Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Døds-
faldets Aar
Dødsdagen Begravelsesdagen Den Dødes For - og Tilnavn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Hvor anførd i det alm. Jevnf.Reg. Anmærkninger
1845
2 Marts 12 Marts Ane Johanne Pedersdatter Tjenestepige, opholdt sig i Nykrog 42 18-1 Melankoli
16 April 27 April Zidsel Katrine Laursen Datter af Huusmand Laust Høihuus, født Sammesteds. 3½ Maaned 48-1 Uangiven Sygdom
31 Mai 8 Juni Birgitte Katrine Sørensdatter Datter af afdøde Gaardmand Søren Iversen af Sønderdahl. Hjemme hos Broderen Iver Sørensen 24½ Aar 4-1 Brystsyge
1846
20de April 26de April Mette Christensdatter Datter af Huusmand og Smed Christen Nielsen i Kirkegaard. Født Sammesteds. 17½ 24,9 Brystsyge
d 18de Mai 24 Mai Mette Marie Nielsen Datter af Huusmand og Skræder Niels Christian Christensen i Fousing 4 3/4 24,10 Led af Hovedpine nogen Gigt og Kramper
d. 26 Mai 1 Juni Karen Margrethe Mortensdatter Afdøde Morten Krogs Datter, hjemme hos Moderen i eet huus på Krogsmark, født d. 14 Juli 1811 i Krog. 35 20,4 Brystsyge
  20 September Et dødfødt Pigebarn Gaardm. A.V. Nielsens barn i Fousingaard.      
1847
11 Juli 16 Juli Else Kirstine Bentsdatter Degnekone i Fousing, af Skolelærer og Kirkesanger J. Mærsk næsten 70 Aar 10-6 Brystsmerter
11 Mai 19 Mai Mette Marie Nielsdatter Gaardmand Jens Naursgaards Hustru omtrent 73 24-2 Brystsmerter
19 Juni 25 Juni Kirsten Pedersdatter Enke efter Huusmand Morten Christensen Krog 70 20-12 Alderdom, psyster og nogen Brystsyge
14 Juli 22 Juli Mette Kjerstine Laustdatter Gaardmand Christen Nielsens hustru af Meldahl, født i Fousing d. 6 Septbr 1820. næsten 27 Aar 24-12 Død af ? feber i forbindelse med brystsyge.
1848
19 Marts 22 Marts Christiane Jørgensdatter Husmd Christen Axelsens hustru i Stadsberghus i Fousing. Født i Stadsberghus 24de Marts 1821 27 6-18 Døde af ?
1849
18 Octbr 21 Octbr Bergitte Nielsen Gaardbruger Niels Skjød Christensens og Hustru Ane Katrine Madsdatters barn af Nørdal. 2 Aar 4-4 Feber
1850
den 7 Juli d 14 Juli Laurine Christine Larsen Stroustrup Boelsmand og Kirkesanger Stroustrups Hustru, Jacob Christensen af Fousing. 27 22-4 Fovsing, død i Naur Mølle ? nogen tids Sygdom flyttes for begravning i Fousing og blev ? Naur Sogn
1851
den 1 Marts d. 9de Marts Maren Laursen Ugift Fruentimmer, opholdende sig i Store Lyskjær i Fousing. 65 76-8 Brystsyge
den 20 Marts d 30 s.m. Laurine Kirstine Pedersen Uægte Barn af Marie Kirstine Larsdattter, tjenende paa Ausumgaard i Veirum. Barnet var indtinget i Stadsberghuus i Fousing. 3/4 Aar 22-11 Uangiven Sygdom.Efter sigende født i Hjerm-Gimsing Pastorat, og Pastor Frandberg underrettet om dets død. 
7 Juni 15 Juni Ane Olesen Gade Datter af Ole Madsen Gade af Bak i Fousing 6 Uger Gammel Uangiven Sygdom
d. 15de Nov d 23de s.m. Ane Marie Poulsen Almisselem af Hospitalet i Fousing, Ugift 57 Aar 54-15 Uangiven Sygdom
22 Novbr 30 Novbr Kirsten Pedersen Almisselem af Rysberghus i Fousing, Enke 84 Aar 20-90 Uangiven Sygdom
1852
20 Febr 29 Fbr Kirsten Pedersen Gaardmd. Niels Christensen Nørdals hustru i Fousing. 56 72-1
70-4
?
6 Aug 15 August Johanne Marie Andrea Henrichsen Datter af Fæster Henrik Snabe Andersen af Kirkeboel i Fousing 2 Maaneder 4-8
18de August 29 s.m. Bergitte Nielsen Datter Gaardmand Niels Christensen og Hustru Ane Cathrine Madsen af Fousinggrd. født i Fousing. 1 Aar 4-4
25 Decbr 2 Januar 1853 Karen Andersen Hm Mads Christensen Gades Hustru af Krog i Fousing. Faders navn var Gm Anders Christensen i Thy, hvor hun er født i Hvidberg Sogn. 64 72-4
1853
29 Marts 3 April Magrethe Busk Almisselem af Fousing. hendes fødsel og faderens navn vides ikke 90 76-14
den 18 April 22 April Mariane Andersen Indtinget i Fousing paa Gimsing Fattighus Regning. Født i Resen af ugift Fruentimmer Kirsten Christensdatter. Næsten 16 Aar 76-15 Mæslinger
den 21 Juli den 24 Juli Christine Christensen Datter af hmd og Smed Christen Nielsens Enke Ane Christensdatter af Kirkegaard 8 Aar 58-10
13 Septbr 18 Sepbtr Johanne Marie Andrea Henrichsen Datter af Fæster Henrik Snabe Andersen i Fousing og født her. 5 Uger 70-12
1854
19 Febr 26 Febr Ane Jensdatter Aftægtskone og Enke efter Gm Anders Henriksen af Nøglgaard, født i Vairum. Faderen var Jens Gade. 86 54-26
13 Mai 21 Mai Kirstine Nielsdatter Enke efter Gm Jens Munksgaard af Sevel, opholdende sig i Fouisng, født i Vandborg, faderen hed Niels Sørensen. 76 72-8
29 Septbr 8 Octbr Ane Camilla Henriksen Datter af Snedker Henrik Snabe Andersen af Kirkeboel i Fousing. 7 Uger 54-23
22 December 26 Decbr Stine Jensen Datter af Hmd Jens Jørgensen i Fousing. 5 Maaneder 36-8
1855
4 Februar 25 Febr Ane Kirstine Nielsen Datter af Gmd Niels Skjød Christensen af N. Fousinggaard 14 Dage 96-2
1856
7 Januar 17 Januar Maren Graversdatter Aftægtskone og Enke 1ste Gang efter Gm Niels Iversen af Skadborg i Fousing, født i Buur, Faderen hed Gravers Prangsgaard. 51 Aar 76-24 Efter i længere Tid at have været sindssvag og en gang forsøgt selvmord med Drukning, listede hun sig bort om Natten og blev den følgende Dag fundet død i Fjorden som gaar op til Kjærgaards Mølle. Hun blev efter Amtets tilladelse dateret 12 s.m. begravet paa Kirkegaarden med ?.
1 Mai 8 Mai Karen Christensen Aftægtsmand Jørgen Danielsens Hustru af Store Stadsberg i Fousing, født i Møborg, faderen hed Christen Christensen 72 72-11
6 Septbr 14 Septbr Bodil Kirstine Olesen Datter af Gm Ole Nielsen af Fousing, født Sammesteds. 16 Aar 4-12
1857
13 Januar 18 Januar Et dødfødt Pigebarn Datter af Gmd Niels Peter Hansen af Seiberghuus i Fousing.
31 Januar 8 Februar Kirsten Nielsen Datter af Gm Niels Christian Jensen af Nørdal i Fousing. Døde kort efter fødselen 72-12
22 Marts 1 April Petrine Nielsen Datter af Gm Niels Laursen af Seiberg 4 Aar 30-11
6 Mai 12 Mai Mette Kirstine Christensen Datter af afdøde Hmd og Smed Christen Nielsen af Kirkegaard i Fousing. næsten 9 Aar 120-1
2 Novbr 8 Novbr Ædel Margrete Madsdatter Sypige i Fousing, født Sammesteds, slegfredsbarn af Ane Marie Poulsdatter. 37 Aar 50-1 Død paa Sygehuset i Lemvig (typhoid feber)
8 Novbr 15 Novbr Karen Marie Jensen Pedersen Datter af Peder Jensen Munksgaard af Kirkeboel i Fousing. 12 Aar 72-16
23 Novbr 29 Novbr Ane Pedersen Født i Holstebro hvor moderen, ugift Fruentimmer, tjente men indtinget i Lille Lyskjær i Fousing. Moderens navn er Ane Kirstine Pedersen 7 Maaneder 96-10
20 Decbr 27 Decbr Christiane Christensen Aftægtskone og Enke første Gang efter hm Aksel Poulsen af Stadsberghuus i Fousing. Født i Møborg. Faderens navn var Christen Christensen. 79 Aar 58-21
1858
8 April 15 April Else Nielsdatter Aftægtskone og Enke 1ste Gang efter hm Anders Jakobsen i Fousinggaardhuus, født i Fousing, faderen hed Niels Andersen. 88 Aar 10-13
5 Mai 13 Mai Kirstine Brødbæk Datter af Skolelærer Søren Sørensen Brødbæk. Næsten 3 Aar 72-9 Skarlagensfeber
1859
22 Januar 1 Februar Mette Kirstine Pedersdatter Tømrermand og hm Jacob Ludvigsens hustru, født i Ramme, Faderen var Peder Christensen og boede i Hallunsberg i Fousing. 62 Aar 120-10
10 Marts 16 Marts Mette Sørensdatter Aftægtspige af Nørdal i Fousing, født der, faderen hed Søren Nielsen. 53 120-11
9 April 15 April Mariane Jensdatter Dagleier Thomas Nielsen af Borbergs Hustru opholdt sig i Fousing. Født i Haderup, faderen hed Jens. 78 120-12
12 Juni 16 Juni Mette Katrine Nielsen Datter af Murer Niels Jensen i Fousing. Født i Veirum. 10 Aar 120-13 Druknet ved Skolen
23 Septbr 2 Oktbr Christiane Nielsen Datter af Niels Skjød Christensen af Nørre Fousinggaard, født der. 5 Aar 58-9
1860
28 Mai 3 Juni Christiane Christensen Datter af Hm Christen Axelsen af Stasberghuus i Fousing. 10 Aar 6-23
10 Juni 17 Juni Ingeborg Pedersdatter Indtinget Pige i Nørre Fousinggaard, født i Faberg, Faderen hed Peder Andersen 48 Aar 70-26
1861
3 Febr 10 Febr Ane Poulsdatter Almisselem af Fousing Hospital. Født i Fousing. Faderen hed Poul Christoffersen. 74 Aar 96-22
15 Mai 22 Mai Kirstine Hansdatter Almisselem, enke efter Almisselem Clemen Christenen af Fousing, født i Gimsing, faderen hed Hans Christensen. 67 Aar 72-24
5 Juli 14 Juli Mette Katrine Pedersdatter Lyskjær Datter af hm Peder Madsen, Lille Lyskjær i Fousing, født der. 29 Aar 120-20
1 Oktbr 6 Oktbr Sidsel Madsen Datter af Hm. Mads Poulsen i Fousing. 7 Uger 36-17
1862
13 Januar 19 Januar Else Nielsdatter Aftægtskone og Enke efter Gm Laust Christensen af Vesterkjær i Fousing, født i Asp. Faderen hed Niels Munksgaard. 75 Aar 10-14
25 Oktbr 2 Novbr Kirsten Laustsen Hmd Laust Sørensens Datter af Fousing. 13 Dage
3 Novbr 9 Novbr Christiane Laustsen Hmd Laust Sørensens Datter af Fousing. 3 Uger 100-7
17 Novbr 23 Novbr Mette Marie Kirstine Andersen Datter af ug.fr. Ane Nielsen, tjente i Rom. Født i Fousing. ½ Aar