Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Om gården
Kaldes også 
Vesterkier (FT 1787)
Wester Kier (FT 1801)
Westerkjær (FT 1834)
1787
  Anders Kier 61 Gift Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Ane Dorethe Adamsdatter 65 Gift Madmoder
Jens Andersen 33 Ugift Hans barn i andet egteskab
Ane Andersdatter 19 Ugift Hans barn i andet egteskab
Peder Thomsen 10 Ugift Hyrde Dreng
Ane Høy 54 Ugift Til Huuseværende, er taabelig grim, nyder almisse
1801
  Jens Andersen 47 Gift Gaardmand og selvejer
An Kirstiin Pedersdatter 47 Gift Hans kone
Peder Andreas Jensen 9 Ugift Deres børn
An Dorte Jensdatter 7 Ugift Deres børn
An Marie Jensdatter 4 Ugift Deres børn
Anne Jensdatter 3 Ugift Deres børn
Lauritz Jensen 38 Ugift Tienestekarl
1834
  Laurits Christensen 67 Gift Gaardmand
Else Nielsdatter 47 Gift Hans kone
Niels Lauritsen 14 Ugift Deres barn
Christen Lauritsen 12 Ugift Deres barn
Else Marie Laursdatter 17 Ugift Deres barn
Marie Laursdatter 4 Ugift Deres barn
Offer Lauritsen 19 Ugift Tjenestefolk
1840
  Laurits Christensen 73 Gift Gaardmand
Else Nielsdatter 53 Gift Hans kone
Niels Lauritsen 20 Ugift Deres barn
Christen Lauritsen 18 Ugift Deres barn
Else Marie Lauritsdatter 23 Ugift Deres barn
Marie Lauritsdatter 10 Ugift Deres barn
1845
  Else Nielsdatter 59 Enke Gaardbruger Asp Sogn
Niels Laursen 25 Ugift Hendes barn I sognet
Else Marie Laursen 27 Ugift Hendes barn I sognet
Marie Laursen 15 Ugift Hendes barn I sognet
Jens Gotfredsen 4 Ugift Plejebarn Asp Sogn
Zidsel Poulsdatter 23 Ugift Skrædderpige Asp Sogn
1850
  Niels Lauritsen 30 Gift Gaardmand, husfader I sognet
Mette Jeppesen 42 Gift Hans kone Gudum Sogn
Jens Nielsen 3 Ugift Deres barn I sognet
Laurits Nielsen 1 Ugift Deres barn I sognet
Else Nielsen 63 Enke Aftægtskone Asp Sogn
Marie Laursen 20 Ugift Tjenestepige I sognet
1855
  Niels Laursen 35 Gift Gaardmand, huusfader I sognet
Mette Jeppesdatter 48 Gift Hans kone Gudum Sogn
Jens Nielsen Lund 8 Ugift Deres barn I sognet
Laurs Nielsen 6 Ugift Deres barn I sognet
Laurs Nielsen Lund 3 Ugift Deres barn I sognet
Else Nielsdatter 67 Enke Husfaderens moder, der af ham forsørges Asp Sogn
1860
  Niels Laursen 40 Gift Gaardmand, huusfader Her i sognet
Mette Jeppesdatter 52 Gift Hans kone Gudum Sogn
Jens Lind Nielsen 13 Ugift Deres barn Her i sognet
Laurs Nielsen 11 Ugift Deres barn Her i sognet
Laurs Lind Nielsen 8 Ugift Deres barn Her i sognet
Else Nielsdatter 74 Enke Husfaderens Moder, der af ham forsørges Asp Sogn
1870
  Niels Lauridsen 49 Gift Husfader, Jordbruger Fousing
Mette Jeppesdatter 62 Gift Husmoder Gudum
Jens Laurs Nielsen 22 Ugift Barn Fousing
Laurids Lind Nielsen 17 Ugift Barn Fousing
1880
  Laust Lind Nielsen 27 Gift Husfader, Gaardejer Her i sognet
Birt-Gitte Pedersen 21 Gift Hustru Ølby pr Struer
Niels Laursen 59 Enke Aftægtsmand Her i sognet
1890

 

Anders Kristen Pedersen 47 Gift Husfader, Gaardmand Redsted
Else Kjerstine Nielsen 43 Gift Husmoder, Hustru Karby
Niels Peder Andersen 16 Ugift Søn, Medhjælper Fredsø
Else Andersen 14 Ugift Datter, Medhjælper Ølby
Dorthea Andersen 11 Ugift Barn Ølby
Ane Kjerstine Andersen 8 Ugift Barn Ølby
Lars Kristian Andersen 6 Ugift Barn Ølby