Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Døds-
faldets Aar
Dødsdagen Begravelsesdagen Den Dødes For- og Tilnavn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Hvor anførd i det alm. Jevnf.Reg. Anmærkninger
1863
8 April 12 April Maren Andersen Ugift Fruentimmer i Fousing hospital, født i Fousing, uægte datter af Mette Kirstine Poulsdater 24 Aar i den gamle Kirkebog 76-17
18 Juli 24 Juli Ane Marie Olesen Gade Datter af Gm Ole Madsen af Bak i Fousing 6 Aar 96-10
29 October 8 Novbr Johanne Christensen Datter af ug.Fr. Maren Thomasdatter i Vandløs i Fousing, født i Siir 12 Aar 108-11
18 Novbr 27 Novbr Karen Magrethe Nielsen Hm. Niels Andersens hustru af Fousing, født i N. Nissum, Lutheran, far Niels Kamstrup 47 Aar 116-4
1864
31 August 6 Septbr Ane Marie Jensen Datter af Hm Jens Jørgensen i Fousing 7 Aar 96-7
1865
6 Januar 15 Januar Maren Pedersdatter Almisselem i Fousing Hospital, født i Fousing, Lutheran, far Peder Krog 59 Aar 122-7
25 Januar 3 Februar Johanne Marie Christensdatter Aftægtsk og enke efter Søren Nielsen Dal i S. Fousinggaard. Født i Fousing, Lutheran, far Christen Poulsen 84 Aar 108-16
18 Juli 23 Juli Kirsten Pedersen Krog Datter af Gm. Peder Thomsen af Krog i Fousing 6 Aar 70-8 den ondartede Halssygdom
12 Septbr 17de Septbr Jensine Christensen Datter af Gm. Christen Axelsen af Stasbjerghuus i Fousing 12 Aar 72-19
1866
26de Marts 2 April Maren Christensdatter Gm. Peder Andersens Hustru af Trædeknold i Fousing, født i Hvidbjerg, Lutheran, far Christen Thomsen 40 Aar 76-1
13 Septbr 20 Septbr Else Marie Jørgensdatter Gm. Niels Christian Jensens Hustru af Rogbjerg i Fousing, født i N.Nissum, Lutheran, far Jørgen Dalhuus 36 Aar
(56 Aar)
10-1
14 Septbr 20 Septbr Sidsel Marie Madsen Datter af Hm. Mads Poulsen i Fousing 2 Aar 36-21
1867
den 22de Februar den 1ste Marts Birgitte Marie Christensen Enke efter Gm. Christen Jensen og opholdende sig i Piilgaard, født i Buskboel, Lutheran, far Christen Pouelsen. 82 3/4 Aar 4-16
den 6 Marts den 19 Marts Kirsten Marie Jørgensen Datter af Hmd. Jens Jørgensen i Fousing 11 Maaneder 116-9
den 30 Marts den 7 April Dorthe Christensdatter Gaardmand Thue Christensens Hustru i Ørveile 87 Aar 8-10
den 19 April den 28 April Dødfødt Datter af Hmd. Niels Stokholm i Stasbjerghuus
d 26 September d. 3 October Christine Jacobsen Feldborg Datter af Gmd Jacob Christensen Feldborg i Piilgaardhuus. 11 Aar 100-2
1868
d 24 Februar d 4 Marts Christiane Møller Christensen Datter af Hmd. Christen Axelsen af Stadsbjerghuus 7 Aar 100-4
d. 6 April d. 9 April Kirsten Pedersen Krog Datter af Huusmand Peder Thomsen af Krog i Fousing 2½ Maaned 116-11
d. 16 Juli d. 22 Juli Kirsten Nielsdatter ? i Stasbjerghuus, født i Naur 46½ Aar 116-13
d. 17 August d. 24 August Dorthe Larsen Huusmand og Wæver Lars Nielsens Datter i Hedeagerhuus 6 Aar 8-11
d. 14 November d. 22 November Ane Laustdatter Huuseier Peder Jensen (Ramskou)s Hustru i Kirkeboel, født i Vang Sogn ved Thisted 63 1/4 Aar 134-8
1869
d. 26. April d. 2 Mai Mette Kirstine Christensen Datter af Christen Christensen i Buskboel 1 Dag 122-13
d. 14 Juni d. 20 Juni Ane Marie Nielsdatter Ugift Almi? Hjulmand Peder Christian Poulsen i Fousing. Datter af Niels Pedersen 54 3/4 Aar 134-11
d. 27 Juli d. 1 August Christine Nielsen født i Rom Sogn Datter af Huusmand Niels Stokholm Christensen af Stasbjerghuus 11½ Aar 110-2
d. 11 Septbr 19 Septbr Marie Cathrine Nielsen Datter af Gmd Niels Skjød Christensen i Raabjerg 1 Maaned 122-14
16 Decbr 23 Decbr Maren Nielsen Datter af Ugift Tjenende Mariane Nielsen i Fousing. 8 3/4 Aar 122-16
1870
d. 6 Februar 13 Februar Ane Pouelsen født i Hygom Sogn Gmd. Niels Stokholm Christensens Hustru i Stasbjerghuus 40 3/4 Aar 134-15
d. 8 Juni d. 15 Juni Else Marie Andersen Datter af Gmd. Anders Andersen i Enggaard 1 Aar 10-1 Død af Kighoste
1871
d. 1 Januar d. 8 Januar Juliane Dusine Nielsen Datter af Niels Skjød Christensen i Raabjerg 10½ Aar 108-3
d. 11 Februar d. 17 Februar Louise Albertine Jensen Datter af Huuslaier Detlev Vilhelm Jensen i Veirum Sogn 2 1/4 Aar 74-1
1872
5 Maj 12 Maj Else Jakobsen Tjenestepige i Meldal 27 10-20 Født i Borre i Asp
16 Maj 20 Mai Christiane Petersen Almisselem i Fousing (Enke) 68 136-7 Født i Fousing
1 Oktbr 6 Oktober Ane Jensen Almisselem i Fousing (Ugift) 72 80-4 Født paa Thyholm
1873
11 Januar 19 Januar Kirsten Marie Jensen I Fousing, Fruent. Pouline Kirstine Petersens Datter 13 118-5 Født i Fousing, Moderen Gift i Holstebro
19 Mai 26 Mai Anne Maria Strand Ugift Fattiglem i Fousing 90 172-5 Født i Lemvig
24 October 2. November Anna Maria Pedersen Gaardmand Peder Chr. Pedersens Datter i N. Fousinggaard 2 Maaneder 172-2 Født i Fousing
1874
3 Januar 11 Januar Maren Kirstine Pedersen Gaardmand Peder Chr. Pedersens Datter i N. Fousinggaard 2 3/4 Aar 142-11 Født i Fousing - Mæslinger
3 Februar 12 Februar Christiane Cæcilie Jensdatter Enke efter Gaardmand Laust Pedersen i Meldal 89 136-12 Født i Humlum
21 Juli 26 Juli Ane Marie Lausen Ugift, Sypige i Fousing 29 172-12 Født i Hjerm
2. September 10 September Mette Jepsen Gaardmand Niels Lausen Westerkjærs Hustru i Fousing 67 142-12 Født i Gudom
25 Novbr 3die December Ane Marie Lausen Gaardmand og Sognefoged Ole Madsen Gades Hustru i Bak i Fousing 54 172-12 Født i Udby
16 Desbr 26 Desbr Nielsine Nielsen Gaardmand Laust Nielsens Datter i Seiberg 2 Aar 124-5 Født i Seiberg Fousing
20 Desbr 26 Desbr Ane Kirstine Chrestensen Gaardmand Niels Nielsens Hustru i Lensberg 31 Aar 172-13 Født i Nauer
1875
11 Februar 17 Februar Ane Poulsen Tømrer Peder Chr. Poulsens Datter i Østerbak 7 Aar 172-16 Født i Fousing
1876
26 Febr 5 Marts  Petrine Marie Nielsen Husmd. N. Stokholm Chrestensens Datter i Stasbjerghus 8 M 142-23 Født i Fousing
10 August 16 August Mette Johanne Olesen Huusmand Niels Olesens Datter i Lille Lyskjær 2 Maaneder 142-23 Født i Fousing
14 Octbr 22 Octbr Ane Chrestensen Aftægtskone i Fousing (enke efter Husmd Chresten Peder Chrestensen) 90 Aar 172-24 Født i Maabjerg
16. Desbr 23 Desbr Maren Jensine Mathilde Hvidstendahl Husmand Niels Stokholms Hustru i St. Stadsbjerghus 31 Aar 142-24 Født i Lomborg
21 Desbr 26 Desbr Anine Kirstine Larsen Datter af Gaardmand Christen Larsen i Skrædergaard 2 Aar 172-25 Født i Fousing
22 Desbr 31 Desbr Maren Jensen Datter af Smed Jens Jørgensen i Fousing 13½ Aar 142-25 Født i Fousing
28 Desbr 1 Januar 1877 Ellen Marie Christensen Datter af Indsidder Christen Smed Christensen i Fousing 5 Maaneder 62-4 Født i Fousing
1877
5te Febr 11 Februar Ingeborg Nielsen Datter af Lauritz Nielsen i Seiberg 9 Aar Født i Fousing
17de Marts 25de Marts Ane Margrethe Chrestensen Datter af Gaardmand Mads Chrestensen i Nørre Skrædergaard 6 Uger 172-27 Født i Fousing
13 April 19 April Kirsten Simonsen Datter af Gaardmd Peder Chr. Simonsen i Qvolsgaard 3 Aar 118-16 Født i Fousing
25 Mai 3 Juni Mariane Larsen Indsidder i Fousing (Enke efter Chresten Væver) 69 Aar 142-28 Født i Lem
16de Septbr 21 Septbr Ane Kirstine Pedersen Gaardmand Anders Sørensens Hustru i Fousing 75 172-28 Født i Fousing
18de Septbr 23de Septbr Ane Marie Ravn Fattiglem i Fousing (Enke) 95 172-29 Født i Gudom
25de Novbr 30te Novbr Else Maria Jensen Datter af Ugift Inger Jensen i Fousing ½ Aar 62-5 Født i Vejrum