskone hos Sønnen Gmd Mads Pedersen Lisberg af Lille Lyskjær. Født i Naur. 80
4 20 Aug 26 Aug Karoline Amalie Schumacher Gmd Laust Nielsens Hustru af Fædamgaard. Født i Jorderup ved Kolding. 43 Aar
5 21 Aug 26 Aug Else Marie Jensen Datter af hmd Jens Kristian Jensen af Pilgaardhus. Født sammesteds. 14 Dage
6 7 Novbr 14 Novbr i Resen Kirsten Marie Laursen Aftægtspige hos Gmd Jens Kristian Jensen af Lille Humlum i Resen, opholdende sig hos Gmd Niels Laursen af Store Stadsberg. Født i Resen. 56 Aar
7 13 Novbr 22 Novbr Louise Albertine Sofie Frederikke Schumacher f. Pedersen Enke efter Karl Frederik Joakim Schumacher, Gaardejer af Fædamgaard. Født i Sønderby ved Slesvig. 86 Aar
8 16 Novbr 22 Novbr Voldborg Jytte Marie Pedersen Enke efter husmand Knud Lauritsen af Gudum, opholdende sig hos Gmd Peder Knudsen af Nykrog. Født i Nørre Nissum. 83 Aar
1887
9 Septbr i Gudum 18 Septbr Ane Marie Nielsen Enke efter hm Markus Ramskou af Serup Enghus i Gudum. 75 Aar Attest af 13/9 87 for Dødsfaldet Anmeldt for Skifteretten i Lemvig.
Begravelsen tilmeldt Sognepræsten i Gudum 24/9 87
20 Novbr i Struer 27 Novbr Mette Kirstine Vandløs Ugift Fattiglem i Pleje hos husejer Johannes Hoelgaard i Struer. Født i Fousing. 90 Aar Begravelsen tilmeldt Sognepræsten i Gimsing 28/11 87.
1888
1 26 eller 27 April 4 Maj Ane Marie Stensen Skræder Dalgaards hustru i Nørdal. Født i Øster Assels paa Mors. 60 Aar Fundet død den 29 April formodentlig af et hjerteslag efter ikke være set siden 26 April
2 19 Juni 24 Juni Johanne Marie Magdalene Iversen Enke efter Arbejdsmand Niels Kristian Borresen af Snejberg og Fattiglem. Født i Snejberg. 36 Aar
1889
4 April 12 April Vilhelmine Sofie Frederikke Jensen hmd D.V. Jensens frasepareret hustru af Fousing 48 Aar Død i Silkeborg. Attest af 9/4 fra Sognepræsten der skriver at intet er til hinder for Begravelsen af Paagældende i Fousing.
1 2 August 8 August Ane Thomsen Enke efter afdøde Gmd Sakarias Christensen af Sønderdal. Født i Fabjerg (først skrevet Fousing, men det er streget over igen) 70 Aar
2 25 Aug 1 Septbr Maren Godskesen Hmd Poul Pedersens Hustru af Fousinggaardhus. Født i Fousing. 53 Aar
3 10 Desbr 17 Desbr Kristiane Kristensen Husmand Peder Pedersens hustru af Kirkegaard. Født i Fousing. 59 Aar
1890
1 19 Januar 26 Januar Ane Kathrine Madsen Husmand Niels Skjød Christensens hustru. Født i Ydby i Thyland. 66 Aar
2 2 Marts 9 Marts Mariane Lauridsen Datter af Hmd Peder Lauridsen af Øster Stadsberg. Født i Vejrum. 24 Aar
3 12 Maj 18 Maj Johanne Pedersen Hvidstendal Husmand Peder Futterups Hustru af Vesterkjærhus. Født i Gudum. 56 Aar Brystsyge
Dødsattest: 16/5
Skifteretten: 14/5
4 12 Juni 17 Juni Ane Marie Godskesen Datter af Gmd Kristen Godskesen af Nørdal. Født i Fousing. 7 Md Lungebetændelse
Dødsattest: 16/6
Skifteretten: 13/6
26 Juni 29 Juni Maren Axelsen f. Pedersen Hmd Kristen Axelsens Enke. Født i Sir 70 Aar Død i Holstebro. Dødsattest (duplikat) af 26/6, Skifteretsattest af 26/6.
5 9 Aug 18 Aug Ingeborg Nielsdatter Enke efter Aftgsmd Niels Lauritsen af Sejberg. Født i Vejrum. 85 Aar Dødsattest: 13/8
Skifteretsattest: 11/8
Alderdom
6 18 Aug 24 Aug Jensine Nikoline Madsen Datter af Hmd Niels Kristian Madsen af Lillemosehus. Født i Fousing. 4½ Maaned Brystbetændelse
Dødsattest: 22/8
Skifteretsattest: 18/8
7 2 Septbr 9 Septbr Ane Marie Laustsen Datter af Enkekone Karen Simonsen i Rysberg. Født i Fousing. 25 Aar Mavesaar
Ligsynsattest: 7/9
Skifteretten: 3/9
8 16 Septbr 21 Septbr Mariane Nielsen Almisselem i Fousing. Født i Asp. 70 Alderdomsvaghed.
Dødsattest: 21/9
Skifteretten: 18/9
9 6 Oktbr 12 Oktbr Karen Simonsen Enke efter Husmand Laust Klemmensen i Rysberg. Født i Asp. 51 Aar Mavesygdom
Dødsattest: 11/10
Skifteret: 10/10
10 21 Oktbr 28 Oktbr Karen Nielsen Enke efter hmd Jens Christian Christensen Lergrav i Bøvling. Født i Flønder. 85 Aar Alderdom.
Dødsattest af 26/10
Skifteret: 21/10
11 24 Oktbr 30 Oktbr Mariane Nielsine Jepsen Datter af hmd Jakob Jepsen af Stadsberghus. Født i Fousing. 3 Aar Brystsyge
Dødstattest: 24/10
Skifteret: 24/10
12 14 Desbr 21 Desbr Else Kathrine Nielsen Datter af hmd Jens Christian Nielsen af Stadsberghus. Født Fousing. 6 Md Hjernebetændelse
Dødsattest: 19/12
Skifteretsattest: 16/12
13 15 Desbr 22 Desbr Ansine Kristensen Hmd Jens Kristian Pedersens hustru af Sønder Hedeagerhus. Født i Gudum. 24 Aar Krampetilfælde
Dødsattest: 20/12
Skifteretsattest: 16/12
14 20 Desbr 28 Desbr Else Marie Oline Jensen Datter af Hmd Jens Kristian Jensen af Pilgaardhus. Født i Fousing. 11 Md Krampetilfælde
Dødsattest: 27/12
Skifteretsattest: 28/12
1891
1 5 Februar 13 Februar Jakobine Petrine Jensen Datter af Møller Christen Jensen.
Født i Lisbjerg Sogn pr Aarhus.
11 Aar Brystbetændelse (Influenzae)
Dødsattest: 12/2
Skifteretsattest: 6/2
2 3 August 7 August Ane Marie Madsen Gade Enke efter hm Godsk Kristensen i Buskbol. Født i Fousing. 85 Aar Alderdom
Dødsattest: 7/8 91
Skifteretsattest: 4/8
3 7 Septbr 15 Septbr Kristine Anine Pedersen Datter af hmd Morten Pedersen i Vandløs. Født i Fousing. 24 Aar Dødsattest: 13/9
Skifteretsattest: 9/9
Brystsygdom
4 27 Oktbr 3 November Ane Kristensen Aftægtsmand Peder Kristian Knudsens hustru af Kirkegaard. Født i Fousing. 85 Aar Dødsattest: 2/10
Skifteretsattest: 3/10
Alderdom
5 9 Desbr 15 Desbr Marie Dorthea Jensen Husmand Peder Korsgaard Larsens hustru af Stadsberghus. Født i Hvidberg Vesteraae 36 Aar Dødsattest: 14/12
Skifteretsattest: 10/12
Blærebetændelse