Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Døds-
faldets Aar
Dødsfaldets Dag Begravelsens Dag Den Dødes fulde Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder
1816          
d 14 January d 20 January Mette Frands Datter   3 Maaneder
d 20 November 29 November Karen Christens Datter Bondekone i NørØrvejle 58
1817          
d 8 April 16 April Johanne Oles Datter Bondekone i Seiberg 47
d 23 Nobr 30 Novbr Stine Moustgaard Enke. Almisselem 73
1818          
d 4 Februar d 12 Februar Karen Stoffers Datter Huusmandskone i Snorum i Fousing 53
d 23 Novbr d 29 Nov Sidsel Marie Hans Datter Tjenestepige af Synderlørup i Weirum 46
1819          
  d 22 Septbr d 1 Oktober Birthe Niels Datter Bondekone i Synderdahl 36
16 October 24 October Kiersten Krog Aftægtskone i Krog 82
1820          
d 8 Martz d 21 Martz Johanne Marie Mortensdatter Bondepige i Roberg 18
1821          
 

 

d. 15 Febr d. 23 Febr Ane Margarethe Christensdatter Gaardb. Christen Jensen i Fousinggaard hans Datter 2 1/4
d. 13 Februar d. 23 Febr Ane Marie Thomasdatter Aftægtskone i Højhuus i Fousing 74
2den Martz 13 Martz Maren Jensdatter Aftægtskone i Fousinggaard 82
1822          
  d. 15de May d. 23de May Karen Njelsdatter Aftægtskone i Bjerg 80
d. 20de Novbr d 1ste Decbr Cathrine Pedersdatter Enke efter forlængst afdøde Degn i Ølbye, Asp og Fousing, Borch. 85
d. 29 Decbr
d. 30te
d. 5 Jan 1823 Johanne Marie Hansdatter Huusmand Clemen Christensens Hustrue i Kjelberghuus 60
1823          
d. 17 Septbr d. 25 Septbr Kirsten Jensdatter Enkekone i Buskboel 84
1824          
d. 21 Martz d. 4 April Maren Jensdatter Aftægtskone paa Gaarden Østergaard Bakke i Fousing 84
1825          
  d. 22 April d. 4 Mai Maren Jensdatter Gaardmand Christen Godskesens Hustru i Østergaard 51
d. 5te Septbr d 11 Septbr Inger Marie Andersdatter Gaardbruger Anders Jacobsens Datter i Fousinggaard 21
1826          
  d. 8 Februar d. 15de Febr Maren Laursdatter Gmd Laurs Christensens og Hustru Else Nielsdatter (af Wester Kjær) Datter 2 Aar og 4 Uger
d. 5 Martz d. 15 Martz Christiane Olesdatter Enkekone i Skadborg 59 5/12
1827          
 

 

d. 1ste Februar d. 11 Februar Johanne Nielsdatter Slegfredsdatter af Anne Poulsdatter i Vandløsehuus 10 Dage
d. 2den Februar d. 11te Febr Anne Kirstine Nielsdatter Slegfredsdatter af samme moder 11 Dage
d. 12te Nov d. 21de Nov Ane Christensdatter Thing Huusmand Anders Kirkegaards Hustrue 81 2/4
1828          
 

 

d. 18de Februar d. 24de Februar Edele Christians Datter Almisselem i Lyskjær 28
25 Marts d. 5te April Anne Iversdatter Gaardmand Frands Christensens Hustrue i Bjerg 37 1/2
d 27de October d 2den November Mette Marie Christensdatter Huusmand Willads Lunds Hustrue i Lyskjærhuus 76
1829          
 

 

 
25 Martz 1 April Inger Marie Nielsdatter Almisselem i Store Lyskjær 91
12 Mai 21 Mai Ingeborg Christiansdatter Huusm.Kone i Dahlhuus 78
31 Julü 7 Aug Maren Pedersdatter Enke Eierinde af Huset Store Lyskjær 66
11 December 20 Decmb Kirsten Marie Barn af Moderen Mette Kirstine 1/2
1830          
den 1ste April den 8de April Christiane Nielsdatter Almisselem i Fousing 67
1831          
 

 

 

 

 
d 28de Januar d 6te Februar Ane Johanne Andersdatter Datter af Gaardb. Anders Jacobsen i V. Fousinggaard 22
d 24de April d. 29de April Ane Jensdatter Huusmandsenke efter Mads Henrichsen i Kjellerhedehuus 67
d. 7de Mai d. 14de Mai Mette Kirstine Madsdatter Gaardb Søren Iversens Kone i Sønderdahl i Fousing 29
d. 13de Mai d. 22de Mai Mette Marie Christensdatter Enke efter Huusmand Peder Christensen i Rysberghuus 67
d. 30te Juni d. 3de Juli Zidsel Nielsdatter Datter af Skrædder Niels Christian Christensen i Rysberghuus 2 Dage
d 2den Juli d. 7de Juli Ane Marie Andersdatter Uægte Barn af Moderen Cathrine Willadsdatter Lund i Høihuus 2 Maaneder
1832          
d. 20de Marts d. 28de Marts Mette Pedersdatter Datter af afdøde Peder Stoffer i Trædeknold, hun var afsindig og hjemme hos Moderen 31
1833          
d. 13de Mai d. 19de Mai Et dødfødt Pigebarn Datter af Forpagter Anders Christensen i Fædam -