Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Om gården
Kaldes også 
Sønder Dahlgaard (FT 1834, FT 1870)
Sønderdal (FT 1840, FT 1855, FT 1860, FT 1880)
Sønderdahl (FT 1845)
S.Dal (FT 1850)
Sønderdahl Gaard (FT 1890)
1787
  Niels Jensen 47 Gift Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Mette Sørensdatter 41 Gift Madmoder
Søren Nielsen 19 Ugift Deres barn
Birgitte Nielsdatter 17 Ugift Deres barn
Jens Nielsen 13 Ugift Deres barn
Christen Nielsen 10 Ugift Deres barn
Peder Nielsen 8 Ugift Deres barn
Ingeborg Nielsdatter 6 Ugift Deres barn
Mads Christensen 26 Ugift Tieneste karl
Ivar Sørensen 49 Gift Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Ane Christensdatter 38 Gift Madmoder
Peder Christian Lauridsen 17 Ugift Hendes søn af første egteskab
Søren Ivarsen 14 Ugift Barn af andet egteskab
Laurids Christian Ivarsen 6 Ugift Barn af andet egteskab
Ivar Ivarsen 2 Ugift Barn af andet egteskab
Ane Margrethe Mikkelsdatter 39 Ugift Tienesteqvinde
1801
 
1834
  Søren Iversen 61 Enke Gaardmand
Iver Sørensen 8 Ugift Enkens barn
Birthe Cathrine Sørensdatter 13 Ugift Enkens barn
Birthe Cathrine Nielsdatter 68 Enke Aftægtskone
Niels Christian Jensen 28 Ugift Tjenestefolk
Kirsten Jensdatter 24 Ugift Tjenestefolk
Kirsten Jensdatter 17 Ugift Tjenestefolk
1840
  Søren Iversen 66 Enke Gaardens Eier
Iver Sørensen 13 Ugift Hans barn
Birthe Cathrine Sørensdatter 19 Ugift Hans barn
Mads Pedersen 24 Ugift Tjenestefolk
Ane Elisabeth Jensdatter 22 Ugift Tjenestefolk
1845
  Iver Sørensen 19 Ugift Gaardmand I sognet
Birgitte Katrine Sørensdatter 24 Ugift Hans søster og husholderske. I sognet
Birgitte Mogensen 3 Ugift Hendes barn I sognet
Zakarias Christensen 28 Ugift Tjenestefolk Ølby Sogn
1850
  Zakarias Christensen 33 Gift Gaardmand, Husfader Ølby Sogn
Ane Thomasdatter 30 Gift Hans kone I sognet
Anders Christensen 27 Ugift Tjenestefolk Ølby Sogn
Ane Johanne Olesen 31 Ugift Tjenestefolk Gimsing Sogn
Christiane Christensen 16 Ugift Tjenestefolk Resen Sogn
Birgitte Mogensen 8 Ugift Plejebarn I sognet
1855
  Zakarias Christensen 38 Gift Gaardmand, husfader Ølby Sogn
Ane Thomasdatter 36 Gift Hans kone I sognet
Birgitte Mogensen 13 Ugift Pleiebarn I sognet
Ivar Zakariasen 5 Ugift Deres barn I sognet
Christen Zakariasen 4 Ugift Deres barn I sognet
Andreas Zakariasen 2 Ugift Deres barn I sognet
Niels Villadsen 22 Ugift Tjenestefolk Ølby Sogn
Ane Madsen 28 Ugift Tjenestefolk Nørre Nissum
1860
  Sakarias Christensen 43 Gift Gaardmand, huusfader Ølby Sogn
Ane Thomasdatter 41 Gift Hans kone Her i sognet
Iver Sakariasen 10 Ugift Deres barn Her i sognet
Christen Sakariasen 9 Ugift Deres barn Her i sognet
Andreas Sakariasen 7 Ugift Deres barn Her i sognet
Ole Sakariasen 5 Ugift Deres barn Her i sognet
Jens Poulsen 31 Ugift Tjenestefolk Vandborg Sogn
Mariane Nielsen 25 Ugift Tjenestefolk Resen Sogn
1870
Saqarias Christensen 52 Gift Husfader, Jordbruger Ølby
Ane Thomasdatter 50 Gift Husmoder Fousing
Iver Sacariasen 19 Ugift Barn Fousing
Christen Sacariasen 18 Ugift Barn Fousing
Andreas Sacariasen 16 Ugift Barn Fousing
Ole Sacariasen 14 Ugift Barn Fousing
Søren Sacariasen 9 Ugift Barn Fousing
Mariane Nielsdatter 34 Ugift Tjenestepige Resen
1880
Ane Thomasdatter 60 Enke Gaardejer Her i sognet
Andreas Zakariasen 26 Ugift Søn Her i sognet
Ole Zakariasen 24 Ugift Hendes søn Her i Fousing
Søren Zakariasen 19 Ugift Hendes søn, Snedker Her i sognet
Ane Lene Bolesen 17 Ugift Tjenestepige Snejberg Ringkjøbing
1890

 

Andreas Zakariasen Dahl 36 Ugift Husfader, Gaardejer Fousing
Søren Zakariasen Dahl 29 Ugift Logerende, Karetmager Fousing
Peder Pedersen 22 Ugift Logerende, Karetmagersvend Asp
Berthel Berthelsen Graakjær 21 Ugift Tjenestetyende, Karl Rom
Jørgen Peder Jørgensen 19 Ugift Tjenestetyende, Karl Struer
Mette Nielsen 23 Ugift Tjenestetyende, Huusholderske Fousing